חובות לעירייה דירה בשכירות
חובות לעירייה דירה בשכירות

לטענת התובעים, נוצרו במהלך תקופות השכירות חובות לעירייה שלא שולמו על ידי הנתבעת.
עוד נטען על ידי התובעים, שהנתבעת פינתה את הדירה והשאירה חורבות, אשר אילצו את התובעים לבצע שיפוץ כללי בדירה כולל החלפת כל הכלים הסניטרים, ארונות מטבח וכו'.

להלן פסק דין בנושא חובות לעירייה דירה בשכירות:

     1. התובעים השכירו את דירתם לנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") ולבנה (שייקראו ביחד להלן: "השוכרים") לתקופות שכירות מ- 3.5.05 עד 3.2.10.
הנתבע 2 , שהוא חתנה של הנתבעת, חתם כערב לקיום התחייבויות השוכרים על פי חוזה השכירות האחרון 3.1.09 ועד 3.1.10 (להלן: "הנתבע").
לטענת התובעים, נוצרו במהלך תקופות השכירות חובות לעירייה שלא שולמו על ידי הנתבעת.
עוד נטען על ידי התובעים, שהנתבעת פינתה את הדירה והשאירה חורבות, אשר אילצו את התובעים לבצע שיפוץ כללי בדירה כולל החלפת כל הכלים הסניטרים, ארונות מטבח וכו'.
רק מכותרת כתב התביעה ניתן ללמוד, שחובות הנתבעת הם: צביעת הדירה בסך של 3,500 ₪, חוב מים לעירייה בסך של 4,481 ₪, עוגמת נפש בסך של 5,000 ₪ ובסה"כ 12,981 ₪.
מאחר והנתבע 2 (להלן: "הנתבע") ערב לנתבעת בחוזה השכירות – נתבע גם הוא לשלם לתובעים את הסכום הנ"ל.


2. הנתבע הגיש כתב הגנה בשם הנתבעים ובכתב ההגנה נטענו, בין היתר, הטענות הבאות:

א. הדירה נשכרה על ידי הנתבעת ובנה מר יוסף איתן לוי שייקראו להלן ביחד: "השוכרים") ועוד לפני כניסתם לדירה היא הייתה במצב מאד רעוע ומוזנח, כגון: ארונות המטבח בשלבי ריקבון, כיור המטבח מיושן, הברזים בשירותים ובמטבח

מטפטפים, הקירות העלו כתמי תחב והצבע בשלבי קילוף ראשונים מלווה בסימנים שחורים , קורי עכביש.
השוכרים הסכימו לקבל כך את הדירה רק מחוסר ברירה, משום שהם היו חייבים למצוא פתרון מיידי למצוקת הדיור שלהם.

ב. במהלך תקופת השכירות עמדה הנתבעת בתנאי השכירות ושילמה מדי חודש את גובה דמי השכירות וההוצאות הנלווים, אך המחלוקת העיקרית החלה לפני כשנה, עת החלו להגיע סכומים מופרזים ובלתי נתפסים בעד שימוש במים. כך, למשל, הגיע חשבון בסך של 1,909 ₪ בעד חודשים מאי- אוקטובר 2009 וסך של 1,147.5 ₪ בין החודשים נובמבר – דצמבר 2009, בעוד שהנתבעים שילמו כל חודשיים סכום ממוצע של 400 - 764 ₪ - ללא היטל בצורת.
בנוסף לסכומים אלה אף הוטל על הנתבעת לשלם היטל בצורת בסך של 1,316.10 ₪ עבור החודשים הנ"ל.

ג. לאחר קבלת החשבונות הנ"ל ביקשו השוכרים, באמצעות הנתבע מהתובע 1 (להלן: "התובע") לבדוק את תקינות הצנרת, שמא קיימת נזילת מים ולפנות לעירייה לבדיקת שעון המים ולהודיע על מספר האנשים המתגוררים בדירה, אך דרישות אלו לא נענו על ידי התובע, אלא שהתובע טען, שהשוכרים צורכים כמות מופרזת של מים.
לאור חוסר המעש של התובע – סירבו הנתבעים לשלם את חשבונות המים.

ד. לפני שנתיים, הגיע הנתבע לדירה ונוכח לדעת שהתובע מתעלם מהנתבעת ולא מגלה אחריות בסיסית לדיירת ולנכס בבעלותו. בעקבות כך, היות והתובע התנער מאחריות לתיקון הנזילה, נאלץ הנתבע לרכוש על חשבונו אביזרי אינסטלציה על מנת לטפל בנזילות.
לנתבעים טענות שונות כנגד מצב הדירה בעת השכירות ובמהלך השכירויות, על היותו בית ישן מוזנח, צינורות עם ריקבון מתקדם, היעדר טיפול של התובעת בצנרת ואי היענות לדרישות הנתבעים לתיקון המצב.


3. א. העולה מכתבי הטענות, המסמכים וטענות הצדדים בבית המשפט הוא, שהנתבעים קיבלו את הדירה כמצבה ביום השכירות הראשון ומשהסכימו כך לקבל את הדירה, אין הם יכולים עתה לבוא ולהלין על מצב הדירה – אם כי אין לומר שבעל הנכס –


המשכיר – אינו חייב לתחזק את הדירה בצורה כזאת אשר יאפשר לשוכרים לגור בה בכבוד.
המחלוקת בין הצדדים נעוצה במצב הדירה בעת פינויה וחובות הנתבעים בגין אי תשלום חשבונות מים.
באשר למצב הדירה בעת הפינוי, טוען התובע כי בעת פינוי הדירה השאירו הנתבעים חורבות עד כי התובע נאלץ לבצע שיפוצים וצביעה בעלות 3,500 ₪ והסכום שהצטבר עבור חובות המים מגיע לסך של 4,481 ₪.

ב. הנתבעים מאשרים בכתב ההגנה את קיום החוב ואת סירובם לשלם את חשבונות המים (עמ' 2 לכתב ההגנה) תוך העלאת טענה של נזילות מים, אי תקינות צנרת מים וכד'.
הנתבעים עצמם טוענים, שהתשלומים האחרונים שהיה עליהם לשלם עבור מים כוללים גם היטל בצורת.
התובע לא רק שהוכיח את גובה חובות המים על ידי צירוף חשבון מיום 21.3.10, (ראה גם המוצג נ/1) אלא שהנתבעים, מודים על קיומו של החוב – אם כי לטענתם אין עליהם לשלם משום התנהלותו של התובע במהלך השכירות ואי ההיענות שלו לפניות הנתבעים לבדוק הצנרת או את שעון המים – כפי שדרשו הנתבעים.
התובע גם צרף אישור לכתב התביעה על כי בפועל הוא זה ששילם את חובות המים שהצטברו.


4. לכן, משהוכיח התובע את חובות הנתבעים עבור התקופה האמורה ומאחר והתובע הוכיח כי שילם חובות אלה – חובות שהיה על הנתבעים לשלם במשך תקופת השכירות – יש לחייב את הנתבעים להשיב לתובע את הסכומים ששילם בפועל.
כמו כן, יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובע עבור צביעת הדירה לאור האישור שצירף לכתב התביעה – כל זאת בשל הנימוקים הבאים:

א. הנתבעים טוענים, שמצב הדירה לפני כניסתם היה מאד רעוע ומוזנח – הכל כפי שתארו בכתב ההגנה.
אין הנתבעים יכולים להלין עתה על מצב דירה כפי שקיבלו ביום השכירות והחזיקו בה 5 שנים.
בהסכם, בגין תקופת השכירות הראשונה, שהחלה בשנת 2005 התחייבו השוכרים להחזיר את הדירה במצב בו קיבלו נקייה וצבועה וגם הצהירו, שהם קיבלו את החזקה בדירה במצב מתאים למטרתם ושהם מוותרים על כל טענת מום או ברירה (סעיף 4 להסכם).

ב. על מנת להוכיח מצב הדירה עם כניסתם של הנתבעים מסתמכים הנתבעים על שנאמר במהלך דיון בבית משפט מחוזי, שהמבקר לא ידע שישנם מקומות עם תנאי מחייה כה ירודים במדינת ישראל.
אין להוציא מכלל אפשרות, שאכן כך נאמר, אך אין לדעת באיזה הקשר נאמרו הדברים ובנוסף לכך עלי גם להוסיף את העובדה, שהתובע אינו תובע עבור שיפוץ הדירה כולה, אלא תובע עבור צביעת הדירה – דבר שהיה על הנתבעים לעשותו על פי ההתחייבות שלהם בהסכם.

ג. א) כל מה שנטען על ידי הנתבעים בכתב ההגנה בדבר אי היענותו של התובע לדרישתם לבדוק מיידית את תקינות הצנרת – לא הוכחה. לא הוכח מתי הייתה הפנייה אל התובע בעניין זה וגם אם התובע לא נענה לדרישה לבדוק את הצנרת – מה מנע מהנתבעים לעשות זאת ולהעמיד את התובע בפני הממצאים שנמצאו על ידי בעל מקצוע מטעמם?
התובע הוכיח, על ידי צירוף קבלה מיום 1.2.10 שבעל מקצוע מטעמו בדק את שעון המים ולא נמצאו נזילות.
לכן, אין זה נכון – כפי שנטען בכתב ההגנה – ש: "בעל הנכס סירב להפנות אוזן קשבת להיגיון והוא זה אשר סירב לשכור את שירותיו של אינסטלטור". הנתבעים לא סתרו קביעה זו של האינסטלטור מטעם התובע.
 

ב) הנתבעת חתמה על התחייבות בלתי חוזרת בה מתחייבת היא למסור הדירה נקייה מכל חוב של מים, חשמל וגז וצבע לדירה ואילו הנתבע חתם כערב להתחייבויות הנתבעת.
אני לא מקבל את טענת הנתבע, שההתחייבות שלו חלה רק על תשלום של 1,800 ₪ שהם עבור דמי השכירות החודשיים שישולמו במלואם, אלא כתב הערבות הוא לקיום כל התחייבויותיה של הנתבעת ובשולי כתב הערבות נרשם: "נושא המים: במידה ותעשה בדיקה על ידי בעל מקצוע ואכן יימצא שישנם נזלות בצנרת או במערכת הביוב, נושא חוב המים הגבוה יחסית, ייחשב עפ"י צריכה ממוצעת לנפש" !!!
במה שהוסף בכתב יד בשולי כתב הערבות, לא נקבע על מי מהצדדים חלה חובת בדיקה, לכן גם אם סברו הנתבעים שהיה על התובע לבדוק והוא לא

בדק – היו רשאים הם לבדוק את נושא המים, אך בעניין זה, אני קובע כי התובע אכן הזמין בעל מקצוע מטעמו אשר בדק ומצא שאין נזילות.

ג) נטען גם בכתב ההגנה, שהנתבעים רכשו אביזרי אינסטלציה שונים לתיקון המצב, אך הנתבעים לא הוכיחו רכישה כלשהי, שכן לא המציאו אף מסמך בגין הרכישה הנטענת.

ד. לעניין צביעת הדירה טען הנתבע שניים אלה: ראשית, הנתבע הסכים לקנות צבע ולסייד את הדירה ולשם כך אף לקח יום חופש, אך לאור מערכת היחסים שנוצרה בין הצדדים ועקב האווירה העכורה – לא יצא הדבר לפועל. שנית, טוען הנתבע כנגד הקבלה שצרף התובע לכתב התביעה, שקבלה זו אינה מכילה את הפרטים הדרושים של בעל מקצוע, כגון: עוסק מורשה, חותמת פורמאלית וכל כיוצא באלה.
לאחר ששמעתי את הנתבע גם לעניין טענות אלו, אין לי אלא לדחות את טענותיו, הן משום שהוכח שהיה ברצון הנתבע לצבוע הדירה אך בפועל לא עשה כן ובנוסף לכך לא מצאתי שיש להטיל דופי בהוצאת קבלה כפי שהוצאה ואם רצה הנתבע לערער על אמינות הקבלה, היה עליו להזמין את נותן הקבלה לעדות או לחקירה נגדית על נכונות הקבלה.


5. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני קובע, שהתובע הוכיח שחשבונות המים שהיו צריכים להשתלם על ידי הנתבעת במשך תקופות השכירות לא שולמו על ידה ואלה שולמו על ידי התובע ומאחר והתובע הוכיח ששילם בעד צביעת הדירה והיות והנתבע ערב על כל התחייבויותיה של הנתבעת – על הנתבעים להשיב לתובע הסכומים שהוא שילם במקום הנתבעים.

על כן, אני מחייב את הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כ"א מהם בנפרד לשלם לתובע את הסך של 7,981 ₪ (הסכום בגין חשבונות המים והסכום בגין צביעת הדירה) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.לאור התנהלות העניינים ולאור העובדה שהנתבע כבר הכין עצמו לבצע צביעת הדירה, אך העניין לא יצא אל הפועל ולאור החיובים הנ"ל, החלטתי שלמעט הסכומים הנ"ל- אין אני מחייב הנתבעים בהוצאות נוספות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שינויים במושכר

 2. תביעה לפנוי מושכר

 3. ניתוק חשמל לשוכר

 4. מציאת שוכר חלופי

 5. עובש בדירה שכורה

 6. השבחת נכס בשכירות

 7. פינוי עסק בשכירות

 8. איחור בפינוי מושכר

 9. החזר פיקדון שכירות

 10. שכירות ל-10 חודשים

 11. שינוי מטרת השכירות

 12. בטוחות להשכרת דירה

 13. עורך דין שכירות דירה

 14. נזקים לדירה בשכירות

 15. אי תשלום שכירות רכב

 16. ניכוי הוצאות שכירות

 17. מס הכנסה על שכר דירה

 18. עזיבת שוכר ללא התראה

 19. הצעת חוק בנייה להשכרה

 20. שכירות עסק ללא רישיון

 21. תביעה לפינוי מושכר מדירה

 22. בעיות חשמל בדירה שכורה

 23. תביעה נגד שוכרים שעזבו

 24. סכסוך בנושא שכירות משנה

 25. פרישה ממשא ומתן בשכירות

 26. השארת נזקים בדירה שכורה

 27. השכרת גג למערכת סולארית

 28. פינוי בגין נטישת המושכר

 29. תביעה על חוב שכירות רכב

 30. בלאי סביר במושכר - פסיקה

 31. שוכר שלא שילם חשבון חשמל

 32. האחריות למצוא שוכר חלופי

 33. שכירות משנה לצדדים שלישיים

 34. נזקים ליחידת דיור בשכירות

 35. פינוי מדירה בשכירות מוגנת

 36. תביעה בנושא תקופת השכירות

 37. איחור בהחזרת דירה בשכירות

 38. שיפורים במושכר - מס הכנסה

 39. פיצוי על נזקים בדירה שכורה

 40. חובות לעירייה דירה בשכירות

 41. פיצוי על נזק לדירה בשכירות

 42. נזק לדירה שכורה אחרי עזיבה

 43. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן

 44. סעיף 15 לחוק השכירות והשאילה

 45. סעיף 21 לחוק השכירות והשאילה

 46. מס הכנסה על שיפורים במושכר

 47. פיצויים בגין השקעות במושכר

 48. צביעת דירה לאחר סיום שכירות

 49. האם שכירות נחשבת הכנסה מעסק

 50. תביעת פינוי עסק ממושכר בנצרת

 51. אי פינוי חפצים מדירה בשכירות

 52. פינוי דירה בשכירות ללא התראה

 53. הצעת חוק השכרת דירות למגורים

 54. פינוי עקב שינוי מטרת השכירות

 55. קבלת חובות וזכויות השוכר הקודם

 56. נזקים בדירה שכורה אחרי פינוי

 57. פינוי שוכר מדירה ע"י עורך דין

 58. טענת קיזוז בתביעה לפינוי מושכר

 59. חוק דירות להשכרה לעולים חדשים

 60. חוב שכירות על 2 חודשים אחרונים

 61. חיוב יתר חשמל ומים בדירה שכורה

 62. אי פינוי נכס מסחרי בשכירות בזמן

 63. פינוי הבן של שוכר מדירה בשכירות

 64. עזיבת נכס בשכירות באופן חד צדדי

 65. חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

 66. פיצוי מוסכם עקב הפרת תנאי שכירות

 67. השארת דירה לא נקיה בסיום השכירות

 68. דרישת עירייה לבצע תיקונים במושכר

 69. טענת תשלום שכר הדירה מראש לחצי שנה

 70. העברת החזקה במושכר לדיירים מוצעים

 71. גרימת נזקים לדירה בשכירות במתכוון

 72. מסירת זכות שימוש במושכר ללא הרשאה

 73. אי עמידה בתנאי של מציאת שוכר חלופי

 74. כמה עולה שכירות דירת חדר בתל אביב ?

 75. אי פינוי דירה לאחר תום תקופת השכירות

 76. ערעור על פסק דין של בית הדין לשכירות

 77. תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים

 78. מה נחשב ''הפרה יסודית'' של חוזה מכר דירה

 79. פיצוי יומי בגין איחור בפינוי נכס בשכירות

 80. העברת החזקה בדירה בשכירות מוגנת לדייר אחר

 81. תביעה נגד עורך דין על ייצוג בעסקת מכר דירה

 82. תביעה לבית הדין לשכירות - עסק "מקצוע חופשי"

 83. אובדן הכנסות משכירות בגלל איחור במסירת דירה

 84. התחייבויות הדדיות במערכת יחסים בין שוכרת ומשכיר

 85. נטען כי השוכר לא שילם שכר דירה ולא ביצע שיפוצים

 86. כשמופר הסכם באופן יסודי יש להורות על פינוי המושכר

 87. פיצוי כספי למשכיר על השארת דירה בשכירות במצב לא טוב

 88. נטל הראיה בשכירות נכס או הארכת תקופת שכירות ל- 10 שנים

 89. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן מערכת יחסים בין משכיר לשוכרת

 90. תקנות מס הכנסה (קביעת שוויה של דירה להשכרה), התשמ''ו-1985

 91. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ''ט-1989

 92. תנאי למימוש האופציה הוא קיום הוראות ההסכם בתקופת השכירות המקורית

 93. תקנות מס הכנסה (מועד תשלום המס על הכנסה משכר דירה), התשמ''ח-1987

 94. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ''ח-1998

 95. כללי מס הכנסה (תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת), תשל"ח-1977

 96. תביעה שעילתה שטרית בגין שטר שחולל במועד הצגתו לפירעון עקב הוראת ביטול

 97. חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

 98. כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977

 99. ביקש להכניס למושכר כלבה ובתגובה החלה מסכת התעמרויות מצד המשכיר לרבות דרישה לתוספת בדמי השכיר

 100. האם יש לזקוף על חשבון פיצויים בגין הפרת החוזה או על חשבון שכר הדירה עבור תקופת המשך המגורים ?

 101. תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הכנסה שסעיף 3 לחוק עידוד השכרת דירות חל עליה), התשמ''ז-1987

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון