מאסר בפועל בעבירות מע''מ
מאסר בפועל בעבירות מע''מ

להלן גזר דין בנושא מאסר בפועל בעבירות מע''מ:

ג ז ר - ד י ן

1.     הנאשמות 1 ו-2, החברות מוגד אבטחה בע"מ (להלן: "מוגד") ואוריגון קום בע"מ (להלן: "אוריגון"), ומנהלן של השתים, הנאשם 3 (להלן: "הנאשם"), עומדים לדין בגין עבירות שעברו לפי חוק מס ערך, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ").

2.     כתב האישום שהוגש נגד שלושת הנאשמים מגולל מספר פרשיות שעיקרן, הוצאת חשבוניות פיקטיביות על ידי הנאשמים, ועשיית שימוש בהן למטרת הערמה על רשויות המס.

א.      הפרשיה האחת מתוארכת לתקופה שבין 31.1.01 ו-1.2.02. בכתב האישום נאמר, כי משך 13 החודשים האמורים הוציאו הנאשם וחברת מוגד 13 חשבוניות כוזבות על שם בוריס שיפוצים, בסכום כולל של 2,418,419 ש"ח, כשאין עסקאות בבסיס החשבוניות האמורות, ואין כוונה לבצע עסקאות כאלה.
     הנאשם רשם את החשבוניות הכוזבות בספרי החשבונות של מוגד, והשנים ניכו שלא כדין את המס הגלום בחשבוניות האמורות בסך 411,131 ש"ח.

ב.      פרשה נוספת מתוארכת לתקופה שבין 12.1.02 ו-30.4.03. בכתב האישום נאמר, כי בתקופה זו, וכדי לאפשר לחברת י.א.ם בע"מ (להלן: "י.א.ם") להתחמק מתשלום מס כדין, הוציאו הנאשם ומוגד 20 חשבוניות כוזבות שסכומן הכולל 9,032,313 ש"ח, מבלי שעשו או התחייבו לעשות עסקאות לגבי החשבוניות הללו.

     נטען, כי אכן, חברת י.א.ם בע"מ רשמה את החשבוניות בספריה, וניכתה את המס התשומות הכלול בהן בסך 1,369,949 ש"ח.

ג.      עוד פרשה מתוארכת לתקופה שבין 31.5.02 ו-30.6.02. בכתב האישום נאמר, כי בתקופה זו הוציאו הנאשם ומוגד 8 חשבוניות כוזבות על שם ליוברסקי ולדימיר, בסכום כולל של 1,638,446 ש"ח, כשאין עסקאות בבסיס החשבוניות האמורות, ואין כוונה לבצע עסקאות כאלה.
     הנאשם רשם את החשבוניות הכוזבות בספרי החשבונות של מוגד, והשנים ניכו שלא כדין את המס הגלום בחשבוניות האמורות בסך 242,168 ש"ח.

ד.      פרשיה אחרת מתמקדת בחברת אוריגון קום בע"מ, הנאשמת 2. בכתב האישום (באישום השני) נאמר, כי בתקופה 29.4.03 עד 20.6.04, וכדי לאפשר לחברת י.א.ם להתחמק מתשלום מס כדין, הוציאו הנאשם וחברת אוריגון 22 חשבוניות פיקטיביות של אוריגון, שסכומן הכולל 9,000,024 ש"ח, מבלי שעשו או התחייבו לעשות עסקאות לגבי החשבוניות הללו.

     נטען, כי אכן, י.א.ם רשמה את החשבוניות האמורות בספריה, וניכתה את המס התשומות הכלול בהן בסך 1,374,575 ש"ח.
     בשני האישומים שבכתב האישום טוענת המאשימה כי במעשיהם אלה הכינו הנאשמים וניהלו פנקסי חשבונות כוזבים.
3.     יצוין, כי המאשימה תלתה את האחריות למעשים המפורטים באישום השני, הפרשה הקשורה בחברת אוריגון, בנאשם נוסף, דימיטרי גלידר, הוא הנאשם 4 בכתב האישום. לגישת המאשימה, היה נאשם 4, בתקופה הרלוונטית לאישום השני מנהל פעיל בנאשמת 2.

נאשם 4 כפר בעובדות המיוחסות לו, ונקבע מועד לשמיעת הראיות.
משפטו של נאשם 4 הופרד ממשפטם של הנאשמים האחרים.

אני מציינת בהדגשה: כל שייאמר בגזר דין זה מתייחס לנאשמים שלפניי, ואליהם בלבד. אין להסיק מאמירותיי הבעת דעה או עמדה כלשהי באשר למעמדו של הנאשם 4, או, באשר לאחריותו לביצוע העבירות המתוארות בכתב האישום.

4.     הנאשם מיכאל סטבינסקי הודה בשמו ובשם הנאשמות 1 ו-2, מוגד ואוריגון, בעובדות כתב האישום המיוחסות לשלושתם.

הנאשם הורשע על סמך הודאתו בעבירות הבאות:
א.     14 פרטי אישום שעניינם ניכוי מס תשומות שלא כדין, בניגוד לסעיף 38 לחוק, במטרה להתחמק מתשלום מס, לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ;
ב.     20 פרטי אישום שעניינם הוצאת חשבוניות מס מבלי שהייתה עסקה בבסיס החשבוניות, במטרה להתחמק מתשלום מס, לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ, בכל הנוגע לנאשמת 1;
ג.     20 פרטי אישום נוספים בגין אותה עבירה, בכל הנוגע לנאשמת 2;
ד.     20 פרטי אישום שעניינם עשיית פעולות שמטרתן להביא לכך שאדם אחר יתחמק או ישתמט מתשלום מס, לפי סעיף 117(ב1) לחוק מע"מ, בכל הנוגע לנאשמת 1;
ה.     20 פרטי אישום נוספים, בגין אותה עבירה, ביחס לנאשמת 2.
ו.      הכנה וניהול של פנקסי חשבונות כוזבים, ביחס לנאשמות 1 ו-2, לפי סעיף 117(ב)(6) לחוק מע"מ.

הנאשמות הורשעו בהתאמה, כל אחת, בעבירות המיוחסות לה.
5.     לבקשת הנאשם, במועד הכרעת הדין, התרתי צירופו של תיק נוסף, ת"פ 1102/07 מבית משפט השלום ברחובות (ת/1), שהגישה נציבות מס הכנסה נגדו ונגד חברת מוגד אבטחה בע"מ (וכן, נגד נאשם 4, דימיטרי גלידר).
     
מוגד, ומנהלה, סטבינסקי, מכוח מעמדו כמנהל פעיל בה, הורשעו בכך שלא הגישו לפקיד השומה במועד את הדוחות השנתיים לשנות המס 2001 עד 2003, בניגוד לסעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה, ביחד עם סעיף 222(א) לפקודה.
הנאשם מיכאל סטבינסקי הורשע, בנוסף, בכך שלא הגיש במועד דו"ח אישי לשנת המס 2001.

6.     ב"כ רשויות מע"מ, עו"ד מיכאל פינקלשטיין, מבקש מבית המשפט לייחס חומרה רבה לעבירות נשוא כתב האישום לפי חוק מע"מ שבהן הודו הנאשמים והורשעו. מידת החומרה היא פועל יוצא, טען התובע, של סוג העבירות, טיבן ומהותן, היקף העצום הימשכותן לאורכה של תקופה בת שלוש שנים ויותר; כן, הצביע התובע על היקפם העצום של הסכומים שנגזלו מהמדינה, במיוחד, ניכוי שלא כדין של מס תשומות בהיקף 3.4 מליון ש"ח. בהתחשב במדיניות הפסיקה הנוהגת [כעולה מע"פ 522/82, וכן, ע"פ 71934/07, ו-ע"פ 71815, שניתנו שניהם בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו], ובעיקר, מהעובדה שעד היום לא הוסרו המחדלים נשוא כתב האישום, עתר עו"ד פינקלשטיין לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל שיהלום במידתו את חומרת העבירות, מאסר על תנאי בצדו וקנס כספי. על הנאשמות 1 ו-2 ביקש ב"כ המאשימה להשית קנס כספי.

7.     נציגת נציבות מס הכנסה, עו"ד תהילה מורן חגי, טענה, כאמור, בנפרד, ועתרה אף היא לגזור עונשים חמורים, כשהדגש, לגישתה, על חומרת העבירות, קרי: אי הגשתם של שלושה דוחות שנתיים בחברה שגילגלה מחזורים גבוהים, ודו"ח אישי של הנאשם; וכן, על העובדה שהמחדלים לא הוסרו עד עצם היום הזה. עתירתה היא אפוא, להטיל על החברה הנאשמת קנס כספי, ועל הנאשם לגזור עונשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי.
8.     הסנגור, עו"ד ברקאי, מלווה את הנאשמים עת ארוכה. בראשית טיעוניו לעונש הצביע עו"ד ברקאי על העובדה שהנאשם ביקש כבר בשלב מוקדם להודות במיוחס לו, לפחות בחלק מהאישומים; הימשכות ההליכים והשהיית תגובת הנאשמים נבעה בעיקר מהמתנה להכרעת בית המשפט בסוגיה משפטית שהתעוררה בעקבות פרשת החשבוניות אשר נמסרו לשימושה של חברת י.א.ם, כנזכר בסעיפים 2ב' ו-2ד' לעיל, ונרשמו בספריה.

יצוין, כי חברת י.א.ם ומנהליה עמדו לדין בקשר לפרשיות אלה ממש בת"פ 6951/05 בפני כב' השופט ד' מור. סוגיית החשבוניות הפיקטיביות הוכרעה בסופו של יום בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ב-12.5.08, במסגרת ערעור שהגישה המדינה (ע"פ 81754/07) על זיכויים של הנאשמים שם.

משהורשעו חברת י.א.ם ומנהליה בעבירות הנוגעות לאותן חשבוניות פיקטיביות (והתיק הוחזר למותב דלמטה למתן גזר דין), הודה הנאשם סטבינסקי, כאמור, בעובדות כתב האישום שלפניי, ואף צרף את התיק הפלילי הנוסף.

9.     את הדגש בטיעוניו לעונש שם עו"ד ברקאי על נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם, שהוא כבן 56, נשוי ואב לשתי בנות, חולה במחלת הסוכרת, וסובל מיתר לחץ דם (הוגשו מסמכים רפואיים). עוד נאמר בטיעונים, כי אין לנאשם הרשעות קודמות, והסתבכותו בתיקים אלה היא ראשונה ויחידה בפלילים, ואינה מאפיינת אותו ואת אורח חייו. הנאשם חש חרטה וצער על מעשיו, ונוטל אחריות מלאה. למעשה, נטען, נגרר הנאשם לפרשות נשוא כתב האישום על-ידי האחים לוי, מנהלי חברת י.א.ם בע"מ, ששיכנעו אותו כי מדובר בהתקשרות חוקית. מצב כלכלי דחוק הביא את הנאשם להאמין להם, ומכאן ואילך התגלגלו הדברים כפי שהתגלגלו, וכיום, בשל מצבו הכלכלי הקשה, אין סיכוי שיסיר את המחדלים שלא הוסרו עד כה (להוציא הדו"ח האישי לשנת 2001 שכבר הוגש לפקיד השומה).

10.     בנסיבות שנימנו, ביקש ב"כ הנאשמים בטיעוניו, שאמדוד לנאשם זה כמידת העונש המתון - מאסר על תנאי וקנס כספי - שגזר כב' השופט מור על הנאשמים בת"פ 6951/05.
11.     הנסיבות שמנה הסניגור בטיעוניו מהווים שיקולים למיתון דינו של הנאשם, ובעיקר, נסיבותיו האישיות, גילו ומצבו המשפחתי, וגם מצבו הבריאותי. התעודה מ-11.11.08 שהוגשה (בעקבות בדיקה רפואית) מעידה כי אינו בריא; הוא סובל מסוכרת וממספר מחלות נוספות. עם זאת, נאמר בתעודה, כי בבדיקה גופנית נמצא מצבו משביע רצון.

הסניגור שפך אור בטיעוניו על הנסיבות בהן מצא עצמו הנאשם באותו שלב בחייו (בתחילת שנות ה-2000) מנהל שתי חברות בלא שיתן דעתו על מילוי החובות הנלווים לניהולן, ובין השאר, ניהולם התקין של ספרי החשבונות, הוצאת חשבוניות מס ו/או ניכוי מס התשומות כמתחייב מהוראות החוק, וכן, הגשת דוחות לפקיד השומה על פי הנדרש בפקודת מס הכנסה. עיקר הטענות, כאמור, כי הנאשם האמין למנהלי י.א.ם שמדובר בתכנון מס חוקי.

     הודיית הנאשם בשמו ובשם מוגד ואוריגון גם היא בעלת משקל נכבד לקולא; מוסכם עמי כי ההודייה מעידה על הפנמת האיסור שבמעשים ועל נטילת אחריות מלאה, ויש בה עדות לחרטה שחש הנאשם כיום על מעשיו ומחדליו. ההודייה חסכה ללא ספק זמן שיפוטי רב ויקר. יובאו בחשבון גם הזמן הרב שחלף מאז נחשפו העבירות בשנת 2004 ועד היום, ויינתן משקל כמובן למצבו הבריאותי של הנאשם.

כל הנסיבות הללו כמכלול ישמשו למיתון והקלה מסוימים בקביעת עונשו של הנאשם. אתחשב, כמובן, בעונש המקל שגזר בית המשפט על נאשמי פרשת "י.א.ם", לאור נימוקים מפורטים שנמנו באותו עניין, אף שדעתי היא שהעונש שנגזר מרחיק לכת לקולא.

12.     יהא משקלם המצטבר של השיקולים לקולא אשר יהא, אין בכוחם לאיין את חומרת המעשים והמחדלים המיוחסים לנאשם ולחברות שניהל; ואיני סבורה כי הם מצדיקים הימנעות מענישה מחמירה, כזו שאליה מכוונים בתי המשפט בפסיקתם.

13.     פסיקת בתי המשפט לגבי עברייני מס היא חד משמעית: על בית המשפט להתייחס למי ששולח ידו לקופה הציבורית כאל מי שגוזל ושודד כספים לא לו; ועל כן, יש לנקוט כלפיו בענישה מרתיעה וכואבת, כי רק כך יש סיכוי להרתעת עברייני המס ולצמצום התופעה שהיא לצער כל, רווחת [ע"פ 857/84 סניורה נ' מדינת ישראל, פ"ד לט (1) 550]. מדיניות הענישה אמורה לשקף, כך נפסק, את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה [ראו: רע"פ 512/04 אבו עבייד ואח' נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 2004(2), 209, בעמ' 211; ע"פ 9788/03 מדינת ישראל נ' גולן ואחרים; רע"פ 1776/94 ].

14.     לגישתו של בית-המשפט העליון, הענישה הראויה בעבירות מס היא מאסר בפועל, וזאת, גם כאשר מדובר באנשים נורמטיביים, לכאורה, שנהגו בדרך כלל לשמור על החוק [ע"פ 624/80 חב' וייס ארנסט בע"מ נ' מדינת ישראל, פד"י לה(3) 211, בעמ' 217].

בתי המשפט הדיוניים לא היססו לגזור על המבצעים עונשי מאסר ממושכים גם בנסיבות בהן נטען שהסתבכות כלכלית הביאה לקריסת עסקיו של נאשם, וגרמה לו בעל כורחו לבצע את עבירות המס [ע"פ (מחוזי ת"א) 71934/07 סלמה נ' מדינת ישראל, בו העמיד בית המשפט המחוזי את עונשו של המערער על 40 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי; ת"פ (ת"א) 9253/01 מדינת ישראל נ' פולק ואח' (לא פורסם); ת"פ (ת"א) 7130/02 מדינת ישראל נ' קובו נועם (לא פורסם); ות"פ (ת"א) 12423/97 מדינת ישראל נ' שטרנפלד. גזר הדין שכלל מאסר בפועל בן 30 חודשים, מאסר על תנאי וקנס בסך 150,000 ₪, נבחן בערכאת הערעור, ראו: ע"פ (ת"א) 71560/00, קובץ "מסים" טו(5), 408, והערעור נדחה].

15.     שנים אחדות ניהל הנאשם את עסקי החברות, גלגל מחזורי כספים נכבדים ביותר, גרף מן הסתם הכנסות, אולם, נמנע מלמלא את החובות המינימליים הקבועים בחוק. כל אותן שנים לא דאג הנאשם להגשת הדוחות של מוגד לפקיד השומה; הוא הוציא חשבוניות פיקטיביות המסתכמות במיליוני שקלים, ניכה במרמה מס תשומות בהיקף של מאות אלפי שקלים, והביא לניהול פנקסי חשבונות כוזבים בחברות. כל זאת, לא במקרה ולא באקראי אלא כהתנהלות קבועה, יזומה, מתוכננת לפרטים ומתמשכת.
התנהלותו של הנאשם מביאה למסקנה שלנגד עיניו עמדה מטרה ברורה והיא התחמקות ממס, וסיוע לאחר לחמוק מתשלום מס כדין.

16.     טענת ב"כ הנאשמים, לפיה, פעל הנאשם כפי שפעל מתוך שהאמין למנהלי חברת י.א.ם כי מדובר בתכנון מס חוקי - תמוהה בעיניי, בלשון המעטה. אזכיר, כי החשבוניות של מוגד נמסרו לחברת י.א.ם בתקופה שבין חודש ינואר 2002 וחודש אפריל 2003; ואלו של אוריגון נמסרו לחברת י.א.ם בתקופה שבין חודש אפריל 2003 וחודש יוני 2004. ומה על החשבוניות הכוזבות שהוציאו הנאשם ומוגד לבוריס שיפוצים עוד בשנת 2001? ולולדימיר ליובורסקי בחודשים מאי ויוני 2002? וכיצד ניתן להקל ראש בעובדה שהנאשמים ניכו בספרים את מס התשומות בגין חשבוניות אחרונות אלה בסכום שעלה על 650,000 ש"ח?

17.     העבירות שעברו הנאשמים כנגד רשויות מע"מ ומס הכנסה הן עבירות בעלות השלכה חמורה למשק ולכלכלה וגם למירקם החברתי. אין מדובר רק בגריעת כספים נכבדים מקופת המדינה; אלא במעשים הגוררים פגיעה בלתי הפיכה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. מעשים כאלה פוגעים בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס - פגיעה הנעשית לרוב באמצעי מרמה מתוחכמים, והם קשים לאיתור וחשיפה.

18.     סיכומו של דבר, השיקולים לקולא משקלם איננו מבוטל. אולם, הם אינם יכולים לעמוד לנאשמים או לפטור אותם מעונש הולם, שכן, לנוכח חומרת העבירות מתגמד משקלן של הנסיבות לקולא. מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם יבוא לידי ביטוי בגובה הקנס שאקבע.
     
19.     אשר למצבו הבריאותי של הנאשם:
ניתן להניח כי המחלות המפורטות בתעודות הרפואיות יכבידו במידה מסוימת על שהותו של הנאשם בכלא. עובדה זו נלקחה בחשבון במלוא תשומת הלב. אולם, אין בה, כשלעצמה, כדי למנוע יישום מדיניות הענישה המתחייבת מחומרת העבירות. בתי הכלא ערוכים כיאות לטיפול בבעיות רפואיות, ומצבו של הנאשם יישקל על-ידי הגורמים הרפואיים בשב"ס.

מובהר בזאת כי אילולא הנסיבות לקולא שמניתי, אילולא נסיבותיו האישיות של הנאשם, אילולא העונש המתון מאוד שנגזר על מנהלי י.א.ם, היה עונשו חמור בהרבה.

20.     אני גוזרת על הנאשם מיכאל סטבינסקי בגין העבירות בהן הורשע את העונשים הבאים:

א.     21 חודשי מאסר, מהם יהיו 12 חודשים לריצוי בפועל, והיתרה - 9 חודשים - על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק מע"מ.
ב.     24 חודשי מאסר, מהם יהיו 12 חודשים לריצוי בפועל, והיתרה - 12 חודשים - על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מע"מ.
ג.     14 חודשי מאסר, מהם יהיו 6 חודשים לריצוי בפועל, והיתרה - 8 חודשים - על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו עבירה לפי סעיף 117(ב1) לחוק מע"מ
ד.      12 חודשי מאסר, מהם יהיו 6 חודשים לריצוי בפועל, והיתרה - 6 חודשים - על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה של הכנה וניהול של פנקסי חשבונות כוזבים לפי סעיף 117(ב)(6) לחוק מע"מ.
ה.      10 חודשי מאסר, מהם יהיו 6 חודשים לריצוי בפועל, והיתרה - 4 חודשים - על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר עבירה לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה.

הנאשם יישא את עונשי המאסר בפועל שגזרתי עליו, חלקם במצטבר זה לזה, וחלקם בחופף. בסך הכל ירצה הנאשם 32 חודשי מאסר בפועל.

בנוסף, אני מטילה על הנאשם תשלום קנס כספי בסך 10,000 ש"ח, או 3 חודשי מאסר תמורתם, במצטבר לעונש המאסר שגזרתי, כאמור לעיל.
הקנס ישולם לקופת בית המשפט ב-20 תשלומים שווים ורצופים, שהראשון בהם לא יאוחר מ-1.4.09 וכל תשלום נוסף, ב-1 לחודש שלאחר מכן.

21.     על כל אחת מהחברות, הנאשמות מוגד ואוריגון, אני מטילה קנס כספי בסך 5000 ש"ח.
הקנסות יופקדו בקופת בית המשפט תוך 6 חודשים מהיום.

הודע על זכות ערעור לבית המשפט המחוזי משך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניכוי שליש ממאסר

 2. הפעלת מאסר על תנאי

 3. צו מאסר הוצאה לפועל

 4. מאסר עקב אי תשלום קנס

 5. מאסר בפועל בעבירות רכוש

 6. מאסר בפועל בעבירות מע''מ

 7. מאסר בפועל בעבירות תעבורה

 8. שנה מאסר על בריחה משוטרים

 9. בקשה לשחרור על תנאי ממאסר

 10. אי הפעלת עונש מאסר על תנאי

 11. ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל

 12. צו מאסר ללא דיון בנוכחות הצדדים

 13. שחרור מוקדם ממאסר בעבירות תעבורה

 14. שחרור על תנאי אחרי ריצוי שני שליש ממאסר

 15. ביטול מאסר חייבים בשל בזיון ההוצאה לפועל

 16. תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

 17. תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון