רצועת טיימינג נקרעה - תביעת פיצויים

להלן פסק דין בנושא רצועת טיימינג נקרעה - תביעת פיצויים:

פסק דין

1.     עניינה של התובענה שלפנינו, שהוגשה ביום 29.10.06, טיפול רשלני נטען ברכב התובע על ידי מוסך הנתבעת.
     מדובר ברכב מודל 2000 שבתקופה הרלבנטית לכתב התביעה נסע כ-200,000 ק"מ (להלן - הרכב).
     לטענת התובע, בתאריך 13.12.05 נקרעה רצועת התזמון ברכב.
המנוע תוקן במוסך הנתבעת בעלות של 10,700 ₪. אחרי כחודשיים וחצי, ביום 19.3.06 התחמם הרכב והסתבר שמדובר בבעיה במנוע, שכאמור תוקן קודם לכן.

2.     התובע טוען כי הנתבעת לא ביצעה טיפול נכון מבחינה מקצועית, לא עמדה באחריות, וכתוצאה מכך נאלץ התובע למכור את הרכב לאחר כשבוע בסכום של 38,000 ₪ פחות ממחיר המחירון (הרכב נמכר בסכום של 39,000 ₪ כאשר מחיר המחירון היה כ-78,000 ₪). בעת המכירה עבר הרכב כ-210,000 ק"מ.

התובע דורש סכום של 17,800 ₪ עקב ההפסד שנגרם לו בעת מכירת הרכב.

3.     לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, מדובר ברכב שכבר בעת שנרכש על ידי התובע היה משומש.
     עד לגילוי התקלה בשנת 2006 עברו כשש שנים מיום ייצורו של הרכב והרכב עבר, כאמור, כ-200,000 ק"מ.
     הנתבעת טוענת כי על אף שהיתה בידי התובע חוות דעת שיש להחליף את המנוע, בחר משיקוליו הוא באפשרות של תיקון ושיפוץ המנוע בלבד במוסך הנתבעת.

     עוד טוענת הנתבעת, כי הרכב נסע במשך כשלושה חודשים לאחר הטיפול, ואילו לא טופל כראוי היה המנוע מתחמם כבר בנסיעה הראשונה שלאחר הטיפול במוסך הנתבעת.

4.     ביום 21.3.07 מונה אינג'ינר אלי קרסני כמומחה מטעם בית המשפט (להלן - המומחה) לצורך הכרעה בין חוות הדעת השונות שהוגשו על ידי הצדדים לגבי הרכב נשוא התביעה.
     בחוות דעתו, שניתנה ביום 14.10.07, קבע המומחה כי הרכב התחיל להתחמם לאחר שנסע כ-7000 ק"מ מאז התיקון אצל הנתבעת ונמכר לאחר שנסע 11,519 ק"מ מאז התיקון.
     עוד קבע המומחה, שהרכב היה בטיפול במוסך הנתבעת אשר אמור היה לעקוב אחר הצורך בהחלפת רצועת הזימון כדי למנוע קריסתה, דבר שלא נעשה.
     כמו כן נקבע, כי החלפה למנוע משומש במקום תיקון המנוע היתה יוצאת כדאית יותר.
     עוד קבע המומחה, כי ברכב היו ליקויים נוספים על פי ממצאי מכון "טסט ליין" ולדבר זה אכן היתה השפעה על מחיר הרכב בעת המכירה.
     בחוות דעת משלימה, מיום 3.12.07, קבע המומחה כי לא הוכח שנסיעת התובע במנוע מתחמם גרמה לנזק נוסף אך ברור שהחלפת המנוע היתה פותרת את הבעיה.

5.     בעקבות חוות הדעת טענה הנתבעת כי החלפת מנוע היתה עולה 21,000 ₪ לעומת תיקון שעלה 10,708 ₪, והתובע הוא זה שבחר באופציה של תיקון המנוע.

6.     לאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה ובכל המסמכים הרבים שהוגשו בתיק, הגעתי למסקנה כי לשני הצדדים אשם תורם בשיעור שווה של 50% לנזקים הנטענים על ידי התובע.

     אשר לנתבעת     -     נוכח מצבו של הרכב, היה עליה להפעיל את סמכותה המקצועית ולהבהיר היטב לתובע כי יש להחליף את המנוע, וכי בסופו של דבר החלפה כאמור במקום תיקון תהיה כדאית יותר, על אף מחירה הגבוה לעומת מחיר התיקון.
     כמובן שההחלטה הסופית בענין זה היתה בידי התובע, אך משלא עשתה הנתבעת ככל יכולתה להבהרת ענין זה      - היה עליה להימנע מליתן אחריות לתובע לגבי התיקון למשך 3 חודשים, ולחלופין לסרב לבצע את התיקון.
     אשר לתובע     -     משהחליט התובע לבצע תיקון ושיפוץ של המנוע ולא להחליפו, על אף שמידע בענין זה היה מצוי בידיו - אין לו להלין אלא על עצמו, לגבי התוצאות העגומות של החלטה זו.
     זאת ועוד, מחוות דעת המומחה עולה כי התובע נסע ברכב מיום התיקון במוסך הנתבעת ועד למכירתו כ-11,500 ק"מ, ויש בכך כדי לנתק את הקשר הסיבתי שבין התיקון לבין התחממות המנוע שהיתה למעשה הגורם העיקרי לרצונו של התובע להיפטר מן הרכב.

7.     אשר לנזק - התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת מלוא הסיבות שגרמו לרוכש הרכב להציע 50% ממחיר המחירון.
     על כן, אני מעמידה את הנזק שנגרם לתובע על ההפרש שבין החלפת מנוע (21,000 ₪ (על פי הצהרת הנתבעת לבין תיקונו (10,700 ₪) דהיינו, סכום של 10,300 ₪.

8.     לאור שיעור האחריות לנזק כפי שנקבע בסעיף 6 לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום של 5,150 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (29.10.06) ועד לתשלום בפועל.

בנסיבות הענין אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי קיום

 2. תביעה לפיצויי קיום

 3. פיצויים יוצאי טוניס

 4. פיצוי בגין מענק מדד

 5. פיצוי בגין העלבת אישה

 6. פיצוי בגין שנים עודפות

 7. פיצוי בגין שקיעת מרצפות

 8. פיצויים בגין עקירת עצים

 9. פיצוי בגין עבודות מסגרות

 10. תניית סודיות במתן פיצויים

 11. פיצוי בגין שחיקת מחיר רכב

 12. פיצויים לנפגעי אסון ורסאי

 13. אישה עגונה פיצויים נזיקיים

 14. פיצויים למי שעבד פחות משנה

 15. מילוי קמטים - תביעת פיצויים

 16. פקודת הפיצויים (הגנה), 1940

 17. פיצויים בגין ירי כדורי גומי

 18. פקודת פיצויים לעובדים, 1947

 19. סופר קלאסיקו - תביעת פיצויים

 20. פיצויים לעובד שהתפטר מיוזמתו

 21. פיצויים בגין הפרת זכות מוסרית

 22. פיצוי בגין אי ניתוק מהאינטרנט

 23. תביעת פיצויים בנושא שירותי גרר

 24. ויזה אקטיב כאל - תביעת פיצויים

 25. מס על כספים בקופת פיצויים גדיש

 26. פיצויים למפונים - קביעת שטח הבית

 27. אי הכנסה למועדון - תביעת פיצויים

 28. השכרת כלי עבודה - תביעת פיצויים

 29. פקודת הפיצויים (תיקון) תש"ט-1948

 30. פיצוי בגין הפסד זכויות סוציאליות

 31. פיצוי כספי למי שלא הוכנס למועדון

 32. טופס תביעה לפיצויים מכוח סעיף 197

 33. טיפול להסרת קמטים - תביעת פיצויים

 34. פיצויים בגין נטייה מינית של נוסעים

 35. קניית סידורי תפילה - תביעת פיצויים

 36. פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה

 37. חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007

 38. פיצויים בגין פגיעה בשם הטוב בעבודה

 39. תביעת פיצויים בגין הפרת קניית רוחני

 40. רצועת טיימינג נקרעה - תביעת פיצויים

 41. פיצויים בגין איחור חזרה לארץ מחו''ל

 42. פיצוי כספי על תקלה במערכת מיזוג מרכזי

 43. פיצויים מהעירייה בגין הצבת מכולת אשפה

 44. תביעה לפיצויים בגין התניית שירות בשירות

 45. פיצוי כספי במקום החזרת עובד שפוטר לעבודה

 46. פיצוי כספי בגין טובות הנאה שהושגו שלא כדין

 47. על מה ניתן לפטר מהעבודה בלי לשלם פיצויים ?

 48. תקלה בדיבורית - האם ניתן לקבל פיצוי כספי ?

 49. פיצוי כספי על נזקים לבית מגורים על ידי מנוף

 50. תביעת פיצויים: החליקה עם הליכון במועדון גמלאים

 51. פיצויים מאדם הנוקט הליכי סרק משפטיים כנגד אחר

 52. תביעה קבלת פיצויים מוסכמים על פי הסכם רכישת בית

 53. חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי"ב-1952

 54. תקנות בענין מודעה על תביעת פיצויים (הגנה), 1940

 55. תקנות המילוות (הוראות שונות) (פיצוי), התשמ''ב-1982

 56. חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש"י-1949

 57. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992

 58. חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953

 59. פיצוי בגין אי תשלום במועד של הסכום שאינו שנוי במחלוקת

 60. זכאות לפיצוי בגין מתח דרגות 8-10 ולא 7-9 כפי ששולם בפועל

 61. תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תשל''ד-1974

 62. תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים) תשל''ז-1977

 63. תקנות הפרוצדורה בפני בית-הדין הכללי לפיצויים (הגנה), 1941

 64. תביעה לפיצוי בגין הפרה של הבטחה שלטונית ושל החובה לנהוג בתום לב

 65. צו פיצוי נפגעי אסון טבע (סוגי נכסים שהחוק לא יחול עליהם), התש"ס-2000

 66. תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם), התשנ''ב-1991

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון