דמי טיפול מזונות

משנפסק תשלום המזונות לתובעת (עקב הגט) זכאית היא לדמי טיפול מן הנתבע.

בית המשפט פסק אשר לדמי טיפול, שהוספו כמרכיב בדמי המזונות כי יש להבהיר, כי אי-תשלום מזונות מזכה אותה בתשלום זה בעד טיפולה בקטינים. במצב יחסים תקין, כאשר הבעל נושא בכל הוצאות הבית ומספק לאישה את מזונותיה, נחשב הטיפול בילדים כמעשה ידיה לצורכי הבית, ומילוי חובה זו נכנס בגדר ההלכה של 'מעשה ידיה תחת מזונותיה';
אולם במקרה של אישה, שאינה מקבלת מזונות מבעלה, מאידך גיסא מטפלת בילדים בני הזוג, דבר שאינה חייבת בו, הבעל מחויב לתת לה דמי טיפול, שכן הטיפול בילדים אינו בא תחת מזונותיה.

להלן פסק דין בנושא דמי טיפול מזונות:

פסק דין

1.     התובעים, אשה ובנה הקטין (בן 15), הגישו נגד הנתבע, הגרוש של התובעת ואבי הקטין, תביעה למזונות (כולל דמי טיפול) ותביעה נוספת מצד התובעת בלבד שהיא תביעה רכושית.

     התביעות הוגשו בתאריך 26.3.98.

2.     לאחר סיום קדם המשפט, בו ניתנה החלטה משמעותית שעוד ידובר בה להלן, נקבע התיק לשמיעת ההוכחות.

     במועד ההוכחות הגיעו הצדדים לפשרה דיונית, לפיה ויתרו על השמעת עדים והגישו סיכומי טענות בצירוף מסמכים לשם קבלת פסק דין.

3.     תמצית טענות התובעים:

א.     התובע מס' 2 סובל משיתוק מוחין, רתוק לכסא גלגלים ותלוי תלות מוחלטת באמו.

ב.     מאז הגט בין הצדדים הפסידה התובעת את זכאותה למזונות ומנגד לא משולמים לה דמי טיפול בקטין הנכה.

ג.     לאחר שגובש הסכם הגירושין, שקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט המחוזי, גילתה התובעת רכוש נוסף של הנתבע והיא תובעת זכויות במחצית ממנו, מכח הלכת השיתוף.

ד.     דמי הטיפול שהתובעת דורשת הם כ 3,000.- ש"ח לחודש למצער.

ה.     התובעת אינה יכולה כיום להשתלב במעגל העבודה.

4.     תמצית טענות הנתבע:

א.     במסגרת הסכם הגירושין קיבלה התובעת את דירת המגורים המותאמת למגורי הקטין הנכה.

ב.     הטיפול של התובעת בקטין מצטמצם לשעות הערב בלבד.

ג.     התביעות של התובעת "מחביאות" תביעה חדשה למזונות עבור עצמה, לאחר הגט.

ד.     מצבה של התובעת מבחינה כלכלית ורכושית הוא טוב לאין ערוך ממצבו של הנתבע.

ה.     כל הסכסוך הרכושי בין הצדדים הוכרע בפסק הדין של כב' השופט פיזם בבית המשפט המחוזי, שאישר את ההסכם בין הצדדים.

5.     דיון:

     אתחיל דווקא בתביעה הרכושית - תמ"ש 11261/98.
     בתאריך 20.10.97 הגיעו הצדדים בעזרתו של כב' השופט פיזם להסכם אשר חילק ביניהם את כל הרכוש ותמציתו היא:

א.     הדירה - לתובעת;
ב.     המוסך - לנתבע;
ג.     חשבונות הבנקים והחובות - באחריות הנתבע, תוך חלוקת חלק מן הכספים לילדים. (ת.א. 687/94).

6.     התובעת אינה יכולה "לפתוח" את הנושא מחדש, ופסק הדין מהווה מעשה בית דין.

     לכן דין התביעה הרכושית - להדחות.

7.     בין הצדדים התנהל הליך קודם בתיק מ.א. 956/90, בפני כב' השופטת גילאור.
     בתאריך 23.6.91 ניתן פסק דין מפורט המחזיק 7 עמודים מודפסים ובו נפסקו מזונות בחיובים נפרדים עבור האשה ועבור כל ילד, לרבות התובע בענייננו.

     בענין "דמי הטיפול" בקטין הנכה נפסק כדלקמן:

     "בכל מקרה, בנסיבות האומללות שכרוכות בגידולו של לירן, ממילא היתה זכאית האשה לדמי טיפול, בהתחשב באופן הנכות שיש ללירן, שעל פי ת4/ יש לו שיתוק מוחין מסוג ספסטי-קוודרופלג וטונוס שרירים מוגבר.
     בגיל 7 הוא מסוגל לזחול על הבטן ואינו מסוגל לזחול על ארבע לקום ולהתיישב לבדו או לשבת לבדו, כך גם אינו יכול ללכת.
     גם הנתבע אישר את הטיפול המסור שנותנת האשה ללירן.
     אינני פוסקת דמי טיפול מאחר ואני פוסקת לתובעת את מזונותיה כפי שאקבע להלן".

8.     אני מקבל את טענות התובעת כי משאיבדה את זכאותה למזונות מיד לאחר מסירת הגט, לפיסקה זו של פסק הדין של בית המשפט המחוזי אין עוד תוקף.

9.     אין מחלוקת כי התובעת מטפלת בקטין באופן מסור, וכך גם נכתב בפסק הדין של בית המשפט המחוזי.

     לכן סבור אני שיש לפסוק לתובעת מס' 1 דמי טיפול בקטין שיהיו בגובה סכום המזונות שתוקפם פג ביום הגט, 3.11.98.

     בתאריך 25.4.99 ניתנה על ידי החלטת ביניים (עמ' 8-9 לפרוטוקול) ובה העברתי את המחלוקת בענין דמי הטיפול לפסק הדין.

10.     עיון בהלכה הפסוקה הביא אותי אל המסקנה כי משנפסק תשלום המזונות לתובעת (עקב הגט) זכאית התובעת לדמי טיפול מן הנתבע.

     בע"א 415/82 תמרי נ' תמרי, פ"ד לח(1), 785, עמ' 811 נפסק מפי כב' השופט יהודה כהן:

     "אשר לדמי טיפול, שהוספו כמרכיב בדמי המזונות, יש להבהיר, כי אי-תשלום מזונות למערערת מזכה אותה בתשלום זה בעד טיפולה בקטינים. במצב יחסים תקין, כאשר הבעל נושא בכל הוצאות הבית ומספק לאישה את מזונותיה, נחשב הטיפול בילדים כמעשה ידיה לצורכי הבית, ומילוי חובה זו נכנס בגדר ההלכה של 'מעשה ידיה תחת מזונותיה'; אולם במקרה של אישה, שאינה מקבלת מזונות מבעלה, מאידך גיסא מטפלת בילדים בני הזוג, דבר שאינה חייבת בו, הבעל מחויב לתת לה דמי טיפול, שכן הטיפול בילדים אינו בא תחת מזונותיה".

     בתיק מ.א. (חיפה) 491/95 - אשר ועקנין נ' עמרי ועקנין (בלש), תקדין-מחוזי 97(2), 325, נפסק מפי כב' השופט יעקבי-שווילי:

     "ועתה לשאלה השניה שהצגתי, היינו מה ראוי היה להותיר כמזונות הילד, משחדלה האשה להיות זכאית למזונות...
     ואולם, זה היה המצב כשניתנה ההחלטה הזמני, שכן אז מזונות הילד לא כללו דמי טיפול, כיון שנפסקו מזונות לאשה (ראה ע"א 415/82, פ"ד לח(1) 785, 811, לפיו כשנפסקים מזונות לאשה, אין פוסקים דמי טיפול לילד). לא כן לאחר הגרושין, שאז מזונות הילד כוללים גם דמי טיפול (ראה ע"א 15/82, פ"ד לז(2) 18, 24, לפיו משחדלה זכות אשה למזונות לעצמה, קמה ונעורה הזכות לדמי טיפול לילד)".

11.     לפיכך מתקבלת התביעה בתמ"ש 11260/98 ונדחית התביעה בתמ"ש 11261/98.

     אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת מס' 1 דמי טיפול עבור התובע מס' 2 בשעור סכום המזונות שנפסק לתובעת מס' 1 על ידי כב' השופטת גילאור ובכפוף למנגנון ההצמדה באותו פסק דין.

     חיוב דמי הטיפול הוא מיום הגט, 3.11.98 ואילך, ועקב היותו של הקטין נכה לא ייפסק חיוב זה בהגיעו של הקטין לבגרות.

     אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון