החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

להלן פסק דין בנושא החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית:

החלטה ופס"ד

1.     מבוא

     במסגרת תביעת המשיבה להחזר יציאות והוצאות בגין מזונות ומדור, הגיש המבקש את הבקשה שבפני, לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית.

2.     ההשתלשלות הכרונולוגית של העניינים

     המבקש והמשיבה נישאו זל"ז ביום 16.9.68, ומנישואין אלה נולדו לבנה"ז 3 ילדים, כולם בגירים.

     ביום 15.1.89 הגישה המשיבה תביעה למזונותיה ולמזונות הילדים לביה"ד הרבני האזורי ברחובות.
     ביה"ד הרבני נתן פס"ד במעמד צד אחד, בו חוייב המבקש במזונות האשה והילדים בסך 850 ש"ח לחודש.

     ביום 22.5.89 הגישה המשיבה תביעה לתוספת מזונות לביה"ד הרבני האזורי ברחובות.
     ביום 4.7.89 ניתן פס"ד, האוסר על המבקש להיכנס לדירת מגורי הצדדים, בהסכמתו. כמו כן, חוייב המבקש במזונות ילדיו בסך 500 ש"ח לחודש. מזונות האשה בוטלו.

     ביום 24.12.89 חתמו הצדדים על הסכם גירושין, אשר אושר וקיבל תוקף של פס"ד בביה"ד הרבני האזורי ברחובות ביום 18.1.90.
     בהסכם התחייב המבקש לשלם למזונות ילדיו סך 1,000 ש"ח לחודש.

     בנה"ז התגרשו בתחילת שנת 1990.

     ביום 19.10.99 הגישה המשיבה תביעה לבימ"ש זה לתשלום החזרי יציאות והוצאות בגין מזונות ומדור, במסגרתה הוגשה הבקשה שבפני.

4.     טענות הצדדים

     לטענת המבקש, הסמכות העניינית לדון בתביעת המשיבה הנה לביה"ד הרבני, ולפיכך דין התביעה להידחות.
     לטענתו, מדובר בתביעה רטרואקטיבית להגדלת מזונות הילדים, וע"כ הערכאה השיפוטית אשר דנה בעבר במזונות הילדים - ביה"ד הרבני האזורי ברחובות - היא זו המוסמכת לדון בשינוי גובה המזונות, מכוח כלל הסמכות הנמשכת.
     לחילופין טוען המבקש, כי יש למחוק את התביעה מחמת העדר עילה.

     לטענת המשיבה, ביה"ד הרבני לא קיים דיון לגופו של עניין במזונות הקטינים, והסכום שנפסק למזונותיהם, סך 500 ש"ח, מעיד כי טובת הקטינים לא נשקלה כראוי בביה"ד הרבני.
     לפיכך, טוענת המשיבה, מזונות הקטינים הנם מכוח הסכם הגירושין בלבד, ואין הקטינים קשורים להסכם שבין הוריהם.

     טענה נוספת, אותה מעלה המשיבה הנה, כי תביעתה להחזר הוצאות הוגשה לאחר גירושי הצדדים, ולפיכך אינה בסמכותו הייחודית של ביה"ד הרבני ופתוחה הדרך בפני המשיבה לבור את ביהמ"ש לענייני משפחה כערכאה שתדון בתביעתה.
     
3.     דיון

     דין הבקשה להתקבל.

     כאמור, תביעת המשיבה הנה ל"החזרי יציאות והוצאות בגין מזונות ומדור", וזאת לאחר שהצדדים הגיעו להסכם בדבר גובה מזונות הקטינים, הסכם שאושר וקיבל תוקף של פס"ד בביה"ד הרבני.
הליך, כפי המנוסח בכתב התביעה, לא קיים בבימ"ש למשפחה, ולמעשה מדובר בתביעה להגדלת מזונות במסווה של תביעה להחזר כספי.
מילים אחרות, מדובר בתביעה לשינוי פסה"ד המקורי, בו אושר הסכם הגירושין.

המשיבה הגישה לראשונה את התביעה למזונותיה ולמזונות הילדים לביה"ד הרבני האזורי, ובכך הקנתה לביה"ד סמכות ייחודית לדון במזונות הילדים.

אישור הסכם הגירושין בביה"ד הרבני נעשה מכוח הסכמת הצדדים, ובכך ניתנה אף הסכמת הנתבע לסמכות בית הדין.

לפיכך, על-פי כלל הסמכות הנמשכת, אשר מבוסס על עקרון כיבוד הדדי בין ערכאות, משקנה ביה"ד הרבני סמכות שיפוט בתביעה למזונות, סמכות זו נמשכת גם בעתירה לשינוי פסה"ד המקורי, אם אחד מבעלי הדין מבקש את שינויו.
(ר' בג"צ 6103/93 סימה לוי נ' ביה"ד הרבני הגדול, פ"ד מח (4) 591).

צודקת המשיבה בטענתה, כי הסכם בין הורים אינו מחייב את הילדים, לא לעניין הסמכות ולא לעניין המהות.
טענה זו יכול והייתה מתקבלת בנסיבות בהן היו הילדים מגישים תביעה עצמאית למזונותיהם לבימ"ש למשפחה, אך לא בנסיבות דנן, בהן המשיבה הגישה את התביעה לבימ"ש למשפחה בשמה בלבד, להחזר הוצאותיה שלה.

בימ"ש למשפחה איננו ערכאת ערעור על ביה"ד הרבני, וטענות המשיבה בכתב התביעה, צריכות להטען בביה"ד הרבני או להעלות בערעור בפני ערכאת הערעור המוסמכת.
בנסיבות העניין, הסמכות לדון בתובענה נתנונה לביה"ד הרבני, ואין בידי אלא לקבל את הבקשה ולדחות את תביעת המשיבה.

4.     לאור האמור אני קובעת כדלקמן: -

א.     הבקשה בבש"א 17102/99 מתקבלת.

ב.     התביעה בתיק תמ"ש 84100/99 נדחית.

ג.     המשיבה תשלם למבקש הוצאות הבקשה בסך 1,000 ש"ח + מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן הסעד

 2. סמכות עניינית ארנונה

 3. סמכות עניינית צו הריסה

 4. סמכות עניינית תוקף גיור

 5. סמכות עניינית הקדש דתי

 6. סמכות עניינית קנסות חניה

 7. סמכות עניינית בערר מס שבח

 8. סמכות עניינית פירוק שיתוף

 9. סמכות עניינית תביעות קטנות

 10. סמכות עניינית התיישנות קנס

 11. סמכות עניינית ביטול פטנט

 12. סמכות עניינית בתביעה רכושית

 13. סמכות עניינית ביטול חוזה מכר

 14. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 15. סמכות עניינית בעוולת גניבת עין

 16. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 17. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית

 18. תשלום דמי ניהול - סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה

 20. סמכות עניינית - הסכמים קיבוציים

 21. מבחן הסעד בבית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית בתביעות קניין רוחני

 23. תביעה לחלוקת רכוש - סמכות עניינית

 24. סכסוך בקשר לירושה - סמכות עניינית

 25. בקשה ליישוב סכסוך - סמכות עניינית

 26. חשיפת פרטי גולשים - סמכות עניינית

 27. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 28. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 29. סמכות עניינית חזקה ושימוש במקרקעין

 30. סמכות עניינית בתביעת נזיקין של שוטר

 31. הפקעת קרקעות - סמכות עניינית ייחודית

 32. סמכות עניינית אכיפת הסכם מכר מקרקעין

 33. סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 35. סמכות עניינית לבית משפט מחוזי - משפחה

 36. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 37. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 38. סמכות עניינית בסכסוך משפחתי בעניין כספי

 39. סדרי הקשר בין האב לקטין - סמכות עניינית

 40. קצבה מגרמניה - סמכות עניינית של בית משפט

 41. ההבדל בין תושבות לאזרחות - סמכות עניינית

 42. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל - סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בעניין מתן הוראות לכונס נכסים

 44. סמכות עניינית בית הדין לעבודה בתביעת לשון הרע

 45. סמכות עניינית בתביעת אישה נגד בעל בפשיטת רגל

 46. סמכות עניינית של בית הדין לעבודה בדיני חברות

 47. סמכות עניינית בית הדין לעבודה – סודות מסחריים

 48. צו מניעה זמני לפני הכרעה בשאלת הסמכות העניינית

 49. מחיקת תביעה מחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום

 50. סמכות עניינית בהחלטה בגין ביטול העיקולים על ידי רשם

 51. ניתן להעלות טענת העדר סמכות עניינית בכל שלב של הדיון

 52. סמכות עניינית: מחיקת השעבוד הרשום על הנכס לטובת הבנק

 53. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון

 54. סמכות עניינית לבית הדין לעבודה לשנות פסק הדין המאשר הסכם הפשרה

 55. למי הסמכות העניינית בסכסוך בין חברת ניהול לבין דייר בבית משותף ?

 56. האם הכתרת עילת התביעה כ"עוולת נזיקית" מקנה סמכות עניינית לבית משפט השלום ?

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון