דיסק השחזה - תאונת עבודה

להלן פסק דין בנושא דיסק השחזה - תאונת עבודה:

פסק דין

1.     התובע יליד 19.9.71 הועסק על ידי נתבעת 1 שהינה חברת כוח אדם, במפעלה של נתבעת 2 - בעבודות השחזה.
     בתאריך 12.5.03 נפגע התובע בזרוע ימין מדיסק השחזה.
     התאונה הוכרה כתאונת עבודה והמ.ל.ל קבע לתובע 10% נכות בגין קרע בשריר הביספס.

2.     ב"כ הצדדים הביעו הסכמתם לדיון על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. מלבד שאלת האחריות חלוקתה וגובה הנזק, עומדת שאלת כפל ביטוח להן טוענות הנתבעות, מגישות הודעת צד ג' ו-ד'.


3.     הכיסוי הביטוחי:
     ב"כ נתבעת 1 המבוטחת בחברת ביטוח "אריה" טוען כי לא קיים כפל ביטוח בחברת הביטוח "אריה" שכן נתבעת 2 אינה כלולה ברשימת לקוחות החברה הכלולים בפוליסה שהוציאה חברת "אריה" לנתבעת 1. משכך אין היא מבוטחת על פי הפוליסה ודין טענתה לביטוח בכפל - להידחות.
ב"כ נתבעת 1 צרף מכתב מ"אריה" בו נרשם: "מן המסמכים המצויים בידינו עולה, כי שם המבוטח לא הורחב לכלול את חברת גל מרין".
נתבעת 1 טוענת לכפל ביטוח מצידה של חברת "הפניקס" אשר ביטחה את נתבעת 2. הנתבעת טוענת לכיסוי הביטוחי מכוח היותה "קבלן משנה" המבוטח על פי הפוליסה.

ב"כ נתבעת 2 טוען כי פוליסת הביטוח של חבות מעבידים שהוצאה לנתבעת 1 כוללת כיסוי ללקוחות הנתבעת 1 על פי רשימה. לטענתו על ביהמ"ש לקבוע כי נתבעת 2 כלולה ברשימת המבוטחים שכן המבטחת לא השיבה על השאלון שהופנה אליה על אף צו ביהמ"ש שהורה לה לעשות כן. לטענתו יש לראות בביטוח זה ביטוח ראשוני המוציא מכלל תחולה כל ביטוח אחר שיש לנתבעת 2 אצל מבטחים אחרים.
אשר לטענת כפל הביטוח של נתבעת 1 כלפיה, טוענת נתבעת 2 כי נתבעת 1 הינה ספקית כוח אדם ולא קבלנית משנה ועל כן אינה כלולה בביטוח "הפניקס".

4.     חלוקת החבות:
נתבעת 1 טוענת כי היא ספקית כוח האדם בלבד וכי האחריות חלה על נתבעת 2 שהיא המעסיקה הישירה אשר קבעה את שיטות העבודה. עוד לטענתו מדובר בעובד מנוסה אשר עבד עם דיסק בעל כיפת מיגון.
לטענתו בא כוחה, על פי הפסיקה יש להטיל על חברת כוח האדם אחריות בגובה 10%-15% מהנזק, בלבד.
נתבעת 2 טוענת כי לא היו עדים לתאונה. לטענתה התובע עבר הדרכה והתאונה ארעה כתוצאה מרשלנותו. לשיטתה יש להשית על נתבעת 1 - 30% מהפיצוי.5.     גובה הנזק:
ב"כ התובע טוען כי יש לחשב את הנזק על פי נכות תפקודית בגובה 15% הכוללת את הנכות הפלסטית הנוספת שנקבעה. לטעמו יש להעמיד את הפיצוי בגין כאב וסבל על 60,000 ₪ ובסך הכל יש לפצותו בסך 248,000 ₪.

הנתבעת 1 טוענת כי לתובע נותרה נכות פלסטית בגובה 5% וכי שריר הזרוע מפותח ומעיד כי אין לפגיעה השלכה תפקודית.
נתבעת 2 טוענת באשר לגובה הנזק, כי התובע קיבל הפסדי עבר והוצאותיו מכוסות על ידי המ.ל.ל. על פי נכות פלסטית של 5% מגיעים נזקיו כדי 35,000 ₪, מהם יש לנכות תשלומי מ.ל.ל בסך 28,000 ₪ וכן אשם תורם, כך שתביעתו נבלעת.

6.     דיון:
התובע עבד כפועל, על פי תלושי השכר שצורפו, שכרו הממוצע קודם לתאונה היה כ-4,200 ₪. לתובע נגרם חתך רוחבי באזור שריר הביספס אשר נתפר והותיר צלקת של 7-8 ס"מ. על פי דוח הועדות הרפואיות של המ.ל.ל היתה פגיעה בשריר הביספס, זאת בניגוד לחוות דעת מומחה הנתבעת. בכל מקרה עולה הן ממסמכי הועדה והן מחוות דעת מומחה הנתבעת, כי הצלקת שנותרה אינה רגישה ואינה דבוקה ליסוד, וכי הכוח הגס בגפה שמור.

     עם זאת עולה כי קיימת פגיעה בשריר בחלקו התחתון. אף על פי בדיקת מומחה הנתבעת, שמדד את היקפי הגפיים, היקף אמת שמאל גדול יותר, והיקף הזרוע מעל המרפק בשתי הגפיים שווה, זאת למרות שהתובע ימני ככל שעולה מהמסמכים.

     לאור גילו של התובע, עיסוקו, שכרו, הנכות שנותרה וטענות הנתבעות לעיל, מצאתי כי יש לפצות את התובע בגין פגיעתו, בסך כולל של 120,000 ₪ נטו, והוא הסכום המתקבל לאחר ניכוי תקבולי המ.ל.ל.

7.     הריני מחייב את הנתבעות הדדית לשלם לתובע פיצוי בסך של 120,000 ₪ בתוספת 16% שכ"ט עו"ד בתוספת מ.ע.מ וכן החזר אגרה ששולמה בסך 600 ₪.

     לאחר ששקלתי את חלוקת האחריות והשאלות הביטוחיות, אני קובע כי הנתבעת 1 תישא בתשלום 20% מהסכומים שנקבעו לעיל ואילו נתבעת 2 תישא בתשלום 80% הנותרים.

הנתבעות תשלמנה את הסכומים לעיל עד 10.12.05 שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.

הודעות צד ג' וצד ד' נמחקות כאשר נלקחו בחשבון בתיק העיקרי.

לאור מהות הדיון תשלמנה הנתבעות 1/3 אגרה בלבד לפי החלוקה דלעיל.

המודיעות לצדדי ג' ו-ד' פטורות מיתרת אגרה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת תאונת עבודה

 2. תאונת עבודה קטין

 3. תאונת עבודה נגריה

 4. תאונת עבודה בנגריה

 5. תאונת עבודה של טבח

 6. תאונת עבודה של נער

 7. תאונת עבודה עם סכין

 8. תאונת עבודה יום כיף

 9. תאונת עבודה עולה חדש

 10. תאונת עבודה עם מכונה

 11. תאונת עבודה קשה במפעל

 12. תאונת עבודה בשנת שבתון

 13. אי הכרה בתאונת עבודה

 14. התחשמלות כתאונת עבודה

 15. פגיעה במצח בתאונת עבודה

 16. תאונת עבודה של עולה חדש

 17. תאונת עבודה - כפל ביטוח

 18. תאונת עבודה עקב סחרחורת

 19. תאונת עבודה של עובד נמל

 20. דיסק השחזה - תאונת עבודה

 21. תאונת עבודה עם מסור חשמלי

 22. נכות בעין עקב תאונת עבודה

 23. עובד תברואה - תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה - דחיית תביעה

 25. תאונת עבודה של סדרן סחורה

 26. תאונת עבודה של טכנאי כבלים

 27. תאונת עבודה בבגלל תקלה במסוע

 28. תאונת עבודה של משגיח כשרות

 29. השתחררות קפיץ - תאונת עבודה

 30. עורך דין תאונות עבודה מומלץ

 31. תאונת עבודה בזמן תיקון מכונה

 32. אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 33. קטיעת חלק מהאצבע בתאונת עבודה

 34. תאונת עבודה הפעלת מכונה בטעות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בתאונת עבודה

 36. האם ירי בעבודה הוא תאונת עבודה ?

 37. אובדן ראיה בעין אחת בתאונת עבודה

 38. אסטמה כתאונת עבודה - ביטוח לאומי

 39. תאונת עבודה של עובד עם ניסיון רב

 40. תאונת עבודה של עובד ניקיון בסופר

 41. כניסת נוזל קירור לעין - תאונת עבודה

 42. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 43. פס"ד בתביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה

 44. תאונת עבודה בשעת ארוחת צהריים בעבודה

 45. נפילת פלטה כבדה על עובד תוך כדי עבודתו

 46. הפחתת פיצויים בערעור בגין תאונת עבודה

 47. תאונת עבודה במקום מבודד, בו לא נכחו עדים

 48. נפילת קרש ממרחק גבוה על הראש והאוזן בעבודה

 49. מאז פגיעה קשה בתאונת העבודה לא חזר התובע לעבוד

 50. תביעה להכרה באירוע שגרם לכיב קיבה כתאונת עבודה

 51. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה - דוגמא לפסק דין

 52. תאונת עבודה של עובד שהתחיל לעבוד יומיים לפני התאונה

 53. שרברב נדקר בחצר ביתו, האם האירוע יוכר כתאונת עבודה ?

 54. תביעה להכיר בתאונת עבודה כאשר עקב בפינוי אשפה במסגרת העבודה

 55. בקשה להכיר במחלת ה-CTS בנזקים בגב ובפגיעת הפיסורה כתאונת עבודה

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון