תביעה בנושא קניית רהיטים
תביעה בנושא קניית רהיטים

להלן פסק דין בנושא תביעה בנושא קניית רהיטים:

פסק דין

בפני תביעה ע"ס 8,000 ש"ח עקב אי התאמה במכר.

1.     התובע טוען כי ביום 17/8/2001 רכש מהנתבע רהיטים בשווי 11,000 ₪ שכללו מערכת ישיבה סלונית 3 + 2 פינטה 7161 מתצוגה ובמעמד זה נערך חוזה ובו מוסדרים עניני התשלום ומועדי האספקה.
מערכת הישיבה הגיעה לבית התובע בתאריך 31/2/2002 כשהיא עטופה בניילון אטום ולאור העובדה כי בדירת התובע טרם נסתיימו השיפוצים, לא נפתחה אריזת מערכת הישיבה.
התובע טוען כי בפועל סופקה לו מערכת ישיבה קטנה ממה שהזמין, לטענתו בחנות הוצגה מערכת הישיבה 3 + 2 וכך גם נכתב בחוזה הרכישה והוא קיבל מערכת ישיבה של 2 + 2.
     התובע הפנה את תשומת לבו של הנתבע לבעייה זו ואף הצביע על ליקויים נוספים.
     הנתבע לקח את הספה לתיקון ולאחר התיקון נתגלה עוד פגם.
     גם הפעם לקח הנתבע את הספה לתיקון ולטענת התובע, הספה לא הוחזרה לאחר התיקון.
     התובע מבקש החלפת הספה לגודל שהוזמן ו/או השבת התמורה ששולמה בעבורה.

2.     הנתבע בכתב הגנתו הכחיש את הנטען בכתב התביעה.
     הנתבע טען כי התובע עמד בתוקף שהמוביל יפתח את כיסוי הניילון, על מנת לוודא שזאת המערכת שהוזמנה ואישר שהכל בסדר.
     הנתבע טוען כי כעבור מספר חודשים, צלצל התובע וביקש החלפת הסלון, מהסיבה שזה לא הסלון שהזמין והמידות אינם תואמות את המידות שראה בתצוגה היות והספה מחולקת לשני מושבים ולא לשלוש.
     הנתבע טוען כי התובע ביקש החלפת הסלון לדגם אחר בתוספת תשלום, והנתבע סרב לעשות כן כעבור מספר חודשים ולטענתו, מכאן באה מסכת הטענות.
     הנתבע טוען כי ביצע תיקונים בספה לפי בקשת התובע.
     הנתבע צרף לכתב הגנתו תצלומים של ספת התובע שנשארה במחסנו ותמונה של סלון דומה שנרכש ע"י לקוח אחר, תצהירים של המוביל, של הלקוח האחר ושל בעל המרפדיה ותמונה מקורית של הסלון מחברת איטל קונפורט.

3.     במהלך הדיון שבפני, טען התובע כי המוביל אכן פתח חלק מהכיסוי שהיה על הספה וזאת על מנת לוודא כי אכן מדובר בספת עור וכמו כן לוודא שאכן הצבע תואם אך בשל העובדה כי הדירה היתה בשיפוצים, לא נפתחה האריזה כולה.
     לטענת התובע, הראה לו הנתבע בחנות מערכת ישיבה של 3 +2 והוא התקשר לנתבע ואמר לו שאולי הוא טעה ושלח 2 + 2".
תשובת הנתבע היתה כי זה הדגם שהוזמן.
     טענה נוספת של התובע היתה לעניין תקינות הספה, והנתבע הסכים כי קיימת בעיה ואף לקח את הספה לתיקון פעמיים.
בפעם הראשונה הספה הוחזרה מתיקון כעבור חודש ונלקחה שוב לתיקון, וכעבור חודש וחצי לאחר התיקון הוזמן התובע שוב לרפד.
לטענת התובע, התיקון לא בוצע כראוי ואז ביקש החלפת הספה ואף הסכים להתפשר באופן בו או שתוחלף הספה או קבלת שוויה.
     הנתבע טען במהלך הדיון כי התובע היה בחנות וראה את התצוגה וכי סופקו לו ספות של 3 + 2, אך הספה (התלת מושבית) היתה מחולקת לשני מושבים כמו בתצוגה במקום 3 ולכן הוא ראה זאת כשני מושבים.
לטענתו זה הדגם שהוזמן.

4.     לאחר עיון בחומר הראיות שבתיק ולאחר שמיעת הצדדים, להלן מסקנותי:
א)     תצהירו של בנימין אמנון (להלן: "הלקוח"), אין לו רלוונטיות לעניינינו וזאת משני טעמים, הראשון הוא כי הלקוח לא נכח בעת ביצוע העסקה עם התובע ואין הוא יכול לדעת את סוג התצוגה שהיתה בחנות בתקופה הרלוונטית, והשני הוא כי מדובר בשתי עיסקאות שונות שנעשו בזמנים שונים, האחת עסקת המכר בין הנתבע לתובע שבוצעה ביום 13/8/2001 והשניה היא עסקת המכר שבוצעה בין הנתבע ללקוח כעבור למעלה מחצי שנה, קרי 5/3/2002.
לפיכך אין אני מייחס משקל לתצהיר זה כלל וכלל.
מעבר לכך שמר אמנון בנימון לא זומן כלל כעד מטעם הנתבע.

ב)     בתעודת המשלוח שצרף הנתבע לתביעתו, כתוב הזמנה למערכת סלון 3 + 2 דגם פינטה.

ג)     חשבונית המס (אביב רהיטים) אינה מפורטת דייה ולא ניתן להבין ממנה את טיב הספה, כמו כן בחשבונית זו מפורטים פריטים נוספים ולא מצויין במפורש, איזה ספה מבין הרהיטים קשורה לענין התובע.
לפיכך לא אוכל ליתן משקל לראיה זו.

ד)     לעניין תצהירו של המוביל:
מעיון בתצהירו של המוביל עולה כי הלקוח ביקש "לפתוח את האריזה" לא מצויין בתצהיר שהספה הוצאה מן האריזה או שהאריזה נפתחה לגמרי, ולפיכך מתיישבת גרסת התובע כי המוביל פתח חלק מהכיסוי שהיה על הספה "כדי שנראה שזה הצבע שאנו ביקשנו וזה העור" (עמ' 2 שורות 12-13 לפרוטוקול).
מעבר לכך שהמוביל לא הוזמן להעיד כעד מטעם הנתבעת.

ה)     מטופס ההזמנה מיום 5/3/2002, ניתן לראות כי אכן הוזמנה מערכת ישיבה 3 + 2 מתצוגה.

ו)     מתמונת ספת התובע שצרף הנתבע, לא ניתן ללמוד לעניין מידותיה הפיזיות.

ז)     התובע צירף לכתב הגנתו תמונה מקורית של הסלון שהזמין מחברת איטל קונפורט.
מעיון בתמונה עולה כי המערכת שהוזמנה על ידי התובע, מגיעה בשלושה גדלים אורך.
הגדל המוצע הינו 150 ס"מ בעבור ספה דו מושבית המחולקת לשני מושבים, 190 ס"מ בעבור ספה תלת מושבית המחלוקת לשלושה מושבים, וספת יחיד באורך 100 ס"מ שהינה בעלת מושב אחד.
אכן קיימת ספה נוספת דו מושבית, אך על פי המידות המצורפות עולה כי השוני בין שתי הספות הדו מושביות הינו ברוחב ולא באורך ומדובר בשוני של 5 ס"מ בלבד.

5.     לאור האמור לעיל, מסקנתי היא כי צודק התובע בתביעתו כי אכן סופקה לו ספה המחולקת לשני מושבים והמיועדת לשני אנשים בניגוד למוסכם וכי מנספחי הנתבע שצורפו עולה כי הספה התלת מושבית מחולקת לשלושה מושבים, ולא כפי שניסה הנתבע לצייר בעיני הלקוח ובעיני בית המשפט.
התובע פעל בהתאם לחוק המכר תשכ"ח-1968 והביע את תלונתו מייד לאחר שגילה את אי ההתאמה.
     לפיכך אני מקבל את תביעת התובע.

6.     התובע מבקש בתביעתו, החזר כספי בסך 6,000 ₪ עבור הסכום ששולם לטענתו בגין הספה. אין קבלה המפרטת הסכום ששולם עבור כל רהיט בנפרד, ובפני מונחת קבלה ע"ס 11,000 ₪ הכוללת את מחיר הספה. באין התכחשות לסכום זה מצד הנתבע מתקבלת טענת התובע כי הסכום ששולם בעבור הספה הינו 6,000 ₪ כשיתרת הסכום המופיעה בחשבונית, הינה עבור יתר הרהיטים שהוזמנו.

7.     הנתבע ישלם לתובע סך של 6,000 ₪ וכן אגרת בית משפט בסך 116 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מתאריך 9/7/02 ועד התשלום בפועל.
     כמו כן הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות בסך 500 ₪ שישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלודה על ספה

 2. קניית סלון פגום

 3. תקלות בדלת פלדה

 4. קניית ריהוט פגום

 5. נזק לריהוט בהובלה

 6. ביטול הזמנת רהיטים

 7. פיצוי על התקנת דלתות

 8. תביעה על החלפת דלתות

 9. תביעה בגין קניית שידה

 10. ביטול הזמנת דלת כניסה

 11. קניית פינת אוכל פגומה

 12. פיצוי על קניית ארונות

 13. ביטול רכישה של רהיטים

 14. השארת ריהוט בדירה שכורה

 15. אספקת שולחן אוכל באיחור

 16. תביעה בנושא קניית רהיטים

 17. ביטול קניית רהיטים לסלון

 18. נזקים לריהוט בדירה שכורה

 19. שריטות ברהיטים לאחר הובלה

 20. ריפוד עור מתקלף בספה חדשה

 21. קניית ארון במידות לא נכונות

 22. פיצויים על קבלת ארונות חדשים פגומים

 23. תביעה לפיצוי בשל פגמים ברהיטים שהוזמנו

 24. נדחתה תביעה לפיצוי על קניית שולחן אוכל

 25. תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים), תשל''ט-1979

 26. לטענת התובעים, רכשו רהיטים ולאחר מספר חודשים התגלו פגמים ברהיטים

 27. תביעה קטנה להחזרת כסף תמורת רכישת ריהוט שסופק באיחור וכשהוא פגום

 28. צו לשעת חירום (היטל מחקר בענפי הרהיטים, הלבידים, הסיבית והפורמאיקה), התשמ"א-1981

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון