פיצוי איחור רכבת
פיצוי איחור רכבת

האם יש זכות פיצוי איחור רכבת ?
איזו הוראת חוק קובעת זכות פיצויים כל איחורים ברכבת ?

תקנה 8(א) לתקנות מסילות הברזל קובעת כי במסגרת תנאי ההפעלה הכלליים יקבע המנהל את שיעור הפיצויים שתשלם הרשות בגין איחור רכבת העולה על 30 דקות.

מכוח תקנה זו נקבע הנוהל, על ידי מנכ"ל הרכבת, ובו נקבע כי כל נוסע שרכש כרטיס נסיעה תקף – זכאי לפיצוי בגין איחור וכי איחור של מעל לחצי שעה יזכה את הנוסע בכרטיס נסיעה יחיד, ואיחור של מעל לשעה יזכה את הנוסע בשני כרטיסי נסיעה.

השאלות המשפטיות הנזכרות ושאלות נוספות באותו עניין, נדונו בפסיקת בתי המשפט לתביעות קטנות, והניבו תוצאות שונות ומגוונות.

כך נקבע, מצד אחד, כי קביעת שיעור הפיצוי והגבלתו נעשתה על ידי מנכ"ל הרכבת בחוסר סמכות; בחוסר סבירות (משום שגורם הנזק הוא גם מי שקובע את שיעור הפיצוי); תוך פגיעה בלתי מידתית בזכות הגישה לערכאות; וכי תקנה 8 לתקנות אינה עומדת במבחן התכלית הראויה ובמבחן המידתיות על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ודינה להתבטל


ת"ק 678-05-07 פרי נ' רכבת ישראל בע"מ
ת"ק 5312/07 שלף נ' רכבת ישראל ואח'
ת"ק 2072/06 פלס נ' רכבת ישראל בע"מ


ואילו מנגד נקבע, בין השאר, כי היחסים בין הרכבת ובין הנוסעים הם יחסים חוזיים; כי התקנות והנוהל הם חלק מיחסים חוזיים אלו; כי נראה שהנוהל ניתן בסמכות; כי יש לפרש את הנוהל שנכלל בהסכם כמגביל את הפיצוי שנוסע יוכל לתבוע בגין איחור הרכבת; וכי האיזון שנערך במסגרת הנוהל – לפיו נוסע רוכש כרטיס זול יחסית ומוותר בתמורה על האפשרות לתבוע פיצוי מלא העולה על הקבוע בנוהל – הוא איזון ראוי והוגן.


ת"א 1694/07 פן נ' רכבת ישראל בע"מ
ת"ק 3162/07 קנול נ' רכבת ישראל בע"מ
ת"ק 4552/07 אנקונינה נ' רכבת ישראל בע"מרקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון