בקשה לחייב מתן תשובות לשאלון

להלן החלטה בנושא בקשה לחייב מתן תשובות לשאלון:

החלטה


בש"א 182243/05:

זו בקשה למתן צו לחייב את התובע להשיב על שאלון.

עיינתי בבקשה , בתגובה ובתשובה.

שאלות 1-9:

התובע טוען בכתב התביעה כי במועדים הרלוונטיים לתביעה עסק בדיג וכי נפגע מקור פרנסתו ופרנסת משפחתו. לאובדן יכולתו לעסוק בתחום הדיג והספנות הוא מייחס את התנהלות הנתבע , כאשר הנתבע מכחיש את טענות התובע ואת עיסוקו בתחום הדיג (סעיף 8 , 31 , 33 לכתב ההגנה) - לפיכך שאלות עיסוקו של התובע בדיג או בספנות ומומחיותו וכן נזקיו בגין הפסקת פעילות זו הן שאלות שנויות במחלוקת , אני מחייבת את התובע להשיב עליהם.

שאלות 10-14 , 16 , 17 , 18 , 33 , 34 , 39.6 , 39.7 , 39.9 , 39.10 , 39.11 , 39.12 , 39.13 , 39.15 , 53 ב' :

התובע טוען כי הספינה הותאמה לפעילות דיג בים סוף , כי הוברר לו ולימאים שהנתבע לא שילם את המשכורות שלהם , ומעשי הנתבע הם שגרמו לפגיעה במקור פרנסתו של התובע , וביכולתו לעסוק בדיג ובספנות באיזור ים סוף (סעיף 5 , 9 , 10 , 37.2.4 לכתב התביעה).

הנתבע מכחיש את הטענות , ומפרט הסיבה בגינה הספינה עגנה בשארם - א- שייך - כי הספינה לא הותאמה כמתחייב על ידי התובע , כי הספינה טרם הכשרתה הייתה "טבועה" , והתובע לא סיפר על כך, ועל אי יכולתה לפעול בים סוף ; כי התובע הסתיר גם ממשרד התחבורה העובדה שהספינה הייתה "טבועה" , וכאשר נתקעה הספינה במצרים , נודע הדבר למשרד התחבורה שביקש מהתובע את מסמכי ה"טביעה" והתובע התחמק מלמסור אותם , ולפיכך - סירב משרד התחבורה לחדש את רשיון השיט של הספינה ולא ניתנה לה רשות להפליג ליעדה באריתראה , כי הספינה לא עגנה בשארם - א - שייך אלא "נתקעה" בגלל בעיות טכניות וכי הימאים קיבלו את שכרם , והתובע ידע על כך , ורק ההטעייה שהטעה התובע את משרד התחבורה ואת ממשלה אריתראה גרמו לגדיעת מקור פרנסתו.

לפיכך - כל השאלות נוגעות באופן ישיר לעובדות השנויות במחלוקת , הן רלוונטיות ואני מחייבת את התובע להשיב עליהם.

שאלות 19 , 20 , 21 , 29 , 32 :

התובע טוען כי בשנת 1993 הצטרף אליו הנתבע בבעלות על הספינה , וכי הספינה הייתה בבעלות פרטית של השותפים ולא של החברה (סעיפים 2 , 5 , 7 לכתב התביעה).

הנתבע בסעיפים 6 ו-8 לכתב ההגנה טוען כי ההשקעות בספינה היו של החברה בדרך של הלוואת בעלים שניתנה על ידי הנתבע , כי התובע לא עמד בהתחייבות שלו להשקיע בחברה לצורך הכשרת הספינה , והספינה היא חלק מההשקעות של השותפים בחברה והייתה לחלק מנכסיה.

לפיכך - השאלות הנוגעות במישרין לעובדות השנויות במחלוקת בדבר השקעה או אי השקעה של התובע בחברה , משיכת כספים מהחברה למטרות פרטיות , הן שאלות רלוונטיות למחלוקת שבמשפט כדי להכריע מעשיו של מי - הנתבע או התובע גרמו לנזקיו, לרבות - אי השקעות בספינה , הסטת כספי השיפוצים ומניעת השיפוץ כמתחייב למטרות אחרות , עד כדי איבוד החוזה עם ממשלת אריתריאה , על כן אני מחייבת את התובע להשיב על השאלות האמורות.

שאלות 23 - 24 :

הואיל וכאמור התובע טוען כי מעשי הנתבע גרמו לפגיעה במקור פרנסתו , מבקש הנתבע להציג בפני ביהמ"ש כי יש לו לתובע מקורות פרנסה אחרים , ופעל יחד עם הנתבע בנסיונות יזמות נוספים באפריקה.

מכאן - ששאלת "הפעילות המשותפת הנוספת" - שמטרתה לסתור את טענות התובע כי לא ידע על המו"מ עם חברת הביטוח ולא היה מעורב בו , היא שאלה רלוונטית במשפט ואני מחייבת את התובע להשיב על השאלות.

שאלות 37 , 38 , 68.16 :

בסעיף 13 לכתב התביעה טוען התובע כי כאשר נעצר התובע במצריים , הנתבע והשותף השלישי לא נקטו כל פעולה , כדי לשחרר את התובע , ולא הגיעו לסיני לשם כך.

הנתבע מכחיש את הטענות האלה , טוען כי הגיע לספינה עם צוות חדש , ציוד חדש , המשיך את השיפוצים והביא שותף אחר (מר דינור) במקום התובע.

על כן - השאלות האלה נוגעות במישרין לעובדות השנויות במחלוקת - הן רלוונטיות , ואני מחייבת את התובע להשיב עליהם.

שאלה 39.16:

הנתבע טוען בסעיפים 10 ו-11 לכתב ההגנה כי הוא זה שזכאי הבלעדי לכספי פוליסת הביטוח הואיל והואשם בזיהום מי הים על ידי שלטונות מצרים , בעטיו של התובע שגרם בלעדית לזיהום כאשר שפך במו ידיו נוזלים עם השמן .

בסעיף 19 לכתב התשובה - מכחיש התובע כי זיהום הים הוא פרי ידיו , ועל כן - השאלה נוגעת במישרין לעניין ששנוי במחלוקת ולבסיס המחלוקת , השאלה רלוונטית , על שני סעיפיה הקטנים , ועל כן אני מחייבת את התובע להשיב עלייה במלואה.

שאלות 40-44 , 68.13 , 68.16 , 68.20 , 68.21 , 68.25 :

שאלות אלה נוגעות למחלוקת בדבר הזכאות על פי הפוליסה .

השאלות נוגעות באופן ישיר לעובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים ומכאן שהינן רלוונטיות , ואני מחייבת את התובע להשיב עליהן.

שאלה 58:

טענות הצדדים לעניין תפקודו של התובע על הספינה , שנויות במחלוקת .

השאלה מי היה רב החובל על הספינה היא שאלה רלוונטית משום שהקנס הוטל על רב החובל , והיא שאלה רלוונטית גם לעניין הזכות בפיצוי הביטוחי , שהיא שאלה כאמור השנויה במחלוקת ,על כן - השאלה רלוונטית , ואני מחייבת את התובע להשיב עליה.


כל השאלות בהם מחויב התובע להשיב בהחלטה זו - עליו להמציא את המענה בתצהיר , חתום בידיו ובתוך 45 יום מהיום (ימי פגרה לא יבואו במניין הימים).


בש"א 151370/06 + בש"א 150604/06:

זאת בקשת התובע מבית המשפט , כי יורה על ביטול ההחלטה מיום 03.01.06 למחוק את התובענה , בגין אי התייצבות לדיון שהיה קבוע באותו יום , ובקשת הנתבע להורות על חילוט ערבות בנקאית.

לאחר שעיינתי בבקשות , בתגובות המשיב , לרבות הבקשה לחילוט הערבות בתגובה לה , אני מורה כדלקמן:

*     החלטת 03.01.06 בטלה , מחשש כי מחיקת התובענה משמעה דחיית התובענה בשל סוגיית ההתיישנות.

*     אני מאמצת את כל טענות הנתבע המפורטות הן בתגובותיו , והן בבקשתו , בקשר עם הזלזול שמגלה התובע כלפי ביהמ"ש בהתנהלות בתיק הזה .

*     אני מורה למזכירות לבדוק את הערבות הבנקאית מספר 607357/001 מיום 24.01.06 על פי החלטת ביהמ"ש שהורה על הפקדתה , ככל שהיא עומדת בתנאי החלטת ביהמ"ש שהורה על הפקדתה ביום 02.03.05 , ולחלט מתוכה לטובת הנתבע את הוצאותיו בגין כל הבקשות שבכותרת , והחלטת ביהמ"ש מיום 03.01.06 , בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ .רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון