אבק בגלל קדיחת חור בקיר

להלן פסק דין בנושא אבק בגלל קדיחת חור בקיר:

פסק דין

1.     על פי כתב התביעה, דירתה של התובעת מס' 1 (להלן - הדירה) ודירת הנתבעים נמצאות באותו בנין, כאשר הנתבעים גרים מעל הדירה.
התובעת מס' 1 מתגוררת מזה מספר שנים בחו"ל והתובעת מס' 2 ממונה מטעמה על הטיפול השוטף בכל הקשור בדירה.     

2.     התובעת מס' 2 טוענת שבספטמבר 2008 קיבלה קריאה מהנתבעים לפיה הם משפצים את דירתם וקדחו חור בתקרה של חדר השינה בדירה.
     לטענת התובעת מס' 2, היא הגיעה לדירה וראתה חור קטן, אך כעבור שבוע נדהמה לראות שהחור גדל, הטיח בתקרת חדר השינה בדירה נפל, והצטברו כמויות אבק אדירות בכל הדירה.

3.     התובעת מס' 2 טוענת כי עם סיום השיפוץ של הנתבעים ביום 25.9.08 הגיעה לדירה ונוכחה לדעת כי החור והטיח אכן תוקנו אך הדירה נותרה מכוסה בכמויות אבק שאין לתאר.
     התובעת צילמה את הדירה (תמונות ת/1) והזמינה חברת נקיון אשר הביאה את הדירה למצב ניקיון סביר. לטענתה, היא עשתה זאת משום שהנתבעים סירבו להכיר באחריותם לנקיון הדירה.

4.     התובעות דורשות סכום של 1,724 ש"ח המורכב כדלקמן:
     924 ₪ - עבור ניקיון בהתאם לחשבונית מס/קבלה מיום 10.10.08 של שובל אחזקה וניקיון (להלן - החשבונית);
     500 ₪ - טרחה ועוגמת נפש;
     300 ₪ - מכתב התראה מעו"ד, שלא צורף לכתב התביעה.

5.     לטענת הנתבעים בכתב ההגנה, התובעת מס' 2, אשר מגיעה לדירה במקרים חריגים בלבד ולא באופן שוטף כפי שנטען על ידה, מנסה לחייב אותם בעבודות הנקיון בשל היווצרות אבק ולכלוך בדירה ללא קשר לעבודות השיפוצים שבוצעו על ידם, אלא עקב רשלנות של שוכר הדירה, מר סירופ אוהנסיאן, אשר לא טרח לסגור את דלת מרפסת השירות בדירה במשך חודשים רבים עת נסע לחו"ל, עוד טרם החל השיפוץ בדירת הנתבעים.
     הנתבעים מודים שסוכם עם התובעת מס' 2 על תיקון שני חורים קטנים בדירה, בקוטר של 3 ס"מ כל אחד, אך לטענתם, התיקון בוצע על ידם לשביעות רצונה של התובעת מס' 2.

     עוד נטען, כי הנתבעת מס' 1, ביחד עם שכנה נוספת והתובעת מס' 2 ירדו לדירה כיומיים בלבד מתחית השיפוצים ומצאו שכבר באותו מועד הדירה היתה מלוכלכת, מאובקת ומעלה ריח חריף של עובש, ללא קשר לשיפוצים.
     כמו כן נטען, כי התובעת מס' 2 לא סגרה את דלת מרפסת השירות עד תום השיפוצים על אף שהנתבעת מס' 1 הדגישה בפניה שיש לעשות כן.

6.     הנתבעים טוענים, כי על אף שהתיקון בוצע בחדר השינה בדירה והקבלן מטעמם סייד את התקרה כולה בחדר ולא הסתפק בסיוד התיקון בלבד, דרשה התובעת מס' 2 מהנתבעים לנקות את כל הדירה ולא רק את החדר שבו נוצרו שני החורים.
     לפנים משורת הדין, הציעה הנתבעת מס' 1 להביא פועל ניקיון של הבנין, המנקה דירות בבנין, כדי שינקה את מה שנדרש, וזאת על מנת להמשיך ולשמור על יחסי שכנות טובים, אך התובעת מס' 2 עמדה איתנה בדעתה שיש צורך בהזמנת חברת ניקיון, שעלותה גבוהה.

7.     השאלה שעומדת בפנינו בתיק זה הינה האם הלכלולך בדירה כולה נבע מהשיפוצים שבוצעו על ידי הנתבעים בדירתם, לרבות תיקון התקרה בחדר השינה בדירה נשוא התביעה, והאם הרימה התובעת מס' 2 את הנטל המוטל עליה להוכחת הנזקים הנטענים על ידה.

8.     בדיון שהתקיים בפני ביום 29.3.09 ביקש הנתבע להשמיע את עדותו של הקבלן שירד לדירה וראה את הלכלוך וכן את עדותה של השכנה שירדה אף היא לדירה, אך לא ראיתי צורך בכך הואיל ועיון בתמונות ת/1 שהומצאו על ידי התובעת 2 לא שכנע אותי שהלכלוך בדירה נבע כולו מהשיפוצים.
     התובעת עצמה אמרה שהדייר לא נמצא בדירה במשך תקופות ארוכות, ולא הכחישה שהדלת למרפסת השירות היתה פתוחה. בנסיבות אלה, אך טבעי הוא שהדירה תכוסה באבק ואין לתלות זאת בפעולותיהם של הנתבעים דווקא.

     זאת ועוד, התובעת מס' 2 לא הכחישה שהתיקון בוצע בתקרת חדר השינה בלבד , ומכאן שבכל מקרה אין לחייב את הנתבעים בניקיון הדירה כולה.

9.     אשר להוצאות הניקיון בסכום של 924 ₪ - התובעת לא הוכיחה כמה עובדים עבדו בדירה ובמשך כמה זמן, ונמנעה מלהביא לעדות את העובדת או העובדים שביצעו בפועל את העבודה.
בחשבונית נאמר " ניקיון יסודי בבית" ושמה של התובעת מס' 1 הוסף בכתב יד שונה.
הואיל וקבעתי לעיל שלא היה מקום לדרוש מהנתבעים ניקיון של כל הדירה, אלא לכל היותר של חדר השינה בלבד - אין בידי לקבל את החשבונית כראיה, וזאת בנוסף לעובדה שבעת השמעת הקלטת שיחה בין הנתבע לבין "שובל אחזקה וניקיון" במהלך הדיון (פרוטוקול עמ' 2), לא התרשמתי שנותן שירותים זה קיים בפועל, ומכל מקום התעורר ספק לגבי החשבונית.
על כן, אני קובעת כי התובעת מס' 2 לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת ראש נזק זה.

10.     הואיל וגם ראשי הנזק האחרים לא הוכחו על ידי התובעת מס' 2 - דין התביעה להידחות.

     לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות וכל צו ישא בהוצאותיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים.

הואיל ונמסר לידי הנתבעים עמוד שני של פרוטוקול ששייך לתיק אחר, שמספרו דומה לתיק דנן (4566/08 במקום 4556/08), ובו בטעות נרשמה בקשת הנתבע להשמיע את העדים כאשר היה מקום לרשום זאת בפרוטוקול המתייחס לתיק שלפנינו, המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים ביחד עם הפרוטוקול המתוקן.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקים לקיר משותף

 2. קיר אקוסטי ליד כביש

 3. הסכם לבניית קיר תומך

 4. הסכם לבניית קירות מסך

 5. אבק בגלל קדיחת חור בקיר

 6. בניית קיר תומך ללא היתר

 7. תשלום על בניית תוספת לקיר

 8. שבירת קיר הפרדה בבית משותף

 9. קירות חוץ במסגרת עבודות פנים

 10. תביעה להשתתפות שכן בהוצאות בניית קיר משותף

 11. בניית קיר תומך נמוך על ידי מע"ץ בגבול הכביש

 12. קיר אחורי המהווה לגאליזציה של בנייה בסטיה מהיתר

 13. קריסת קירות במהלך שיפוץ וחיזוק מבנה ללא היתר בנייה

 14. יצירת קירות במרתף עבור חניות שמורות ללא שינוי בשטח המבנה

 15. מה מידת החשיפה המותרת של קירות החיצוניים של מרתפים בבניין ?

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון