נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים

להלן פסק דין בנושא נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים:

פסק דין

1.     מדובר בתביעה מאוחדת של שני הליכים: ת"א 22878/02 בה נתבעו נזקים של 106,000 ₪ (שתוקנה בהמשך) ות"א 22878/02 בה נתבעו נזקים של 88,000 ₪. על פי האמור בכתבי הטענות התובעים הינם הבעלים של מבנים בעוספיה. נתבעת 3 הינה רשות המקומית שהנתבעים 1 ו-2 עבדו בשירותה בשנים 1997 עד 1999 כאשר ביצעו עבודות פיתוח שכללו חציבת סלעים במסגרת עבודות בניה בסמוך לנכס שבבעלות התובעים.

נטען כי העבודות גרמו נזק לרכוש התובעים. ביחס לשתי התביעות צורפה חוות הדעת של מארון חנא. מטעם הנתבעים הוגשה חוות דעת על ידי נתבעת 1 שנערכה על ידי מאג'ד מונדר על פיה נקבע כי אין יסוד לדרישת הפיצוי של התובעים ולחלופין כי הסכום הנכון של עלות התיקונים מסתכם בסך 8,750 ש"ח. ביחס לבית השני הגיע מומחה הנתבעים למסקנה כי לכל היותר קיים נזק של 9,500 ₪.

ביום 8.5.05 מיניתי את המומחה רונן שטרנברג כמומחה מטעם בית המשפט.
2.     הצדדים הסכימו להגביל את חקירותיהם לחקירת המומחה שמונה על ידי בית המשפט ולעבור לאחר מכן לשלב הסיכומים.

חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

3.     בחוות דעת שהוגשה ביום 29.9.05 תיאר המומחה שטרנברג כי במהלך השנים 1997 - 1998 בוצעו עבודות פיתוח ותשתית בסביבה שכללו חפירה והנחת צנרת לביוב, מים, חשמל ובזק כאשר העבודות בוצעו בסמטאות העיר העתיקה בעוספיה בין בתי אבן עתיקים ובין היתר, בסמוך לבתיהם של התובעים. העבודה כללה חפירה וחציבה בסמטאות הסמוכות למבנים תוך יציקת קירות בטון לתמיכה בהם.

4.     בית מג'יד מונדר ממוקם מעל בית אבן עתיק עשוי קשתות. לא נתגלו סדקים ופגיעות בגג המבנה הישן המהווה את רצפת דירת התובע. מדובר בקירות אבן עבים. בקירות החיצוניים של בית האבן נתגלו מספר סדקים אנכיים בקיר ואותרו שני סדקים אופקיים מעל לפתח המחסן של המבנה הישן, הכל בחזית המערבית. בחזית הצפונית נתגלו סדקים בקיר האבן.

5.     תואר כי קיר דירת התובע ממוקם מעל למבנה הישן בנסיגה היוצרת מרפסת. לא אותרו סדקים בצידו הפנימי של הקיר ולא אותרו סימני רטיבות וכתמי מים על השטיחים המונחים על הרצפה בחזית הצפונית. בחזית הדרומית לא נמצאו סדקים חדשים שנפתחו ונמצאו סדקים אופקיים, אך אלה נמצאו גם על מבנים סמוכים. באשר לרטיבות נתגלו כתמי רטיבות בחלק העליון של הקיר ובתחתית התקרה מעל התקרה המונמכת. מקור רטיבות מהגג שאינו אטום ברובו ומשופע בטלאים של מריחות איטום וירוקת המצביעה על רמת תחזוקה נמוכה.

6.     בבית שרוף שחאדה בחזית המזרחית נתגלו סדקים. מדובר גם כן בבית ישן מאוד שנבנה לפני יותר מ- 90 שנה. בחזית הצפונית הפונה לרחוב לא נראו סדקים בקירות האבן למרות העבודה שבוצעה לאורך הרחוב. אותרו סדקים אופקיים בחלקו העליון של הקיר בין קירות הבלוקים לבין התקרה (יציקה). לא נתגלו סדקים בחדר הפנימי בחזית זו. באשר לרטיבות לא נתגלו סדקים או סימני רטיבות או חדירת מים בתקרה ועל קירות המרתף הממוקם מתחת למפלס הכביש. נראו סימני רטיבות וחדירת מים בחלק העליון של קירות החנות. סימנים אלו מופיעים על הקירות הניצבים לכביש ומקורם בגג.

7.     המומחה ניתח את העומסים השונים והסדיקה של המבנים. הוא קבע כי תופעת הסדקים במבנים נגרמת על ידי סיבות שונות ולא בכל המקרים אפשר היה לקבוע את סיבת הסדיקה באופן מוחלט.

8.     בפרק מסקנותיו כתב: "1. רוב הסדקים שנצפו בדירת התובעים לא נגרמו מהעבודות שבוצעו על ידי התובעות. 2. עבודות החפירה עלולות לגרום לסדיקה אנכית בלבד ולכן ייתכן שהסדק בחזית המערבית בבית מונדר נגרם כתוצאה מעבודות אלו. כמו כן הסדקים בטיח בבית שרוף עלולים היו להיגרם מאותן עבודות. 3. הסדקים בבית מג'יד מונדר נוצרו מסיבות שונות ובגלל רמת הבניה הירודה של המבנה. 4. כל כשלי הרטיבות נוצרו מאיטום לקוי של הגג ואין כל קשר בינם לבין עבודות הפיתוח שנעשו. 5.... 6. נתבע 2 ונתבעות 3 אינן אחראיות לליקויים שהתגלו".

9.     באשר לעלויות התיקון נקבע כי בבית שרוף מדובר בתיקון בעלות 3,500 ₪ ובבית מונדר תיקון בעלות 3,000 ₪.

10.     המומחה נחקר בבית המשפט על חוות דעתו. במהלך חקירתו נשאל המומחה מדוע לא התייחס, כביכול, לבעיה של השפעת הכלים הכבדים שעבדו בשטח על הבניה באבן וענה כי בחוות דעתו תיעד ותיאר את כל הסדקים וכל הליקויים שנראו במבנים והגיע למסקנה כי אין הם קשורים לעבודות (עמ' 12). הוא אישר כי לא הוצגו לו צילומים לגבי מצב המבנים לפני העבודות (עמ' 15).

11.     בסיכומי התובעים נטען כי חוות דעת המומחה וגם חקירתו היתה מתחמקת. כמו כן, בסיכומים הוצג מצג לפיו המומחה לא התייחס לעובדה כי מדובר במבנים עתיקים שהביסוס שלהם שונה מבניה מודרנית.

12.     אין בידי כדי להסכים עם טענות אלה. עיון בחוות הדעת ובחקירה מעלה כי היתה התייחסות מרחיבה לעובדה שמדובר בבניינים עתיקים. הנתבעים ביקשו לאמץ את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

דיון

13.     במקרה זה לא מצאתי כל סיבה שלא לאמץ את חוות דעתו של המומחה. מדובר בחוות דעת מקיפה ויסודית שעמדה במבחן החקירה הנגדית. אשר על כן, התביעות נדחות. כמו כן, נדחית ההודעה לצד השלישי שהוגשה על ידי המועצה המקומית נגד הנתבעות 1 ו-2. התובעים בכל אחד מהתיקים ישלמו סך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחת מן הנתבעות וההודעה לצד שלישי נמחקת ללא צו להוצאות. בנוסף, ישלמו התובעים הוצאותיהן של הנתבעות בהתאם לפסיקתה שתוגש.

זכות ערעור תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקי רכוש אופנוע

 2. שיפוי נזקי רכוש לרכב

 3. ביטוח כפל - נזקי רכוש

 4. נזקי רכוש בהובלת דירה

 5. נפילה ממנוף - נזקי רכוש

 6. נזק לרכב מכסה ביוב בכביש

 7. נזקי רכוש עקב עבודות גינון

 8. נזקי רכוש עקב עבודות פיתוח

 9. נזקי רכוש מהפעלת ספרינקלרים

 10. נפילת שלט פרסום - נזקי רכוש

 11. נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים

 12. נזקי רכוש שנגרמו על ידי מנוף

 13. ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה

 14. מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב

 15. עורך דין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 16. נזקי רכוש בתאונות דרכים - עורך דין

 17. תביעה כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 18. תביעה של בעל הרכב לפיצוי בגין נזקי רכוש

 19. תביעה בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונה דרכים

 20. תביעה בגין נזקי רכוש עקב רטיבות במכולה בה אוחסן

 21. תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים

 22. תביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 23. פיצוי על נזקים לרכוש במהלך אחסון תכולת דירה במכולה

 24. תביעה גין נזקי רכוש ישירים ועקיפים שיסודם בתאונת דרכים

 25. תביעה לפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 26. בעת נהיגה בסמוך לחנות עפה אבן שהיתה מונחת על הכביש לכיוון חלון הראוה של החנות

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון