עונש על הפרת זכויות יוצרים

להלן גזר דין בנושא עונש על הפרת זכויות יוצרים:

גזר דין

הנאשם הורשע לפי הודאתו ב- 5 אישומים המייחסים לו 5 עבירות של הפרת זכות יוצרים לפי סעיף 3(1)(ב) לפקודת זכויות יוצרים 1924.

העבירות מתפרסות על פני 5 שנים - מנובמבר 95 ועד פברואר 2000. בסה"כ מדובר במאות קלטות וידאו מזויפות, עליהן הועתקו יצירות הנתונות לזכויות יוצרים.

ההעתקה המפרה התבטאה בין היתר בשכפול קלטות, עטיפתן בעטיפות ובקופסאות מזויפות, באופן שיש בו להטעות שמדובר בקלטות שאינן מזויפות.

באישום השלישי צוין כי באוגוסט 97, במסגרת הליך אזרחי נגד הנאשם, נערך הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין בין הנאשם לאגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות בע"מ ואחרים, לפיו ניתן נגד הנאשם צו מניעה קבוע, האוסר עליו כל פעילות של העתקה או שכפול קלטות, ראה עובדה מס' 2. למרות פסק הדין ועל אף התחייבותו של הנאשם להימנע מפעילותו המפרה בעתיד, חזר לסורו כמפורט באישומים 3-5.

לנאשם עבר פלילי מכביד שראשיתו עוד בשנת 76, לחובתו עשרות תיקים שעניינם עבירות רכוש. הרשעתו האחרונה משנת 1997, היא עבירה של הפרת זכויות יוצרים ומגזה"ד עולה שמדובר באותה פעילות פלילית של מכירת קלטות מזויפות תוך הפרת החוק. ביהמ"ש הטיל על הנאשם בגין עבירה זו מאסר של 60 יום לריצוי בעבודת שירות ו- 7 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים.

עיון בכתב האישום מצביע על כך שהמאסר על תנאי מופעל על ידי העבירות שבאישומים 3 ו4-, שהן מיולי ומנובמבר 98. המאסר המותנה הוא, איפוא, חב הפעלה.

התביעה עותרת להפעלת המאסר על תנאי ולהטלת מאסר נוסף במצטבר. התובע הדגיש בטיעוניו את ההשלכות הכלכליות שיש לסוג העבריינות בה עוסק הנאשם ואת נחרצותו של הנאשם להמשיך בפעילות זו חרף המאסר על תנאי ולמרות צו המניעה שניתן נגדו בתיק האזרחי.

הנאשם הופנה לבקשתו לשירות המבחן. התסקיר מציין את אורח חייו השולי של הנאשם וחוסר מוכנותו לקחת אחריות למעשיו. שירות המבחן נמנע מהמלצה.

הסניגור עותר להארכת המאסר על תנאי, מבלי להתייחס לכך שלא ניתן לעשות כן משום שהנאשם עבר בתקופת התנאי יותר מעבירה נוספת אחת.
כמו כן, מדגישה ההגנה את מצבו הכלכלי הקשה ומזכירה את ילדיו הסמוכים על שולחנו.

מגליון ההרשעות הקודמות ניתן להתרשם כי הנאשם החליט לשנות את תחום עיסוקיו הפליליים ובמקום לפרוץ ולגנוב הוא מוכר בשנים האחרונות קלטות וידאו מזויפות.

גם אם אקבל את טענתו כי הוא מתקשה למצוא את פרנסתו בדרכים חוקיות, אין להשלים עם מעשיו. הגיעה העת להטיל על הנאשם עונש משמעותי, שירתיע אותו מלחזור על מעשיו.

לאור האמור לעיל, אני מורה על הפעלת המאסר על תנאי של 7 חודשים, שהוטל בת.פ 1472/96, בימ"ש שלום פ"ת. בגין העבירות נשוא גזר הדין הנוכחי, אני מטילה על הנאשם 16 חודשי מאסר, מהם 6 בפועל והיתרה על תנאי, שלא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא עבירה של הפרת זכויות יוצרים.

המאסרים יהיו מצטברים והנאשם ירצה בסך הכל 13 חודשי מאסר.

בהתחשב במצבו המשפחתי והכלכלי של הנאשם, אמנע מהטלת קנס.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון