ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

להלן פסק דין בנושא ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים:

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת ב. טולקובסקי) מיום 9.5.04 (ת"א 115158/01). הערעור הוא על שעור הפיצויים שפסק בית המשפט למשיב בקשר עם תאונת דרכים שבה ניזוק בנזקי גוף.

1.     הרקע

(א)     המשיב יליד שנת 1977 נפגע בתאונת דרכים ביום 23.5.00. לא הייתה מחלוקת שהמערערות חבות בפיצויו לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, והמשפט, כמו הערעור שלפנינו, עסק בשאלת שיעור הנזק והפיצוי.

(ב)     בתאונה נחבל המשיב בחלקי גוף אחדים ונגרם לו שבר בעצם הבריח. בית המשפט מינה את ד"ר פרי מומחה בתחום האורטופדי. ד"ר פרי קבע נכות בשיעור של 10 אחוזים בגין שבר בקלויקולה השמאלית אשר לא התחבר ואחוז אחד נוסף בגין צלקות בברך ובמותן השמאלית. ד"ר פרי העריך גם נכותו הזמנית של המשיב לתקופה שלאחר התאונה.

(ג)     המשיב נפגע בתאונה נוספת ביום 17.6.01 (להלן: "התאונה השנייה") שבה סבל משבר בשורש כף ידו הימנית אשר לא התאחה במשך תקופה ארוכה; הוא אף נותח בקשר עם שבר זה בחודש אפריל 02'. המשיב לא תבע את נזקיו בגין תאונה זו בתביעה שהייתה לפני בית משפט קמא אך עניינה היה רלוונטי הן לעניין טענת המערערות שעל המשיב היה להקטין את נזקיו ולהתנתח בגין השבר בעצם הבריח, הן בקשר עם השפעתה על הנזקים שסבל מהתאונה דנן.

(ד)     המשיב השתחרר משירותו הצבאי כלוחם בחודש אפריל 97' ומיום 1.1.00 החל לעבוד במוסך כמתקן אופנועים וקטנועים. עקב התאונה לא עבד המשיב במשך כחודשיים שלאחריהם שב לעבודתו ועבד בה עד לתאונה השנייה שלאחריה לא שב לעבוד במוסך. לאחר תקופת אי כושר ממושכת עקב התאונה השנייה החל המשיב לעבוד כמפעיל של קו חלוקה של פירות וירקות באמצעות טנדר שבבעלותו ובעזרת אדם נוסף. בעת שמיעת הראיות רק החל המשיב בעבודה זו.

(ה)     שכרו של המשיב לפני התאונה דנן עמד על 4,100 לחודש ולא נוכה ממנו מס. שכרו החודשי הממוצע של המשיב בתקופה שמיום שובו לעבודה ועד לתאונה השנייה עמד על 4,550 ₪. לפיכך מצא בית משפט קמא שבתקופה שבין התאונה הפסיד המשיב משכרו רק בתקופת אי הכושר והוא פסק לו פיצוי מלא בגין תקופה זו. את הפסדי המשיב הנובעים מהתאונה דנן לתקופה שלאחר התאונה השנייה כלל בית המשפט בתוך הסכום הכולל שפסק לו בגין הפסדי שכר לעתיד.

2.      פסק דינו של בית משפט קמא

בית המשפט ראה את נכותו של המשיב עקב השבר בעצם הבריח כנכות תפקודית ופסק לו סכום של 125,000 ₪ כפיצוי גלובלי בגין הפסדי שכר בעתיד (לרבות תקופת העבר של כשלוש שנים מיום התאונה השנייה ועד ליום פסק הדין). כמו כן פסק בית המשפט סכום של 10,000 ₪ בגין עזרת הזולת בעתיד וזאת "בהתחשב בגילו הצעיר, במהות הפגיעה ובמגבלות הנובעות ממנה ... לצורך ביצוע פעולות קשות במיוחד במשק הבית ובתחזוקתו שיתכן ויתקשה לבצען" (עמ' 7 לפסק הדין).

הערעור דנן מופנה כלפי שתי קביעות אלו.

3.      טענות הצדדים בערעור

(א)     המערערות טוענות, בין היתר, שהסכום שנפסק כסכום גלובלי עולה במידת מה על הסכום האריתמטי ולטענתן מקובל הוא שסכום גלובלי נופל מהסכום המתקבל מחישוב אריתמטי מלא. כמו כן סוברות המערערות שלא הוכחה תשתית עובדתית מספקת לצורך בעזרת הזולת.

(ב)     המשיב תומך בפסק הדין מנימוקיו והוא גורס שהסכום שפסק בית המשפט אינו חורג מהסכומים שיש לפוסקם במקרים כגון דא.

4.      הכרעה

שקלנו את טענות הצדדים והגענו למסקנה שאין מקום להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא. בעת התאונה היה המשיב חייל משוחרר שהספיק לעבוד פחות מחמשה חודשים. לפיכך אין לומר שעליית שכרו לאחר התאונה מעידה שהנזק שנגרם לו לא הפחית מכושר עבודתו. אדרבא, אנו סבורים שייתכן ואלמלא התאונות היה המשיב יכול להתקדם בסולם השכר ולכאורה לא הייתה סיבה שלא ישתכר את השכר הממוצע במשק או שכר הקרוב לזה. לפיכך גם אם היינו מקבלים את טענת המערערות שהיה מקום להפחית הפחתה מסויימת משיעור הפיצוי בגין אבדן כושר ההשתכרות (ואין אנו סבורים כך) עדיין היה מקום לאמוד את הפגיעה בכושר זה על יסוד בסיס של שכר גבוה יותר. בסופו של דבר הסכום שפסק בית משפט קמא אינו חורג ממתחם שיקול הדעת המסור לבית משפט קמא וכאמור, על פי אמות המידה הקבועות בהלכה, הפסוקה אין אנו רואים מקום להתערב בו (ע"א 2904/92 עיריית ת"א נ' עזבון לטרהויז, פ"ד נ(1) 754; ע"א 2245/91 ברנשטיין נ' עטיה, פ"ד מט(3) 709, 724; ע"א 778/83 סעידי נ' פור, פ"ד מ(4) 628; ע"א 18/81 קלייר נ' גולדנברג, פ"ד לז(4) 656; ע"א 577/88 מירון נ' ישראלי, פ"ד מו(2) 186). הוא הדין בפסיקת הפיצוי בגין עזרת הזולת בעתיד.

5.      לפיכך הערעור נדחה.

המערערות ישאו בשכר טרחת עו"ד של המשיב בסכום של 15,000 ₪ בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון