תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות
תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות:

     

1. עניינה של התובענה שלפנינו, שהוגשה ביום 23.3.09, טיפול שיניים שעברה התובעת אצל הנתבע, שהוא רופא שיניים במקצועו, ועל פי טענת התובעת, היא מטופלת אצלו במשך שנים רבות.

טענות התובעת
2. על פי כתב התביעה, בשנת 2005 הגיעה התובעת אל הנתבע כשהיא סובלת מכאבי שיניים עזים. הנתבע איבחן את הבעיה וטיפל בתובעת תמורת תשלום של כ- 450 ₪.
לטענת התובעת, היא הגיעה להמשך הטיפול (כתר זמני), שכן נמסר לה כי מדובר בשני שלבים – כתר זמני ולאחר מכן כתר קבוע.
התובעת טוענת כי סיימה את הטיפולים הקשורים לאותה שן ושילמה עבור שני השלבים סכום של כ- 3,500 ₪.
יצויין, כי התובעת לא נוקבת בכתב התביעה במספר השן, אולם לא נסתרה טענת הנתבע בכתב ההגנה כי מדובר בשן מס' 26 (להלן – השן).

3. עוד נטען בכתב התביעה, כי התובעת חשה כאבים באותה שן ולכן חזרה לנתבע. הנתבע איבחן דלקת, הסיר את הכתר הקבוע, הזריק אנטיביוטיקה וכדבריה "הדביק בחזרה את הכתר באמצעות דבק זמני".
יצויין, כי לא צויין בכתב התביעה המועד שבו בוצע הטיפול האמור.
התובעת טוענת כי קבלה שני טיפולים נוספים בהם הזריק הנתבע אנטיביוטיקה לשן והיא נדרשה להמשיך ולבוא לטיפול נוסף ולמעקב. גם מועדיהם של טיפולים אלה לא פורטו בכתב התביעה.
לאחר שקבעה את התורים הנדרשים, טוענת התובעת כי אחד התורים בוטל על ידי הנתבע והיא נאלצה לקבוע מועד חלופי, אך גם תור חלופי זה בוטל על ידי הנתבע, וכתוצאה מכך נותרה התובעת עם דבק זמני וכאבים במשך חודשיים לכל הפחות.
גם כאן לא פורטו מועדי הטיפולים שבוטלו לטענת התובעת.

4. בסעיפים 11 – 14 לכתב התביעה טוענת התובעת כי עקב הדבק הזמני – הכתר נפל , והנתבע אמר לה כי אין ביכולתו לטפל בשן ויש לעקור אותה לחלוטין, וכי הטיפול היחידי שמתאים לשן הינו טיפול שתל שעלותו כ- 7,000 ₪.
הואיל והתובעת, שהינה סטודנטית, לא יכלה לעמוד בתשלום זה – הפנה אותה הנתבע לרופא אחר. גם כאן לא צויין המועד שבו אירעו האירועים הנטענים.

5. התובעת מעלה גם טענות בדבר סירובו של הנתבע למסור לידיה את כל המסמכים הדרושים על מנת להוכיח בבית המשפט את השתלשלות האירועים וכי מסר לידיה, ביום 23.2.09, את כרטיס הטיפולים ממנו עולה, לטענת התובעת, כי הנתבע העלים נתונים ובפרט את הנתונים הכספיים בדבר התשלומים אותם שילמה התובעת שאינם מופיעים בו כלל ועיקר. כרטיס הטיפולים צורף כנספח א' לכתב התביעה.
לטענת התובעת, ביום 10.3.09, עת ביקשה מסמכים נוספים, גילתה כי כרטיס הטיפולים שקבלה בשנית, שצורף כנספח ג' לכתב התביעה, שונה באופן מפתיע מהכרטיס נספח א', הן ברישום טיפולי מצב הפה והן ברישום כוזב של הפרטים הכספיים.

6. התובעת דורשת סכום של 29,950 ₪ המורכב כדלקמן:
20,000 ₪ - פיצוי בשל אובדן השן והנזק שנגרם עקב רשלנותו של הנתבע;
3,950 ₪ - החזר הסכום ששולם לריק עבור הכתר;
6,000 ₪ - עוגמת נפש;
טענות הנתבע
7. בכתב ההגנה טוען הנתבע, כי התובעת הגיעה למרפאתו ביום 25.7.05 בשל כאבי שיניים שפקדו אותה ובבדיקה התברר כי הקיר הבוקאלי של השן שבור.
הנתבע טוען כי הסביר לתובעת באותו מעמד כי קיימות שתי חלופות טיפול – שיקום השן באמצעות מבנה וכתר, או עקירת השן וביצוע שתל.
לטענתו, הוא הסביר לתובעת שהאופציה הראשונה פחות מומלצת אך התובעת החליטה לבחור באופציה זו, ולפיכך בוצע בשלב ראשון כתר זמני ולאחר מכן כתר חרסינה קבוע, לשביעות רצונה המלאה של התובעת.

8. הנתבע טוען כי התובעת שבה למרפאתו ביום 4.11.07 כשפיה תלונה על כאבים בשן, ובדיקתו העלתה כי קיימת דלקת בשן.
לטענתו, על אף הסבריו כי כנראה לא יהא מנוס מעקירת השן, ביקשה התובעת לנסות למנוע את העקירה ונתנה הסכמתה להסרת הכתר והמבנה ולבצע חידוש טיפול שורש.
הנתבע החל בטיפול באותו מעמד, הסיר את הכתר והמבנה, והזריק לתוך תעלת השן חומר אנטיביוטי.
עוד טוען הנתבע, כי הסביר לתובעת שעליה לשוב למרפאתו מידי שבועיים לצורך המשך הטיפול בתעלת השן, והדגיש בפניה את חשיבות הדבר, אולם התובעת לא שבה למרפאתו במשך חמישה חודשים, עד ליום 24.3.08.
לטענתו, במהלך אותה תקופה הוא יצר קשר עם התובעת מספר פעמים והסביר לה את חשיבות המשך הטיפול ואת העלול לקרות כתוצאה מהזנחת השן, אולם התובעת אמרה כי אין לה כאבים, וכתוצאה מבחינות ועבודות שעליה להגיש – אין לה זמן להגיע להמשך הטיפול.
הנתבע מודה כי התובעת היתה בטיפול ביום 24.3.08 אך טוען כי על אף הסבריו, התובעת שבה להמשך טיפול רק ביום 28.4.08, ולאחר מכן הגיעה ביום 5.8.08, ואז התברר כי חלק נוסף של השן נשבר בצורה שאינה מאפשרת את שיקומה.
לפיכך, בוצעה באותו מעמד עקירה של השן.
לטענת הנתבע, התובעת שבה למרפאתו ביום 11.8.08 והקימה מהומה גדולה לעיני מטופלים, ולכן נתבקשה לעזוב את המרפאה.
9. הנתבע מכחיש את טענות התובעת בדבר העלמת נתונים מהרשומה הרפואית, וטוען כי לא היתה כל רשלנות בטיפול שהוענק לתובעת וכי הוא בוצע בהתאם לסטנדרטים הרפואיים הידועים והמקובלים.
לטענתו, נזקיה הנטענים של התובעת, והמוכחשים על ידו, נגרמו באשם תורם של התובעת עצמה.
דיון והכרעה
10. כפי שנטען על ידי התובעת עצמה, היא היתה מטופלת על ידי הנתבע במשך שנים רבות לא רק לגבי השן מס' 26 נשוא התביעה, אלא גם לגבי שיניים אחרות שבפיה.
11. עיון ברשומות הרפואיות (נספחים א' ו-ג' לכתב התביעה) מעלה, כי נרשמו טפולים שונים בתובעת החל ביום 1.11.92 ועד 23.2.09.
לגבי השן מס' 26 מופיעים תשעה טיפולים בתאריכים הבאים:
25.7.05 (עקירה כירורגית), 17.8.05 (מידות לימוד), 10.7.06 (צילום איזון), 29.10.07 3 טא), 4.11.07 (מטש 3 לדרמיקס הז'), 24.3.08 (לדרמיקס), 28.4.08 (סק 2 26 לדרמיקס 3), 19.5.08 (לדרמיקס BM), 5.8.08 (צילום עכש' שבר טא).
יצויין, כי לאחר 5.8.08 נרשמו ששה טיפולים נוספים בתובעת, בתקופה שבין 31.8.08 ועד 23.2.09, לגבי שיניים מס' 48, 25, ו- 24, שאינן חלק מכתב התביעה.
12. הואיל וכאמור כתב התביעה מתייחס רק לשן מס' 26, וגם סכום התביעה בסך של 29,950 ₪ מתייחס אך ורק לשן האמורה – מן הדין לדחות מחוסר רלבנטיות את כל טענותיה של התובעת לגבי התשלומים ששולמו על ידה לנתבע והמתייחסים לטיפולים בשיניים אחרות, ועלינו להתרכז בטענותיה לגבי שן מס' 26 בלבד.
13. לגבי שן מס' 26, אין מחלוקת כי הסכום שנדרש מאת התובעת הסתכם בכ- 3,500 ₪. עבור כתר חרסינה קבוע, שבוצע בפועל (ראה נספח א' לכתב התביעה), ועלינו לבחון את השאלה האם בנסיבות העניין זכאית התובעת להשבתו של סכום זה וכן לפיצוי הנדרש על ידה.
בדיון שהתקיים בפני ביום 2.1.11 טענה התובעת כי אי הגעתה להמשך הטיפול בדלקת שהתגלתה בשן נבעה מכך שהנתבע ביטל את התורים (פרוטוקול עמ' 1 שורה 25). כמו כן, התובעת הכחישה את טענות הנתבע בדבר ההסברים שניתנו לה על ידו לגבי אופציות הטיפול (שם, שורות 8 – 18).
אין בידי לקבל את גרסת התובעת בענין זה, וראיתי להעדיף את גרסת הנתבע.
אין זה סביר שרופא שיניים לא יסביר למטופל את אופציות הטיפול העומדות בפניו ואת ההשלכות הכספיות.
נראה שהתובעת העדיפה מלכתחילה את הטיפול הזול יותר (כתר), שעלה כאמור כ- 3,500 ₪, על פני הטיפול היקר יותר (שתל), שיכול היה, כנראה, למנוע את הופעת הדלקת בשן מתחת לכתר הקבוע, והנתבע נענה להחלטתה זו של התובעת וטיפל בה בהתאם במשך 9 טיפולים.
דא עקא, שהתובעת לא הקפידה להגיע לטיפולים בתדירות הנדרשת, וטענת הנתבע בכתב ההגנה כי יצר עמה קשר וביקש ממנה להגיע אך היא טענה שאין לה זמן – לא נסתרה על ידי התובעת.
נראה כי כפי שקורה לעתים, לאחר שפסקו כאביה של התובעת בעקבות הטיפול האנטיביוטי שהוחל בו, החליטה התובעת להעדיף את עיסוקיה כסטודנטית על פני המשך הטיפולים בשן מס' 26, ולכן אין לה להלין אלא על עצמה לגבי התוצאה הסופית החמורה, שהיא שבירתה של השן והצורך לעקרה, מבלי שניתן יהא להשתמש עוד בכתר הקבוע שעלותו היתה, כאמור, כ- 3,500 ₪.
סוף דבר
14. לאור האמור – דין התביעה להידחות.

15. אשר להוצאות - על אף התנהלותה של התובעת בהקשר להליך ביטול פסק הדין שניתן ביום 31.1.10, קרי: סירובה לקבל מידי הנתבע את סכום ההוצאות בסך
500 ₪ שנפסק לזכותה בהחלטה מיום 13.6.10, דבר שהצריך את הנתבע לטרוח ולהפקיד את הסכום בקופת בית המשפט, ולאחר מכל להעבירו לידי התובעת – לפנים משורת הדין לא ראיתי להטיל הוצאות על התובעת על אף שהתביעה נדחתה, וכל צד יישא בהוצאותיו.


ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון