ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי
ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי

להלן פסק דין בנושא ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי:


     

1.         התובעת רכשה מהנתבעת בתאריך 26.07.10 שני מזגנים. אחד, 1 כ"ס והשני 1.5 כ"ס, שניהם בסכום 3,300₪.

2.         התובעת טענה בכתב התביעה כי בשובה לביתה ולאחר עיון במסמכי הרכישה, גילתה כי מזגן אחד הוא 1.5 כ"ס והשני 1 כ"ס בעוד שרצתה שני מזגנים 1.5 כ"ס. התובעת טענה בכתב התביעה כי ביקשה לבטל את העסקה אך הנתבעת פרעה את ההמחאה הראשונה בסך 1,100 ש"ח אשר נמסרה על ידי התובעת לנתבעת יחד עם שתי המחאות נוספות באותו סכום. התובעת תבעה להורות על השבת התשלום בסך 1,100₪ ובנוסף תבעה פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 2,000 ש"ח.

3.         הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי התובעת ידעה במועד הזמנת המזגנים כי מדובר במוצרים שמחיריהם שונים. כן נטען בכתב ההגנה כי רק לאחר חלוף 3 שבועות, התובעת הגיעה למשרדי הנתבעת ודרשה לקבל שני מזגנים אחרים באותו המחיר. הנתבעת טענה כי התובעת התבקשה להוסיף תשלום בסך 300 ש"ח והתובעת טענה כי "אין לה כסף לשלם עבור המזגנים" ולכן ביקשה לבטל העסקה. בכתב ההגנה נטען כי על אף טענותיה של התובעת להעדר יכולת תשלום, התובעת רכשה מספר ימים לאחר פניותיה מזגנים בחברה אחרת והתקינה אותם בביתה. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד בגין דמי ביטול, הזמנת מוצרים על פי הזמנה מיוחדת, אחסנת מוצר, ביטול יום עבודה, עוגמת נפש ועמלת החזר המחאות, סך הכל 3,545₪ מהם יש להפחית 1,100 ש"ח אותם שילמה התובעת.

4. בדיון נמסרו עדויות התובעת ונציגת הנתבעת, גב' אורית כהן.

5. התובעת טענה בעדותה כי בעת ביצוע ההזמנה, סיכמה עם הנתבעת כי היא רוכשת שני מזגנים של 1.5 כ"ס. כן טענה כי נציגת הנתבעת אמרה לה להכין טכנאי וכי שני המזגנים יעמדו לרשותה יום למחרת. לדבריה, זימנה טכנאי לחינם ונאלצה לשלם לו 400₪. עוד לדבריה, באותו היום, כלומר יום לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום, בנה הסתכל בהזמנה והפנה אותה לכך כי מופיע בהזמנה מזגן אחד של 1 כ"ס ובעקבות זאת התובעת באה אל נציגת הנתבעת וביקשה לבטל את ההזמנה. התובעת אמרה בעדותה  כי במעמד זה, נציגת הנתבעת אמרה לפקידה לבטל את ההזמנה, ו"באותו רגע הלכתי להזמין שני מזגנים ממקום אחר". לדברי התובעת, למחרת רכישת המזגנים החלופיים, הורכבו אלה בביתה. התובעת טענה שהיא הייתה זקוקה למזגנים בדחיפות. בהמשך עדותה אמרה "הבן שלי קרא את החשבונית כמה ימים אחרי שקניתי את המזגנים, אחרי שעשיתי את העסקה, הראיתי לו את ההזמנה..." (עמוד 3 לפרוטוקול, שורות 18-19).

6. נציגת הנתבעת טענה כי עדות התובעת אינה אמת. לדבריה, במעמד הרכישה, התובעת ביקשה אספקה תוך שבועיים ואין אמת בטענתה כי רצתה שני מזגנים 1.5 כ"ס. נציגת הנתבעת העידה כי התובעת באה לחנות של הנתבעת 3 פעמים טרם רכשה את המזגנים וכי בכל פעם נציגת הנתבעת הסבירה לה על המזגנים. נציגת הנתבעת העידה עוד כי התובעת אמרה לה כי יש בדירתה חדר אחד שבו היא לא רוצה להשקיע וחדר שהוא קצת יותר גדול. לאחר זאת, התובעת ביקשה להתייעץ עם ילדיה לפני ביצוע הרכישה.  נציגת הנתבעת אמרה כי ישבה עם התובעת, הרבה זמן, כי רצתה לתת לה מוצר איכותי. לאחר שעיינה במוצג ת/1 טענה נציגת הנתבעת כי המזגנים האחרים שרכשה התובעת, הם מזגני LG שהם זולים מהמזגנים אשר נרכשו מהנתבעת. עוד טענה כי התובעת אמרה כי היא רוצה לקבל את המזגנים אחרי 3 שבועות, אחרי שתסדר את החדר. נציגת הנתבעת טענה כי נגרמו לנתבעת נזקים, שכן הנתבעת שמה את המוצרים במלאי ושילמה עבור השיקים שהפקידה התובעת 3%. עוד העידה כי התובעת באה לחנות של הנתבעת, אמרה שלא צריכה מזגנים כי "עבר הקיץ" ואחרי שבוע, נציגת הנתבעת ראתה כי מתקינים בביתה של התובעת מזגנים (בית העסק של הנתבעת מצוי בשכנות לדירת התובעת). לדברי נציגת הנתבעת, ראתה בעיניה את ביצוע התקנת המזגנים אצל התובעת, לאחר שציינה בפניה "שלא רוצה מזגנים". כן מסרה כי התובעת ביטלה שתי המחאות ונזק נוסף נגרם לנתבעת בשל ירידת הערך של המזגנים אשר נשארו במלאי ועוגמת נפש.

7. הנה כי כן הצדדים מסרו עדויות וגרסאות סותרות אשר אינן מתיישבות זו עם זו.

8. כמפורט להלן, גרסת התובעת התבררה כבלתי מהימנה.

9. באשר למועד בו נתגלה לתובעת כי האמור בהזמנה אינו תואם את ההזמנה שהתובעת ביקשה לבצע, התובעת מסרה גרסאות סותרות. הזמנת המזגנים אצל הנתבעת בוצעה כאמור ביום 26.07.10. בכתב התביעה התובעת טענה כי בשובה לביתה ולאחר עיון במסמכי הרכישה, גילתה כי מזגן אחד הוא 1.5 כ"ס והשני 1 כ"ס בעוד שרצתה שני המזגנים 1.5 כ"ס. גרסה זו נטענה גם במכתב שירות יעוץ לאזרח של משרד העבודה והרווחה מיום 14.09.10 אשר צורף לכתב התביעה. במכתב זה, אשר נשלח מטעם התובעת לנתבעת, נאמר כי לאחר שקנתה את המזגנים "בשובה לביתה התברר [לנתבעת] כי בהזמנה צוין כי מזגן אחד הוא אחד וחצי כ"ס והשני הוא אחד כ"ס". בעדותה, התובעת מסרה גרסה שונה לגרסה הנ"ל לפיה יום לאחר הזמנת המזגנים מהנתבעת זימנה לביתה לחינם טכנאי להתקנת המזגנים שהזמינה מהנתבעת. לדבריה, באותו היום, כלומר יום לאחר ביצוע ההזמנה והתשלום, בנה הסתכל בהזמנה והפנה אותה לכך שמופיע שם מזגן אחד של 1 כ"ס ובעקבות זאת התובעת באה אל נציגת הנתבעת וביקשה לבטל את ההזמנה. בהמשך עדותה, התובעת מסרה גרסה שלישית לפיה בנה "קרא את החשבונית כמה ימים אחרי שקניתי את המזגנים, אחרי שעשיתי את העסקה, הראיתי לו את ההזמנה..." (ר' עמוד 3 לפרוטוקול שורות 18-19).

התובעת מסרה, איפוא, שלוש גרסאות סותרות ביחס למועד בו נתגלתה לה אי ההתאמה הנטענת על ידה בהזמנה של הנתבעת.

10. התובעת טענה בעדותה כי יום למחרת ביצוע ההזמנה מהנתבעת באה אל נציגת הנתבעת וביקשה לבטל את ההזמנה. התובעת אמרה בעדותה  כי במעמד הזה, נציגת הנתבעת אמרה לפקידה לבטל את ההזמנה, ולדבריה: "באותו רגע הלכתי להזמין שני מזגנים ממקום אחר". דא עקא, מההזמנה ת/1 עולה כי הזמנת המזגנים האחרים היא מיום 12.08.10, כלומר כשלושה שבועות לאחר ההזמנה מהנתבעת.

בה בעת שההזמנה ת/1 שוללת את גרסת התובעת, היא מאמתת את גרסת הנתבעת בכתב ההגנה, לפיה רק לאחר חלוף 3 שבועות, התובעת הגיעה למשרדי הנתבעת ודרשה לקבל שני מזגנים אחרים, באותו המחיר.

ההזמנה ת/1 גם מפריכה מניה וביה את טענת התובעת בעדותה כי רכשה את המזגנים האחרים ואף התקינה אותם בביתה ימים ספורים לאחר שבוצעה ההזמנה מהנתבעת.

11. מנספחי כתב התביעה עולה כי התובעת שלחה לנתבעת מכתב מיום  15.08.10, כלומר לאחר המועד בו הזמינה המזגנים מדרור מוצרי חשמל כאמור בת/1. במכתב זה טענה כי רצתה שני מזגנים 1.5 כ"ס ומאחר שהנתבעת דרשה להוסיף תשלום, היא מבקשת לבטל את העסקה ולהשיב התשלום. במכתב נוסף מיום 22.08.10 (גם הוא צורף לכתב התביעה), התובעת חזרה על דרישתה. הגם שלאור ת/1 התובעת כבר הזמינה קודם למשלוח מכתבים אלה מזגנים מדרור מוצרי חשמל, התובעת לא גילתה עובדה זו במכתביה אלא טענה לאי התאמה בהזמנה ודרשה ביטול העסקה. גם במכתב שירות ייעוץ לאזרח מיום 14.09.10 לא גילתה התובעת כי רכשה מזגנים מגורם אחר.
הסתרת העובדה כי התובעת כבר רכשה מזגנים אחרים, על רקע ההשתלשלות העובדתית בין הצדדים, נגועה בחוסר תום לב מצד התובעת.

12. באשר לטענת התובעת בעדותה כי נציגת הנתבעת אמרה לה להכין טכנאי וכי שני המזגנים יעמדו לרשותה יום למחרת וכן דבריה כי זימנה ליום שלמחרת ההזמנה מהנתבעת טכנאי ונאלצה לשלם לו לחינם 400₪ - טענה זו עומדת בסתירה להזמנה בה נאמר כי מועד האספקה המשוער הוא עד שבועיים. בנוסף, העובדה שטענה זו לא נטענה על ידי התובעת בכתב התביעה, העובדה שלא הוצגה קבלה בגין התשלום הנטען לטכנאי וכן העובדה שהתובעת לא תבעה מהנתבעת תשלום זה, אשר לטענתה שילמה שלא לצורך לטכנאי בעטיה של הנתבעת - שוללים גם הם את מהימנות טענת התובעת.

13. בשונה מעדות התובעת אשר התבררה כבלתי מהימנה כאמור, נציגת הנתבעת מסרה גרסה עובדתית מפורטת, עקבית, סדורה והגיונית אשר לא נמצא בה כל פגם. בנוסף התרשמתי כי עדות נציגת הנתבעת הייתה כנה ומהימנה.

14. אשר על האמור אני מעדיפה את גרסת נציגת הנתבעת על פני גרסת התובעת. אני מקבלת את טענת הנתבעת כי העסקה הוסברה לתובעת היטב ולא נפל בהזמנה פגם כטענת התובעת. העובדות שהתבררו מתיישבות יותר עם כך שהתובעת סברה בדיעבד שעסקה עם דרור מוצרי חשמל כדאית לה יותר וזה היה הטעם לרצונה לבטל העסקה עם הנתבעת.

15. הנתבעת תבעה לחייב את התובעת בדמי ביטול. מאחר שבהתאם לתנאי ההזמנה, תשלום זה הוא מבלי הוכחת נזק אשר נגרם לחברה, הנתבעת אינה זכאית בנוסף לדמי הביטול, לנזקים הנוספים הנטענים על ידה. למעלה מן הצורך יצויין כי למעט ההוצאות בגין החזר ההמחאות, נזקי ההזמנה על פי הזמנה מיוחדת ואחסנת המוצר לא הוכחו כדבעי.

16. סיכומו של דבר:
התובעת תשלם לנתבעת סך של 495₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.08.10.
לאחר ששקלתי את נסיבות התביעה והתביעה שכנגד ואת התנהלות הצדדים, אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 400₪.

17. ככל שלאחר ניכוי שני הסכומים המנויים לעיל מהתשלום בסך 1,100₪ אשר שולם על ידי התובעת לנתבעת, תיוותר יתרה לזכות התובעת, הנתבעת תשלם את היתרה לתובעת.

18. בקשה לרשות ערעור תוך 15 ימים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצר

 2. חרק בתוך מוצר

 3. חיקוי דגם מוצר

 4. טעות במחיר מוצר

 5. תביעה להחלפת מוצר

 6. קבלת מוצר לא נכון

 7. אי תשלום על מוצרים

 8. תביעת חוב על מוצרים

 9. הצעת חוק תוקף מוצרים

 10. מכסת ייצור חלב כבשים

 11. ביטול חוק בשר ומוצריו

 12. דמיון בצליל של מוצרים

 13. עלות מערכת טיפול במים

 14. אספקת מוצר בכמות עודפת

 15. תביעה על הזמנת מוצר מאמזון

 16. פיקדון על מכלי חלב ומוצריו

 17. חוב בגין אספקת מוצרי בניין

 18. איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

 19. טענת רמת גימור ירודה של מוצר

 20. ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי

 21. קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו

 22. סימון מוצרים מסוכנים לשימוש ילדים

 23. לטענת התובעים הבטיחו להם כי המוצרים יסופקו תוך 14 יום

 24. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש''ם-1980

 25. נטען כי הנתבעים מוכרים את מוצרי החיקוי של החברה במחירים מפתים ביותר

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון