תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה
תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה:

     

1. לפני תביעה כספית ע"ס של 2,950 ₪ שעניינה הפרת הבטחות שניתנו לתובעת ע"י הנתבעת.

2. ואלה עיקר טענותיה של התובעת :

א. התובעת נרשמה, בחודש 3/10, לקורס הנהלת חשבונות 1 + 2 המקיימת הנתבעת, מכללה ללימודי המשך והשתלמויות מקצועיות, בסניפיה. תמורת הקורס שילמה התובעת סך של 4,895 ₪.

בפגישה שהתקיימה בין התובעת לבין נציגה מטעם הנתבעת, טרם ההרשמה, הוסבר לתובעת כי מדובר בלימודים שהם באישור משרד התמ"ת והם יועברו ע"י מרצים מנוסים בסניף הנתבעת, הנמצא מול הקריון בקרית ביאליק, פעמיים בשבוע החל מסוף חודש 4/10.
לתובעת הובטח, באמצעות נציגה זו, יחס תומך ואישי במהלך הלימודים, עזרה שוטפת בלימודים, קשר עם המרצים לקבלת עזרה ותמיכה באמצעות הטלפון ודואר אלקטרוני.

ב. תחילת הלימודים התעכבה ובסופו של יום, ולאחר מספר פניות מצידה של התובעת, הודע לה כי הקורס ייפתח ביום 23.5.10, אולם הלימודים יתקיימו בסניף המכללה לידי קניון לב המפרץ.

ג. התובעת הגיעה למשרדי הנתבעת, במועד המפגש הראשון, והתברר לה כי הלימודים יתקיימו במכללת עתיד, אליה נתבקשו הסטודנטים 'לעבור'. נציגת מכללה זו הסבירה כי מאותו רגע הלימודים יהיו "דרך" מכללת עתיד .

ד. התובעת התאכזבה רבות מכך שהלימודים יתקיימו במכללה שונה מזו בה נרשמה וניסתה לקבל את כספה בחזרה, ללא הועיל.

ה. עפ"י הנטען, מעבר לעובדה כי הלימודים התקיימו בסופו של יום במכללה אחרת, שכר הלימוד במכללת עתיד עומד ע"ס של 3,375 ₪, סכום נמוך משמעותית מהסכום ששולם ע"י התובעת.

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בהפרשי שכר הלימוד בין שתי המכללות ובפיצוי בגין הפרת חוזה בסך של 1,400 ₪.

3. בכתב ההגנה אישרה הנתבעת כי התובעת נרשמה לקורס בחודש 3/10, כי היא שילמה עבורו סך של 4,895 ₪ וכי הקורס נפתח במאי. עפ"י הנטען, הקורס נפתח בשיתוף פעולה עם מכללת עתיד והתקיים בבניין צמוד לבניין המכללה הנתבעת.

הנתבעת טענה כי בסניף המכללה בקריות אין כיתות ומכאן הוסבר כי הקורס ייערך בשיתוף פעולה עם מכללת 'עתיד', כאשר אין בכך כדי לגרוע מאחריותה של הנתבעת כלפי תלמידיה.

בכתב ההגנה ציינה הנתבעת כי חלק מהתלמידים קבלו על גובה שכר הלימוד לעומת שכר הלימוד במכללת עתיד, אלא שהובהר להם כי הם היו חופשיים לבצע את סקר השוק לפני שנרשמו.

הנתבעת טענה כי "המחיר נקבע ממוכר לרצון לקונה מרצון".

4. בדיון שמעתי את התובעת ואת טענות הנתבעת, באמצעות נציגה שהופיעה מטעמה, ועיינתי במסמכים שצורפו ע"י הצדדים.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, נחה דעתי לקבל את התביעה בחלקה;

אקדים ואציין כי העובדות העיקריות אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים, שכן אין חולק כי התובעת נרשמה ללימודים אצל הנתבעת לאחר ששילמה את עלותו של הקורס וכי בסופו של יום הקורס התקיים במכללת עתיד קרוב לקניון לב המפרץ.

הנתבעת טוענת למעשה להגנתה כי הקורס התקיים בשיתוף פעולה עם מכללת עתיד וכי הדבר הוסבר מטעמה (הנתבעת לא הבהירה בכתב ההגנה למי היא הסבירה), אלא שבטענה זו לא מצאתי ממש.

6. אני נותנת אימון מלא בגרסתה של התובעת, אשר העידה בפני והסבירה כי היא ערכה סקר שוק לפני שנרשמה לקורס והחליטה בסופו של יום להירשם אצל הנתבעת למרות שהמחיר שנגבה בגין הקורס הינו מבין הגבוהים. היא הסבירה כי הובטח לה ע"י נציגת הנתבעת יחס אישי ותומך מצד המרצים, מרצה צמוד ועזרה לאחר שעות הלימודים בטלפון ובמייל, כאשר בסופו של יום היא למדה במכללה שאינה נוהגת ליתן יחס ושירות כזה לתלמידיה.

אני גם מקבלת את גרסתה כי היא הופתעה במפגש הראשון מכך שהקורס מתקיים במכללת עתיד וכי הדבר לא הודע לה לפני אותו מועד.

מנגד, הנציגה של הנתבעת אשר הופיעה לדיון לא הצליחה לסתור את גרסתה של התובעת, וזאת בין היתר לאור העובדה כי היא לא היתה בעצמה באותו מפגש וגם לא במעמד מתן ההסברים אודות הקורס טרם הרישום.

אני דוחה את טענתה של הנתבעת – טענה אשר נטענה בכתב ההגנה בחצי פה – לפיה ניתנו הסברים כי הקורס יתקיים בשיתוף פעולה עם מכללת עתיד. טענה זו נטענה באופן כללי, מבלי שהובהר למי הוסבר עניין זה ומתי, שכן הסבר בדיעבד לאו הסבר הוא.

בנוסף, לא נמסרה עדות כלשהי מטעם אותו גורם שנתן את ההסברים הנטענים.

7. התובעת העידה, וצירפה הצעת מחיר המחזקת את עדותה, כי עלות הקורס במכללת עתיד עומד ע"ס של 3,375 ₪. עדותה זו שלא רק שלא נסתרה ע"י הנתבעת, אם כי אחרונה זו חיזקה אותה בעצמה, עת טענה (בכתב ההגנה) כי חלק מהתלמידים קבלו על גובה שכר הלימוד לעומת שכר הלימוד במכללת עתיד.

טענתה של הנתבעת כי סטודנטים אלה היו חופשיים לבצע את סקר השוק לפני שנרשמו, וכי מדובר במחיר שנקבע בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון היתה מתקבלת אילו היו מוצגים כל הנתונים הרלוונטיים בפני ציבור הנרשמים ואילו היה מוסבר להם מראש כי מדובר בקורס שייערף בשיתוף פעולה בין שתי מכללות. משקבעתי כי הנתבעת לא נתנה הסברים כגון דא לתובעת, טרם הרישום, אין עוד מקום לטענה כי המחיר נקבע בין מוכר מרצון לקונה מרצון שכן בפני אותו 'קונה מרצון' הוסתרו נתונים חשובים המשפיעים, בין היתר, על המחיר שהוא מוכן לשלם בעד הקורס.

8. טענת ההגנה העיקרית של הנתבעת בדיון היתה כי מכללת עתיד הינה שלוחה של הנתבעת ומכאן שלא היתה כל מניעה מלקיים את הקורס דרכה ורק לאחר שנתבקשה שוב ושוב ע"י ביהמ"ש להבהיר את מערכת היחסים בינה לבין מכללה עתיד, נאלצה לחזור בה מהצהרתה.

בהקשר זה אציין כי התובעת הגישה במהלך הדיון אישור חתום ע"י מכללת עתיד לפיו מכללה זו אינה שלוחה של הנתבעת.

טענתה החדשה של נציגת הנתבעת היתה כי הנתבעת ומכללת עתיד "עובדים ביחד", אלא שגם טענה זו אין בה כדי לעזור לנתבעת. כמובן שאין פגם בעצם שיתוף הפעולה בין המכללות, אלא ששיתוף פעולה זה מחייב מתן הודעה מראש לנרשמים. ירצו יירשמו, לא ירצו לא ירשמו. בנסיבות שנוצרו, ברי כי אילו ידעה התובעת מראש כי היא לא תזכה ללמוד אצל הנתבעת – המכללה בה בחרה ולה שולמו הכספים – רשאית היתה להירשם ישירות במכללת עתיד במחיר זול מהמחיר ששולם לנתבעת.

9. נציגת הנתבעת שהופיעה לדיון נשאלה ע"י ביהמ"ש אם התעודה המתקבלת לאחר סיום הקורס ועמידה בדרישותיו הינה תעודה של משרד התמ"ת בלבד או שמא גם מטעם המכללה בה התקיים הקורס, וזו השיבה כי התעודה מטעם משרד התמ"ת בלבד, ומכאן שלא ממש משנה באיזה מכללה ניתן הקורס, אלא שבטופס ההסבר אודות הקורס (הטופס צורף לכתב התביעה) כתוב מפורשות כי עם סיום הקורס תינתן "תעודת בוגר מסלול הנהלת חשבונות מטעם המכללה ", דבר המלמד על "אי הדיוק" בגרסתה של נציגת הנתבעת.

10. בנסיבות העניין, שוכנעתי כי הפניית התובעת למכללת עתיד, הביאה להפרת ההבטחה שניתנה לתובעת, הן ביחס לזהות המכללה בה יתקיים הקורס ומיקומו והן בנוגע ליחס האישי והתומך שיינתן מצד המרצים במכללת הנתבעת ומכאן זכאית התובעת לפיצוי בגין הפרה זו. בשוקלי את נסיבות העניין ובשים לב להפרשים בין מחיר הקורס בשתי המכללות, אני מעמידה סכום הפיצוי ע"ס של 1,800 ₪.

משהגעתי כאן אציין כי לא נעלם מעיני כי התובעת המשיכה ללמוד במכללת עתיד, אולם שוכנעתי כי הדבר היה מחוסר ברירה, לאחר שכבר המתינה כחודשיים עד לתחילת הקורס ושילמה את עלותו ולאחר שסירבו נציגי הנתבעת להשיב לה את הסכום ששולם. ודוק, העובדה כי התובעת השתתפה בקורס אינה מלמדת על ויתור על טענותיה, אם כי על פועלה להקטנת הנזק.

11. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,800 ₪.

בנוסף, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪. סכומים אלה ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.


זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון