תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

להלן פסק דין בנושא תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד:

פסק דין

1.     המערער נפגע בתאונת דרכים, במסגרת שירותו הצבאי הסדיר, שלא במסגרת מילוי תפקידו, והוכר על ידי המשיב בהתאם לחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תשמ"ח-1988.

2.     ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה את נכותו של המערער בשיעור של 5% לצמיתות בגין "הגבלה מזערית בע"ש צווארי" לפי פרט 37(2)אII.

על קביעה זו הגיש המערער ערעור לועדה רפואית עליונה (להלן: "הור"ע")בצירוף חוות דעת מטעמו - פרופ' יעקב נרובאי.

3.     הור"ע קיבלה את הערעור בחלקו והעמידה את נכותו הצמיתה של המערער על 11% לפי הפירוט כדלקמן:
א.     הגבלות מזעריות בעמוד שדרה צווארי - פרט 37(2)אII - 5%.
ב.     שבר בחוליה עם תזוזה מזערית קלה (תמת קל) - פרט 37(3)אII - 5%.
ג.     מצב אחרי שבר בגוף חוליה C4 ללא תזוזה או שינוי צורה - פרט 37(3)אI - 1%.

4.     המערער עותר לקבלת הערעור ולהחזרת עניינו לועדה לבחינה מחודשת, תוך הנחיה לועדה שתבחן את מלוא קביעותיו של המומחה מטעמו ותקבע את מלוא הנכויות להן הוא זכאי.

5.     פרט 37 למבחנים, העוסק בעמוד השדרה, מכוון לקביעת דרגת נכות בגין שלושה מצבים עיקריים:
א.     קיבוע עמוד שדרה (37(1)).
ב.     הגבלות תנועה בעמוד שדרה (37(2)).
ג.     שברים בעמוד שדרה (37(3)).

פרט 37(3) מכוון לכל עמוד השדרה, על כל חלקיו, ולשברים בגוף החוליות שבו. מכאן, הנכות בפרט 37(3) תינתן (בהתאם לפגימה) עבור כל שבר בגוף חוליה לכל אורכו של עמוד השדרה. כך נהגה הועדה בענייננו, עת העניקה למערער 5% נכות בגין שבר עם תזוזה קלה בעמוד שדרה גבי (חוליה D4) ו- 1% נכות בגין שבר בגוף חוליה בעמוד שדרה צווארי (C4). זאת ועוד, פרט 37(3)אI מלמד, כי כל שבר, גם אם אין לו ממצא קליני, מזכה בנכות של 1% והסיפא של פרט זה מכוונת להענקת נכות נוספת, כל אימת שלשבר מתלווה הגבלה בתנועות עמוד השדרה.

6.     בענייננו הציג המערער תוצאת בדיקת CT המלמדת על קיומם של 4 שברים בעמוד השדרה, שניים בצוואר (C3,C4) ושניים בגבי (D4,D5). בדיקה זו היתה בפני הועדה מדרג ראשון. ועדה זו אף מציינת את הממצאים הללו בפרוטוקול גופו (מיום 15.05.06, T ו- D הם מונחים זהים בלטינית ובאנגלית לגב). הועדה מדרג ראשון ביקשה צילומים עדכניים של עמוד השדרה ואלה הונחו בפניה ביום 14.09.06. הועדה ציינה, כי בצילומים לא נצפו שברים בעמוד השדרה הגבי וביקשה צילומים המכוונים לחוליות הרלוונטיות וכן מיפוי עצמות SPECT. הועדה ציינה שקיימת אי יציבות בעמוד השדרה הצווארי בין C3 ו- C4 ללא עיוות וללא שינוי צורה. בישיבת יום 11.03.07 הונח בפני הועדה מיפוי העצמות שאימת את הממצאים מהישיבה הקודמת בכל הנוגע לעמוד השדרה הצווארי ולעמוד השדרה הגבי. משכך, על בסיס ממצאים אלה, הוענקו למערער 5% נכות בגין הגבלות מזעריות בעמוד שדרה צווארי לפי פרט 37(2)אII.

הועדה מדרג ראשון לא מצאה, אם כן, שברים, לא בעמוד שדרה צווארי ולא בעמוד שדרה גבי. היא רק מצאה הגבלות מזעריות בעמוד שדרה צווארי ומכאן החלטתה.

7.     בערר בפני הור"ע הציג המערער חוות דעת פרטית מטעמו, של פרופ' נרובאי. חוות הדעת מפורטת ונסמכת על הבדיקות שערך המערער ובדיקות נוספות. מסקנתו - 4 שברים, 2 בצווארי ו-2 בגבי.


הור"ע בדקה את המערער ולהלן ממצאיה:

א.     שבר בחוליה D4 עם הנמכה. הועדה מציינת "עמוד שדרה טרקאלי מראה הנמכה בגוף חוליה D4 בלבד" (ההדגשה שלי - ש.ש.). הועדה מקבלת את הערעור בהקשר לחוליה זו ומעניקה 5% לפי פרט 37(3)אII.

ב.     שבר בחוליה C4 ללא תזוזה - הועדה מעניקה בגין פגימה זו 1% לפי פרט 37(3)אI.

הועדה מגיעה לממצאים אלה על סמך צילומי ה-CT שהיו בפני הועדה מדרג ראשון (ר' עמ' 1 לפרוטוקול).

את הנכות שהוענקה למערער בגין ההגבלות המזעריות בעמוד שדרה צווארי, מותירה הועדה על כנה.

8.     משהגיעה הור"ע לממצאים הנוגעים לחוליות D4 ו- C4 על (או גם על) בסיס צילומי ה-CT, נשאלת השאלה היכן נעלמו השברים הנטענים בחוליות C3 ו-D5, שבדיקה זו מצביעה גם עליהם? מדוע אין התייחסות אליהם בהחלטת הועדה בפרט נוכח האמור בחוות הדעת של פרופ' נרובאי המצביעה על קיומם? בהחלטה הועדה לא מציינת אם יש או אין שבר בחוליות C3 ו-D4. הקביעה, כי עמוד השדרה הטרקאלי מהווה הנמכה בגוף חוליה D4 בלבד, אינו מלמד כי אין שבר בחוליה D5, שכן מאמירה זו של הור"ע נלמד שבחוליה D4 יש תזוזה, והרי למדנו שיתכן שבר ללא תזוזה המקנה נכות של 1%. גם הקביעה בדבר הותרת הנכות בגין הגבלות מזעריות בעמוד השדרה צווארי על כנה (כקביעת הועדה מדרג ראשון) אינה מלמדת אם קיים שבר או לא קיים שבר בחוליה C3 ומותירה את השאלה אם הנכות בגין המגבלות ניתנה בגין השבר ב-C4 או בגין C3 ללא מענה.


9.     אני מחליט להחזיר את הדיון לור"ע, כדי לקבל מענה לתהיות ולשאלות שהעליתי. ודוק: אין בהחלטתי זו משום התערבות, ולו הקלה ביותר, בקביעות הרפואיות של הועדה. החלטת הועדה לוקה בהתייחסות לכל טענות המערער באשר לפגימותיו, שגם נתמכות בחוות דעת רפואית. הור"ע רשאית לדחות את טענותיו, היא רשאית לקבוע כי ממצאיה אינם מלמדים על שבר בחוליה זו או אחרת וכו'. אבל עליה לקבוע זאת במפורש, על מנת שהנכה ידע וגם בית המשפט ידע, ובוודאי עליה לנמק את החלטתה.

10.     אשר על כן, אני מורה על החזרת עניינו של המערער לועדה לבחינה מחודשת כאמור לעיל.
אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון