פיצוי על אוכל פגום
פיצוי על אוכל פגום

להלן פסק דין בנושא פיצוי על אוכל פגום:

פסק דין

השאלה העומדת לדיון היא האם יש לפצות את התובע בגין פטרייה שהתגלתה בקופסת רסק עגבניות שייצרה הנתבעת, אותה רכש בחנות למוצרי מזון?

התביעה וטענות הצדדים:
בחודש יולי 2007 רכש התובע קופסת רסק עגבניות מתוצרת הנתבעת כאשר בתחתית האריזה מופיע תאריך הייצור 1.2.07, ותאריך תפוגה הינו 1.8.08.
בתאריך 21/7/07 פתח התובע את קופסת רסק העגבניות על מנת להכין ארוחת צהריים לבני משפחתו, תוך שהוא שופך את תכולת הקופסא לסיר הבישול. לפתע הבחין התובע בגוף זר בצבע ירוק-צהוב בתוך קופסת הרסק.

בדיעבד הסתבר כי מדובר במושבה של פטריות מסוג קלדוספוריום, זאת בהתבסס על ממצאי בדיקת המעבדה אשר התובע פנה מיוזמתו לאחר המקרה.
נחרד ומזועזע ממראה עניו פנה אל הנתבעת כבר יום למחרת זאת בשל השבת, וגולל בפניהם את המפורט לעיל. התובע התבקש להעביר תמונות למנכ"ל ולטכנולוגית המזון, כך שלבסוף לאחר מספר פניות קיבל את תגובת הנתבעת, " ניתן לדעת בבירור התפתחות של שכבת עובש באריזה, עקב חדירת אוויר לא סטרילי".
התובע, שלא היה שבע רצון מתגובתה של הנתבעת, ולא קיבל את הסבר הנתבעת, ובייחוד לאור ממצאי בדיקה המעבדה אשר מצאה כי מדובר בפטרייה ולא בעובש כפי הגדרת הנתבעת, הגיש תביעתו לביהמ"ש, בה תבע פיצויים בגין נזקים כלכליים ונפשיים שנגרמו לו ולבני משפחתו.

מנגד, טוענת הנתבעת כי תהליך הייצור של מוצריה, ובכלל רסק העגבניות מבוצעים ע"פ כל התקנים הישראליים הרלבנטיים, כמו כן מבוקרים ע"י מחלקת הבטחת איכות על פי דרישות תקנים בינלאומיים (איזו 9001:2000). כל מוצרי הנתבעת עוברים טיפולים תרמיים, לרבות רסק העגבניות שעובר גם פסטור בכמה שלבים שונים של הייצור ומטופלים בטמפרטורה גבוהה מאוד על מנת להבטיח את איכותו, ניקיונו, ובטיחותו של המוצר.

הנתבעת אישרה כי אכן ממצאי בדיקתו של התובע אמינים ונכונים וכי מדובר בפטרייה מסוג קלדוספוריום. מדובר בפטרייה שכיחה, אך לא רעילה, כפי שנטען ע"י התובע שמתבססת על עדות שמיעה בלבד.

הנתבעת מוסיפה כי לא התקבלו תלונות דומות לאלו של התובע, לפיכך הסבירות שחל ליקוי כל שהוא בתהליך הייצור באותה עת ע"פ נתוני יום הייצור שעל גבי הקופסא הינה אפסית.

יתכן בשלב כלשהו כאשר המוצר יצא כבר מרשות הנתבעת והגיע אל המדף בסופרמרקט נפגעה אטימות המוצר, למשל קריעה של יחידה, וכתוצאה מכך אויר חדר לתוך האריזה והתנאים האופטימליים של המוצר הופרו כך שנוצרה הפטרייה.

לשם הדגמת שכיחות הפטרייה מסוג קלדוספוריום מצרפת הנתבעת תדפיס מתוך אתר אלרגיה הישראלי שממנו ניתן ללמוד על שכיחותה של פטריית הקלדוספוריום.

דיון ומסקנות:
במהלך עדותו הציג התובע בפני ביהמ"ש תמונות של קופסת רסק העגבניות, והביא לבית המשפט את מושבת הפטריות כשהיא שמורה בתוך פורמלין.

אין ספק כי קיימת תחושה מבחילה לנוכח מראה הפטרייה בתוך מוצר מזון, דבר הגורם לעוגמת נפש בעטיו של מראה הפטרייה כפי שהוצגה בתמונות בפני ביהמ"ש.

סעיף 4 לחוק מותרים פגומים, תש"מ-1980 קובע כדלקמן:
          "(א)     בתובענה לפי חוק זה לא תהא ליצרן הגנה אלא באחת מאלה:
          (1)     הפגם שגרם לנזק נוצר אחרי שהמוצר יצא משליטתו; הוכיח היצרן שהמוצר המסויים עבר בדיקות בטיחות סבירות לפני שיצא משליטתו, חזקה שהנזק נגרם לנפגע על ידי פגם שנוצר לאחר מכן;
          (2)     לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטתו, לא יכול היה היצרן לדעת שמבחינת התכנון לא עמד המוצר ברמת הבטיחות הסבירה;
          (3)     המוצר יצא משליטת היצרן שלא מרצונו, והוא נקט באמצעים סבירים למניעת יציאתו משליטתו, ולהזהרת הציבור הנוגע בדבר מפני הסיכון הכרוך במוצר;
(4)     הנפגע ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו, וחשף עצמו מרצון לסיכון זה.

הנתבעת טענה בכתב ההגנה אודות תהליכי הייצור, אך עניין זה לא מצא את ביטויו בעדותה של נציגת הנתבעת בבית המשפט. לכן לא עומדת לנתבעת אף אחת מההגנות הנתונות לה בסעיף 4 לחוק אחריות למוצרים פגומים.

לאור האמור לעיל, זכאי התובע לפיצויים בגין עוגמת נפש.

התובע תבע פיצויים בדך 14,500 ₪. סבור אני שסכום זה הינו מוגזם, בהתחשב בעובדה שמדובר על אירוע שנמשך זמן קצר ביותר.

פיצוי בסך 500 ₪ הינו סביר בנסיבות הענין.

התובע העיד כי שילם עבור בדיקת מעבדה את הסך 250 ₪. ועדות זו לא נסתרה. לכן זכאי התובע להחזר סכום זה, אשר ייפסק לו במסגרת הוצאות המשפט.


סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן:

 1. את הסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
 2. את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חרק במזון

 2. עבירות מזון

 3. גוף זר באוכל

 4. שקילת מזון בסופר

 5. פיצוי על אוכל פגום

 6. עודף על תלושי מזון

 7. גוף זר בבקבוק שתיה

 8. הצעת חוק רשות המזון

 9. חוב למפעל ייצור מזון

 10. מכירת עסק בתחום המזון

 11. תביעה בנושא תוספי מזון

 12. עצם בגרון בגלל אכילת דג

 13. בדיקת יעילות תוספי תזונה

 14. סימון כמות מלח על מוצרי מזון

 15. הצעת חוק תוספי מזון לתינוקות

 16. מתקני שתייה בבניינים ציבוריים

 17. תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל''ח-1978

 18. פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

 19. תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), התשמ''ד-1984

 20. תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל''ז-1977

 21. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), התשנ''ג-1993

 22. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ''א-1981

 23. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מסירת ממצאים), תש''ם-1980

 24. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס''א-2001

 25. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979

 26. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983

 27. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ''ז-1997

 28. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), התשנ''ו-1996

 29. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), התשנ''ג-1993

 30. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל''ד-1974

 31. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשל''ט-1979

 32. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), התשנ''ג-1993

 33. תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ''א-1991

 34. תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ''ו-1996

 35. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תחליף לחלב-אם), התש''ן-1990

 36. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ''ה-1995

 37. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ''ח-1988

 38. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ''ג-1992

 39. תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), התשמ''ג-1983

 40. תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס''ו-2006

 41. תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995

 42. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בשאריות מזון), תשל''ט-1979

 43. תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל''ח-1978

 44. תקנות בריאות העם (צרכי מזון) (פיסטור ביצים, ייבושן, הקפאתן והשימוש בהן), תשל''ט-1979

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון