מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב
מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב

להלן פסק דין בנושא מכסה ביוב בולט:

פסק - דין

1.     תובענה בטענה לנזקי רכוש לרכב עקב מכסה ביוב בולט.

הטענות:
2.     לטענת התובע הוא נסע ביום 14.2.08 בכביש שבתחום אחריות עיריית באר שבע (להלן: "הנתבעת") ולאחר עיקול נפגע ממכסה ביוב שהזדקר למעלה. לגרסתו מיקום המכסה בנתיב הימני לאחר העיקול מנע ממנו מלהבחין בו מבעוד מועד. עקב הפגיעה בגחון הרכב, לטענתו יצא מוט ההיגוי משליטה.

3.     לטענתו נפגעו באופן דומה אחריו מכוניות נוספות שפרטיהן נמסרו.

4.     הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד, ואף לא בתחום הארכה שנתנה לה יחד עם זאת וכמתואר בפרוטוקול ניתנה לנציגה הזדמנת להישמע.


הראיות:
5.     בדיון העידו התובע ונציג הנתבעת. בנוסף היו בפני מסמכים בכתב שצורפו לכתב התביעה.

6.     התובע חזר על גרסתו בכתב התביעה ותיאר כיצד בדרכו לעבודה, נתקל במכסה ביוב פתוח שהזדקר כלפי מעלה ב-90 מעלות. לדבריו נוכח מיקום המכשול לא יכול היה לסטות, ולהימנע מתאונה.

7.     כלשונו: "לא הייתה לי אפשרות לסטות או לברוח מהמכשול, המכשול פגע בעוצמה רבה במוט ההיגוי ומאותו רגע למעשה, איבדתי שליטה על הרכב".

8.     לפי עדותו, לאחר הפגיעה הרכב שלו שינה את זווית המכסה אך הוא נותר לא יציב ורכב נוסף נפגע.

9.     לפיכך התקשר למשטרה ולעירייה. נציג שנשלח למקום צולם בתמונות שהוגשו ושסומנו ת/1 ות/2. בנוסף צורפה תמונה של גוף שנקרא אלעוברה בשירות עירית באר שבע.

10.     נציג הנתבעת לא הכחיש שהגיע דיווח לגביי רכב נוסף שנפגע אלא שטען שיש לתבוע גוף אחר שהוא חברת מי שבע.

דיון והכרעה:
11.     שוכנעתי כי אכן אירע מקרה בו נפגע גחון המכונית עקב מכסה ביוב שבלט ופגע תוך כדי נסיעה. עדות התובע נשמעה מהימנה בנקודת זאת.

12.     חיזוק לדבריו לגבי מהלך הפגיעה מצאתי בחוות דעת שמאי שלפיה הרכב נפגע בחלקו התחתון. עדותו לגבי נסיבות המקרה לא נסתרה על ידי נציג העירייה שנכח בדיון.

13.     מן הפן המשפטי השאלה היא האם העירייה התרשלה. עירייה אמנם אינה חייבת שיהיה משטח סטרילי אך עליה למנוע סיכונים בלתי סבירים ולנקוט אמצעי זהירות מתאימים לכך.

14.     אף העירייה כפופה למתחייב מעוולת הרשלנות כמובנה בסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) (להלן:"הפקודה"). נקודת המוצא הנורמטיבית על פי ההלכה היא שגם לרשות אחריות לנזקים שהיא מסבה כנגזר מעקרון השוויון בפני החוק וההלכה.

15.     בנסיבות שלפני שוכנעתי מעדות התובע אודות המפגע שהמדובר במפגע שיצר סיכון בלתי סביר ואף חמור שגרם לו לאבד שליטה במוט ההיגוי של הרכב שנזרק לכיוון המדרכה, במכתב שצורף לכתב התביעה מתואר כי כריות אויר נפתחו ועשן מנע מהתובע שדה ראיה עד שהרכב נעצר בסמוך לעמוד חשמל ולמרבה המזל בטרם פגע בו.
הכרחי שיינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע סיכון מעין זה, הן מחמת צפיות לנזק לגוף והן מחמת הסיכון לרכוש. למהותו של סיכון בלתי סביר ראה למשל בע"א 145/80 ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לז (1) 113, 127 (1982).

16.     אף אם בוצעה עבודה מטעם העירייה, ואפילו אם ניתן היה להגדיר את המבצע של העבודה כקבלן עצמאי הרי שגם בנסיבות אלה לא פטורה הנתבעת כרשות מקומית, מחובותיה כלפי תושביה בין היתר להבטיח שהקבלן עצמו או כל זרוע מטעמה תבצע כראוי את התפקיד המוטל עליה. השווה למשל לסעיף 15(4) לפקודת הנזיקין וראה בהקשר זה למשל כב' השופט חלימה בע"א 452/72 בחן נגד איינזברג פד כז(2) 720 בעמוד 724. (21.9.1973)וכן כב' השופט שמגר ע"א 1439/90 מדינת ישראל (רכבת ישראל) נ' הום חברה לביטוח בע"מ פ"ד מז(2) 346,366 (1993).

17.     יתירה מכך למעשה פגיעה מעין זאת מעבירה את נטל ההוכחה להיעדר רשלנות לרשות וזאת בשים לב לסעיף 41 לפקודה. נטל זה לאור הנאמר לעיל מפי נציג העירייה לא הורם.

אשם תורם:
18.     לא הונחה בפני בנסיבות העניין תשתית המבססת טענת אשם תורם. התובע נסע לתומו בכביש, לנוכח מיקום המפגע לא מצאתי שיכול היה לנקוט אמצעי זהירות אחרים ושלא נקט בזהירות סבירה.

סוף דבר:
19.     אשר על כן, הנתבעת תשא בנזקי התובע כדלהלן:

א.     בנזק לפי חוות דעת שמאי בסך של 19,925 ש"ח, בשכ"ט שמאי בסך של 1,386 ש"ח טרחה. לא הוכחו נזקים נוספים.
ב.     הפיצוי האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד התאונה ועד למועד תשלום בפועל.
ג.     ואולם, אם ישולמו הסכומים בתוך 30 יום הם לא ישאו הפרשי הצמדה וריבית.
ד.     כמו כן ישולם סך נוסף בגין אגרת משפט, וסך נוסף של 400 בגין הוצאות משפט. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקי רכוש אופנוע

 2. שיפוי נזקי רכוש לרכב

 3. ביטוח כפל - נזקי רכוש

 4. נזקי רכוש בהובלת דירה

 5. נפילה ממנוף - נזקי רכוש

 6. נזק לרכב מכסה ביוב בכביש

 7. נזקי רכוש עקב עבודות גינון

 8. נזקי רכוש עקב עבודות פיתוח

 9. נזקי רכוש מהפעלת ספרינקלרים

 10. נפילת שלט פרסום - נזקי רכוש

 11. נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים

 12. נזקי רכוש שנגרמו על ידי מנוף

 13. ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה

 14. מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב

 15. עורך דין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 16. נזקי רכוש בתאונות דרכים - עורך דין

 17. תביעה כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 18. תביעה של בעל הרכב לפיצוי בגין נזקי רכוש

 19. תביעה בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונה דרכים

 20. תביעה בגין נזקי רכוש עקב רטיבות במכולה בה אוחסן

 21. תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים

 22. תביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 23. פיצוי על נזקים לרכוש במהלך אחסון תכולת דירה במכולה

 24. תביעה גין נזקי רכוש ישירים ועקיפים שיסודם בתאונת דרכים

 25. תביעה לפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 26. בעת נהיגה בסמוך לחנות עפה אבן שהיתה מונחת על הכביש לכיוון חלון הראוה של החנות

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון