סירוב לשלם למוסך על תיקון
סירוב לשלם למוסך על תיקון

להלן פסק דין בנושא סירוב לשלם למוסך על תיקון:

פסק דין

 1. בפניי תביעת חוב אשר בגדרה עותר התובע – בעל מוסך – לחייב את הנתבעת לשלם לו את חובה בגין טיפול במוסך. הוצגו חשבוניות התיקון ומצורף מכתב התביעה. סך החוב תיק החשבוניות עומד על 16,508 ₪ (קרן).
 2. הנתבעת לא הכחישה את עצם חובה, ואולם טענה כי היא רשאית לקזז מן החוב את ההוצאות שנגרמו לה מחמת הטיפול הרשלני כביכול שניתן לה במוסך. לדבריה, המוסך התרשל בטיפול באלטרנאטור, התרשלות אשר גרמה לכשל במנוע, עד כדי צורך להחליפו. על כן, הנתבעת הגישה תביעה שכנגד ובגדרה עתרה לחייב את התובע בפיצוי בגין הוצאותיה.
 3. להוכחת גרסתה, הציגה הנתבעת את חוות דעתו של השמאי ויקטור עידן. השמאי קשר בין הכשל בטיפול באלטרנאטור – אשר אין מחלוקת שבוצע על ידי המוסך - לבין הכשל הנוסף אשר נמצא במנוע. התובע מצידו הגיש את חוות דעתו של השמאי א. בן ארצי, אשר טען כי המנוע לא נבדק על ידי מומחה, ועל כן לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת הכשל.
 4. עיינתי בטענות הצדדים וכן בחווות הדעת המקצועיות שהגישו. אין מחלוקת כי רכב הנתבעת הוכנה לטיפול במוסך התובע ביום 4.8.09, לצורך החלפת האלטרנאטור (ר' למשל ס' 4 לכתב התביעה). האלטרנאטור "הינו מחולל זרם המשמש להנעת המשאית" (שם). כעבור מספר ימים ביום 12.8.09 נמצא הרכב כאשר נורות אזהרה נדלקו בו (ס' 5 לכתב התביעה). אין מחלוקת כי בעקבות זאת פנתה הנתבעת לתובע וביקשה סיוע (ס' 6 לכתב התביעה). בעקבות דברים אלה, "ביצע התובע החלפת אלטרנטור ומשם חזרו עם המשאית לבדיקה נוספת של המשאית בעסקו של התובע לאחר מכן ביצוע הבדיקה ואימות לתקינות האלטרנאטור על רכיביו, שוחרר הנהג עם המשאית." (ס' 8 לכתב התביעה).
 5. השמאי בן ארצי הודה במהלך הדיון כי יש לייחס לתובע כשל בכל הקשור לתיקון האלטרנאטור. לדבריו, "ליד צומת פלמ"חים, השתחררו חגורות המנוע, והשתחררו חגורות ההנעה של האלטרנאטור ובהתאם להצהרת הנתבעת, ראה ששעון החום החל לעלות ועצר בצד" (ר' שורות 15-16 בע' 1). גם בהמשך ציין: "נפילת חגורות האלטרנאטור לא תקינה ת.בהחלט. יתכן והכשל באלטרנאטור" (ש' 9-10 בע' השני).
 6. מצב הדברים בנקודת זמן זו היא כדלקמן: רכב הנתבעת טופל במוסך התובע, ברכיב האלטרנאטור; מתברר כי התיקון לא נעשה בצורה שלמה וראויה; כעבור כשבוע ימים – ומחמת הכשל בטיפול – נעמד הרכב בצד הדרך, והיה צורך בתיקון חוזר.
 7. כעבור זמן נוסף, נצרך הרכב לתיקון נוסף במוסך אחר. מדובר במוסך דיזל, שם ביקר הרכב ביום 16.8.2009. עיון בחשבונית התיקון מלמד כי באותו ביקור נעשה תיקון ברדיאטור. נרשם בחשבונית התיקון, בתיאור העבודה: "למנוע סימני התחממות" (ר' חשבונית 23333 נספח א' לכתב התביעה שכנגד). כעבור זמן קצר נוסף, ביום 25.6.2009 הוצאה חשבונית נוספת של יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (חש' 100013429), שם אנו מוצאים שמנוע הרכב הוחלף (ר' נספח ב' לכתב התביעה שכנגד; יוער כי תאריך הביצוע שלפי החשבונית הוא יום 17.8.2009).
 8. המחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה אם כשל בטיפול באלטרנאטור – אשר אין מחלוקת כי הוביל להתרופפות רצועות ההנעה – הוא הגורם להתחממות המנוע עד כדי צורך בהחלפת המנוע.
 9. הנתבעת ביקשה להשיב על שאלה זו בחיוב, באמצעות חוות דעתו המומחית של מר עידן. בפרק הסיכום חיוה מר עידן את דעתו כדלקמן: "הרצועות במנוע מעבירות תנועה מגל הארכובה לאלטרנאטור ולמשאבת המים... מאחר והאלטרנאטור התפרק לאחר כשמונה ימים מהתקנתו על ידי "חשמל רם", הרצועות נפלו וכך נוצר מצב שלא הועברה תנועה מגל הארכובה של המנוע לאלטרנאטור ולמשאבת המים. נפילת הרצועות גרמה לכך שלא היתה טעינה, משאבת המים לא פעלה ולכן לא היתה זרימת מים במערכת הקירור של המנוע. המנוע רתח והגיע לטמפרטורה קריטית וניזוק. יש קשר ישיר בין רצועות האלטרנאטור להתחממות המנוע כי הן אלו שמעבירות תנועה למשאבת המים אשר מתפקידה להזרים את המים במעברי המים הפנימיים במנוע ולאפשר קירור של המים במצנן המים [הרדיאטור] ולשמור על טמפרטורה תקינה של המנוע. מכאן המסקנה היא שהכשל של האלטרנאטור כשמונה ימים לאחר התקנתו הוא הגורם לנזק במנוע והאחריות לנזק חלה על חשמל רם אשר התקין את האלטרנאטור".
 10. מנגד, השמאי בן ארצי חיווה דעתו לפיה לא ניתן לקבוע בנסיבות העניין מה גרם להתחממות המנוע. שמאי זה הדגיש כי המנוע עצמו לא נבדק ולכן אין אפשרות לקבוע ממצא מחייב בשאלת הכשל. כדבריו: "מנוע הרכב לא נבדק על ידי מומחה. לפיכך תתכן אפשרות כי המנוע הוחלף בגלל סיבה אחרת, כאמור מדובר במנוע בלוי מאוד אשר מתקרר בסוף יכולתו לתפקד" (ס' 14 לחוות דעתו). בנוסף, המומחה מטעם התובע טען כי קיימת "רשלנות הנהג [של רכב הנתבעת] שלא הקפיד להסתכל על שעון חום המנוע" (ס' 3 לחוות דעתו).
 11. כידוע, במשפט אזרחי אין צורך בוודאות של מאת האחוזים על מנת לקבל הכרעה. הכרעות ניתנות על בסיס התשתית הראייתית כאשר זו מספקת מידע אמין דיו. העובדה כי המנוע לא נבדק, גורעת במידת מה מן האפשרות להכריע באופן וודאי וחד משמעי בשאלה מה גרם לכשל בו. יחד עם זאת, אין פירוש הדבר שלא ניתן לקבוע כל ממצא בהליך דנא.
 12. במקרה שבפני, מונחות בפני בית המשפט די ראיות על מנת לקשור בקשר סיבתי בין הכשל בטיפול של התובע באלטרנאטור לבין התחממות המנוע והצורך להחליפו בסופו של דבר. השמאי מטעם התובע לא הציע כל חלופה פוזיטיבית לסיבת הכשל, ואך ביקש להדוף את החלופות שהוצגו על ידי מומחה הנתבעת. מן הצד השני, מומחה הנתבעת הניח תזה אשר נראית על פניה כנהנית מהיגיון. לדבריו, האלטרנאטור והמנוע עובדים עם אותן רצועות הנעה. אין מחלוקת בקשר לכך. הדבר הודגם באמצעות דף תמונות אשר בהן סומן האלטרנאטור (תמונה 3), המנוע (תמונה 1) וכן רצועות ההנעה הקושרות בין הרכיבים (תמונות 1,2 ו- 3). מר עידן הסביר כי מקום בו רצועות ההנעה נופלות, הפגיעה הצפויה איננה רק באלטרנאטור; צפויה פגיעה גם במשאבת המים וכתוצאה מכך גם במצנן המים (הרדיאטור) וממילא הדרך להתחממות המנוע היא מובנת וקצרה.
 13. רצף האירועים במקרה הנדון הוא סמוך ביותר: רכב הנתבעת טופל במוסך ביום 4.8.2009; ביום 12.8.2009 נמצא הכשל בתיקון באלטרנאטור; ביום 16.8.2009 היה צורך בתיקון הרדיאטור; וביום למחרת – 17.8.2009 נולד הצורך בהחלפת המנוע. מדובר באירועים הסמוכים זה לזה. הסמיכות בזמן מחזקת את חוות דעתו של מר עידן. אציין כי גם אם הפגם ברדיאטור (המבוטא בצורך בתיקון – ר' חשבונית מוסך דיזל מיום 16.8.2009) – הוא אשר הוליד את הפגיעה במנוע, הרי שהוכח ברמה מספקת כי יש קשר בין רצועות האלטרנאטור שכשלו בעקבות התיקון הלקוי ובין הפגיעה במערכת המים, ובתוך כך במצנן הרכב (הרדיאטור).
 14. בנסיבות אלה, אני סבורה כי הנתבעת הרימה את הנטל להוכיח כי הכשל בטיפול במוסך הוא אשר הוליד את הצורך בהחלפת המנוע. בנוסף, לא הוכח כי נהג המשאית הרלוונטית נסע עם מנוע שהתחמם או שהתרשל בכל הקשור להתבוננות בשעון החום. טענה זו נטענה בעלמא.
 15. התוצאה היא כדלקמן: יש לקבל את התביעה העיקרית ולהטיל על הנתבעת לשלם לתובע את חובותיה למוסך. אני מקבלת את התביעה ומטילה על הנתבעת לשלם לתובע סך של 16,993 ₪ (הקרן בצירוף הצמדה וריבית עד להגשת התביעה), וממועד זה ואילך, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. מסכום זה יש לגרוע את הסכום שלפי כתב התביעה שכנגד: 1,400 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כחוק, מיום 16.8.2009 (לפי חשבונית מוסך דיזל בגין הטיפול ברדיאטור); ובנוסף, סך 27,609 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כחוק, מיום 26.8.2009 (לפי חשבונית מוסך יוניברסל) ועד התשלום בפועל. נמצא כי התביעה העיקרית נבלעת בתביעה הנגדית. התביעה שכנגד מתקבלת בחלקה והסכומים הנ"ל ישולמו, בקיזוז החוב.
 16. בנסיבות העניין, כל צד ישא בהוצאותיו לרבות שכ"ט המומחים.

רשות ערעור כחוק לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון