בקשה להעברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה

להלן החלטה בנושא בקשה להעברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה:

החלטה

1.     בפני בקשה של הנתבעת 1 להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא.

2.     עסקינן בתביעה שהגיש המשיב, שהוא בעלה של הנתבעת 1, נגדה ונגד איילון חברה לביטוח בע"מ - מקום עבודתה של הנתבעת 1.

3.     התביעה היא על סך 80,000 ₪ בגין טענה לפרסום לשון הרע נגד התובע ולדרישת פיצוי.

4.     הנתבעת טוענת, כי בינה ובין התובע מתנהלות תביעות בבית משפט לענייני משפחה בכפר סבא וכן בבית הדין הרבני.
הסכסוך נשוא התביעה עילתו סכסוך בתוך המשפחה כמשמעותו בסעיף 1 (2) לחוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה - 1995 ועל כן יש להעביר את התובענה לבית משפט לענייני משפחה.
בתיק טרם הוגש כתב הגנה ואף הנתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה.5.     התובע טען, כי אין מדובר בתובענה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה אלא "מדובר בתביעת נזיקין בגין עילת לשון הרע ללא קשר ישיר לסכסוך האישי בין הצדדים, בוודאי שלא מדובר בסכסוך "בתוך המשפחה". (מתוך סעיף 6 לתגובה).

עוד טען ב"כ התובע, כי בכתב התביעה הנטען, כי הפרסום נעשה על ידי נציגי הנתבעת 2 ועל כן ברור, שיש להגיש את התביעה נגדה בבית משפט השלום ומדובר בהליך אזרחי לכל דבר ועניין.

6.     ב"כ המבקשת בתשובתו ציין, כי מדובר בפירוש בסכסוך שמקומו להתברר בבית משפט לענייני משפחה.
עוד ציין, כי הוא לא עתר בשם הנתבעת 2, אלא בשם הנתבעת 1, אך גם אם תתקבל הבקשה ויועבר הדיון בתביעה לבית המשפט לענייני משפחה, כי אז תהיה לבית משפט לענייני משפחה הסמכות להורות על צירוף צדדים או תובענות המתנהלות בבית משפט אחר לאור סעיף 6 (ה) (ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה - 1995.

7.     לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה יש להורות על העברת הדיון בתובענה לבית המשפט לעניני משפחה בכפר סבא:
שני תנאים מצטברים מקימים סמכות לבית משפט לענייני משפחה לדון בתובענה אזרחית:
(1)     התנאי הראשון - קיומה של תובענה אזרחית שהגיש אדם נגד בן משפחתו.
(2)     התנאי השני - עילת התובענה היא סכסוך בתוך המשפחה.

8.     במקרה דנן, הנתבעת 1 היא אשתו של התובע. התובע בכתב התביעה מציין טענות בנוגע לפרסום לשון הרע, אך כאשר מעיינים בכתב התביעה ניתן לראות, כי מדובר בפרסום שיש לו קשר ישיר לסכסוך בתוך המשפחה.
התובע טוען ,כי הנתבעת 2 תלתה בלוח המודעות בלובי הכניסה לבניין מודעה ובה נאמר:
"אל שושי מאת ההנהלה. אדם בשם יעקב נוביק לא לעלות אותו לקומה שביעית (או שמינית) הוא אדם אלים ומסוכן". (מתוך סעיף 10 לכתב התביעה).
בסעיף 12 לכתב התביעה נטען, כי הנתבעת 1 היא זו אשר יזמה את המודעה וכי נכתב בסעיף 15, כי כל העובדים "אשר מכירים את התובע והסכסוך עם הנתבעת הסיקו מהמודעה כי התובע אלים ומסוכן".
מכתב התביעה עצמו עולה, כי מדובר בנגזרת של הסכסוך המשפחתי שבין הצדדים ואין כל מקום לקיים את ההתדיינות בין התובע והנתבעת 1, בבית משפט השלום.

9.     ברע"א 6558/99 חבס ואח' נ' חבס, פ"ד נד (4) 337, 343-344, נקבע:
תובענה אזרחית עילתה בסכסוך בתוך המשפחה אם סיבת הסכסוך או מקורו הוא ביחסי המשפחה...
נראה לי כי אמת-המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה.
נמצא, כי מחד גיסא לא די בקשר רחוק וזניח. מאידך גיסא לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרותה של עילת התביעה הוא הסכסוך המשפחתי. די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה. גישה זו מתבקשת מהתכלית המונחת ביסוד סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה...
מתי נאמר, כי אופיו המשפחתי של הסכסוך תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה? התשובה הינה, כי יש לאתר את גורמי הסכסוך השונים, תוך בחינת השאלה, אם לגורמים המשפחתיים היתה השפעה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה. בעניין זה ניתן לסמוך על מספר הנחות (עובדתיות), המשקפות את מציאות החיים".9.     באשר לנתבעת 2:
הנתבעת 2 עדיין לא הגישה כתב הגנה בתיק או כל בקשה אחרת.
הערכאה המתאימה אשר אמורה לבחון, אם הסכסוך בין התובע והנתבעת 2 ידון אף הוא בבית המשפט לענייני משפחה, היא הערכאה המוסמכת עניינית לדון בתביעה.
כלומר, בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא.
יפה לעניין זה ההחלטה שצורפה לתשובת ב"כ המבקשת:
בר"ע 698/06 צ'ש' בע"מ נ' נ'ע'.

לפיכך, לא אקבע מסמרות בנוגע לשאלת הסמכות באשר לסכסוך בין התובע והנתבעת 2.

10.     לסיכום:
א)     לאור האמור לעיל, יועבר התיק לבית משפט לענייני משפחה בכפר סבא, שלו הסמכות העניינית לדון בסכסוך בין התובע ובין הנתבעת.

ב)     הנתבעת 2 תגיש את כתב ההגנה ו/או כל בקשה אחרת שתמצא לנכון לבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, ובית משפט לענייני משפחה בכפר סבא יקבע באיזו ערכאה יידון הסכסוך בין התובע והנתבעת 2.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נוהל הדיון בערר

 2. ביטול הסדר דיוני

 3. הזמנת מתורגמן לדיון

 4. צילום דיון בבית משפט

 5. העברת דיון למחוז אחר

 6. הקלטת דיון בבית המשפט

 7. בקשה להעברת דיון לחיפה

 8. תקנה 177 - רציפות הדיון

 9. בקשה לדחיית דיון הוכחות

 10. העברת הדיון לבית דין אחר

 11. בקשה לדיון בדלתיים סגורות

 12. סירוב הנאשם להתייצב לדיון

 13. בקשה לקביעת מועד דיון דחוף

 14. מימון הקלטת דיון בבית המשפט

 15. בקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה

 16. בקשה להפרדת הדיון לשני שלבים

 17. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות

 18. בקשה לשמיעת עד אחרי דיון הוכחות

 19. דחיית דיונים בבית המשפט במתכוון

 20. מצהיר שלא התייצב לדיון בבית משפט

 21. אי הודעה על ביטול דיון בבית משפט

 22. העברת דיון בבית משפט לענייני משפחה

 23. כללי הדיון בבקשות לגיור, התשס"ו-2006

 24. נוהל עבודת הועדה למימי חופין ודיוניה

 25. חיוב בהוצאות עקב הארכת הדיון שלא לצורך

 26. חוק כפיית ציות ודרכי דיון בתי דין דתיים

 27. חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993

 28. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה

 29. הודעה לנאשם בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי

 30. דיון בדלתיים סגורות בבית משפט לענייני משפחה

 31. דיונים בבית משפט בנושא מס הכנסה בדלתיים סגורות

 32. הסדר דיוני בשאלת הנזק והמשך דיון בשאלת החבות

 33. דיון בערעורים בנושא בינוי ופינוי של אזורי שיקום

 34. מתי ניתן להרשות לאחד הצדדים לחזור בו מהסכמה דיונית ?

 35. תקנות הקאדים (סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי), תשל''א-1971

 36. תקנות המתעסקים ברפואה (סדרי דין בדיון משמעתי), תשל''ו-1976

 37. עיכוב בשמיעת התיק - סרבול הליכים משפטיים וקיום הליכים מיותרים

 38. בדיון ההוכחות הוחלט כי התמליל יישאר בתיק אך יינתן לו המשקל ההולם

 39. כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), התשנ"ו-1996

 40. תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התשן-1990

 41. נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התשנ"ז-1997

 42. כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב), התשס"ח-2008

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (הסדרים לקיום דיונים לפי סעיף 29 לחוק), התשנ''ז-1997

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון