תביעה נגד חברת הובלות
תביעה נגד חברת הובלות

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד חברת הובלות:

פסק דין

1.     התובעת, עורכת דין במקצועה, הגישה תביעה כנגד הנתבעת.

הנתבעת חברה בע"מ,עוסקת בהעברת דירות, משרדים וכיו"ב.

2.     הנתבעת התחייבה, כנגד תשלום סך של כ- 4,200 ₪, לארוז ולהעביר את תכולת בית משפחת התובעת וזאת ביום 14.8.02 .

התובעת שכרה את שירותי הנתבעת,שהיו יקרים באופן ניכר משירותי מובילים אחרים, וזאת לאחר שהנתבעת הצהירה בפני התובעת ובעלה כי יש לה ידע, נסיון וכשורים מעולים , כי הינה חברה אחראית,אמינה ומקצועית וכי עובדיה הינם אנשי מקצוע אמינים.

כן הובטח לתובעת כי את העבודה יבצע צוות בן כ- 4 עובדים, אשר בראשם יעמוד מנהל עבודה , אשר יש לו נסיון רב בביצוע עבודות אלה ובפיקוח עליהן.

3.     עובדי הנתבעת החלו באריזת חפצי הבית . אחד העובדים נכנס לחדר השינה והחל במלאכת אריזת תכולת החדר לארגזים.במהלך עבודתו,הכניס העובד לארגז מספר קופסאות נוי. לאחת הקופסאות הכניסה התובעת, עוד קודם לכן, את תכשיטיה לרבות צמיד זהב וכן שרשרת זהב.אותו עובד שהעיד בפני , לא אמור היה לדעת מה מכילה הקופסה.
לטענת התובעת, מרבית הזמן, אך לא כולו, שהתה עם העובד בחדר השינה על מנת להנחותו באשר לאופן האריזה וכיו"ב.

לטענת העובד, התובעת שהתה עמו כל העת בחדר והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת מה מכילה הקופסא.

עוד באותו הלילה הושלמה העברת התכולה לבית החדש, התובעת ובני משפחתה פרקו, עוד באותו לילה, חלק מהארגזים אשר תכולתם היתה דרושה להם .

4.     למחרת בבוקר, עת נערכה התובעת לצאת לעבודתה , ביקשה התובעת לענוד חלק מתכשיטיה, לרבות הצמיד והשרשרת, ולתדהמתה גילתה כי שני תכשיטים נעלמו מהקופסא.

חיפושי התובעת אחר התכשיטים לא עלו יפה ועל כן היא התקשרה למנהל הנתבעת והודיעה לו על אובדן התכשיטים.

5.     לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את התחייבותה כלפיה, להעביר את מלוא תחולת הבית ולעשות כן תוך פיקוח מנהל העבודה, ומשלא העבירה את התכשיטים- הפרה את התחייבותה ועל כן עליה לפצותה בשווי התכשיטים המוערך בסך של כ- 2,600 $.

מאחר והמעבר לבית החדש בוצע על מנת לבצע עבודות שיפוץ בבית ממנו הועברה התכולה, בצעה התובעת, לאחר זמן מה, את אותה פעולה, אך הפעם באמצעות חברת הובלה אחרת אשר מסרה בידיה מסמך בו פורטו הנחיות בכל הנוגע להעברת התכולה וכל הקשור בה, וכן מסמך נוסף בו פורטה אחריות החברה, גבולותיה, הכיסוי הביטוחי, אי מתן אחריות לכספים, תכשיטים וכיו"ב, ומתן אפשרות ללקוח להרחיב את הכיסויים באמצעות סוכן הביטוח של אותה חברת הובלה.

מסמך דומה, או אחר, לא נמסר לתובעת ע"י הנתבעת.

6.     הנתבעת דחתה את טענות התובעת, טענה כי עובדיה לא ידעו ולא יכלו לדעת מה מכילה הקופסא , כי התובעת נכחה כל העת בחדר השינה וכי העובד סגר בנוכחות התובעת,את הארגז בו הונחה הקופסא.

כן נטען כי מנהל העבודה הורה לתובעת, עם הגיעו לבית, כי עליה לארוז בעצמה את דברי הערך . אין מחלוקת כי התובעת לא נדרשה לקחת עמה את אותם דברי הערך . כל שטוענת הנתבעת הוא כי התובעת נדרשה לארוז את דברי הערך - פעולה ששוכנעתי כי אכן בוצעה ע"י התובעת.

7.     העידו בפני התובעת, העובד שארז את חדר השינה , מנהל העבודה ומנהל הנתבעת .

העובד זכר את קופסת הנוי אף כי היו מספר קופסאות נוי והוא , משום מה, ידע לזהות לאיזו קופסת נוי מתכוונת התובעת.

8.     לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי הנתבעת הפרה את התחייבותה כלפי הנתבעת ,שכן לא עבירה לתעודתם את התכשיטים. עדות העובד בענין זה לא עוררה בי אמון, מה גם שטענתו כי התובעת שהתה עמו כל העת בחדר השינה אינה סבירה בעיני.
מוזר בעיני כי העובד ידע לזהות לאיזו קופסת נוי הכוונה, וזאת מבלי שתכולת הקופסאות היתה אמורה להיות ידועה לו.
עדות התובעת היתה ברורה אמינה ואני מקבלה במלואה.

9.     לא נטען ולא נדרשתי לשאלה כיצד "נעלמו" התכשיטים ואין סוגיה זו רלבנטית לצורך הכרעתי שכן די בכך שהנתבעת, בסופו של דבר, לא מלאה אחר התחייבותה, דהיינו להעביר את מלוא התכולה, לרבות התכשיטים, לביתה החדש של התובעת.

אף כי הנתבעת לא העלתה את הטענה כי יש להטיל על התובעת רשלנות תורמת לאובדן התכשיטים, וזאת נוכח העובדה שהיא לא נטלה עמה את התכשיטים, - החלטתי לדון , ביוזמתי, בטענה זו וזאת מאחר והמדובר בבית משפט לתביעות קטנות ולאור העובדה שהתובעת עורכת דין. ברם, גם לאחר ששקלתי את הטענה הגעתי למסקנה כי יש לדחותה, לאור האמור להלן.

לא נטען ע"י הנתבעת, כי התובעת נדרשה לקחת עמה את התכשיטים, אלא כי נדרשה לאורזם בעצמה . מאחר ושוכנעתי כי כך נהגה התובעת הרי שהיא מלאה אחר הוראות הנתבעת.

10.     הוכח בפני כי שווי התכשיטים הינו 12,480 ₪ נכון למועד הגשת התביעה.

11.     אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 12,480 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 13.11.02 ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה, בסך כולל של 600 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

פסק הדין ישלח לצדדים בדואר.
רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תרומה של חברה

 2. ערעור מנהל חברה

 3. אחריות חברה משכנת

 4. עורך דין הקמת חברה

 5. עורך דין פתיחת חברה

 6. קיפוח המיעוט בחברה

 7. התחשבנות בין חברות

 8. הברחת נכסים של חברה

 9. סעיף 350 לחוק החברות

 10. תיקון 18 לחוק החברות

 11. סעיף 267 לחוק החברות

 12. תיקון 19 לחוק החברות

 13. סעיף 353 לחוק החברות

 14. תביעה נגד חברת גרירה

 15. ניהול חברה בדרך מקפחת

 16. תביעה נגד חברה מחוקה

 17. סעיף 353א לחוק החברות

 18. תביעה נגד חברת הובלות

 19. סעיף 374 לפקודת החברות

 20. הוכחת חדלות פרעון חברה

 21. סדר היום באסיפה הכללית

 22. ערעור מס של חברת בנייה

 23. תביעה נגד חברת קייטרינג

 24. תיקון מס' 3 לחוק החברות

 25. חוק החברות, התשנ"ט-1999

 26. זכויות שימוש בשם של חברה

 27. פטור מאגרה לחברה בגירעון

 28. פתיחת חברות קש - גזר דין

 29. זכות וטו של המיעוט בחברה

 30. תביעה נגד חברת בקרת איכות

 31. סעיף 207 לחוק החברות החדש

 32. הוראת מעבר למבקרים פנימיים

 33. תיקון בקשה לפי פקודת החברות

 34. חדלות פירעון של חברה ציבורית

 35. בקשה לא לקיים ישיבת דירקטוריון

 36. תביעת חברה נגד סוכן המכירות שלה

 37. חוק החברה לישראל בע"מ, תשכ"ט-1969

 38. תביעה אישית של עובד נגד מנכ''ל חברה

 39. תקנות החברות (אגרות), התשס''א-2001

 40. פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 41. הקמת חברה חדשה תחת זו שהפכה חדלה פרעון

 42. תקנות החברות (חובת דיווח), התשנ''א-1990

 43. תביעה של חברת מענה אנושי לעסקים נגד לקוח

 44. תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס''א-2001

 45. תביעה לפיצויים עבור הנזקים כתוצאה מקריסתה של החברה

 46. הסתרת העובדה שהחברה מצוייה בפועל במצב של חדלות פרעון

 47. תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005

 48. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש''ס-1999

 49. תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), התשס''ז-2006

 50. תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש''ס-2000

 51. צו החברות (הנהלת פנקסי-סניף במדינת ניו-יורק), תשי"ח-1957

 52. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס-2000

 53. תקנות החברות (שינוי החלטה שפורטה בהודעה על אסיפה כללית), התשס''ד-2004

 54. תקנות החברות (כהונת דירקטורים מקרב הציבור ביותר משתי חברות), התשמ''ח-1987

 55. תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש''ע-2010

 56. תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש''ס-2000

 57. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון, לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור), התשס''ט-2009

 58. תקנות החברות (גמול ליושב ראש דירקטוריון בחברה לתועלת הציבור שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש''ע-2010

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון