פיצול תביעת מזונות

בית המשפט ציין כי האישה רשאית לבחור את הערכאה שאליה היא תגיש את תביעתה למזונות, אך היא אינה רשאית להגיש תביעה למזונות לשתי ערכאות במקביל.

להלן החלטה בנושא פיצול תביעת מזונות:

החלטה

1.     התובעים, אשה וקטין, הגישו תביעת מזונות נגד הנתבע שהוא בעלה של האשה ואביו של הקטין - יליד 84.

2.     האשה הגישה במקביל תביעה לשלום בית ולמדור ספציפי לבית הדין הרבני.
     תביעה למדור היא בגדר תביעת מזונות (ר' בג"צ 5969/94 אקנין נ' ביה"ד הרבני, פד"י נ' (1) 370 (ר' סעיף 5 לפסק הדין); ע"א 732/72 חן כלפיה נ' חן כלפיה, פד"י כח (1) 611; ע"א 328/72 לנגל נ' לנגל, פד"י כז (2) 470; שרשבסקי, דיני מפשחה, עמ' 136).
     בבג"צ אקנין קבע בית המשפט העליון כי:

     "לא יכול להיות ספק כי בית הדין קנה סמכות לדון בתביעת המזונות שבגדרה גם התביעה למדור", עקב מתן צו למדור ספציפי לפי בקשת האשה.

בפרשת חן כליפה נפסק כי:

     "מדור תמיד נחשב כחלק ממזונותיה של האשה".
(דינים עליון, עמ' 4 וכן ר' שם, בעמ' 5).

בפרשת לנגל נקבע כי:

     "מזונות זהו מושג רחב הכולל גם מדור..."
(ר' דינים עליון, עמ' 2).

3.     האשה רשאית לבחור את הערכאה שאליה היא תגיש את תביעתה למזונות, אך היא אינה רשאית להגיש תביעה למזונות לשתי ערכאות במקביל.
     לפיכך כל עוד תביעת האשה למדור ספציפי שהוגשה לבית הדין הרבני תלויה ועומדת וכל עוד החלטת בית הדין הרבני לגבי המדור הספציפי לא בוטלה, בית המשפט האזרחי, לא ידון בתביעת המזונות של האשה ואף לא יפסוק לה מזונות זמניים.

4.     ב"כ התובעים טוענת בתגובתה לסיכומי ב"כ הנתבע כי הענין לא הועלה בדיון והעובדה שהאשה נחקרה.
     אין לטענה זו שחר, הואיל וכל אשה התובעת מזונות עבור ילדיה מוסרת פרטים על הכנסותיה ונחקרת על כך גם בשלב המזונות הזמניים וגם בשלב ההוכחות.
     שנית וזה העיקר, בית המשפט רשאי ואף חייב לבדוק ולפסוק מיוזמתו בשאלות של סמכות עניינית (ר' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מה' 7, בעמ' 819).

5.     אם הקטין טוענת כי הכנסתה היא כ- 1,100 ש"ח נטו בחודש, לפיכך בשלב זה איני מחייב אותה להשתתף במזונות הקטין מדין צדקה, דבר שברמת הכנסה גבוהה יותר היה מקום לעשותו עקב מלאת לקטין 15 שנה.

6.     אני מעריך את צרכיו של הקטין בסך של 1,500 ש"ח בחודש. סכום זה כולל חוגים, צופים, וחלקו בהוצאות החזקת הבית ושאר צרכיו והוצאותיו.
     במידה והנתבע אינו משלם או לא ישלם את המשכנתא יתווסף לסך הנ"ל שליש מסכום המשכנתא השוטפת בגין חלקו של הקטין במדור.

7.     אין ספק שהנתבע יכול מהכנסותיו לשלם את מזונותיו הנ"ל של הקטין.

8.     לפיכך אני מחייב את הנתבע לשלם לידי האשה, בגין מזונותיו הזמניים של הקטין, סך של 1,500 ש"ח בחודש וכן עבור כל הוצאה רפואית שאינה מכוסה ע"י קופת חולים לאחר שהצורך לכך נקבע עפ"י אישור רפואי (להלן: סכום המזונות).

9.     במידה והנתבע אינו משלם את המשכנתא יהיה עליו לשלם בנוסף סך של 1,100 ש"ח בחודש, בגין חלקו של הקטין בהבטחת המדור שעל הנתבע לספק לו ואף סכום זה יתווסף לסכום המזונות.

10.     סכום המזונות ישולם לידי האשה לא יאוחר מ 23 לכל חודש החל מיום 23.3.00 ואילך.

11.     סכום המזונות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתעדכן מדי שלושה חודשים, ללא הפרשים רטרואקטיביים, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע היום (המדד שפורסם ביום 15.6.00).

12.     סכום המזונות או חלקו שלא ישולם במועדו, ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום שנועד לתשלום ועד למועד התשלום בפועל.

13.     קצבת הילדים מטעם המוסד לביטוח לאומי, תשולם לאשה ותהיה בנוסף לסכום המזונות הנ"ל.

14.     הנתבע רשאי לקזז מסכום המזונות שחוייב בגין התקופה 23.3.00 עד 22.6.00 את הסכומים ששילם עבור המזונות בתקופה זו.

15.     קדם משפט נוסף יתקיים ביום 13.12.00 בשעה 10:30.

16.     כיוון שהאשה לא דיווחה על הגשת התביעה למדור ספציפי לבית הדין הרבני.
     לא בכתב התביעה ולא בהרצאת הפרטים, היה מקום לחייב אותה בהוצאות משפט, אולם הואיל ואני סבור שהדבר יפגע במזונות הקטין, איני עושה זאת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון