חוב פרמיה ביטוח מקיף

להלן פסק דין בנושא חוב פרמיה ביטוח מקיף:

פסק דין

בפני תביעה כספית בסך 1,695 ₪ אשר הוגשה על ידי התובעת, חברת ביטוח נגד הנתבע בגין אי תשלום דמי ביטוח מקיף לרכב מונית מסוג "סקודה אוקטביה" מס' רישוי 25-137-56 (להלן:"הרכב").
לטענת התובעת, פוליסת הביטוח נכנסה לתוקף החל מיום 1.6.05 ובוטלה על ידה ביום 20.9.05 מחמת אי תשלום. סכום התביעה הינו בגין דמי הביטוח, אותם חייב לה הנתבע עד למועד ביטול הפוליסה.

לטענת הנתבע כל שביקש מסוכנות הביטוח "קיל" בתל אביב , באמצעות פקידה בשם אתי ועקנין, היה ביטוח חובה לרכב, עבורו שילם בכרטיס האשראי שברשותו וכן קיבל הצעה לביצוע ביטוח מקיף וביקש לשקול את ביצועו בטענה, שהינו עומד למכור את המונית בתוך תקופה בת שלושה חודשים.
לגרסתו, בחן את ההצעה שהוגשה לו במשך שבוע ימים ובחר שלא לבצעה.
לטענת הנתבע, הוא הודיע לגב' ועקנין באותה פגישה שאם וכאשר יחליט לקבל את הצעתה לביטוח מקיף יודיע לה על הסדר התשלומים. יתרה מכך, הוא הודיע לגב' ועקנין שלא ניתן לעשות לו ביטוח מקיף בחברת "הכשרת הישוב", משום שקיימת אצלה יתרת חוב שלו מתקופה קודמת. עוד לגירסתו, הוא לא חתם על הצעת הביטוח, הוא נספח א' לכתב התביעה, לא התחייב לשלם לתובעת דבר ומכר את רכבו לאחר כשלושה חודשים. את הביטוח המקיף לרכבו החדש, ערך בסוכנות ביטוח אחרת.

דיון
המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלה האם חתם הנתבע על נספח א' לכתב התביעה, הוא טופס הצעה לביטוח מקיף לרכב, אם לאו והאם התחייב לשלם עבורה לתובעת.

מטעם התובעת העידה בפני גב' ליאורה עמיר, חתמת בסוכנות הביטוח "קיל" אשר לא ראתה מעולם את הנתבע ואף לא נכחה בעת מילוי נספח א' לכתב התביעה - הצעת הביטוח (עמ' 3 שורה 17 עד עמו' 4 שורה 1 לפרוטוקול).

כל תצהירה של גב' עמיר, מתבסס למצער, על עדות שמיעה מהגב' ועקנין, הגם שהיא לא מפרטת בתצהירה שהגב' ועקנין מסרה לה זאת. על פניו נראה שכל תצהירה מסתמך על טופס הצעת הביטוח ומסקנתה לגבי נוהל העבודה בסוכנות הביטוח "קיל". הגב' אתי ועקנין לא הובאה לעדות מטעם התובעת וניתנה בענין בקשתה לדחיית הדיון החלטה מפורטת בתחילת דיון ההוכחות. משכך אין בפני כל עדות מטעם התובעת, לפיה הנתבע חתם על טופס הצעת ביטוח מקיף.

וכבר נקבע כי "אי הבאת עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו מחשיפתו לחקירה שכנגד... ככלל,אי העדת עד רלוונטי "יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו...". (ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245. ת.א. (ראשון לציון) 4712/01 ב.ג. את א. נ' צ'רבוס ניהול, תק-של 2002 (2) 650, עמ' 655.

הנתבע בתצהירו מכחיש את חתימתו על נספח א' לכתב התביעה ואת ביצוע ביטוח המקיף ומאשר שביצע ביטוח חובה בלבד לרכב, מהסיבה שהתכוון למכור את הרכב והצעת התובעת לביטוח המקיף הייתה יקרה עבורו. בנוסף, לגרסתו הוא לא קיבל מעולם את הצעת הביטוח ו/או הפוליסה עצמה והתובעת אף לא המציאה כל מסמך לפיו הפוליסה נמסרה לנתבע.

"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו (602ז')". עא 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595)
לטענת הנתבע, שלא נסתרה, הוא שילם את מלוא ביטוח החובה, ולא מסר לתובעת התחייבות לתשלום ביטוח המקיף אם בהוראת קבע, בשקים, בכרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.

בחקירתו הנגדית העיד, כי בכתב הגנתו ציין שביטל את הביטוח המקיף, כאשר כוונתו הייתה שביקש לעשות ביטוח חובה בלבד ולאחר בדיקת הצעת התובעת, לגבי ביטוח מקיף בחר שלא לבצעו (עמוד 4 שורות 27-26 , עמוד 5 שורות 8-2 לפרוטוקול).

הנתבע הסביר שמסר לגב' ועקנין את רישיון הרכב שלו ואת פרטיו האישיים בעת ביצוע ביטוח החובה ועל פי בקשתה, אולם ביקש שהות למתן תשובה על הצעת המחיר לביטוח המקיף שניתנה לו (עמוד 5 שורות 17-15 לפרוטוקול).

מהראיות והעדויות שהובאו בפני, עולה כאמור, כי התובעת לא העידה מטעמה את מי שבפניו, לטענתה, חתם הנתבע על הצעת הביטוח וכן לא המציאה כל מסמך לפיו הצעת הביטוח ו/או פוליסת ביטוח המקיף נשלחו לנתבע. אציין כי לטענת ב"כ התובעת בסיכומיה לפיה אנשים נוספים מטעם התובעת פעלו מול המבוטח בשמות רוית ודוד, הרי שגם אלה לא העידו בפני.
לטענת ב"כ התובעת לסתירות בעדות הנתבע לעניין הטענה שביקש לבטל את ביטוח המקיף, אין בה ממש, כיוון שהנתבע הסביר שהודיע לגב' ועקנין שאינו מעוניין בביטוח המקיף. יתרה מכך אין בפני התובעת כל התחייבות של הנתבע לשלם את ביטוח המקיף ולטענתו שלא נסתרה הוא לא חתם על הצעת הביטוח, לא התחייב לכך ולא מסר כל אמצעי תשלום (עמוד 4 שורות 12 ,14 לפרוטוקול).

משטען הנתבע כי לא חתם על הצעת הביטוח, חלה ההלכה ולפיה: "ההלכה היא, כי כאשר נתבע כופר בחתימתו על מסמך, על התובע להראות כי החתימה על גבי המסמך היא אמנם חתימתו של הנתבע כלל זה נובע מכך שנטל השכנוע להוכחת כל מרכיביה של התביעה מוטל על התובע. (ע"א 316/79 חמדאן נ' ליאני ואח' פ"ד לד (2), 309 וע"א 5293/90 בנק הפועלים נ' שאול רחמים בע"מ. פ"ד מז (3) 240, 261).
לאור המפורט לעיל, אני קובעת שהתובעת לא השכילה להוכיח את תביעתה.
אני דוחה את התביעה.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות בסך 1,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח רכב נשרף

 2. בחירת מוסך הסדר

 3. ביטוח תכולת רכב

 4. ביטוח שריפת רכב

 5. ביטוח גחון רכב

 6. ביטוח משאית סקניה

 7. ביטוח נהג נקוב בשם

 8. ביטוח משאית איווקו

 9. חוב פרמיה ביטוח רכב

 10. ביטוח נזק לרכב שכור

 11. חוב פרמיה ביטוח מקיף

 12. ביטוח שריפת רכב חונה

 13. שווי רכב לצורכי ביטוח

 14. ביטוח נזק לגיר מכונית

 15. אי תשלום דמי ביטוח רכב

 16. ביטוח רכוש לרכב טויוטה

 17. פגיעה ברכב חונה - ביטוח

 18. נהיגה בלי מלווה - ביטוח

 19. ביטוח נזק לרכב פולקסווגן

 20. ביטוח תוספות שהותקנו ברכב

 21. ביטוח מונית - תאונת דרכים

 22. ביטוח רכב אחרי העברת בעלות

 23. ביטוח מושלם לרכב - טוטל לוס

 24. פוליסה לביטוח רכב רכוש מקיף

 25. תביעת שיבוב ביטוח מקיף רכוש

 26. ביטוח נזקי רכוש לרכב סוזוקי

 27. קיזוז חוב מתגמולי ביטוח רכב

 28. דחיית כיסוי ביטוחי - נזקי רכב

 29. שריפת רכב - דחיית כיסוי ביטוחי

 30. פוליסת ביטוח רכב - השתתפות עצמית

 31. נהיגה תחת השפעת סמים - ביטוח מקיף

 32. ביטוח שימוש ברכב פרטי לצורכי עבודה

 33. ביטוח נזקים לרכב בגין דריסת בעל חיים

 34. התניית פוליסת ביטוח רכב במערכת אזעקה

 35. נהיגה ללא רשות בעל הרכב – ביטוח תאונה

 36. שלילת כיסוי ביטוחי בכל מקרה בו הרכב נמכר

 37. פיצוי על הוצאות כינון בפוליסת ביטוח רכב

 38. דחיית ביטוח רכב בגין אי התקנת אמצעי מיגון

 39. "פוליסה התקנית" שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח

 40. חוק ביטוח רכב מנועי תקופת מעבר לענין אבנר

 41. תשלום סכום נמוך מהנטען עבור חלפים לרכב הניזוק

 42. תגמולי ביטוח בגין נזקים לרכב במסגרת תאונת דרכים

 43. פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל-1970

 44. חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ"ז-1996

 45. תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970

 46. שיחה המוקלטת בדיסק לגבי הזמנת פוליסת ביטוח צד ג' לרכב

 47. תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס''ד-2004

 48. תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 49. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ''ו-1986

 50. סעיף 15 לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח - תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי

 51. תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס''א-2001

 52. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס''א-2001

 53. תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס''ג-2003

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון