ביטול הזמנת דלת כניסה
ביטול הזמנת דלת כניסה

להלן פסק דין בנושא ביטול הזמנת דלת כניסה:

     

1. א. הנתבעת 2 (להלן: "החברה") משמשת כסוכן לדלתות כניסה ודלתות פנים
והנתבע 1 (להלן: "הנתבע") הינו מנהל החברה.
ביום 26.7.10 פנה התובע אל הנתבע על מנת להזמין דלתות ולטענת התובע, הציג בפניו הנתבע, מתוך תצוגה בחזית החנות ומקטלוג - מוצרים של חברת דור דזיין בע"מ (להלן: "דור דזיין") את האפשרויות.
מתוך הצגת הדברים הבין התובע שהנתבע משמש כסוכן של דור דזיין וכאשר הציג הנתבע מחיר סביר, החליט התובע לחתום על הזמנה – היא הזמנה מס' 1355 מיום 26.7.10 – ממנה עולה, לדבריו, שהוא הזמין דלת כניסה ראשית ועוד שתי דלתות צדדיות של דור דזיין בסכום כולל של 15,900 ₪. (ראה ההזמנה שצורפה לכתב התביעה וסומנה על ידי התובע – ת/1) והתובע הודיע לנתבע, שהנתבע יוזמן לקחת מידות לדלתות כשבועיים מיום ההזמנה – זאת משום שביתו של התובע היה עדיין בבניה.
עוד טוען התובע, כי עם ההזמנה צרף הנתבע צילום מתוך קטלוג דור דיזיין עם שם הדגם D9565 המוטבע בחותמת דור דיזיין. (ראה נספח ת/2 שצורף על ידי התובע לכתב התביעה).
לטענת התובע, נזכר שם הדגם גם בגוף ההזמנה.

ב. לאחר ביצוע ההזמנה, בדק התובע באינטרנט באתר דור דיזיין והוברר לו, שאן הדגם המוזמן קיים בסימון שהוזמן ובנוסף לכך, גם שלח התובע מייל לדור דיזיין וביקש לאמת את המחיר.
ביום 2.8.10 התקשר התובע לשירות לקוחות ולאחר שנודע לו שישנה טעות במספר הטלפון של שירות לקוחות, פנה התובע לדור דיזיין ומשם נודע לו שהנתבעים כלל לא עובדים עם דור דיזיין.
בעקבות כך, סבר התובע שהנתבע הציג בפניו מצג שווא וחתם על ההזמנה תוך הטעייה ולכן פנה התובע מייד אל הנתבע וביקש לבטל את ההזמנה ואז נאמר לו שבמקרה כזה עליו להפסיד 20% משום שהנתבע כבר ייצר את הדלתות.
התובע ביקש מהנתבע להשיב לו מייד את כל הסכום ששילם על חשבון ההזמנה, קרי סך של 8,000 ₪.

ג. מאחר והנתבע סירב לבטל ההזמנה ולהשיב לתובע את סכום המקדמה, הגיש התובע תביעה זו לחייב את הנתבע להשיב לו את הסך של 8,000 ₪ וכן לשלם לו פיצויים והוצאות לפי שיקול דעת בית המשפט.

2. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו טען הנתבע, שיש למחוק התביעה נגדו באופן אישי, יען כי עסקינן בחברה והתובע עשה את העסקה עם החברה וגם סכום המקדמה שילם התובע בשיק לפקודת החברה.

לגופו של עניין ביקשו הנתבעים לדחות את תביעת התובע – לאור הנימוקים הבאים:

א. לטענת הנתבעים, לא נרשם באף מקום בחנות ואין כל שלט המראה הקשר בין דור דזיין ובין עסקם של הנתבעים.
התובע הזמין הדלתות לאחר שראה אותן פיזית בתצוגה ולאחר שגם ביקש מה סוג החלון שיופיע בדלת.
עוד נטען, כי בשום שלב לא הוזכרו המילים דור דזיין, לא הובטח לתובע שהדלת מוזמנת מדור דזיין.

ב. ביום ההזמנה צרף התובע שירטוט לצורך הזמנת משקופי בנייה וכך בוצעה הזמנת משקופים ודלתות ולכן כל המוצרים שהוזמנו הם במידות מיוחדות שהוכנו במיוחד עבור התובע ולכן לא ניתן להתקינם במקום אחר.
הנתבעים גם מציינים העובדה, שבמקרה של ביטול הזמנה, על המזמין לשאת בהוצאות כפי שהדבר בא לידי ביטוי בגוף ההזמנה או שיש לקזז סכום של 6,900 ₪ - ההוצאות שנגרמו לנתבעים.

3. לאחר ששמעתי את התובע ואת הנתבע ולאחר שבחנתי את חומר הראיות – כפי שהוגש לבית המשפט - אני מחליט כדלקמן:

א. אין מחלוקת בדבר ההזמנה אותה ביצע התובע אצל הנתבעת ביום 26.7.10 ופרטי ההזמנה מפורטים בגוף ההזמנה הנ"ל. אין גם מחלוקת על כך, שבעת ההזמנה שילם התובע על חשבון ההזמנה סך של 8,000 ₪ והשיק נרשם לפקודת הנתבעת ולא לפקודת הנתבע.
התובע מבקש לבטל העסקה משום שהוצג בפניו מצג שווא ומשום שהוטעה על ידי הנתבע, ברם העובדות והנימוקים, כפי שיובאו להלן, מצביעים על כך שהתובע לא הוכיח טענות אלו.

ב. לאור ההתקשרות הישירה בין התובע ובין הנתבע – התקשרות שבאה לידי ביטוי בשיחות ישירות בין התובע ובין הנתבע ועד לעריכת ההזמנה עצמה – איני מקבל את טענת הנתבע שיש למחוק נגדו את התביעה משום שמעורבותו האישית והתחייבויותיו האישיות לבצע העבודה ולספק הסחורה – קושרות אותו קשר ישיר בעסקה זו.
לכן, אני מחליט שאין למחוק את התביעה נגד הנתבע.

ג. א) מבחינת חומר הראיות לא הוכיח התובע, שהוא הוטעה על ידי הנתבע או שהנתבע הציג בפניו מצג שווא ולא הוכח בפני, שהנתבע אמר לו – בשלב כלשהו משלבי ההזמנה- שהדלתות שאותם הוא מספק הן של דור דזיין.
התובע מתאר בכתב התביעה מה שאירע בעת ביצוע ההזמנה, מי היה איתו בחנות בזמן ההזמנה ולפי טענתו, הציג בפניו הנתבע מתוך התצוגה בחזית החנות ומקטלוג מוצרים של דור דזיין, ברם הקטלוג שהציג בפני הנתבע במהלך הדיון ושלפי דברי הנתבע זהו הקטלוג ממנו בחר התובע את הדלתות – איננו של דור דזיין.
בפתח כתב התביעה מציין התובע את האנשים שהיו עמו בעסקם של הנתבעים בעת שביצע ההזמנה, אך התובע לא הביא אף עד מטעמו, שיכול היה להעיד ששמע מפי הנתבע את הקשר שלו עם דור דזיין או שהבטיח דלתות מדור דזיין.

ב) כפי שעולה מטענות התובע בכתב התביעה, הוא הבין מתוך הצגת הדברים שהנתבע משמש כסוכן של דור דזיין, אך יגעתי, חיפשתי ולא מצאתי בגוף התביעה עובדה כלשהי המצביעה על כך, שהנתבע הציג עצמו כסוכן של דור דזיין או הבטיח לספק דלתות של דור דזיין.
התובע הבין ולאחר מכן הוא בירר ונודע לו שדור דזיין אינו עובד עם הנתבעים, אך שוב גם לעניין זה אומר לתובע כי יש להבחין בין מה שהוא הבין ובין מה שהובטח לו על ידי הנתבעים.

ג) התובע מציין גם, כי יחד עם ההזמנה צרף הנתבע צילום מתוך קטלוג דור דזיין, אך הנתבע מכחיש טענה זו וטוען שהקטלוג שהוצג בפני התובע הוא קטלוג של הנתבעים ומקטלוג זה הזמין התובע את המוצרים (ראה דברי הנתבע בעמ' 2 לפ',ש' 20- 21) .
ואכן כפי שעולה מגוף ההזמנה – לא צוין שם ציון כלשהו הקושר את הנתבעים או את המוצרים עם דור דזיין.

ד) הדגם אותו מציין התובע כדגם שנלקח מתוך הקטלוג של דור דזיין – דגם D9565 הוא הדגם שגם רשום בגוף ההזמנה וללא קשר עם דור דזיין וזה הדגם אשר בסופו של יום התכוונו הנתבעים לספק לתובע.
התובע הגיש לבית המשפט מספר מוצגים על מנת להראות את הפרסום שעושה הנתבע – פרסום היכול "לשייך" אותו עם דור דיזיין (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ', ש' 21- 24), אך עם כל הכבוד לתובע, לא מצאתי באף מוצג דבר הקושר את הנתבעים עם דור דיזיין – למעט המוצג ת/1 בו מצויה חותמת, אך לעניין זה מסביר הנתבע כי צילום זה נלקח ממקום אחר ולא מקטלוג שהציג הנתבע לתובע. (ראה מוצגים ת/2-ת/4)
המוצג ת/3, שהוא דף מהאינטרנט מתייחס לדור דזיין, ברם איך אפשר לדעת מה הקשר בין פרסום דף זה ובין הנתבעים?

ה) התובע הזמין דלתות ובגוף ההזמנה אף נקבע דגם הדלתות והתובע כלל לא חיכה עד שתסתיים הכנת הדלתות ולבדוק אם הדגם הוא הדגם המוזמן, אלא החליט – לאחר בירור עצמי - לבטל ההזמנה, משום שהוא הבין שהדלתות אינם מתוצרת דור דזיין.

4. בהסתמך על הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתובע לא הוכיח הצגת מצג שווא או הטעייה מצד הנתבע, אך מאחר והנתבע לא הוכיח שהמוצרים כבר הוכנו ושלא ניתן לספק אותם למאן דהוא אחר ומאחר והתובע מבחינה סובייקטיבית הבין את שהבין וכתוצאה מכך החליט לבטל את העסקה והיות וביטול העסקה נעשתה זמן קצר לאחר ההזמנה – (ההזמנה בוצעה ביום 26.7.10 וכבר ביום 2.8.10 שלח התובע מכתב אל הנתבע המודיע לו על ביטול העסקה) , יש לקבל את בקשת התובע ולבטל העסקה, אך במקרה כזה כפוף התובע להתחייבות אשר לקח על עצמו בעת החתימה על ההזמנה, קרי "ביטול הזמנה לאחר לקיחת מידות יחויב הלקוח בתשלום של 20% מערך ההזמנה".
בנסיבות העניין, לא מצאתי שיהיה זה נכון לנכות 20% מסכום ההזמנה כולה, כאשר התובע שילם רק 8,000 ₪ ולא הוכח בפני שהמוצרים כבר יוצרו והיו מוכנים לאספקה והתובע לא סתר את טענת הנתבע שכבר נלקחו מידות - לכן אני מחליט ששיעור ה-20% יקוזז מתוך הסכום ששילם התובע בפועל לנתבעים ולא מכל סכום ההזמנה.

לפיכך, ולאור האמור לעיל אני מחליט כדלקמן:

א. אני מבטל את העסקה והיות והדלתות ממילא לא הומצאו לתובע יישארו הדלתות ברשותם ובבעלותם של הנתבעים.

ב. אני מחייב את הנתבעים, שניהם ביחד ו/או כ"א מהם בנפרד לשלם לתובע סך של 6,400 ₪ (8,000- 1,600 ₪) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 5.8.10 - ועד התשלום בפועל.
בנוסף לסכום הנ"ל, החלטתי שלא לחייב בהוצאות נוספות את הנתבעים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלודה על ספה

 2. קניית סלון פגום

 3. תקלות בדלת פלדה

 4. קניית ריהוט פגום

 5. נזק לריהוט בהובלה

 6. ביטול הזמנת רהיטים

 7. פיצוי על התקנת דלתות

 8. תביעה על החלפת דלתות

 9. תביעה בגין קניית שידה

 10. ביטול הזמנת דלת כניסה

 11. קניית פינת אוכל פגומה

 12. פיצוי על קניית ארונות

 13. ביטול רכישה של רהיטים

 14. השארת ריהוט בדירה שכורה

 15. אספקת שולחן אוכל באיחור

 16. תביעה בנושא קניית רהיטים

 17. ביטול קניית רהיטים לסלון

 18. נזקים לריהוט בדירה שכורה

 19. שריטות ברהיטים לאחר הובלה

 20. ריפוד עור מתקלף בספה חדשה

 21. קניית ארון במידות לא נכונות

 22. פיצויים על קבלת ארונות חדשים פגומים

 23. תביעה לפיצוי בשל פגמים ברהיטים שהוזמנו

 24. נדחתה תביעה לפיצוי על קניית שולחן אוכל

 25. תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל''ט-1979

 26. לטענת התובעים, רכשו רהיטים ולאחר מספר חודשים התגלו פגמים ברהיטים

 27. תביעה קטנה להחזרת כסף תמורת רכישת ריהוט שסופק באיחור וכשהוא פגום

 28. צו לשעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית והפורמאיקה), התשמ"א-1981

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון