תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון
תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון:

     
1. ביוזמת התובע ובגישתו לעניין נשוא תיק זה, עבר תיק זה מספר "גלגולים" וכל הצעה שהוצעה לתובע – לא נראתה לו כהצעה היכולה לסיים את ההליך בתיק זה בהסכם בין הצדדים.

2. א. ביום 19.7.09 רכש התובע מזרן ושילם עבורו סך של 1,390 ₪ (להלן: "המוצר") וביום 14.7.10 הגיש התובע תביעה בה תבע לחייב את הנתבעים לשלם לו פיצוי בסכום סתמי של 10,000 ₪.
העובדות עליהן סמך התובע את תביעתו נרשמו בקצרה, שכן התובע כתב בכתב התביעה, שסיפקו לו מזרן שונה לחלוטין למה שהזמין ושילם וגרמו לו עוגמת נפש בגלל הטרטורים במשך שנה וכיום הוא סובל במיוחד מכאבים עזים הן בגב, ברגלים ובזרועות ומלילות רבים של חוסר שינה בגלל הכאבים שבאו לו כתוצאה מהמזרן הקשה מאד.

ב. א) הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") הגישה כתב הגנה ארוך ומפורט, בו ביקשה לדחות את תביעת התובע, הן בשל טענת סף של היעדר יריבות והן בהתייחסה לגופו של עניין ויחד עם כתב ההגנה הגישה הודעה לצד ג' – היא הנתבעת 2 (להלן: "כדורי").

ב) הנתבעת טענה להיעדר יריבות והיעדר עילת תביעה נגדה, משום שתביעת התובע מושתתת על טענות הקשורות בעסקת שדרוג מוצר אותו רכש התובע מהנתבעת והחלפתו במוצר חדש אחר של כדורי – שהיא עסקה נפרדת ועצמאית בין התובע ובין כדורי ללא מעורבות הנתבעת.
כך רכש התובע את המוצר החדש מכדורי ואף שילם לו עבור המוצר ללא מעורבות הנתבעת ולכן, מי שעשוי להיות בעל דבריו של התובע הוא כדורי ולא הנתבעת.

ג. לגופו של עניין מעלה הנתבעת את הטענות הבאות:

א) למחרת יום רכישת המזרן, (17.7.09) פנה התובע והלין, שהמוצר שקיבל הינו פגום ומלוכלך בכתמים התובע לא התלונן על טיב המוצר או פגם במוצר, או קושי בלתי סביר עד כי הוא לא יכול לישון עליו ובכל זאת פנייתו הועברה לכדורי והמוצר הוחלף במוצר חדש לשביעות רצונו של התובע.
ביום 10.9.09 - כעבור למעלה מחודש - פנה התובע שוב לנתבעת והלין, שהמוצר החלופי שקיבל קשה מדי ואינו נוח לשינה והוא מעוניין להחליפו או לשדרגו למוצר אחר. גם פנייה זו הועברה לכדורי ובעקבות שיחה זו סוכם בין כדורי ובין התובע על שדרוג המוצר במוצר חדש אותו יבחר התובע ישירות מכדורי.
ביום 5.10.09 שודרג המוצר למוצר חדש וסוכם עם התובע, שתמורת המוצר המשודרג יהיה על התובע להשיב את המוצר הקודם ואף להוסיף תשלום נוסף.
ביום 28.10.09 שוב הלין התובע, שאינו מרוצה מהמוצר המשודרג ואז הודיעה הנתבעת לתובע, כי הפעם עליו לפנות ישירות לכדורי משום שהמוצר המשודרג סופק על ידי כדורי.
ביום 18.1.10 הגיע נציג כדורי אל ביתו של התובע על מנת להחליף את המוצר המשודרג במוצר חדש והתובע היה מרוצה מהמוצר המשודרג החדש.
למרות זאת, לאחר כחודשיים מאז החלפת המוצר המשודרג האחרון,שוב פנה לנתבעת בתלונה, שגם מוצר זה הינו קשה מדי ולא נוח – למרות שקודם לכן היה התובע שבע רצון מהמוצר.
ביום 8.6.10 פנה שוב התובע אל הנתבעת בבקשה להחליף ו/או להחזיר את המוצר המשודרג החדש שקיבל לאחרונה וגם הפעם הסבירה הנתבעת לתובע, שהיות והשדרוגים נעשו באמצעות כדורי – עליו לפנות גם הפעם ישירות לכדורי.
לנתבעת התברר, מאוחר יותר, שכדורי הודיעה לתובע שלאור הזמן הארוך שעבר מאז השדרוגים – אין אפשרות עוד להחליף את המוצר.

3. לאחר שבחנתי לעומקם את חומר הראיות, כפי שהובא על ידי הצדדים בפני בית המשפט, אני מחליט שיש לדחות את תביעת התובע – זאת בשל הנימוקים הבאים:

א. מעדותו של התובע עולה, שהוא רכש המוצר מהנתבעת, שהינה ערוץ קניות בטלוויזיה, והוא רכש אותו על פי מה שהציגו בפני הצופים.
התובע חוזר ומלין בבית המשפט, שלאחר שקיבל המוצר, הוא ניסה לישון עליו והוא היה קשה כמו אבן ולא יכול היה לסבול אותו. לכן, פנה התובע אל הנתבעת והתובע מודה בכך, שלאחר מספר שבועות שלחו לו מזרן אחר, אך לטענתו, היה זה מזרן הכי פשוט ולכן שוב פנה אל הנתבעת ולאחר שיחה נוספת נאמר לו שישלחו לו מזרן אחר.
התובע מאשר, שאכן שבועיים לאחר אותה שיחה, שוב שלחו מזרן אחר, שלא היה מאותו בד יקר כמו הקודם, אלא שלחו לו גם הפעם את המזרן הכי פשוט עם הבד הכי פשוט ובנוסף לכך היה קשה יותר מהקודמים (ראה עדותו של התובע בעמ' 1 לפ').

ב. א) בהמשך לפניותיו של התובע ולמרות שהמזרן הוחלף פעמים מספר והיות והתובע לא נענה לדרישותיו, החליט התובע שלא להשתמש עם המוצר וקנה מזרן חדש אחר.
התובע חוזר וטוען בבית המשפט על הקשיים שהיו לו בשינה על אותו מוצר שסופק לו וכדבריו: "אני לילות לא ישנתי וערב אחד התעוררתי עם יד משותקת לחלוטין, ערב אחד כמעט קבלתי התקף לב, בגלל המזרן. כי הייתי תמיד ישן על יד ימין. אני מרגיש ערב אחד קיבלתי דפיקות לב מאד חזקות, נורא נבהלתי ואז הזמנתי אמבולנס והגעתי למיון."
עוד מעניין להוסיף את דברי התובע בדבר השיחה בינו ובין הרופא בחדר המיון שהתנהלה כך: "הרופא שאל אותי התאמצת בלילה, אמרתי לא עשיתי כלום. הלכתי לישון על מזרן. הוא שאל אותי אם קניתי משהו חדש אז סיפרתי לו על המזרן, הוא אמר לי יכול להיות שזה זה. כי המזרן הפסיק לי את הדם כנראה ושהתעוררתי עם כאבים חזקים ביד." (ראה דברי התובע בעמ' 2 לפ',ש' 8- 13).

ב) כל שהעיד התובע, בעניין זה בבית המשפט, אינו נכלל בכתב התביעה. טענות אלו, אותן טוען התובע בבית המשפט – לא הוכחו על ידו. התובע לא הוכיח כלל שתופעות אלו אירעו לו, התובע לא הוכיח מתי אירעו לו תופעות אלו והתובע לא הוכיח קשר כלשהו בין טיב או סוג המזרן עם התופעות הנטענות.

ג. התובע טען בבית המשפט, שהמחיר המומלץ של המוצר שהוא רכש מגיע לסך של 2,317 ₪ והמזרנים המשודרגים שהוחלפו לו מדי פעם – עלות כ"א מהם 690 ₪.
גם טענה זו לא הוכחה על ידי התובע והוא גם לא יכול היה להוכיח טענותיו, משום שהתברר במהלך הדיון, שאותו מזרן ששודרג לאחרונה, כלל לא נמצא ברשותו אלא מסר אותו לשכן (עמ' 7 לפ',ש' 23).

ד. א) הגב' מורן חולו, נציגת הנתבעת העידה בבית המשפט על חיפוש דרך להגיע לפשרה עם התובע – גם אם טענותיו של התובע לא היו צודקות- וזאת על מנת לחסוך בזמן הצדדים והציעה לתובע סך של 2,000 ₪ ובלבד שיבטל את תביעתו, אך התובע השיב לנציגת הנתבעת, שאין הוא מעוניין להסיר תביעתו נגד צד ג' והיות וכך השיב התובע – לא יצאה הפשרה אל הפועל.
התובע מאשר, שהוא דחה את הצעות הפשרה שהציעה גב' מורן (ראה בעמ' 3 לפ',ש' 20- 21).
גב' מורן מדגישה בבית המשפט את מספר הפעמים שכדורי שדרגה לו את המזרן ואכן, אני מקבל את טענת נציגת הנתבעת, שבעצם החלפת המזרנים על ידי כדורי – ניתקה כבר את הקשר בין המזרן הראשון שסופק על ידי הנתבעת ובין המזרנים האחרים שהנתבעת כלל לא הייתה מעורבת באספקתם ובהחלפתם.

ב) מר חיים כדורי, נציג הנתבעת כדורי (להלן: "מר כדורי") אף הוא העיד בבית המשפט וציין, שלמעשה התובע פנה לראשונה לאחר שעבר המועד בו קיימת אפשרות להחליף מוצר, אך בכל זאת באו לקראת התובע ומדי פעם שדרגו לו למזרן אחר, למרות שאלה שהוחזרו לא ניתנים יותר לשיווק (ראה דברי מר כדורי בעמ' 3 לפ').

ה. א) מאחר ובסיום הדיון של יום 5.12.10 הסתמן סיכוי לפשרה – כאמור לעיל- ולאחר ששמעתי הצדדים, דחיתי את מתן פסק הדין למועד אחר – זאת על מנת לעיין בחומר הראיות ובעדויות הצדדים.
בתאריך 8.12.10 – בטרם ניתן פסק הדין- העביר התובע הודעה לבית המשפט ובהודעה התייחס התובע להצעת הפשרה שהציעה גב' מורן והיות וביום הדיון התנגד התובע לקבלת הפשרה המוצעת, כתב הוא בהודעה מיום 8.12.10 כך: "אני מבקש בזאת באם אפשר לחזור בי ולאשר את הפשרה כפי שהוצעה ע"י הנתבעת".

ב) בקשה זו הועברה לתגובת הנתבעים ובתגובת הנתבעת מיום 25.12.10 ציינה כך: "לאחר היוועצות עם הנתבעת 2, הצעת הפשרה שהוצעה לתובע הוצעה במסגרת הדיון על מנת לסיים הפרשה באותו מעמד. הואיל והתובע סירב לקבלה מסיבות השמורות עימו, הוסרה ההצעה מעל הפרק...".
למרות האמור בפסקה הנ"ל, הוסיפה הנתבעת גם פסקה נוספת האומרת כך: "לאור זאת, אין הנתבעת מס' 1 רואה עצמה מחויבת להצעה וכל שהיא יכולה להציע בשלב זה, לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענה כלשהי מטענות כתב התביעה, הנו ביטול של העסקה וזיכוי התובע בסך של 1,390 ₪ בתמורה להחזרת המוצר...".

ג) הצעה חדשה זו של הנתבעת אף היא הועברה לתגובת התובע ובתגובתו כתב התובע, שבריאותו לא מאפשרת לו לעמוד בקטנוניות הנתבעת בנושא הפשרה ולכן הוא מבקש לשנות את גרסתו בתביעה המקורית ובהמשך מעלה התובע עובדות חדשות – שיש בהן כדי שינוי גרסתו המקורית ובסופה של אותה תגובה, מבקש התובע לפסוק על פי העובדות שהעלה ולגבי כל השאר:" אני משאיר את זה לאלוהים אני מאמין שהוא ישלם להם כגמולם על ההתעללות האכזרית שהנתבעים התעללו בי במשך תקופה של כשנה" ואף הסכים לקבל כל החלטה שתינתן על ידי בית המשפט בשמחה.

ד) מאחר ולא מצאתי, שקיים הליך כזה של שינוי גרסה לאחר שמיעת הצדדים ולפני מתן פסק הדין, ניתנה ביום 6.1.11 החלטה לפיה, אין הליך של שנוי גרסה בכתב התביעה, אך לאור טענותיו של התובע בתגובתו הקודמת צוין בהמשך ההחלטה, שבפני התובע עומדות שלש אפשרויות: הראשונה, אם יש בדעתו לשנות גרסה עליו לבחור באפשרות של הגשת כתב תביעה מתוקן, השנייה, לקבל ההצעה האחרונה שהוצעה על ידי הנתבעת והשלישית, ליתן פסק דין על פי חומר הראיות שבתיק בית המשפט.

ה) ביום 13.1.11 העדיף התובע להגיש כתב תביעה מתוקן בו ביקש להשיב לו את הוצאות רכישת המזרן, כולל הובלות בסכום כולל של 1,749 ₪ בתוספת הוצאות משפט – זאת תמורת החזרת המזרן שברשותו ואת סכום הפיצוי עבור עוגמת הנפש השאיר התובע לשיקול דעתו של בית המשפט.
בהמשך לכך, ניתנה ביום 16.1.11 החלטה בה הועלתה בפני התובע הצעת הנתבעים מיום 25.12.10 (ראה תוכן ההצעה בסעיף (ב) לעיל) והתובע נתבקש להגיב תוך 7 ימים אם הוא מקבל ההצעה הנ"ל או שיש לקבוע כתב התביעה המתוקן לדיון.
התובע הגיב להחלטה מיום 16.1.11, שהוא לא מוכן לשום פשרה וביקש לקבוע כתב התביעה המתוקן לדיון.

4. א. העולה מהמפורט לעיל הוא, שבהחלט ניתן היה להגיע לפשרה בתיק זה, אך משנדחתה כל הצעה על ידי התובע, אין לי אלא להתעלם מכל הצעות הפשרה, שכן הצעת פשרה היא הצעה בלבד ומשלא הגיעו לפשרה, יש להתעלם מההצעות שהוצעו מצד זה או אחר ומכאן ואילך על בית המשפט להכריע את הדין על פי העובדות ועל פי כמות הראיות שכל אחד מהצדדים הביא במהלך הדיון.
כפי שציינתי, באריכות לעיל, לא הוכיח התובע אף עובדה שנטענה על ידו בכתבי התביעה: התובע לא הוכיח מצבו של המוצר שקיבל וכמובן שהתובע לא הוכיח – ולו לכאורה- שהמוצר שסופק לו גרם לו לכל התופעות הרפויות להן טען בכתב התביעה ובבית המשפט.
אין להוציא מכלל אפשרות, שהשינה על המוצר לא הייתה בתחילה נוחה לתובע, אך נוחות הוא עניין סובייקטיבי והיה על התובע להוכיח, שהמוצר שסופק אינו אותו מוצר שהוצג בעת המכירה על ידי הנתבעת.
זאת ועוד, גם אם תמצי לומר, שאכן היה ממש בטענתו הראשונה לגבי המוצר שסופק לו לראשונה, גם אז עולה מהעובדות שהובאו בפני בית המשפט, שהנתבעים עשו ככל יכולתם לספק את רצונו של התובע והמוצר הוחלף, שודרג ולא פעם אחת.

ב. גם בדיון הנוסף של יום 3.3.11 עדיין טען התובע, שהמזרן קשה מאד ולא יכול לישון עליו והשינה גרמה לו כאבי תופת עם הכתף ויד משותקת ולא פעם אחת (ראה בעמ' 5 לפ',ש' 11- 13).
כפי שהוכח, הוחלפו לתובע – מדי פעם – מזרנים והאם לכל אחד מהם הייתה אותה דרגת קושי קשה מאד?
המוצר נרכש לראשונה על ידי התובע ביום 16.7.09 ומאז עבר זמן רב – מספר שנים- ואין ספק שבמשך זמן זה יכול היה התובע להכין ראיותיו ולהציגן בפני בית המשפט ולהוכיח טענותיו.
גב' מורן העידה בבית המשפט, שהיא אמרה לתובע להמציא לה מסמך רפואי שמוכיח נזק רפואי בגלל המזרן (עמ' 6 לפ',ש' 27- 28), אך התובע לא המציא מסמך כזה וגם בבית המשפט לא הוכיח מדוע גם המזרנים החלופיים לא סיפקו את צרכיו ולא הוכיח אף טענה מהטענות שהעלה בכתבי הטענות ובבית המשפט.

5. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה ובאריכות בפסק דין זה – זאת לאור השתלשלות העניינים- אני מחליט לדחות את התביעה.
בנסיבות אלה ולאור התוצאה אליה הגעתי, היה עלי לחייב את התובע בהוצאות הנתבעות, ברם בהתחשב בתובע ובהתחשב בכך שבכל זאת היו מגעים לפשרה – החלטתי שלא לחייב את התובע בהוצאות.
לאור התוצאה הנ"ל – אני מחליט לדחות את ההודעה לצד ג' – ללא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון