להלן החלטה בנושא סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

החלטה

1.     בתיק זה הוגשה תביעה להחזקת ילדים, תביעת מזונות ובקשה לשינוי שם.
התביעות הוגשו על ידי המבקשת גם בשם בנה הקטין.

2.     בני הזוג נישאו באוקראינה והתגרשו ב1990- עוד בהיותם באוקראינה.
המבקשת עלתה ארצה ב1996- יחד עם הבן הקטין ומאז אין בינם לבין המשיב כל קשר.

3.     במסגרת תביעה זו מבקשת המבקשת היתר להמציא את כתבי בית הדין לנתבע במקום מגוריו באוקראינה בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי.

4.     בסעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 1962- נכתב :

"בתי המשפט בישראל מוסמכים...
(2) לפעול לפי הפרק השני והשלישי לחוק זה בכל מקרה שהצורך לעשות כן התעורר בישראל".

הפרק השני בחוק זה עוסק בשאלת החזקת הילד.

לענין התעוררות הצורך לדון בכך בישראל מתייחס כב' השופט ח' כהן בבג"צ 532/79 פוקס נ' וינברג, פ"ד לד(1) 209, 211 :

"השאלה אימתי מתעורר הצורך בישראל לדון דין קטין, היא שאלה שעל בית המשפט להכריע בה לפי נסיבות הענין".5.     מוסיף לכך כב' השופט שינבוים בע"א 86/82 חלו נ' חלו, פ"ד לזן4), 525, 528 :

"אם הילד נמצא בישראל, די בעובדה זו, בדרך בלל, כדי שיהא צריך לדון את דינו במקום הימצאו, כי בית המשפט של המדינה בה הוא נמצא מוסמך לעסוק בעניינו וכדברים אלה נפסקו פעמים רבות לפני כן".

6.     משהוענקה הסמכות לבית המשפט בארץ לפי סעיף 2(76) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אין צורך בחלופותיה של תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד1984-.
(ראה לענין זה את א. גורן, שופט "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה חמישית מעודכנת1999- בעמ' 526).

7.     לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה להמצאת כתבי בית הדין לנתבע על פי כתובתו באוקראינה.

יש לתרגם לרוסית את החומר כולו תוך ציון מפורש שיש להגיש כתב הגנה תוך 60 יום מיום ההמצאה.

8.     ההמצאה תתבצע באחריות ב"כ המבקשת בדואר רשום בצירוף אישור מסירה, אישור שיומצא לאחר חזרתו מאוקראינה לתיק ביהמ"ש.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסויים נטולי אמצעים

 2. מינוי אפוטרופוס לגוף

 3. איך מכריזים על פסול דין ?

 4. תיקון חוק האפוטרופוס הכללי

 5. שלילת אפוטרופסות הורה רוצח

 6. בקשה למינוי אפוטרופוס נוסף

 7. ועדת אפוטרופוס לנפגעי השואה

 8. הודעת האפוטרופוס על נכס נפקד

 9. העברת רכוש של אדם במצב מנטלי ירוד

 10. חוק האפוטרופוס הכללי התשל"ח-1978

 11. הכרה באפוטרופוס על חסוי כהורה יחיד

 12. צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939

 13. אפוטרופוס על חסוי במשפחות חד הוריות

 14. האם מינוי אפוטרופוס בחו''ל תקף בישראל

 15. גילוי מסמכים של האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 16. פעולה של פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס

 17. מינוי אפוטרופוס לקטין לצורך טיפול רפואי

 18. תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל''ח-1978

 19. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

 20. סעיף 76 (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 21. צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התשמ"ד-1983

 22. תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל''ח-1978

 23. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש''ל-1970

 24. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש''ס-2000

 25. תקנות הרכישה לצרכי ציבור (הפקדת פיצויים אצל האפוטרופוס הכללי), התשמ''א-1981

 26. תקנות נכסי גרמנים (תפקידי מועצת האפוטרופוס לנכסי גרמנים וסמכויותיה), תשי''א-1951

 27. תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ''ט-1988

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון