רעיון האפקטיביות

להלן החלטה בנושא רעיון האפקטיביות:

החלטה

1.     ביום 29.10.97 הגישו אשה ושני קטינים תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ובתכולת הדירה נגד הבעל והאב.

2.     המקרקעין נמצאים באריאל, לפיכך ביום 25.1.98 נתתי החלטה לפיה הסמכות היא לבית המשפט באריאל ומחקתי את התביעה.

3.     לא הוברר לי מדוע הקטינים הן צד לתובענה (חוזה הרכישה נעשה רק בין בני הזוג לחברה הקבלנית).

4.     ביום 18.6.98 הגישו המבקשים בקשה לביטול ההחלטה.
     בהחלטתי מיום 21.6.98 הוריתי לב"כ המבקשים להמציא את הבקשה למשיב והוריתי לו להגיש תגובה תוך 10 ימים.

5.     ההחלטה והבקשה הומצאו למשיב יום 2.8.98 אך הוא לא הגיב עד היום, לפיכך אתן החלטה עפ"י הבקשה.

6.     עפ"י ההלכה שנפסקה בע"א 490/88 בסיליוס המוטראן הקופטי נ' עדילה פד"י מד (4) 397, דינים עליון עמ' 3 - לגבי השטחים המוחזקים - העקרון הקובע הוא עקרון האפקטיביות ומכיוון שפסק דין ישראלי לפירוק שיתוף במקרקעין ובמיטלטלין, יבוצע באריאל, יש לבית משפט זה סמכות לדון בתובענה.
להלן דבריו של כב' השופט א. גולדברג:

"... רעיון האפקטיביות היינו, המחשבה המעשית שרק בית משפט של מקום המקרקעין יכול להוציא צו שיהיה אפקטיבי בנוגע לאותם מקרקעין" (המ' (י-ם) 438/83 ת"א (י-ם) 1074/82 לוי נ. ברוך (פס"מ תשמ"ד (ג) 45, 53).
דהיינו, שיש מקום לחשש שהמדינה הזרה שבה מצויים המקרקעין תסרב להכיר ולאכוף את פסק הדין של הפורום, בראותה בדיון במקרקעיה התערבות שין לה מקום. אלא שהצו בדבר עזרה משפטית (יהודה ושומרון) (מס' 348) תש"ל - 1960 קובע בסעיף 4 (א):
"פסק שניתן בישראל ועליו אישור בית המשפט אפשר להוציאו לפועל באזור..."
ומכאן ש -
"פסק דין שיצא מבית משפט ישראלי יכובד בשטחים המוחזקים... אין הבחנה לענין זה בין מקרקעין ובין בשאר עניינים אזרחיים, ולכן תהיה אפקטיביות לפסק הדין שניתן בערכאה ישראלית כאשר נושאו הוא מקרקעין המצויים בשטחים המוחזקים". (פסק דין לוי נ' ברוך הנ"ל, בעמ' 54).

על הלכה זו חזרו בתי המשפט המחוזיים בהמ"פ (ת"א) 1047/85 אגודת מדרשת א"י נ' עקאווי (לא פורסם) ובהמ' 2967/87 ת"א 1416/87 (י-ם) חיג'אלה נ' חברת יו"ש בע"מ (בפירוק) (לא פורסם)".

7.     לפיכך אני מבטל את החלטתי מיום 25.1.98, דהיינו ההחלטה בדבר מחיקת התובענה מבוטלת.

8.     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף במגרש

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף בין אחים

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. הפרת הסכם פירוק שיתוף

 6. פירוק שיתוף חלוקה בעין

 7. פירוק שיתוף בבית משותף

 8. אפשרות פירוק שיתוף בעין

 9. פירוק שיתוף בבית מגורים

 10. תביעת הבעל לפירוק שיתוף

 11. פירוק שיתוף בין בני זוג

 12. פירוק שיתוף דיירות מוגנת

 13. פירוק שיתוף בדירת מגורים

 14. תביעה לפירוק שיתוף בחלקה

 15. תשלומי איזון בפירוק שיתוף

 16. פירוק שיתוף בדירה בארה''ב

 17. תביעת פירוק שיתוף נגד הורה

 18. דוגמת כתב תביעה לפירוק שיתוף

 19. פירוק שתוף - רעיון האפקטיביות

 20. מדור חלופי במסגרת פירוק שיתוף

 21. עיכוב פירוק שיתוף בין בני זוג

 22. תביעת הבעל לפירוק שיתוף בדירה

 23. פירוק שיתוף בדירה עם צו עיקול

 24. פירוק שיתוף או רישום בית משותף

 25. ערעור על פירוק שיתוף ע''י מכירה

 26. פירוק שיתוף בדירת מגורים של אחים

 27. פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 28. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 29. פירוק שיתוף על ידי עסקת קומבינציה

 30. פיצול חלקה לשתי יחידות רישום נפרדות

 31. החזר השקעה במקרקעין לאחר פירוק שיתוף

 32. פירוק שיתוף בין בני זוג - שיקולי צדק

 33. פירוק שיתוף בין בני זוג - סמכות שיפוט

 34. פירוק שיתוף במקרקעין מכירה בהוצאה לפועל

 35. פירוק שיתוף בין בני זוג ללא ייצוג עורך דין

 36. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מכוח סעיף 42 לחוק המקרקעין

 37. עיכוב תביעת פירוק שיתוף במקרקעין והוכחת חתימה על הסכם שיתוף

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון