הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב
הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

להלן החלטה בנושא הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב:

החלטה

רקע

בבעלות המשיב רכב מסחרי מדגם מרצדס ויטו שנרכש מהמבקשת ביום 5.5.98. בסמוך לינואר 2003 התגלתה ברכב תקלה ששלטענת המשיב טופלה על ידי מוסכי המבקשת שלא כראוי. המשיב פנה לנציגי המבקשת בטענות אודות השירות שקיבל ודרש לפצותו בגין ההוצאות שנגרמו לו במהלך הטיפולים ובגין הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש.
משלא נענתה המבקשת לדרישותיו, פנה המשיב למינהל תנועה/אגף רכב במשרד התחבורה והתלונן על אופן השירות שקיבל במוסכי המבקשת. משרד התחבורה טיפל בפניית המשיב כפי שמצא לנכון, וביום 20.3.06 הודיע למשיב על הפסקת הטיפול בתלונה לנוכח התנגדות המשיב למינוי בורר מוסכם.

ביום 12.3.06 הציב המשיב את רכבו אל מול משרדי המבקשת ותלה עליו כרזה "השרות במרצדס אכזר". בימים שלאחר מכן הציב המשיב את רכבו הנושא את הכרזה האמורה מול משרדי הנהלת המבקשת בראש העין ומול אולם התצוגה הראשי בתל אביב.

במכתב מיום 21.3.06 , פנתה המבקשת אל המשיב ודרשה ממנו לסלק את השלטים שהציב על רכבו אל מול חצריה של המבקשת. פניה זו לא נענתה על ידי המשיב.

בת.א 1517/06 תבעה המבקשת צווי מניעה שנועדו למנוע מהמשיב להפעיל נגד המבקשת אמצעים שיש בהם כדי לפגוע בשמה הטוב של המבקשת ובמוניטין שצברה במשך שנים רבות ו/או לפגוע בזכותה לנהל את עסקיה באופן חופשי, ללא הפרעות וללא הטרדות.

בבקשה שלפני עותרת המבקש לסעד זמני, כדלהלן:

א.     לאסור על המשיב לתלות על רכבו ולהציב אל מול אתריה ומשרדיה של המבקשת שלטים, מודעות או כל פרסום אחר המשמיץ ומכפיש את המבקשת.

ב.     להורות למשיב להסיר את השלטים שתלה על רכבו, שלטים המכפישים את המבקשת, ולאסור על המשיב להציב את רכבו בסמוך למשרדי המבקשת ברחוב עמל 20 בראש העין או באולם התצוגה שלה ברחוב השלושה, 2 בתל אביב ובכל אתר אחר של המבקשת וזאת כל עוד שלט מכפיש מוצב על גבי הרכב.

ג.     לאסור על המשיב או מי מטעמו להפעיל נגד המבקשת אמצעים בכתב, בעל פה, או בהתנהגות שיש בהם כדי לפגוע בשמה הטוב של המבקשת ולנהל את עסקיה באופן חופשי ללא הפרעות ו/או הטרדות.


דיון

א.     לטענת המבקשת, בהצבת המכונית עם כרזה "השרות במרצדס אכזר" מעוול המשיב בפרסום לשון הרע נגד המבקשת כמשמעותו בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965.
ועוד. המבקש בחר לילך בדרך של פרסום לשון הרע נגד המבקשת כדי לאלץ אותה להכנע לדרישותיו הכספיות מבלי לברר את הסכסוך בדרכים חוקיות ומקובלות אף שהמבקשת הביעה נכונותה לברר הסכסוך בבוררות.

המשיב לא צירף לתשובתו תצהיר, אולם בתשובתו הודה המשיב שהעמיד את רכבו הנושא כרזה "השרות במרצדס אכזרי" בפתח חצריה של המבקשת. לטענתו, בחר ללחוץ על המבקשת בדרך זו לאחר שכל פניותיו אל המבקשת נדחו.

ב.     נראה, כי מעשי המשיב מהווים עוולה לפי סעיפים 1 (3), 2 ו - 7 לחוק איסור לשון הרע.

ג.     המשיב, מתנגד לסעד המבוקש בטענה שאין למנוע ממנו את הזכות למחות עד שהמבקשת תיענה לדרישותיו.

מחאה היא פן של חופש הביטוי המהווה זכות יסוד במשטר דמוקרטי, ברם זכות זו היא זכות יחסית והאיזון שבין חופש הביטוי ומניעת פגיעה בזכות לשם טוב מעוגן בפרק ג לחוק איסור לשון הרע (סעיפים 13 - 20). משנמצא שהמשיב פרסם לשון הרע הפוגע במבקשת, הנטל עליו להראות שחלה על הפרסום שפרסם אחת ההגנות הקבועות בחוק. בהעדר תצהיר מטעם המשיב אין בפני תשתית עובדית שיש בה כדי לבסס לכאורה תחולתה של איזה מההגנות המנויות בחוק איסור לשון הרע, ובמצב דברים זה נראה שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה טובים.

ד.     ועוד. השימוש שעושה המשיב בפרסום הפוגע במבקשת לא נועד לקדם מטרות לגיטימיות שלו, אלא כדי ללחוץ על המבקשת להכנע לדרישותיו מבלי לברר את הסכסוך בדרכים מקובלות. בנסיבות אלה, זכאית המבקשת לסעד שימנע מהמשיב להמשיך ולפגוע בפעילותה העסקית.


אשר על כן החלטתי להיעתר לבקשה ולהורות כדלהלן:

אני אוסר על המשיב ו/או מי מטעמו להציב מול חצרי המבקשת את רכבו כשעליו כרזה או כל פרסום המכפיש את המבקשת ו/או להפריע לפעילותה העסקית של המבקשת.בנסיבות העניין, איני רואה צורך בחיוב המבקשת בהפקדת עירבון כתנאי לתוקף הצו האמור.

המשיב ישלם למבקשת את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.3,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון