בקשה בעל פה לעשות ביטוח

השאלה העובדתית, בה חלוקים הצדדים הנה, האם, כגרסת חברת הביטוח לפיה הנתבעת בקשה מהסוכן, שחברת הביטוח תנפיק עבור רכבה, פוליסת ביטוח מקיף, או, כגרסת הנתבעת, לא היו דברים מעולם, וכל שביקשה הוא, שחברת הביטוח תנפיק לה תעודת ביטוח חובה עבור רכבה, ביטוח, שעבורו שלמה מראש, באמצעות כרטיס האשראי שלה.

בית המשפט פסק כי חברת הביטוח לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח, שהנתבעת ביקשה בעל פה, פוליסת ביטוח מקיף לרכבה.

להלן פסק דין בנושא בקשה בעל פה להנפיק פוליסת ביטוח:

פסק דין


בפני תביעה בסך 1,160 ₪, אשר הוגשה על ידי התובעת, חברת ביטוח, כנגד הנתבעת.

א.     טענות התובעת

1.      ביום 6.11.01, הנפיקה התובעת לנתבעת, על פי בקשתה, פוליסת ביטוח לרכב מסחרי ופרטי. דמי הביטוח לא שולמו ועל כן, הפוליסה בוטלה.

2.     הנתבעת נותרה חייבת, בגין אי תשלום דמי הביטוח, נכון ליום 1.12.02, סך של 1,157 ₪ ונכון ליום התביעה, סכום החוב הנו 1,160 ₪.

ב.     טענות הנתבעת

1.     בחודש אוקטובר 2001, התקשרה הנתבעת לסוכנות הביטוח ש.נ.מ., באמצעות סוכן הביטוח, יהודה גבאי (להלן "הסוכן"), כדי לבטח את רכבה בביטוח חובה בלבד.

זו הייתה שיחת הטלפון היחידה שהיא ביצעה מיוזמתה, אל הסוכן.

מכיוון שביקשה פוליסת ביטוח חובה בלבד, שלמה עבורה, באמצעות כרטיס האשראי שבחזקתה.

2.     באותו מעמד ביקשה הנתבעת הצעה לביטוח מקיף, תוך ציון, שאם תרצה בביטוח תודיע על כך לסוכן.

הצעת המחיר לביטוח המקיף הייתה יקרה והחליטה שלא לקבל את ההצעה. בשיחת טלפון, היא הודיעה לסוכן, לאחר שהציע לה את מחיר הביטוח המקיף, כי אינה מעוניינת בביטוח מקיף.

3.     לאחר מספר שבועות, קבלה הנתבעת מסמכים לביצוע בדיקת מיגון לרכב, אליהם לא התייחסה, מאחר ובחרה שלא לבטח את הרכב, כאמור, בביטוח מקיף.

לגרסתה, מזכירתו של הסוכן טלפנה אליה מספר פעמים ובקשה ממנה לבצע את בדיקת המיגון, אך הנתבעת השיבה לה שהבדיקה אינה רלוונטית, עקב העובדה שאינה רוצה בביטוח מקיף.

לאחר כחצי שנה, התקשר אליה הסוכן, בטענה שנצבר חוב שלה לתובעת בגובה 1,200 ₪. היא השיבה לו, שוב, כי לא עשתה ביטוח מקיף, אך הוא המשיך להתקשר בדרישה לתשלום החוב, ותוך איום בתביעה משפטית.

כתוצאה מכך, היא פנתה למשרדו כדי לבדוק את מקור החוב ומשהסתבר לה שמדובר בחוב בגין ביטוח מקיף, שלחה אליו מכתב, ביום 15.1102, בו היא מפרטת את התנהלות הדברים ומצינת, כי לא בקשה מעולם ביטוח מקיף, לא חתמה על כל מסמך לביצועו ולא ערכה לכן, בדיקת מיגון.

4.     לאחר שנשלח מכתב זה אל הסוכן, הופסקו הפניות הטלפון מטעמו, והתקבל כתב תביעה זה.

ג.     דיון

השאלה העובדתית, בה חלוקים הצדדים הנה, האם, כגרסת התובעת, הנתבעת בקשה מהסוכן, שהתובעת תנפיק עבור רכבה, פוליסת ביטוח מקיף, או, כגרסת הנתבעת, לא היו דברים מעולם, וכל שביקשה הוא, שהתובעת תנפיק לה תעודת ביטוח חובה עבור רכבה, ביטוח, שעבורו שלמה מראש, באמצעות כרטיס האשראי שלה.

1.     אין חולק, כי בחודש נובמבר 2001, הנתבעת פנתה טלפונית אל הסוכן, יהודה גבאי, כדי שינפיק לרכבה ביטוח חובה והיא שלמה את דמי ביטוח החובה, באמצעות כרטיס אשראי, אשר מספרו נמסר לסוכן באותה שיחת טלפון.

2.     לטענת הסוכן, באותה שיחת טלפון בקשה ממנו הנתבעת, להוציא הן פוליסת ביטוח חובה והן פוליסת ביטוח מקיף, לרכב שבבעלותה.

לגרסתו, היא קיבלה, טלפונית, הצעת מחיר לשתי הפוליסות, כאשר הצעת המחיר לביטוח המקיף הייתה 2,697 ₪, עם אפשרות להוזילו לסך 2,500 ₪, במעמד ביצוע התשלום בפועל.
לגרסתו, בשיחת הטלפון הנתבעת אישרה את ביצוע שני הביטוחים.

3.     פרטי כרטיס האשראי, הרשומים בהצעת הביטוח, נספח א' לתצהירו, נתנו על ידה לצורך חיוב בגין פרמיית ביטוח חובה (סעיפים 2 ו-5 לתצהירו).

לגרסת סוכן הביטוח, בשיחת הטלפון בה נתנה לנתבעת הצעת המחיר המוזלת, היא אישרה את ההצעה ונתנה הוראה מפורשת לביצוע שני הביטוחים.
לגרסתו, הנתבעת טענה, כי תמסור לו תוך מספר ימים, מספר כרטיס אשראי אחר, לצורך ביצוע תשלום ביטוח מקיף וכן, תבצע את בדיקת המיגון אשר נשלחה אליה ביחד עם פוליסת הביטוח.

לגרסתו, נשלחו אל הנתבעת פוליסת ביטוח חובה, ביטוח מקיף וטופס לעריכת בדיקת מיגון.

4.     לגרסת סוכן הביטוח, משלא שולמו דמי הביטוח המקיף ולא הועברו מספר כרטיס האשראי לתשלומו וטופס עריכת בדיקת מיגון, הוא פנה אליה טלפונית והיא הבטיחה שוב, כי אלה יועברו אליו בהקדם.

5.      הנתבעת לא שלמה את הפרמיה בגין פוליסת ביטוח מקיף ועל כן, זו בוטלה על ידי התובעת ביום 22.3.02.

6.      בחקירתו הנגדית, השיב סוכן הביטוח, לחקירת הנתבעת :
     "ש. ביקשתי מקיף
ת. בקשת לעשות חובה עם הצעת מקיף
ש. הניירת היחידה שהגיעה אלי הייתה של בדיקת מיגון מקיף
ת. משיחות של הפקידות שלי, הן אמרו לך שאם את לא רוצה לעשות בדיקת מיגון ולא ביקשת מקיף, תשלחי טופס ביטול. אי אפשר להחזיק פוליסה בלי הודעת ביטול מצידך. את הביטוח בקשת ממני". (עמוד 4 שורות 8 -15 לפרוטוקול).

7.     לגרסת הנתבעת, משלא ערכה את בדיקת המיגון על פי הטופס אשר נשלח אליה, התקשרה אליה מזכירת הסוכן, כדי שהבדיקה תבוצע והנתבעת השיבה לה, שאין טעם לעשותה, כיוון שהיא לא ביקשה ולא עשתה ביטוח מקיף לרכבה.

לשיחות נוספות של מזכירת הסוכן, השיבה שוב ושוב את אותה תשובה.

8.     בחקירתה הנגדית היא חזרה על גרסתה, כי לא הסכימה להצעת המחיר של פוליסת הביטוח המקיף, גם לאחר שהוצעה לה הנחה מהמחיר לסך של 2,500 ₪. לגרסתה, היא מעולם לא השיבה לסוכן שהיא תשקול את ההצעה ותמסור לו מספר כרטיס אשראי אחר לחיוב, כיוון שאין ולא היה מעולם בחזקתה כרטיס אשראי אחר.

9.     לגרסתה, למרות שבטופס ההצעה, אשר מולא על ידי הסוכן, רשום כי ברכב מותקן אמובילייזר ואזעקה, שני אלה לא היו קיימים ברכב והיא כלל לא נשאלה אם יש כאלה.

10.      לגרסתה, היא לא קיבלה את פוליסת הביטוח המקיף, אלא רק את תעודת החובה, בצירוף טופס לעריכת בדיקת מיגון.
עוד לגרסתה, מעולם לא נתבקשה על ידי מזכירותיו של הסוכן, לשלוח מכתב לביטול הביטוח ואישרה כי לא הייתה לה פוליסת ביטוח מקיף חופפת בחברה אחרת, כיוון שלא מוטלת עליה חובה לבטח את הרכב בביטוח מקיף.

11.     בנספח א', הוא הצעת הביטוח, אשר מולאה על ידי הסוכן טלפונית ובו פרטי הנתבעת והרכב שבבעלותה, מצוין בתחתית המסמך מצד שמאל "לשלוח יחד עם תעודת החובה אישור בדיקת מיגון".
מכיתוב זה ניתן ללמוד, כי התובעת ו/או הסוכן שלחו אל הנתבעת רק תעודת ביטוח חובה ולא את תעודת הביטוח המקיף, מה שמאשר את גרסתה, כי הזמינה וקיבלה רק את תעודת ביטוח החובה ולא את הפוליסה לביטוח מקיף של הרכב.

סוכן הביטוח מאשר בתצהירו, כי פרטי כרטיס האשראי הרשומים בהצעת הביטוח, נמסרו על ידי הנתבעת, לצורך חיובו בתשלום ביטוח החובה (סעיפים 2 ,5 לתצהירו).

התובעת, שעליה מוטל נטל ההוכחה של תביעתה, לא הציגה בפני הצעה לביטוח מקיף, חתומה על ידי הנתבעת, לא הציגה בפני כל אישור שפוליסת ביטוח מקיף, נשלחה אל הנתבעת וכאמור, הכיתוב על גבי הצעת הביטוח ולפיו, טופס בדיקת מיגון יישלח ביחד עם תעודת החובה, מחזק את גרסת הנתבעת, כי לא נשלח אליה ביטוח מקיף (עמוד 6 שורה 19 לפרוטוקול), כאשר לטענת סוכן הביטוח, שתי הפוליסות, ביחד טעם טופס בדיקת מיגון, נשלחו אל הנתבעת יחדיו (סעיף 6 לתצהירו).

התובעת לא הציגה בפני כל מכתב לוואי ו/או כל מסמך אחר, אליו צורפה פוליסת ביטוח מקיף אשר נשלחה לנתבעת.

ועל אי הבאת ראיה כבר נאמר:
החזקה הראייתית בדבר הימנעות הנתבע מהבאת ראיה רלוונטית, הקובעת, כי אם בעל דין נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ניתן להסיק שאילו הבואה הראיה היא היתה פועלת נגדו ויש בהימנעותו כדי לאשש את גירסת הצד שכנגד.

"מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו (602ז')". עא 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595)

בניגוד למפורט בסעיף 6 לתצהיר סוכן הביטוח ולפיו, שתי הפוליסות וטופס בדיקת המיגון, נשלחו אל הנתבעת יחדיו, עולה מ- ת/1, כי תעודת ביטוח החובה כשהיא משולמת, באמצעות אותו כרטיס אשראי, אשר מספרו נמסר טלפונית לסוכן הביטוח, נשלחה אל הנתבעת באמצעות הפקס (ת/1).

סוכן הביטוח העיד בפני, כי פקידות משרדו, הן ששוחחו עם הנתבעת טלפונית והודיעו לה שעליה לשלוח מכתב ביטול לפוליסה (עמוד 4 שורות 13- 15 לפרוטוקול)

היה על התובעת להעיד את אותן פקידות, כדי להוכיח את גרסתה.


ועל אי הבאת עד כבר נאמר:
"אי הבאת עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו מחשיפתו לחקירה שכנגד" וכן "... אבכן, ככלל, אי העדת עד רלוונטי "יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו..." (ראה: ע"א 641/87) קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245. ת.א. (ראשון לציון) 4712/01 ב.ג. את א. נ' צ'רבוס ניהול, תק-של 2002 (2) 650, עמ' 655.
ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח'. פד"י מה (4), 651, 654) ודי לי בדברים אלו.

איני מקבלת את טענת ב"כ התובע בסיכומיה, לפיה היה על הנתבעת לפנות בכתב אל סוכן הביטוח, במועד מוקדם יותר ממכתבה אשר נשלח אל סוכן הביטוח בחודש נובמבר 2002.

התובעת ו/או סוכן הביטוח, לא פנו אל הנתבעת בכתב כדי שזו תשיב להם וגם על פי עדות הסוכן, פקידות משרדו שוחחו עם הנתבעת טלפונית.

"נאה דורש, נאה מקיים". משהתובעת לא פנתה אל הנתבעת בכתב, אין לה להלין אלא על עצמה וטענתה כי על הנתבעת היה להשיב לה בכתב, אין לה על מה שתסמוך.
הפנייה בכתב מאת הנתבעת, בהתאם לעדותה, הייתה יוזמה שלה, לפניותיו הטלפוניות של סוכן הביטוח ומזכירותיו ובהן לטענתה , נאמר לה, כי תוגש כנגדה תביעה.

ד.      סוף דבר

לאור המפורט בפסק דיני זה, התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח, שהנתבעת ביקשה בעל פה, פוליסת ביטוח מקיף לרכבה.

אני דוחה את התביעה.

התובעת תשלם לנתבעת הוצאות, בסך 500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף חוזה בעל פה

 2. הסכם תיווך בעל פה

 3. דיירות מוגנת בעל פה

 4. צוואה בעל פה מאוחרת

 5. הסכם שכר טרחה בעל פה

 6. הודעה על פיטורים בעל פה

 7. בקשה בעל פה לעשות ביטוח

 8. אישור פסק בוררות בעל פה

 9. הסכם בעל פה בין בני זוג

 10. חוזה בעל פה לקניית דירה

 11. עדות בעל פה כנגד מסמך בכתב

 12. הבטחה שלטונית לשכירות בעל פה

 13. טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב

 14. העברת זכויות יוצרים בעל פה

 15. הסתמכות על הסכם בעל פה עם הבנק

 16. תביעה לאכיפת הסכם שנעשה בעל פה

 17. האם אפשר לעשות ערבות בעל פה ?

 18. הארכת הסכם שכירות מעת לעת בעל פה

 19. מימוש אופציה בחוזה שכירות בעל פה

 20. הסכם שכר טרחה בעל פה עם עורך דין על אחוזים

 21. הסכמה בעל פה ובהתנהגות להארכת תקופת השכירות

 22. סיכום בעל פה לפריסת חיובי תשלום מס לתקופה ניכרת

 23. החלטות מבלי שהתקיים דיון בעל פה לפני בית הדין האזורי

 24. הסתמכות על הבטחה בעל פה על ידי עובדי הבנק כי יינתן אשראי

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון