תביעה נגד מדריך טיולים

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מדריך טיולים:

     

תביעה לשיפוי התובעת בגין נזקים אשר אירעו לה לטענתה, כפועל יוצא מהתנהלות כושלת של הנתבעת 1 ומדריך הטיולים מטעמה (הנתבע 3) במסגרת טיול מאורגן בו השתתפה התובעת בארצות הברית.



אין חולק כי התובעת השתתפה בטיול אשר אורגן על ידי הנתבעת 1 לארצות הברית , טיול אשר הדריך הנתבע 3.




הטענה המרכזית בפיה של התובעת נסבה זניחתה לטענתה, בנמל התעופה בבאפלו אליו הגיעה הקבוצה לשם טיסה לאורלנו. לטענת התובעת, הקבוצה הגיעה לנמל התעופה כשעתיים בלבד לפני הטיסה ובנוסף, הליך הצ'ק אין של המזוודות התארך. זאת ועוד, לטענתה, היא חברתה היו האחרונות אשר מסרו את המזוודות ובנוסף, חל עיכוב אשר נבע מכך שדרכונה של חברתה נלקח על ידי הבודקת ולא הושב לה אלא לאחר בדיקה. לטענת התובעת, מדריך הטיול – הנתבע 3 – לא המתין לה ולחברתה עד לסיום הצ'ק אין וקבלת הדרכון בחזרה אלא המשיך לדרכו לאחר שמסר את כבודתו. לטענתה, הואיל והיא וחברתה אינן בקיאות בשפה האנגלית ואינן מתמצאות, הן התעכבו לאחר מכן בבידוק הביטחוני והגיעו אל שער העלייה למטוס בשעה 5:50 , 10 דקות לפני מועד יציאת הטיסה – 6:00 ואז גילו כי שער העלייה למטוס ננעל וחברת התעופה סירבה להעלותן למטוס. לטענת התובעת , האחריות לכך, שהיא הפסידה את הטיסה , מונחת לפתחו של הנתבע 3 וזאת, הן הואיל ולא סייע בידה ובידי חברתה עת התגלתה הבעיה עם דרכון חברתה בעת מסירת הכבודה, הן הואיל ולא בדק לפני העלייה למטוס כי כלל החברים בקבוצה אמנם הגיעו לטיסה ומשכך, לא הרגיש בחסרונה ובחסרון חברתה והן, הואיל ולא גרם לעיכוב הטיסה לשם המתנה לה ולחברתה , אלא המשיך בטיסה עם חברי הקבוצה האחרים. לטענת התובעת, כפועל יוצא מהפסד הטיסה כאמור נגרמה לה עוגמת נפש כבדה אשר נבעה מכך שנשארה עם חברתה בנמל תעופה בעיר זרה על כל המשתמע מכך, נאלצה לעלות לטיסה חלופית בשעה מאוחרת יותר ואף לשאת בתשלום קנס לחברת התעופה, נאלצה להפסיד יום בילוי באורלנו באפקוט סנטר ובנוסף, חייבה הנתבע 3 בתשלום עלות המונית הלוך וחזור אל שדה התעופה וממנו.


התובעת מוסיפה על הטענה האמורה, טענות נוספות הנוגעות להתנהלות הטיול ובכלל זה באשר לרמתו הירודה של האוכל אשר סופק בטיול, באשר לכך שהקבוצה איחרה לטיול מאורגן ביוסמטי פארק כפועל יוצא מהנחיות לא חד משמעיות של המדריך באשר לשעת ההתייצבות לטיול ומשכך, נאלצה ביום המחרת להגיע שוב לפארק היוסמיטי דבר אשר הוביל להפסד חצי יום טיול, טענות הנובעות לכך שבלנקסטר – איזור ההיימיש לא ראתה הקבוצה דבר משמעותי, הקבוצה עלתה באיחור לאימפייר סטייט בילדינג ולא ראתה את אגמי האצבעות באיזור קנדה.

לטענת התובעת, כפועל יוצא מהתנהלות הנתבעים כאמור, נגרמו לה עוגמת נפש וכן, הפסד כספי ומשכך, לטענתה על הנתבעים , ביחד ולחוד, לשפותה בגין נזקיה אלו.



לטענת הנתבעים, באשר לאיחור לטיסה לאורלנו – הרי שהמדריך לא זנח את התובעת ואת חברתה, בשעה שדרכון חברתה עוכב בדלפק ה"צ'ק אין" ,אלא נשאר עימן עד להסדרת הנושא. זאת ועוד , הקבוצה הגיעה לשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה ומשכך, היה לקבוצה די זמן להסדיר את כל ההליכים ולהגיע לטיסה במועד. לטענת הנתבעים, הסיבה היחידה בעטייה הפסידה התובעת את הטיסה לאורלנו נבעה מכך שהיא וחברתה בילו את זמנן בחנויות הפטורות ממס תחת להתייצב לשער העלייה למטוס במועד. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי לא זו בלבד שהנתבע 3 הבחין בחסרון התובעת וחברתה אלא שהוא אף ניסה לחפשן באמצעות חברי קבוצה אחרים, ניסה להפציר בדיילות הקרקע לעכב את הטיסה ומשהדבר לא עלה בידו , לא עלה לטיסה טרם הסדיר לתובעת ולחברתה מקום בטיסה חלופית. לטענת הנתבעים בנוסף, עת הגיעה הקבוצה לאורלנו , חברי הקבוצה לקחו את כבודתן של התובעת וחברתה יחד איתם ובנוסף, הנתבע 3 הסדיר אפשרות להיכנס עד לשרוול המטוס על מנת להמתין לתובעת ולחברתה עת יגיעו בטיסה הנדחית. זאת ועוד, הנתבע 3 הוביל את הקבוצה לאפקוט סנטר ותחת להישאר עם הקבוצה במקום, הנחה אותם באופן כללי על המקום , עזב את הקבוצה ושב לשדה התעופה על מנת להמתין לתובעת ולחברתה. לטענת הנתבעים, בנסיבות האמורות, לא זו בלבד שהנתבע 3 התנהל למופת ואין לתובעת כל זכות לתביעה כנגד הנתבעים, אלא שלנתבעת ו/או לחברי הקבוצה האחרים יכלה להיות זכות לתביעה כנגד התובעת בגין התנהלותה. הנתבעים מוסיפים ומציינים כי לא בכדי לא תמכה התובעת טענותיה בעדות חברתה אשר היתה עימה באותו מועד וכי הדבר נובע מכך שזו הכירה באחריותן למחדל והיא אף המשיכה ויצאה לטיולים נוספים בהדרכת הנתבע 3.


באשר ליתרת טענות התובעת, הרי שהנתבעת מכחישה את הטענות- לטענתה סופקו במסגרת הטיול ארוחות באופן מסודר ומיטבי במיוחד בהתחשב בעובדה שמדובר בקבוצה השומרת כשרות ושמכך, היתה נדרשת התארגנות מיוחדת על מנת לארגן אוכל כשר לקבוצה בכל מקומות הטיול. באשר לטענותיה של התובעת ולפיה, באיזור ההיימיש לא היתה כל פעילות הרי שלטענת הנתבעת, כיוון שאמנם הקבוצה הגיעה בשעות בהן לא היתה פעילות, התקיים סיור נוסף בשעות הבוקר ובנוסף, הוסף לקבוצה ביקור במפעל השוקולד הרשי. באשר לטענתה בדבר איחור הטיול ביוסמיטי, הרי שאמנם בשל איחור חברי קבוצה – על אף הסבריו המפורשים של הנתבע 3 - לא עלתה הקבוצה לטיול המאורגן ואולם, הנתבע 3 דאג להעלותם לטיול מאורגן כאמור למחרת היום וללא תוספת עלות משהוא משכנע את נהג האוטובוס לשוב לפארק יוסמיטי לשם כך.

בנסיבות האמורות, לטענת הנתבעים , הרי שהתנהלותם היתה ללא דופי ומשכך, דין התביעה להדחות.



במסגרת הדין בפני נשמעו עדויותיהם של התובעת ושל הנתבע 3.

לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות בתיק , הנני סבורה כי דין התביעה להדחות ולהלן יפורטו טעמי.



ראשית באשר לאיחור הטיסה לאורלנו וטענת התובעת בכל הנוגע לזניחתה בשדה התעופה בבאפלו. בהקשר זה, טענותיה של התובעת נתמכו בחלקן בעדותה בלבד ובאשר לחלק מגירסתה בעדות מפי השמועה בלבד וזאת, בניגוד לעדותו הישירה של הנתבע 3. כך, טענותיה של התובעת ולפיהן, לא בדק הנתבע 3 את רשימות הנוסעים טרם העליה למטוס וגילה את דבר חסרונה וחסרון חברתה רק לאחר העליה למטוס – נתמכה בעדות מפי השמועה של מאין דהו מבין חברי הקבוצה אשר לטענת התובעת סיפר לה זאת ואשר לא זו בלבד שלא הגיע על מנת לתמוך טענותיה אלו של התובעת בעדות ישירה, אלא שאף שמו לא נמסר והוא נותר "עלום". יתרה מכך, טענותיה של התובעת ולפיה הבחין הנתבע 3 בדבר חסרונן רק לאחר שהמטוס המריא עומדת בסתירה לכך, שבפועל הוסדר לתובעת ולחברתה , על ידי הנתבע, מקום בטיסה חלופית ובהקשר זה – לו אמנם גילה דבר חסרונן רק לאחר הטיסה כיצד יכל לעשות כן?!

יתרה מכך, התובעת לא הביאה לתמיכה בטענותיה את עדותה של אותה חברה אשר "נזנחה" כביכול איתה בשדה התעופה בבאפולו ואשר אף היתה לכאורה הגורם לעיכובה של התובעת באשר הדרכון שלה לא נמצא בדלפק ה"צ'ק אין". מחדלה של התובעת מהבאת הנוסעת האמורה להעיד בתמיכה לגרסתה,אף בו יש בכדי לפגוע בגרסתה.
בעניין  אחרון זה יפים בעניין  דברי בית המשפט בע"א 548/78, שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760, ובע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית בע"מ) נ' טלקר חברה בע"מ פד"י מ"ד(4) 595 602:
 
"כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר – ניתן להניח שאילו הובאה ראיה, היתה פועלת נגדו".
 
וכן יפים דבריו של כב' השופט י. קדמי בספרו "על הראיות– הדין בראי הפסיקה" (דיונון, חלק ב') 917:
 
"יש והדרך שבה מנהל בעל דין את עניינו בבית המשפט הינה בעלת משמעות ראייתית, כאילו היתה זו ראיה נסיבתית. כך ניתן להעניק משמעות ראייתית לאי הבאת ראיה, לאי השמעת עד... התנהגות כזו, בהעדר הסבר אמין וסביר, פועלת לחובתו של הנוקט בה באשר על פניה מתחייבת ממנה המסקנה שאילו הובאה הראיה או הושמע העד... היה בכך כדי לתמוך בגרסת היריב."

לא למותר לציין כי האמור לעיל חל במשנה תוקף במקרה בפני וזאת, הואיל והוצגו בפני ראיות התומכות בטענת הנתבעים ולפיה, לאחר הטיול האמור, טסה הנוסעת השנייה בטיולים מאורגנים נוספים בהדרכת הנתבע 3 , עובדה אשר יש בה בכדי ללמד על כך שהיתה שבעת רצון מהתנהלותו.

לאור האמור, הנני קובעת כי התובעת לא הרימה הנטל להוכחת גרסתה בכל הנוגע לאיחור הטיסה לאורלנדו ומשכך, דין תביעתה בהקשר זה להדחות.



באשר ליתרת טענותיה של התובעת אציין תחילה, כי טענותיה של התובעת באשר לחוסר שביעות רצונה מהמזון אשר הוגש במסגרת הטיול לא נתמכה בראיה כלשהי ויתרה מכך, הנני סבורה כי מדובר בטענות הנוגעות לזוטי דברים ואשר גם באם היו אמנם מתרחשים כהוויתם לא היה בהם בכדי להקנות זכות לתביעה (ראה בדומה : תק (ת"א) 2572/06 ברקוביץ מירי נ' חב' ימבטבע נסיעות ותיור (2006))


כך הם גם פני הדברים באשר ליתרת טענותיה של התובעת. יתרה מכך, באשר ליתרת טענותיה האמורות, הנני מוצאת לנכון להוסיף ולציין כי הנני מוצאת כמוטעית סברתה של התובעת ולפיה, מקום בו יוצא מטייל לטיול מאורגן, על טיול זה להיות "נקי" מתקלות.
בהקשר זה - טיול מאורגן, ככל טיול או אירוע שבו מעורבים גורמים אנושיים או גורמים בלתי צפויים, אינו נקי מתקלות ואף אינו יכול להיות נקי מתקלות. אלא שהיתרון בטיול מאורגן נעוץ בכך שבטיול מאורגן קיים הגורם המארגן אשר מתיימר להיות בעל כישורים, ידע וניסיון. כיוון שכך, מצופה כי הידע והניסיון של הגורם המקצועי יביא למניעת תקלות הניתנות לצפייה מראש ובנוסף, יטפל בזמן אמת בתקלות, ככל שיהיו, באופן מיטיבי. לאור האמור ובהתאמה הרי שבהקשר לתקלות המתרחשות במסגרת טיולים מאורגנים יש לבחון ראשית האם התקלה הינה בלתי צפוייה דהיינו, האם באמצעים סבירים ניתן היה למונעה ובנוסף, כיצד טופלה התקלה.
מן הכלל אל הפרט- באשר לתקלות עליהן הצביעה התובעת , הרי שתחילה הנני סבורה כי מדובר בתקלות שהן בבחינת זוטי דברים ובנוסף, הנני סבורה כי מדובר בתקלות אשר הגורם לרובן ככולן הינו הגורם האנושי ומשכך, יכולת הצפייה שלהן הינה קטנה . זאת ועוד, הנני סבורה כי הטיפול בתקלות בכללותן נעשה באופן מקצועי ומייטבי. כך , הנני סבורה כי התנהלותו של הנתבע 3 בטיפול בתקלות ראוייה לשבח ולא לגנאי זה ודוגמא לכך, ניתן למצוא בהתנהלותו בכל הנוגע לאיחור הטיול בפארק היוסמיטי ובכלל זה אירגון טיול חלופי וכן הסעה למחרת היום, בהתנהלותו בארגון טיול נוסף באיזור ההימיש וכן, אירגון טיול במפעל השוקולד של הרשי והתנהלותו בכל הנוגע לאיחור הטיסה על ידי התובעת לרבות, הסדרת מקום בטיסה חלופית לתובעת ולחברתה, התארגנות עם הכבודה של התובעת וחברתה, העברת הקבוצה לפארק אפקוט וחזרה לשדה התעופה תוך המתנה לתובעת ולחברתה בטיסה המאוחרת.

לאור האמור, אין לי אלא לדחות טענותיה הנוספות של התובעת.



בשולי הדברים אציין כי התרשמתי שתביעתה של התובעת לוקה בקטנוניות וכי חוסר ההנאה אשר נגרמה לתובעת כטענתה, הינה תוצר של התנהלותה בפנקסנות אשר נוהלה על ידה בזמן הטיול , פנקסנות אשר יכול כי נבעה מכוונתה להגיש תביעה זו – ואולם, גם אם לאו, הרי שהיה דווקא בה בכדי להוביל לחוסר הנאתה מהטיול.


יפים בהקשר זה האחרון גם דברי כבוד השופט קליין בתק (ת"א) 4308/04 ליבמן דוד נ' מנו ספנות בע"מ ((22/7/04)
"לאחרונה הולכת ומתפתחת תופעה מוזרה ומשונה של הצפת בתי משפט – ובמיוחד בתי משפט לתביעות קטנות – בתביעות קנטרניות וטורדניות של נופשים אשר מחפשים בכל מאודם, כל +תקלה או סיבה, אף "מתחת לאדמה" בכדי – בחזרתם לארץ – לתבוע את חברת התיירות, סוכן הנסיעות, חברת הספנות, חברת התעופה, מי לאו, בגין אי נוחות אמיתית או מדומה , קשה או קלת ערך בעת חופשתם.ו
 
במקום לשתף פעולה עם גורמי התיירות ולהודות על הנסיונות של גורמים אלו להתגבר על תקלות הנ"ל, ולהמשיך להנות מהחופשה ולשים התקלות בצד ולהדחיקם מהזיכרון, בוחר הנופש להתרגז ולרטון (ובכך להגדיל את רכיב "עוגמת הנפש" בתביעתם) ולתכנן את הרגע בו כף רגלם תדרוך על מפתן בית המשפט, בכדי ש"הצדק יצא לאור" ויוכלו גם הם לגרום ל"עוגמת נפש" לגורמי התיירות המסורים.נ"



לאור האמור- התביעה נדחית. לפנים משורת הדין ולאחר ששקלתי החלטתי שלא לעשות צו להוצאות.




רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין.







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון