ביטול עסקה מוצרי חשמל

להלן פסק דין בנושא ביטול עסקה מוצרי חשמל:

     

1. עניינה של התביעה שלפניי בבקשה לביטול עסקה של רכישת טלוויזיה. סכום התביעה הועמד על סך 31,200 ₪.

2. התובע רכש טלוויזיה מסוג סמסונג מדגם: UA65C8000 (להלן: "הטלוויזיה") מאת בית העסק של הנתבע. העיסקה בוצעה בתאריך 26.11.10. הטלוויזיה סופקה לביתו של התובע ביום 30.11.10.

3. לאחר שהטלוויזיה הותקנה על פי הוראות היצרן, בתאריך 30.12.10, הבחין התובע כי המוצר שסופק לו אינו כולל אפשרות של הקלטה בלא צורך במכשיר הקלטה חיצוני. אז, התקשר התובע לחנות הנתבע ושוחח עם מנהלת החנות, רחל רחמים. התובע מסר לגב' רחמים שאין זו הטלוויזיה שביקש לקבל אולם, רחל מסרה לו שעליו לפנות ליבואן.

4. לטענת התובע, הוא ביקש לרכוש טלוויזיה מדגם UA65C8000, אך במקום זאת קיבל טלוויזיה מדגם UA65C8000XR [נספח 5 לכתב התביעה]. התברר לתובע, שישנם שני דגמים של הטלוויזיה: האחד, עם סיומת דגם "XF", בעל פונקצית הקלטה והשני, עם סיומת דגם "XR" שאיננה בעלת פונקצית הקלטה. לתובע סופקה טלוויזיה עם הסיומת "XR".

5. לטענת התובע, ישנם מספר הבדלים מהותיים נוספים בין שני הדגמים, כגון מעבד תמונה מהיר יותר. ההבדלים בין שני הדגמים התגלו לתובע על ידי הטכנאי שהוזעק לביתו לאחר שלא הצליח להקליט באמצעות הטלוויזיה שסופקה לו על ידי הנתבע.

6. ביום 4.12.10 התובע התקשר לנתבע וביקש לבטל את העסקה. גב' רחמים מסרה לתובע שעומדים לרשותו 14 ימים לביטול העסקה וכן יש צורך במשלוח פקס על מנת לבטלה וכמו כן ביקשה מהתובע לשקול בשנית את עמדתו.

7. התובע החליט שברצונו לבטל את העסקה וביום 5.12.10 שלח בקשה לביטול העסקה [נספח 1 לכתב התביעה]. אולם, אז רחל מסרה לתובע בשיחת טלפון שאיננה מוכנה לבטל את העסקה.

8. לטענת התובע, בחנות לא הוצג שלט המפרט את מדיניות החזרת המוצרים [נספח 2]. על כן, התובע רשאי להחזיר את הטלוויזיה לאחר 7 ימים ולקבל את מלוא התמורה ששולמה, לפי סעיף 4ג (ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

9. התובע שלח מכתב המודיע לנתבע על ביטול העסקה בשנית, באמצעות בא כוחו, ביום 12.12.10 [נספח 3 לכתב התביעה]. ב"כ הנתבע השיב לתובע, שהטלוויזיה שרכש הינה בדיוק המוצר שפורסם על ידי הנתבע וכן הינה המוצר שהתובע ביקש לרכוש, על כן אין מקום להודעת הביטול.

10. לטענת הנתבע, המידע הנוגע לטלוויזיה מוצג באתר האינטרנט של החנות וזהה לנתונים המפורסמים על ידי היבואן בחוברת המסופקת לרוכש [נ/2]. כך, ישנה התאמה מלאה בין הטלוויזיה שהוזמנה, לזו שסופקה לתובע. לא הייתה לתובע סיבה לחוש חוסר שביעות רצון לאחר שהטלוויזיה סופקה לביתו.

11. טענתו של התובע שהטלוויזיה איננה בעלת פונקצית הקלטה, איננה נכונה. הטלוויזיה אכן בעלת יכולת הקלטה, אולם רק "באמצעות מכשיר הקלטה של SUMSUNG", כפי שמצוין בעמוד 41 בחוברת ההדרכה [נספח 1 לכתב ההגנה].

12. תביעתו של התובע נגועה בחוסר תום לב, מפני שמעולם לא נאמר לתובע שהטלוויזיה הינה בעלת פונקצית הקלטה פנימית. על כן, אין מקום לביטול העסקה. יתר על כן, הטלוויזיה הותקנה בביתו של התובע ועל כן אין הוא יכול להחזיר אותה לנתבע.

13. סיומות הדגם ("XF", "XR") הינן לשימוש היצרן בלבד ואינן חלק ממספר הדגם של הטלוויזיה. התובע הזמין טלוויזיה מסוג סמסונג, דגם UA65C800, וקיבל זאת בדיוק. אין כל משמעות לסיומות המופיעות בסוף מספר הדגם מבחינת הרוכש.

14. בדיון שנערך לפניי העידו התובע, הנתבע וגב' רחל רחמים, מנהלת החנות.

דיון:
15. לטענת התובע, בטלוויזיה שסופקה לו על ידי הנתבע נפלה אי התאמה, במובן זה שהוא ביקש לרכוש מכשיר עם פונקצית הקלטה פנימית עת רכש את הטלוויזיה מהנתבע. אולם, קיבל טלוויזיה עם סיומת "XR", ללא פונקצית הקלטה.

16. כך, התברר לתובע שישנם שני דגמים לטלוויזיה. הדגם הראשון, המסתיים בסיומת "XF", שהינו בעל פונקצית הקלטה פנימית, ללא כל צורך במכשיר חיצוני והשני, המסתיים בסיומת "XR", שהינו חסר פונקצית הקלטה. התובע רכש מהנתבע טלוויזיה מסוג סמסונג מדגם: UA65C8000, אך קיבל לידיו את הדגם בתוספת סיומת הדגם "XR", שאינו כולל אפשרות הקלטה פנימית.

17. מאידך, הנתבע טען ששתי הסיומות ("XF", "XR"), הינן חסרת כל משמעות לרוכש ומשמשות לצרכים של היצרן בלבד על מנת לסמן ארץ ייעוד [פר' עמ' 4 ש' 19].

18. הגם שלטענת התובע, הוא חפץ ברכישת טלוויזיה בעלת פונקצית הקלטה פנימית ללא כל צורך בחיבור מכשיר חיצוני, דהיינו בעלת סיומת דגם "XF", הוא לא אמר זאת למוכרת, גב' רחמים, כפי שעולה מעדותו לפניי:

"אני הלכתי לפי הפרסום של סמסונג, אני לא שאלתי במפורש אם היא מקליטה אם לאו"
[פר' עמ' 2 ש' 13]

19. לגרסת התובע, הוא הסתמך על נתונים שהוצגו באתר האינטרנט של חברת סמסונג העולמית. אלא שהנתבע הציג תדפיס מאתר האינטרנט הישראלי של סמסונג [נ/1] וכן הציג את מפרט הטלוויזיה בחוברת היבואן [נ/2]. מפרסומים אלה לא עולה שלטלוויזיה יש אפשרות הקלטה פנימית. גם מהוראות ההפעלה שצורפו כנספח לכתב ההגנה עולה, שניתן ליצור הקלטה של תוכנית טלוויזיה באמצעות "מכשיר הקלטה של Samsung."
בנסיבות אני קובע, שהנתבע או היבואן הרשמי של הטלוויזיה לא הציגו תכונה של הקלטה פנימית בטלוויזיה, ועל כן לא ניתן לייחס להם הטעייה או מצג שווא לגבי הממכר.

20. יתר על כן, גב' רחמים, שביצעה את עסקת המכר מטעם הנתבע, העידה לפניי, שהתובע ביקש את הדגם הספציפי של הטלוויזיה שהוא רכש, דגם UA65C8000 ושהתובע ידע בדיוק מהו המוצר שהוא רוכש ואילו פונקציות קיימות בו:

"אמרתי לו אתה יודע איזה טלוויזיה אתה מקבל, אז אמר שהוא מכיר את כל הנתונים בעל פה"
[פר' עמ' 3 ש' 18]

21. לגרסתה של גב' רחמים, היא בקשה לתת לתובע את החוברת של הטלוויזיה, בה נמצא כל המידע הנוגע אליה, אך התובע סירב בטענה שאיננו זקוק לה:

"הוא אמר שיש בידו כזו חוברת והוא מכיר את כל הפונקציות בעל פה"

[פר' עמ' 3 ש' 19-20]

22. אשר לסיומת הדגם, XR, גרסת גב' רחמים שמדובר בסיומת המסמלת את ארץ השיווק לא נסתרה. התובע מבחינתו לא הציג לפניי כל ראיה שהוא אכן ביקש והזמין מאת הנתבע דווקא דגם עם סיומת XF או דגם שהינו בעל תכונת הקלטה פנימית.
כך, מעדויות שני הצדדים עולה שהתובע לא ציין תכונה זו במהלך המפגש בחנות הנתבע. נתון זה אף אינו מופיע על חשבונית העסקה.

23. הנה כי כן, התובע ביקש לרכוש את דגם הטלוויזיה דגם UA65C8000. דגם זה רשום במפורש על גבי החשבונית שערכה גב' רחמים לתובע. דגם זה סופק לתובע, הכל בהתאם למפרט היבואן הרשמי. על כן, אני קובע שהתובע לא הוכיח כל אי התאמה בין הממכר שביקש להזמין לבין זה שסופק לו.

24. התובע טען שהוא רשאי להחזיר את המוצר לאחר 7 ימים לפי סעיף 4ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, הואיל והנתבע לא הציג בחנות שלט המפרט מדיניות החזרת מוצרים.

25. גב' רחמים הכחישה מפורשות את טענת התובע, על פיה אין בחנות הודעה אודות מדיניות החזרת מוצרים. יתר על כן, לטענתה לא רק שהתובע פתח את האריזה, אלא אף התקין את הטלוויזיה בביתו:

"כשהגעתי לנקודה שהטלוויזיה נפתחה והותקנה על הקיר...באותו יום התובע דואג לומר לי תודה, למחרת דואג להתקשר שכל המשפחה מרוצה והטלוויזיה פיגוז..."
[פר' עמ' 4 ש' 4, 5-6]

26. גרסה זו, על פיה הטלוויזיה כבר הותקנה בביתו של התובע, עולה מכתב התביעה עצמו:

"ביום 30.12.2010 הגיע מתקין מוסמך מטעם הנתבע והתקין את הטלוויזיה..."

[סעיף 2 לכתב התביעה]

27. אף אם אניח לזכותו של התובע, שהודעה בדבר מדיניות מחירים לא הוצגה בתנאים הנקובים בתקנות הרלבנטיות (על יד הקופה ובאופן בולט), הרי ששוכנעתי שהתובע עשה שימוש בטלוויזיה, מעבר לפתיחת האריזה.

28. התובע חיבר את הטלוויזיה לחשמל ולאמצעי שידור (כבלים או לווין) והטלוויזיה כבר הותקנה. על כן אני קובע שחלה "הרעה במצב הטובין". בנסיבות אלה, אין התובע זכאי לביטול העיסקה "בלא עילה" שכן אינו ממלא אחר תנאי חוק הגנת הצרכן, הקובעים שצרכן רשאי לבטל עסקת רכישה, ככל שלא נעשה כל שימוש בטובין, מעבר לפתיחת האריזה עצמה.

29. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נידחות.

30. סוף דבר - אני קובע שלא הייתה אי התאמה כלשהיא בין מה שסוכם בין הצדדים לבין מה שנמכר לתובע. על כן, לא קמה לתובע זכות לבטל את העסקה, לא על פי חוק המכר ואף לא מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן. על כן, התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך 750 ₪, לתשלום לא יאוחר מיום 15.6.11.
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה עם בזק

 2. ביטול עסקה בטלפון

 3. ביטול עסקת רוכלות

 4. ביטול קניית סנדלים

 5. ביטול עסקה עם קטין

 6. ביטול עסקה עם מירס

 7. ביטול עסקה ברוכלות

 8. ביטול עסקה עם קבלן

 9. ביטול עסקה טלפונית

 10. ביטול מנוי בחדר כושר

 11. ביטול עסקה אחרי חודש

 12. ביטול עסקת מכר מרחוק

 13. ביטול עסקת קניית מקרר

 14. ביטול עסקה מוצרי חשמל

 15. ביטול עסקה והחזר מקדמה

 16. ביטול עסקת העברת מניות

 17. ביטול קניה באתר אולסייל

 18. ביטול עסקה נעליים פגומות

 19. ביטול עסקה חוק הגנת הצרכן

 20. הסכם לביטול עסקת מכר

 21. צעצוע מקולקל - ביטול עסקה

 22. ביטול עסקה - לקוח עולה חדש

 23. ביטול עסקה בגלל חתימה מזויפת

 24. תקלות בטלפון נייד - ביטול עסקה

 25. ביטול עסקה בגלל שריטה על המוצר

 26. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 27. תביעה להחזר כספי בגין קניית הליכון

 28. ביטול עסקה לרכישת רכב בשל זיוף מד אוץ

 29. האם אפשר לבטל עסקת קניית משקפיים חדשות ?

 30. ביטול עסקת מכר שנעשתה בסמוך למותו המוכר

 31. תביעה בגין תקלות בפטריית חימום (ביטול עסקה)

 32. השכרת יחידת נופש קלאב הוטל אילת - ביטול עסקה

 33. פיצוי בגובה 10% ממחיר הדירה בגין ביטול העסקה

 34. האם ביטול עסקה גורר ביטול אוטומטי של הערות אזהרה

 35. האם ביטול עסקת קומבינציה מבטל אוטומטית את הסכמי המכר

 36. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בגין ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 37. הגבלת זכות ביטול עסקה במוצר שיוצר על פי מידות מיוחדות וצרכים מיוחדים של הלקוח

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון