ביטול עסקת קניית רכב
ביטול עסקת קניית רכב

מר לוי ביקש מנציג הנתבעת לבטל את העסקה משום שנמכר לו רכב לא תקין – ולצרכי פשרה הסכים מר לוי לביטול עסקה ללא קבלת פיצוי.
מאחר ונציג הנתבעת לא הסכים לבטל העסקה הוגשה תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות.

להלן פסק דין בנושא ביטול עסקת קניית רכב:

     

1. התובעת החליטה לרכוש לעצמה רכב פרטי ולצורך כך, מינתה את מר לוי (להלן:"מר לוי") לנהל עבורה מו"מ לרכישת רכב, שיירשם על שמה והוא זה שיטפל בכל הקשור ברכישה.
ביום 6.6.10 הגיע מר לוי למגרש מכוניות של הנתבעת וביקש לרכוש רכב בעלות 30,000- 35,000 ₪.
מר ציון, נציג הנתבעת, (להלן:"ציון") הבטיח לו, שכל הרכבים במגרש הינם במצב טוב מאד ואין ממה לחשוש ובהמשך לכך, סיכמו הצדדים שמר לוי ירכוש מכונית מסוג רנו קונגו, מס' רישוי 50-389-57 שנת ייצור 2005 ושילם עבורו סך של 32,500 ש"ח (להלן:"הרכב הנ"ל").
באותו יום בו נרכש הרכב – 6.6.10- גם נרשמה התובעת כבעלים של הרכב.

2. לאחר הרכישה נתגלו לתובעת ולמר לוי תקלות ברכב כמפורט להלן:

א. כבר בנסיעה הראשונה בעליות לירושלים שבק הרכב חיים ולא ניתן היה להמשיך בנסיעה וכבר אז נאלצו להזמין גרר. עד שהגיע הגרר, התקשר מר לוי אל הנתבעת ושוחח עם מנהל המכירות מר יורם כותה (להלן:"יורם") אשר הבטיח שאם יש בעיה הכל יחול על הנתבעת ובהמשך לכך, ביקשה הנתבעת לגרור הרכב למוסך "אליאנס" בנתניה – אותו בחרה הנתבעת.
במשך שבוע התקשר מר לוי מדי יום ולעיתים מספר פעמים ביום לנתבעת לברר מה תוצאות הטיפול ויורם הרגיע שאין מה לדאוג והרכב יחזור כשהוא במצב מצוין והכל על הנתבעת.
גם ביום 14.6.10 התקשר מר לוי לנתבעת בקשר לתיקון הרכב ואז השיב ציון, שפתרון התקלה קרוב ועם תיקון הבעיה – יודיעו.
ביום 26.6.10 הודיע נציג הנתבעת למר לוי, שהרכב תוקן ואפשר להוציאו מהמוסך.

ב. לאחר התיקון הנ"ל ובנסיעה שנערכה ביום 27.6.10 גילה מר לוי שהרכב אינו תקין, משמיע רעשים ושוב הודיע מר לוי לנתבעת על אי תקינות הרכב וציון ומנהל מוסך "אליאנס" אמרו למר לוי לגרור שוב את הרכב למוסך הנ"ל, תוך מתן התחייבות שהפעם הרכב יתוקן באופן מיידי.
בין התאריכים 28.6.10- 1.7.10 שהה הרכב במוסך הנ"ל וביום 2.7.10 הועבר הרכב למוסך אחר בשם "דיזל השרון" מומחה להזרקות, משום שנמצאה בעיית הזרקה ב- 4 מזרקים.
לאחר יומיים הודיע מנהל מוסך "דיזל השרון", שיש לתקן את כל מערכת ההזרקה של הרכב וביקש את אישור הנתבעת בדבר העלויות.
ציון לא אישר את ביצוע התיקון.

3. בסוף כל ההליכים הנ"ל, ביקש מר לוי מנציג הנתבעת לבטל את העסקה משום שנמכר לו רכב לא תקין – ולצרכי פשרה הסכים מר לוי לביטול עסקה ללא קבלת פיצוי.
מאחר ונציג הנתבעת לא הסכים לבטל העסקה הוגשה תביעה זו, בה ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה את הסך של 24,144 ₪ , הכולל בחובו את הסכומים הבאים: עלות שיפוץ מערכת ההזרקה בסך 4,686 ₪, אובדן חודש ביטוח בסך של 450 ₪, עלות נסיעות חלופיות במשך 34 ימים בסך 1,480 ₪, עלות החלפת מנוע בסך 9,293 ₪, אובדן 3 ימי עבודה בסך 600 ₪ (200 ₪ ליום), שיחות טלפון 300 ₪, עלות 2 הזמנות של שירותי גרר בסך 2,335 ₪, עוגמת נפש,כאב וסבל, טרטור וטרחה בסך 5,000 ₪.

4. תחילה הגישה התובעת תביעה ע"ס 12,000 ₪, ברם לאחר הגשתה ולאחר שכבר הוגש כתב הגנה, ביקשה התובעת לתקן את סכום התביעה, מסך של 12,000 ₪ לסך של 21,300 ₪ ובית המשפט אישר לה להגיש כתב תביעה מתוקן, המתקן את סכום התביעה.
בעקבות כך, הגישה הנתבעת כתב הגנה מתוקן, בו מלינה היא על כך, שהתובעת חרגה מבקשתה ומההחלטה שניתנה בדבר תיקון כתב התביעה, שכן בעוד שהבקשה הייתה לתקן את סכום התביעה, ניצלה התובעת את תיקון כתב התביעה וציינה עובדות חדשות שלא היו חלק מכתב התביעה המקורי.
עוד נטען בכתב ההגנה המתוקן שיש לדחות את תביעת התובעת או למחקה בשל היעדר פירוט מהותי בכתב התביעה, או בשל חוסר תום לב קיצוני ושימוש לרעה בהליכי בית המשפט או בשל ניסיון לעשיית עושר ולא במשפט.
גם לגופו של עניין ביקשה הנתבעת לדחות את כתב התביעה, משום שהתובעת לא צרפה חוות דעת מומחה לתמיכת טענותיה.
בנוסף לטענות הסף הנ"ל, טענה הנתבעת, בין היתר, טענות שיש בהן כדי להצדיק דחיית התביעה – הכל כמפורט להלן:

א. נציגי התובעת בחנו כלי רכב אשר עמדו למכירה וקיבלו את כל הנתונים הדרושים ביחס לכל אחד מכלי הרכב שהם התעניינו בו ונציגי התובעת החליטו לרכוש את הרכב הנ"ל, אשר על פי מחירון לוי יצחק עמד על סך 42,500 ₪.
נציג הנתבעת המליץ בפני נציגי התובעת ליטול את הרכב לבדיקה, אך הם העירו שאין הם זקוקים לבצע בדיקה מלבד הבדיקה שהם ביצעו בעצמם.
נציגי התובעת אכן בדקו את הרכב הנ"ל בצורה מקצועית יסודית ולאחר שקיבלו הנחה משמעותית במחיר שיש בה כדי לשקף את מצבו המכאני של הרכב, נערך הסכם לפיו רכשו את הרכב. (להלן:"ההסכם")

ב. א) ביום הרכישה – 6.6.10- פנו נציגי התובעת אל הנתבעת והודיעו, שהתגלתה תקלה ברכב המונעת את המשך נסיעתו ועל מנת לסייע לנציגי התובעת, ביקש נציג הנתבעת להזמין גרר ולגרור הרכב למוסך מטעמה על מנת לאבחן את התקלה.
משהתגלתה התקלה על ידי המוסך, הסכימה הנתבעת לשאת בעלויות התיקון על אף שלא היו חייבים לעשות זאת על פי תנאי ההסכם.

ב) לאחר תיקון התקלה הנ"ל,נתגלתה תקלה נוספת, אשר לדעת המוסך היא לא הייתה מתגלה אלמלא בוצע התיקון הראשון וגם הפעם, לפנים משורת הדין ועל מנת לתת שירות טוב ביותר לנציגי התובעת, הסכימה הנתבעת לשאת גם בעלות תיקון תקלה זו.

ג) מספר ימים לאחר תיקון התקלות הנ"ל, שוב פנו נציגי התובעת אל נציג הנתבעת והודיעו שהתקלה שהייתה קיימת ואשר טופלה – עדיין קיימת ומשכך נאמר, המליץ נציג הנתבעת גם הפעם לגרור הרכב למוסך ללא עלות על מנת לבדוק את התקלה.
מבדיקה מקיפה לרכב על ידי המוסך נקבע, שהתקלה שהייתה קיימת טופלה במלואה והרכב תקין וכשיר לנסיעה, אך יחד עם זאת, המליץ נציג המוסך לנציגי התובעת לבצע טיפול שוטף, הכולל – בין היתר- החלפת המזרקים.
מכאן ואילך עבר הטיפול ברכב אל נציגי התובעת ולכן, טוענת הנתבעת, שאם בהמשך בחרו נציגי התובעת לבצע טיפולים נוספים ברכב, אין בכך כדי לחייב אותה בעלויות נוספות

5. לאחר בחינת כתבי הטענות שנוסחו באריכות והמפרטים את העובדות הקשורות ברכישת הרכב ולאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בחומר הראיות, אני מחליט שדין התביעה להידחות – זאת לאור הנימוקים הבאים:

א. ביום 6.6.10 נערך זיכרון דברים למכירה/קנית רכב בין הנתבעת ובין מר לוי סיימון, (להלן:"סיימון") בו הוסכם על ידי הצדדים למכור/לקנות הרכב הנ"ל (להלן:"זיכרון דברים").
בזיכרון דברים זה, התחייבו הצדדים זה לזה כדלקמן: המוכר התחייב להסיר כל חוב שיעבוד עיקול או זכות אחרת של צד שלישי ובמצב זה יועבר הרכב על שם הקונה ואילו הקונה הצהיר כי בדק את הרכב מטעמו ולשביעות רצונו המלאה, את מצבו החיצוני והמכני, את טיבו ואת התאמתו למטרותיו וכי הינו מוותר על כל תביעה או טענה הנובעת מהגורמים הנזכרים ואף הוסף כי הרכישה היא AS-IS.
בזיכרון הדברים גם צוין מספר הקילומטרים שעבר הרכב עד יום המכירה/הקניה והצדדים גם קבעו ביניהם, שעם מסירת הרכב לקונה, יהיה הקונה אחראי הישיר לרכב בכללותו.
עוד קבעו הצדדים בזיכרון הדברים, שהודע לקונה על מקור הרכב שהינו יד שנייה ושהקונה שילם את הסכום המוסכם במלואו ולא תהיינה לו טענות בעתיד.
בשולי זיכרון הדברים וסמוך למקום חתימתו של הקונה אף צוין:"הרכב נמכר ללא בדיקה – AS-IS.

ב. מר לוי העיד בבית המשפט, שהוא ביצע את העסקה עם יפוי כח, ברם מזיכרון הדברים עולה, שעסקה בוצעה עם מר לוי סימון, אך זוהי הערת אגב בלבד, שכן אין חולק בין הצדדים בכל הנוגע לרכישת הרכב ואם מר לוי הצהיר שהוא ביצע את העסקה – ובבית המשפט העיד, שהוא ישב מולם בזמן שרכש את הרכב (עמ' 2 לפ',ש' 11), הרי שיש לייחס גם לו את המודעות לתוכן זיכרון הדברים.

ג. למעשה, אין חולק בין הצדדים, שסמוך לאחר רכישת הרכב היו בו תקלות ואין חולק כי לפחות שתי תקלות תוקנו על חשבון הנתבעת- למרות שעל פי נוסח זיכרון הדברים לא הייתה חייבת לשאת בתשלום התיקונים.
מר לוי מסר עדות בבית המשפט, אך בעדותו התגלו סתירות – כפי שיובאו להלן:

א) תחילה ניסה מר לוי להכחיש את התיקונים שבוצעו על הוצאותיה של הנתבעת אך בסופו של דבר אישר את טענת הנתבעת. ההכחשה וההודאה בסופה משתקפת בתשובה לשאלת בית המשפט. מר לוי נשאל:" ..אתה מסכים שהם ביצעו כמה תיקונים על חשבונם ברכב?" ועל כך משיב מר לוי:" לא. כי הרכב לא היה תקין. הם ביצעו ועשו דברים. הם ניסו לעשות משהו. כן. בוצע. אני אומר בוצע." (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 17- 19) השאלה היא, מדוע לא יכול היה להודות מר לוי מייד וחד משמעית, שאכן בתחילה בוצעו תיקונים על חשבון הנתבעת?

ב) בסכומי התביעה תובעת התובעת סך של 2,335 ₪ - עלות 2 הזמנות של שירותי גרר, אך מתברר מדברי מר לוי, שסכומים אלה כלל לא שולמו על ידי התובעת, שכן הנתבעת היא זו אשר דאגה להזמנת הגרר ולשאלת בית המשפט:" שילמתם בשביל הגרר?" עונה מר לוי:" לא שילמנו" ואם כך, נשאל מר לוי למה התובעת בכל זאת תובעת סכום זה ועל כך השיב מר לוי:" כי נאמר לנו שבעקבות הגרר יעלו לנו את הפרמיות. זה מה שנאמר לנו". (עמ' 2 לפ',ש' 4- 7)
לעניין זה עלי להעיר שניים אלה: ראשית, לא הוכח ולא נאמר מי אמר שבעקבות הזמנת גרר יעלו לתובעת את הפרמיות ושנית, גם אם יעלו את הפרמיות, הרי שלכל היותר זהו נזק עתידי ותובע אינו רשאי לתבוע נזק שטרם בא לעולם וטרם מומש.

ג) מזיכרון הדברים עולה, שהוא נחתם הן על ידי הקונה והן על ידי המוכר, אך בעניין זה אומר מר לוי בבית המשפט, שהוא או מי מטעם התובעת לא חתם, אלא רק המוכר חתם, אך גם הוסיף, שמי שהיה נוכח עמו, לא קרא את זיכרון הדברים כלל. אלא נאמר לו לחתום והוא חתם.
לאור עדות זו נשאלת השאלה, ממה נפשך: אם מר לוי טוען שהקונה או מי מטעמו לא חתם, כיצד ממשיך הוא ומעיד שהקונה או מי מטעמו לא קרא וחתם ואם חתם ולא קרא, אין זו סיבה לפטור את הרוכש מאחריות על מה שכן חתם – גם אם לא קרא. (ראה דברי מר לוי בעמ' 2 לפ',ש' 14- 15)
מכל מקום, סיימון אשר העיד בבית המשפט, הודה שהוא חתם על זיכרון הדברים. (עמ' 2 לפ',ש' 31)
בעניין זה הלכה פסוקה היא, שאדם נחשב כמי שקרא על מה שחתם. מי שחתם על מסמך לא יישמע בטענה שלא קרא אותו ולא ידע על מה חתם ולמה התחייב. (ראה ע"א 413/79 אדלר חב' לבנין בע"מ נ' מנצור, פ"ד לד(4) 29 וע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור, פ"ד יט (3) 113, 117 וראה גם לעניין זה ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין, פ"ד מט(2) 77, 84)

ד. א) רוכש הרכב לקח על עצמו סיכון על מצבו הכללי של הרכב, עת ויתר על בדיקת הרכב על ידי מכון מוסמך או על ידי איש מקצוע מוסמך וסמך על בדיקת הרוכש בלבד.
מעדותו של מר סיימון עולה, שהם הסתפקו בסיבוב קטן עם האוטו, נסיעה ברחוב ופרסה על מנת לקבוע את מצבו של הרכב. (עמ' 3 לפ',ש' 12- 15)
מר רפאל ויטורי, נציג הנתבעת (להלן:"מר ויטורי") העיד, שהקונים היו מספר שעות בהליך, בדקו ונגעו בכל פלסטיק והם אמרו שהם יודעים לבדוק וכך בדקו במשך מספר שעות. (עמ' 3 לפ',ש' 19- 22)
אני מאמין למר ויטורי, שאכן הקונים לא קנו סתם כך את הרכב מבלי לבדוק אותו – ולו בדיקה עצמאית, תוך עריכת מבחן נסיעה והחליטו על דעתם, ללא לחץ מטעם נציגי הנתבעת לרכוש הרכב AS-IS.
מר סיימון אמר בבית המשפט:" אחרי שראינו את האוטו ואמרנו שיש ליקויים, אז הוא הוריד בסביבות ה-1,000 ₪..." ומעדות זו עולה, שהקונה או מי מטעמו החליט לבדוק בעצמו את הרכב ואף מצא ליקויים ואם כך, ידע הרוכש על קיומם של ליקויים ועבור כך אף הופחת המחיר בסך של 1,000 ₪ - גם אם בקשר לסכום ההנחה קיימת מחלוקת, שכן לטענת הנתבעת ניתנה הנחה בסביבות 10,000 ₪.
לכן, אם הקונה לקח על עצמו את בדיקת הרכב ורצה לחסוך מזמנו או לחסוך את בדיקת הרכב על ידי מכון מוסמך ואם בעת החתימה על זיכרון הדברים היה מודע הקונה שהוא רוכש רכב AS-IS, אין רוכש כזה יכול לבוא בטענות אל מוכר הרכב.

ב) זאת ועוד, בגוף זיכרון הדברים הצהיר הקונה כי בדק את הרכב מטעמו ולשביעות רצונו המלאה, בדק את מצבו החיצוני והמכאני והוא מוותר על כל תביעה או טענה הנובעת מהגורמים הנזכרים.
עם כל הכבוד לרוכשי הרכב, נראה לי, שאדם הרוכש רכב ומשלם ממיטב כספו, עליו להתייחס ביתר רצינות בעת הרכישה, לבדוק את הנאמר בזיכרון הדברים ועליו גם לשים לנגד עיניו את הכלל של : "היזהר הקונה".
לא הוכח בפני, שהסכום ששילם הקונה עבור רכישת הרכב לא שיקף את מצבו AS-IS
לא הוכח בפני, שהקונה אולץ לחתום על זיכרון הדברים כפי שנוסח ולא הוכחה הטעיה בדבר מצבו של הרכב בעת המכירה.

ה. א) מר ויטורי לא מכחיש טענות הקונה, שאכן הודע לו שהרכב נתקע ולא פעם אחת, אך כפי שעולה מעדותו של מר ויטורי- עדות שלא נסתרה ואף נתמכה על ידי עדותו של מר לוי- שנציגי הנתבעת לא התעלמו מפניות הנוגעות לתקלות ואף עזרו לאורך כל הדרך על מנת לתקן התקלות הן על ידי דאגה לגרירת הרכב והן על ידי דאגה לתיקון התקלות על חשבונה – למרות שבהסכם לא התחייבה הנתבעת לבצע תיקונים על חשבונה.

ב) אני מקבל את טענת הנתבעת וקובע, שאכן התובעת לא הוכיחה בחוות דעת מקצועית או חוות דעת של מומחה, שהיה צורך בהחלפת המנוע או שהמנוע המקורי שהיה ברכב היה במצב כזה שהיה צורך להחליפו. זאת ועוד, לא הוכח בפני, שבטרם הוחלף המנוע, פנתה התובעת או מי מטעמה אל נציגי הנתבעת להודיע על הצורך להחליף מנוע, הגם שעוד קודם לכן בוצע שיפוץ חלקי במנוע על חשבון הנתבעת. נציגי התובעת גם לא הסבירו לבית המשפט, מדוע לא פנו לאותו מוסך אשר טיפל קודם לכן במנוע ולבקש ממנו שוב לבדוק את מצב המנוע לאחר השיפוץ.

6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני קובע כי מר לוי בליווי מר סיימון רכשו את הרכב על אחריותם, מבלי לבדוק את הרכב במכון מתאים והסתפקו בבדיקתם העצמית ולאור ניסוח זיכרון הדברים עליו חתם מר סיימון, הרי שהחותם הסכים מראש לרכוש את הרכב כמות שהוא, ללא בדיקה והתחייב שלא לבוא בטענות אל הנתבעת בקשר למצבו של הרכב אחרי הרכישה.

לכן, מהנימוקים הנ"ל, אני מחליט לדחות את התביעה.

בעצם, לאור התוצאה אליה הגעתי, היה עלי לחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט, ברם מאחר והוברר שלתובעת עצמה לא הייתה מעורבות ברכישת הרכב והיות והוברר, שאכן לאחר הרכישה כבר היו תקלות ברכב – גם לפי הודאת הנתבעת- החלטתי שבמקרה זה לא אחייב את התובעת בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון