תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט
תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מעצב ובונה אתרים באינטרנט:

     


1. התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעת, בה נטען, שהנתבעת גרמה לו נזק בלתי הפיך – נזק אשר פגע מאד בעסקו, בהכנסתו, בזמן שהשקיע והן בשל פגיעה רגשית עמוקה.
לפי הערכתו של התובע גרמה לו הנתבעת לנזקים בסכום של 200,000 ₪, אך היות והוא מבקש להכניס תביעה זו במסגרת סמכותו העניינית של בית משפט זה – ביקש הוא לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצוי בסך של 31,200 ₪.
ואלו הן העובדות עליהן מבסס התובע את תביעתו:

א. א) בתאריך 12.4.10 חתם התובע הסכם עם הנתבעת, בו התחייבה הנתבעת לספק לו שירותי עיצוב ובנייה של אתר אינטרנט כולל אחסון האתר על שרתים שלה – זאת עבור עסקו המתקרא "מרבדים", העוסק במכירת שטיחים בעבודת יד.
עיינתי בהסכם המדובר, אשר צורף לכתב התביעה, וממנו עולים שניים אלה: ראשית, ההסכם כלל נספח א' אשר לא צורף לכתב התביעה ושנית, מעניין לציין, שאין עליו חתימת הנתבעת או מי מטעמה, שכן פעם חתם התובע במקום הרשום: "הלקוח" ובמקום הרשום: "החברה", נרשמה שמה של "מרבדים", שהוא למעשה שם עסקו של התובע.
במשך חודשיים עמלו על האתר, הן המעצבת של הנתבעת בשיתוף עם התובע. התובע החליט להשתתף בעיצוב, משום שהבין די מהר, שהמעצבת אינה רבת ניסיון ואינה מקצועית דיה, כך שכל פרטי העיצוב של האתר נעשו דרך התובע מתחילת העבודה המשותפת והמעצבת שיתפה פעולה עם התובע ופעלה על פי בקשותיו.
במקביל היה התובע מזין נתונים עבור יותר מ-400 שטיחים אל מערכת הניהול של האתר והקדיש לכך שעות רבות של עבודה מאומצת.

ב) ביום 10.6.10 ביקש התובע מהמעצבת לבצע מספר תיקונים אחרונים לפני סיום עיצוב האתר ולפני שמעבירים אותו לשלב התכנות, אך התובע קיבל הודעה מהמעצבת, שהיא לא יכולה לבצע תיקונים היות והתובע חרג בכמות הסקיצות ממה שניתן ואם יש לו שאלות בקשר לכך, יכול הוא לפנות למנכ"ל מר ציון מזרחי (להלן: "מר מזרחי").
התובע הופתע ממתן תשובה זו ולא הבין מה פשר הדבר, משום שבהסכם לא היה שום אזכור על מספר סקיצות שהוא מוגבל ובנוסף לכך, טוען התובע, שהוא לא ביקש לשלוח אליו סקיצה אלא רק לערוך מספר תיקונים.

ג) בהמשך לכך, התקשר התובע אל מר מזרחי אשר השיב לתובע, שהוא מבקש יותר מדי תיקונים ומר מזרחי אף הודיע במעמד זה, שהוא רוצה שיפסיקו את ההתקשרות ולסיים את העבודה המשותפת ובא בטענה אל התובע, שהוא לקוח קשה מאד, שאינו יודע מה הוא רוצה ולא נראה לו שהתנהגותו של התובע היא כזו שמראה רצון לסיים את העבודה – אם ברגע האחרון מוצא התובע שיש לבצע תיקונים.

ב. א) בעקבות דבריו של מר מזרחי, הודיע התובע שאין אפשרות להפסיק עתה את ההתקשרות, לאחר שהתובע השקיע חודשיים, יום ולילה, והוא לקראת סיום ושיש לפתור את העניין.
מר מזרחי החליט לסיים את העניין, מבלי להזכיר החזרת הסכום ששילם התובע וטען, שגם נציגי הנתבעת השקיעו עבודה ובמקום לבזבז זמן וכסף עם עורכי דין – מוטב לסיים את ההתקשרות.

ב) לאור הודעתו של מר מזרחי, הרגיש התובע שכל עולמו חרב עליו ומר מזרחי המשיך להטיח בו טענות אישיות, התנהג בזלזול אדיר ובהתנשאות שאין לתאר במילים ולאחר מכן, עוד הציב תנאים וניסה לחזור בו מהצעתו לסיים ההתקשרות ולדרוש רשימת תיקונים אחרונה לביצוע.
התובע סרב להצעה להמשיך את ההתקשרות, שכן לטענתו, ההצעה הגיעה לאחר שמר מזרחי הרס כל חלק וחלק בנפשו, לאחר שהעליב, זלזל וביטל במחי יד פרויקט שהתובע עובד עליו כשנה ומר מזרחי ציפה שהתובע ישכח את שאמר ודיבר במשך חצי שעה של שיחה וכאילו יעשה טובה וימשיך לעצב עבורו.
התובע טוען, שאין שפל מזה, שהאתר הינו רכוש פרטי של הנתבעת. אמנם התובע יכול לצאת מההתקשרות, אך האתר נשאר ברשות הנתבעת.
לכן, טוען התובע, שאין הוא יכול להמשיך בהתקשרות, משום שאם ירצה לשדרג או לערוך שינויים באתר בהמשך – בתשלום – לא יוכל לאחר אותה שיחה שהייתה לו עם מר מזרחי.
התובע כבר לא יוכל לסמוך על נציגי הנתבעת שלא יחליטו לסיים את ההתקשרות בעוד מספר חודשים או שנה והוחלט, שהנתבעת מסיימת את ההתקשרות עם התובע.

ג) לאחר אותה שיחה, חזר התובע לביתו מושפל וחסר אונים, החל לחפש חברות אחרות לבניית אתרים על מנת להקים שוב מחדש את הפרויקט. למחרת בבוקר, לאחר שעות של חיפוש אחר פתרון מהיר שיהיה מספיק טוב עבורו – בהתחשב בזמן שהלך כבר לאיבוד, אובדן הכנסה צפויה ושיבושים באסטרטגיה הכוללת של העסק – מצא התובע חברה שמוכרת אתרים מוכנים וחתם עמה על הסכם.
לאחר חתימת ההסכם, פנה התובע אל מר מזרחי וביקש החזר כספי ובאותו מעמד ביקש מר מזרחי להתנצל בפניו על צורת הדיבור עמו.
למרות שמר מזרחי עוד ניסה לנהל מו"מ על הסכום שיוחזר לתובע – הסכים מר מזרחי להחזיר לתובע את כל הסכום ששילם.

ג. התובע קיבל חזרה את כל הסכום ששילם לנתבעת, ושלושה חודשים לאחר המקרה יש לו לתובע כבר אתר חדש והוא מרוצה ממנו מאד מאד.

2. הנתבעת הגישה כתב הגנה, בטענה שיש לדחות את תביעת התובע, בהיותה תביעת סרק וקנטרנית, המהווה ניסיון של התובע להוציא כספים נוספים מהנתבעת בעוד שהתובע הוא זה אשר גרם נזקים כספיים לנתבעת בשיעור העולה על הסכום הנתבע בתביעתו.
לגופו של עניין, מעלה הנתבעת, בין היתר, הטענות הבאות, שיש בהן – לדעתה – לדחות את תביעת התובע:

א. א) התובע אשר לא היה מרוצה מההתקשרות או בשל גחמה, בחר להפסיק את התקשרותו עם הנתבעת, תוך שקיבל – לפנים משורת הדין – החזר כספי מלא, למרות שעוד קודם לכן, קיבל התובע מהנתבעת שירות מקצועי ומלא.

ב) בין הצדדים הייתה הבנה כי משעה שהתובע קיבל החזר כספי של מלוא הסכום ובכפוף לכך, שהתובע התחייב לא לעשות שימוש בסקיצות הרבות והאיכותיות שהוכנו על ידי הנתבעת – הצדדים הולכים לדרכם מבלי כל טענה של האחד נגד השני, אך התובע בחר להפר הסכמה זו והגיש תביעה זו.

ג) הנתבעת מכחישה את טענת התובע, שנאמר לו, שהנתבעת תפסיק את ההתקשרות עימו או כי האתר שהנתבעת עמלה עליו חודשים רבים לא יסופק לו, משום שלנתבעת לא היה אינטרס להפסיקה לאחר שכבר עמלה על עיצובו במשך חודשים והאתר היה צריך לעלות לאוויר.

ד) כבר עם תחילת ההתקשרות "הציף" התובע את הנתבעת בדרישות חוזרות על שינוי, תיקון ו/או עיצוב מחדש של עיצוב האתר, תוך שהוא עצמו משנה את התיקונים של עצמו וחוזר חלילה.

ב. א) התובע אמנם פנה אל מר מזרחי, ובשיחה זו אמר מר מזרחי לתובע להעלות על הכתב רשימת תיקונים אחרונים וממצה של מלוא תיקוניו באתר – במטרה, שהתובע יסיים את מרבית תיקוניו האחרונים ומבלי צורך לשוב לתקנם. אז בא התובע בטענות כנגד הנתבעת, תוך התנהגות של איבוד שליטה על מילותיו, האשים את מר מזרחי בהאשמות שונות ולבסוף ביקש להפסיק ההתקשרות והחזרת הסכום המלא.
לפנים משורת הדין, נענה מר מזרחי לבקשת התובע.

ג. הנתבעת אף מציינת בכתב ההגנה, שכתוצאה מהפסקת ההתקשרות נגרמו לה נזקים כספיים רבים – כפי שמפורט בסעיף 9 לכתב ההגנה.

3. העליתי לעיל את העובדות בהרחבה, כפי שאלו נטענו על ידי כ"א מהצדדים בכתבי טענותיו, על מנת להציג תמונה של התנהלות העניינים ועל מנת להציג בפני הקורא הנכבד את השאלות והטענות שהעלה כל אחד כנגד זולתו.
לגופו של עניין, עיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שכ"א מהם צרף אליהם וכמו כן, לאחר שבחנתי את עדויות הצדדים – הגעתי למסקנה, שדין התביעה להידחות – זאת מן הנימוקים הבאים:

א. התובע לא הסתפק בנאמר בכתב התביעה, אלא בבית המשפט הוסיף והאריך את טיעוניו ונכנס לפרטי פרטים של ההתקשרות, של התנהגות והתנהלות הצדדים, תוך מתן נימוקים להצדקת תביעתו.
התובע בא בטענות רבות נגד הנתבעת, נגד מר מזרחי וגם נגד המעצבת, אשר נטען לגביה שהיא אינה בעלת ניסיון ולא מקצועית – והתובע לא הוכיח טענות אלו.

ב. א) אין להוציא מכלל אפשרות, שהתובע לא היה מרוצה מהתנהלות העניינים או מהתנהלותה של המעצבת או מהתנהלותו של מר מזרחי.
אין בדעת בית המשפט ליתן ציונים על התנהגות כל אחד מהמעורבים בהתקשרות זאת, ברם מעיון בכתבי הטענות ומעדותו של התובע בבית המשפט עולה, שגם לשונו של התובע אינה נקייה מהטחת כינויים מעליבים כנגד מר מזרחי והכעסים של הצדדים עולים אף הם מכתבי הטענות.

ב) חודשיים עבדו המעצבת והתובע על האתר – האם התובע רוצה לומר שבמשך החודשיים לא עשתה המעצבת או הנתבעת דבר?
מחד גיסא, מנסה התובע להציג את המעצבת ככזאת, שאינה בעלת ניסיון ולא מקצועית וכבר בהתחלה הבין שדרך התנהלותה, שהיא עבדה על מספר פרויקטים במקביל לא התאימה לו (ראה האמור בכתב התביעה ובעמ' 1 לפ', ש' 17 וכן בש' 10-12).
התובע מציין, שהוא עבד מול המעצבת על תקן שהוא מדריך אותה בדיוק היכן למקם הפונט ומה יהיה גודלו, צבעו, ועוד מטיח התובע כלפי המעצבת, שהוא היה מבקש ממנה משהו והיא הייתה שולחת לו משהו אחר (ראה בעמ' 1 לפ', ש' 13-15).
מאידך גיסא, אומר התובע, שהמעצבת שיתפה עמו פעולה ופעלה על פי בקשותיו ואם כן, מה טענה יש לו לתובע נגדה בעניין זה? (ראה האמור בכתב התביעה).

ג. א) מהמחלוקות שנתגלו בין הצדדים והתפתחות הדו שיח ביניהם, עם הטחת אותן מילים כנגד מר מזרחי – דו שיח שבהחלט נהיה לא נעים – לא נראה, שמתקשרים אלה יכלו עוד להמשיך ולדור בכפיפה אחת, שכן למרות הניסיון ליישב ההדורים לא צלח, לכן הגיעו שניהם לידי החלטה בשלב המתאים שיש להיפרד. בעקבות כך, הסכים מר מזרחי להשיב לתובע את כל הסכום ששילם – למרות שאין ספק שגם הנתבעת כבר השקיעה שעות רבות בהכנת האתר והאתר היה כמעט לפני סיומו, שכן התובע כותב בכתב התביעה:
"התקשרתי לציון... בדקה ה-90 לפני שהאתר מוכן. הוא טען שאני מבקש יותר מדי תיקונים.." (עמ' 1 לכתב התביעה, ההדגשה שלי-ג.ב.).


ב) גם אם טוען התובע, שמר מזרחי הודיע על הפסקת ההתקשרות ולהפסיק את העבודה המשותפת, אני קובע, שהעובדות מצביעות על כך, שהתובע הסכים להפסקת ההתקשרות ובלבד שיוחזר לו מלוא כספו.
לא רק זאת, אלא מטענות התובע אף עולה, שגם לאחר שמר מזרחי הודיע על רצונו להפסיק את ההתקשרות, הוא חזר בו מהצעה זו ואף הציע וביקש מהתובע: "רשימה אחרונה של תיקונים שהם יבצעו עבורי.." וגם עולה מטענות התובע, שהוא לא הסכים להמשך ההתקשרות, משום שהוא נפגע מהתנהגותו של מר מזרחי ולעניין זה טען: "ואני לקראת סיומו (של האתר-ג.ב.) וציפה שאשכח את שאמר ודיבר במשך חצי שעה של שיחה והוא יעשה לי טובה וימשיך לעצב לי את האתר. אין דבר שפל מזה...מכיוון שחשוב לי לאמר, שכיצד אני יכול להמשיך את ההתקשרות איתם, אם ארצה לשדרג או לערוך שינויים באתר בהמשך...השיחה נסתיימה. הוחלט שהם מסיימים את ההתקשרות איתי וזהו.." ולאחר מכן כבר חיפש התובע חברה אחרת לבניית האתר.

ג) התובע ידע, שבאותו שלב, בו הודיע מר מזרחי על הפסקת ההתקשרות – היה כבר האתר כמעט מוכן – (כך גם לדבריו) ולכן אין ספק כי עד לשלב ההודעה על הפסקת ההתקשרות השקיעה גם הנתבעת זמן רב ועבודה רבה כדי לקדם את האתר. (ראה גם הסקיצות שהוכנו – נ/1)
לכן, דבריו של התובע, על כי מר מזרחי: "עוד ניסה לשאת ולתת על גובה ההחזר המגיע לי..." (עמ' 2 לכתב התביעה) הם בהחלט מתקבלים על הדעת, שמר מזרחי יבקש שלא להחזיר כל הסכום בשל העבודה שכבר הושקעה ולנסות "להציל" את העסקה, אך מאחר והתובע עמד על כך:
"ואני דרשתי בתוקף את מלוא הסכום, בדרך שלא השתמע לשתי פנים", החליט מר מזרחי – הגם שהחליט כך לפנים משורת הדין – להחזיר לתובע את מלוא הסכום ובלבד להפסיק את ההתקשרות.
עוד אומר התובע לעניין זה: "ביקשתי להתנתק מההסכם. ציון התקשר אלי ואמר לי תקשיב, בוא תחשוב על זה, גם לי יש עסק. ציון התקשר אלי וניסה להציל את העסקה כי אמרתי שאני לא רוצה את העסקה." (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ', ש' 22-24).

ד) עמדתו התקיפה של התובע לקבל את מלוא הסכום ששילם עולה גם מדברי התובע האומר: "הוא ניסה לשאת ולתת איתי על גובה ההחזר שהיו לו גם הוצאות. אמרתי לו תקשיב לי, אתה מחזיר את כל הכסף שלי בצורה תקיפה בטלפון. ואז הוא התרצה ואמר כן אני אביא לך את כל הכסף.." (ראה דברי התובע בעמ' 4 לפ', ש' 14-16).
זאת ועוד, התובע מוסיף וטוען, שלא פנה לאף עובד של מר מזרחי, אלא פשוט הלך ישר אליו והוא ביקש להפסיק את העסקה ובנוסף לכך, מאשר התובע כי למרות שכבר קיבל את הכסף חזרה, עדיין לא הרפה ממר מזרחי וחזר והטיח בו דברים קשים. כך אומר התובע לעניין זה: "קיבלתי את כל הכסף חזרה, אבל בשיחה הזאת הנוכל השקרן הזה, מתקשר אלי ואומר לי תראה אתה השקעת אני השקעתי לא ניכנס לעו"ד, עזוב אותך, תמשיך הלאה" (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 4-5 וש' 11-12).

ה) התובע גם טוען, שפנה אל מר מזרחי בטלפון על מנת להודיע לו כמה הוא פגוע ואז השיב לו מר מזרחי, שאין להם עוד על מה לדבר לאחר הפסקת ההתקשרות ולאחר שהתובע קיבל את כספו חזרה וניתק את הטלפון.
דברים אליה הכעיסו את התובע ולא הסתפק בצורה בה הסתיימה שיחה זו, אלא החליט גם לגשת למשרד הנתבעת ולומר למר מזרחי בפנים, מה הוא חושב עליו, כמה הוא שקרן ושיפגשו בבית המשפט ( עמ' 2 סיפא).

ו) אני מסכים לטענת מר מזרחי, שלנתבעת היה אינטרס לסיים הפרויקט – במיוחד לאחר שכבר הושקעו עשרות שעות של מעצבים ולכן היו עוד ניסיונות להציע לתובע הצעות שונות בדבר תיקונים כאלה או אחרים, אך התובע כבר לא רצה להמשיך ההתקשרות ולכן חיפש דרך לסיים ההתקשרות בצורה נאותה ומכובדת (ראה דברי מר מזרחי בעמ' 3 לפ', ש' 5-14).
לעניין זה, מוסיף מר מזרחי ואומר, שלמרות כל העבודה שמסתכמת בעשרות שעות של עובדים רבים, אם זה אנשי מכירות, אם זה מעצבים, אם זה מנהלי פרויקטים שהתעסקו בפרויקט הזה, החליט לפנים משורת הדין להחזיר לו את מלוא כספו – רק שהתובע יהיה מרוצה (ראה בעמ' 3 לפ', ש' 23-25).

4. א. התובע מגזים ומעצים את עובדות המקרה על כל הקשור בפגיעות שנפגע, אך נראה – מטענותיו הוא – שגם הוא לא התנהג עם נציגי הנתבעת (עם מר מזרחי) באותה הגינות שהוא ביקש שינהגו כלפיו ובכתב התביעה ובעדותו בבית המשפט מתבטא התובע בצורה מעליבה כלפי מר מזרחי וכפי שהתובע בעצמו מציין בכתב התביעה, שלאחר שהוא כבר קיבל את כספו חזרה, עדיין רצה לדבר עם מר מזרחי (על מנת להקליט אותו) והיות ומר מזרחי סירב לדבר עמו בטענה, שהתובע כבר קיבל את כספו, החליט התובע להגיע לבית עסקו של מר מזרחי במטרה לומר לו: "שהוא אדם שפל ואנחנו ניפגש בבית משפט. ושזה עוד לא נגמר מבחינתי.." ואכן, בסופו של יום, נכנס התובע למשרדו של מר מזרחי והטיח בפניו:
"שהוא שקרן ושפל ושלא ינתק לי את הטלפון בפנים! עוד אמרתי לו שאנו ניפגש בבית משפט".
אם אלו היו פני הדברים, מה תימה שמר מזרחי הלך להלין עליו במשטרה? (ראה בסיפא לעמ' 2 לכתב התביעה).

ב. א) התובע – בדרישה תקיפה בטלפון – קיבל חזרה לידיו את כל הסכום ששילם לנתבעת ובכך, הסכים – למעשה – לראות את סיומה של ההתקשרות.
ממסמך שצרפה הנתבעת לכתב ההגנה (נספח ב') עולה, שהסכום הוחזר לתובע ביום 27.6.10 ורק לאחר שהתובע קיבל חזרה את כספו, ביקש הוא ביום 12.7.10 מעו"ד לשלוח מכתב לנתבעת בו נדרשה הנתבעת לשלם לו פיצוי בסך של 30,000 ₪ ולאחר מכן אף הגיע התובע למשרדו של מר מזרחי והחל מחרף, מגדף, מאיים על עובדי הנתבעת – התנהגות שנראתה אלימה ובריונית ובגין כך הגיש מר מזרחי תלונה במשטרה.

ב) התובע לא הוכיח מה נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת התקשרות זאת.
התובע טוען, שהיה לו ביטול מבחינת ספקים מחו"ל, משום שכולם ציפו לעבודה ממנו והנזק שהנתבעת גרמה לו הוא בכך שהכל התעכב בשל אי סיום הקמת האתר.
כפי שכבר צוין לעיל על ידי התובע עצמו, האתר היה כמעט לפני סיומו ועם קצת אורך רוח אפשר היה להגיע לסיומו – גם אם פה ושם היו דרושים עוד תיקונים, שמר מזרחי הסכים לעשותם וביקש מהתובע להעביר לו רשימת תיקונים, אך התובע אשר כבר לא רצה קשר עם הנתבעת החליט לקבל את מלוא כספו בחזרה ולבטל ההתקשרות.

5. לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחליט לדחות את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסימת אתר אינטרנט

 2. תביעה נגד מקדם אתרים

 3. העברת בעלות על דומיין

 4. הסכם בניית אתר אינטרנט

 5. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 6. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 7. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 8. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 9. עונש על אתר טרור באינטרנט

 10. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 11. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 12. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 13. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 14. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 15. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 16. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 17. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 18. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 19. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 20. חסימת אתרים פורנוגרפים במוסדות ציבור

 21. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 22. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 23. תביעה בגין פרסום תמונה על דבר פרסומת באתר פייסבוק

 24. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון