נפילה מפיגום - תאונת עבודה
נפילה מפיגום - תאונת עבודה

להלן פסק דין בנושא נפילה מפיגום - תאונת עבודה:

פסק דין

 1.      התובענה דנן הוגשה בשנת 2002, בכל הנוגע לתאונת עבודה שאירעה לתובע לטענתו ביום 11/2/00. התובע טוען כי במהלך עבודתו הוא נפל מפיגום וכתוצאה מכך נפגע בכתף ימין ובמרפק יד ימין.
 2.      התובענה הוגשה כנגד המעביד של התובע (הנתבע מס' 1), שהיה קבלן טיח וכנגד קבלן השלד באתר (הנתבע מס' 2) והמבטחת שלו (הנתבעת מס' 3).
 3.      הנתבעים שלחו מטעמם הודעות כלפי צדדים שלישיים, לרבות כלפי החברה אשר נשכרה לפקח על אתר הבניה (הצד השלישי מס' 2) ומנהלי העבודה (הצדדים השלישיים 3-5).
 4.      לאחר שהושלמו ההליכים המקדמיים, ביום 27/11/05, ניתנה מטעם ביהמ"ש הצעה כספית לסילוק התובענה.
 5.      ביום 6/4/06, במהלך ישיבת קדם המשפט, טענו באי כוחם של הנתבעים והצדדים השלישיים, כי נודע להם שהתובע עבר תאונת דרכים ביום 2/10/05 וכי יש לקחת את הנושא בחשבון. עוד הם טענו, ואף הוגשה בנדון בש"א (6613/06), כי התובע לא סיפר להם אודות תאונת הדרכים ומן הראוי היה שיציג את כל הנתונים הרלבנטיים בפניהם ובפני ביהמ"ש, במיוחד שעה שהתאונה אירעה לפני שביהמ"ש נתן את הצעת הפשרה.
 6.      בשל כך, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על בסיס הצעת הפשרה, והתיק נקבע לשמיעת הוכחות ליום 18/9/06.
 7.      בדיון ביום 22/6/06 התברר שהתובע טרם העביר לנתבעים את החומר הנדרש לעניין תאונת הדרכים ולכן הוריתי על דחיית ישיבת ההוכחות שנקבעה לתיק, תוך שאני מביעה את עמדתי בכל הנוגע לכך שמן הראוי היה שהתובע יספק את המידע הרלבנטי לעניין תאונת הדרכים.
 8.      ביום 7/2/07 היו אמורות להתקיים ההוכחות הנדחות. במועד זה הודיע ב"כ התובע כי התובע מאושפז בשל החמרת מצבו עקב תאונת הדרכים אותה עבר. עקב כך, לא היה מנוס אלא לדחות את ישיבת ההוכחות, תוך שציינתי בהחלטתי שיש לזקוף לחובת התובע את מחדליו בכל הקשור לאי הגשת תצהירי עדות ראשית, למרות החלטות וארכות מספר שניתנו לו (ואפנה לאמור בעמ' 6-7 לפרוטוקול מיום 7/2/07).
 9.      ביום 12/4/07, המועד הנדחה של ישיבת ההוכחות, התברר שוב שהתובע לא יכול להתייצב לדיון, למרות שלא הוגשה כל בקשה לדחות את הדיון ושוב התייצבו לשווא הנתבעים ובאי כוחם.
 10.      ב"כ התובע הסביר באותו דיון שהתובע עדיין מאושפז בביה"ח, ושוב - בלית ברירה - דחיתי את מועד שמיעת ההוכחות פעם נוספת, כאשר בהחלטה ציינתי שעסקינן בתיק שבו נקבעו כבר 3 ישיבות לשמיעת הוכחות ושכולן נדחו עד כה לבקשתו של התובע וכי הדבר יבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות בסוף ההליך.
 11.      התיק נקבע להמשך שמיעת ההוכחות ליום 2/1/08. במועד זה התייצב בא כוחו של התובע, אשר הסביר שבין הצדדים גובש הסדר פשרה וכי לאור ההסדר הנתבעים הודיעו לעדיהם שלא להתייצב לדיון, אך כי ערב הדיון, התקשר התובע אל בא כוחו והודיע לו שהוא חוזר בו מהסכמתו להסדר הפשרה. באותה ישיבה ביקש בא כוחו של התובע להתפטר מהייצוג. באותו דיון הסברתי לתובע את המשמעות של העובדה שישיבת ההוכחות נדחית פעם רביעית, כי מן הראוי היה למחוק את התביעה בשל מחדליו המצטברים, אך כי אאפשר לו לנסות ולהגיע להסדר פשרה עם הנתבעים, למשך 14 יום נוספים. בתום הדיון קבעתי את התיק לתזכורת פנימית ליום 16/1/08.
 12.      ביום 16/1/08 התייצב התובע באולם ביהמ"ש כיוון שהוא הבין שהמשמעות של תזכורת פנימית היא שעליו להתייצב. הבהרתי לו שהתיק לא קבוע לדיון וכי ציפיתי למצוא בתיק הודעה בדבר הסדר פשרה בין הצדדים.
 13.      התובע ביקש את פרטי עורכי הדין של הצדדים על מנת לנסות ולחדש את הקשר עימם, על מנת להגיע להסדר פשרה וזאת כיוון שעורך דינו חדל מלייצג אותו. מסרתי לו את הפרטים הרלבנטיים וקבעתי את התיק לדיון להיום, 28/1/08 בשעה 11:30, בנוכחות באי כוחם של כל הצדדים. העתק של ההחלטה ניתן בידיו של התובע ושוגר לצדדים על ידי המזכירות.
 14.      היום, 28/1/08 התייצבו באי כוחם של הנתבעים והצדדים השלישיים, אך התובע לא התייצב.
 15.      באי כוחם של הצדדים ביקשו להורות על מחיקת התביעה, לרבות פסיקת הוצאות מתאימות.
 16.      ב"כ הנתבעת 2 הוסיף כי התובע יצר איתו קשר באופן אישי, כי הוא הסכים לשפר את הצעת הפשרה בסכום של כ- 1,000 ₪, כי התובע הסכים לסכום המתוקן של הפשרה, ונקבע שהתובע יחתום על הסדר פשרה במשרדו של עו"ד דקוואר. עם זאת, התובע לא התייצב על מנת לחתום על הסדר הפשרה והוא ניתק עימו מגע.
 17.      בנסיבות שמתוארות מעלה, אשר הארכתי בתיאורן על מנת להבהיר את מצב העניינים, אין ספק שיש מקום להורות על מחיקת התביעה. מחדליו המצטברים של התובע במקרה זה חריגים בהיקפם ויש בהם כדי להוות זלזול בזמנו היקר של ביהמ"ש ובזמנם של באי כוחם של הצדדים והצדדים עצמם. המדובר בדחיית מועד שנקבע לשמיעת הוכחות 4 פעמים, המדובר באי הגשת תצהירי עדות ראשית במועד ו/או בכלל והמדובר באי התייצבות לישיבה שנקבעה היום, לפנים משורת הדין, ורק על מנת לנסות לסייע לתובע, שכבר איננו מיוצג, להגיע להסדר פשרה ראוי.
 18.      אשר על כן ולאור כל האמור לעיל - אני מורה על מחיקת התביעה.
 19.      בנוסף, אני קובעת כי במידה והתובע יבקש לחדש את התובענה ולהגיש אותה פעם נוספת (בכפוף לנושא ההתיישנות) הוא יהיה רשאי לעשות זאת, רק במידה וישלם לנתבעים והצדדים השלישיים את ההוצאות כדלקמן:

לנתבע מס' 1 - 3,000 ₪, לנתבעות 2+3 ביחד - 3,000 ₪, לצד השלישי מס' 2 - 3,000 ₪ ולצדדים השלישיים 3-5 ביחד - 3,000 ₪.
20.     לפנים משורת הדין, ורק משום שהתובע אכן נפגע בתאונה ונפגע לאחר מכן בתאונת הדרכים הקשה - לא אפסוק הוצאות לתשלום מיידי, אלא רק הוצאות מותנות, כפי שמפורט לעיל.
21.     בנוסף, ושוב לפנים משורת הדין, הרי שפסק דין זה יכנס לתוקף בעוד 20 יום, על מנת ליתן לתובע הזדמנות אחרונה להגיע להסדר פשרה עם הנתבעים בתיק זה.
22.     כפי שהבנתי הוא הגיע להסדר בשיחה טלפונית עם עו"ד קרינסקי והיה אמור להתייצב על מנת לחתום על ההסדר. במידה והתובע אכן יחתום על ההסדר במהלך הימים הקרובים - ההסדר יוגש לעיוני על מנת שאתן לו תוקף של פס"ד. במידה ולא יוגש הסדר שכזה בתוך 20 יום - הרי שפסק דין זה ייכנס לתוקפו והתביעה תימחק, כפי שפורט מעלה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון