עונש על העתקה

במהלך השנים 2001 - 2002, בשש הזדמנויות, נתפסו ברשות הנאשם סך הכל כ-2,000 תקליטורים ולמעלה מ- 500 קלטות וידאו. בחלק מן ההזדמנויות הציג הנאשם את הקלטות למכירה, בהזדמנויות אחרות נתפסו הקלטות בביתו, ברכבו ובמחסניו. באחת ההזדמנויות נתפסו בחזקת הנאשם גם מאות קלטות וידאו ריקות ואריזות פלסטיק.

להלן גזר דין בנושא עונש על העתקה המפרה זכויות יוצרים:

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודייתו בתיק העיקרי ובחמישה תיקים שצורפו בשש עבירות של הצגה למכירה ומכירה בדרך מסחרית של העתקות מפירות, בניגוד לפקודת זכות יוצרים ובשתי עבירות של החזקה של העתקות המפירות זכות יוצרים לצורך מסחר, בניגוד לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984.

בין התביעה להגנה נערך הסדר טיעון, במסגרתו הודה הנאשם והורשע כאמור, והתביעה הגבילה עצמה בטיעוניה לעונש לעשרה חודשי מאסר בפועל, כאשר ב"כ הנאשם אינו מוגבל בטיעוניו.

בטיעוניה לעונש עתרה ב"כ התביעה להטיל על הנאשם עשרה חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי, בהדגישה, בין היתר, את חומרת העבירות והנזק שבצידן, נפיצות העבירות וריבויין, וכן הצורך להרתיע מפני ביצוען על ידי הטלת עונשי מאסר בפועל וקנסות כבדים.

מנגד, עתר ב"כ הנאשם להסתפק במאסר על תנאי וקנס מתון, ולחלופין מאסר שירוצה בעבודות שירות, בהדגישו, בין היתר, את הודייתו של הנאשם, חרטתו, העובדה שמעולם לא ריצה מאסר בפועל, כאשר על פי טענת הנאשם העבירות בוצעו בהיותו עובד שכיר אצל אחר, בשכר נמוך.

במהלך השנים 2001 - 2002, בשש הזדמנויות, נתפסו ברשות הנאשם סך הכל כ-2,000 תקליטורים ולמעלה מ- 500 קלטות וידאו. בחלק מן ההזדמנויות הציג הנאשם את הקלטות למכירה, בהזדמנויות אחרות נתפסו הקלטות בביתו, ברכבו ובמחסניו. באחת ההזדמנויות נתפסו בחזקת הנאשם גם מאות קלטות וידאו ריקות ואריזות פלסטיק.

הנאשם שבפני הינו יליד שנת 1977, ולו רישומים פליליים והרשעות קודמות בעבירות של הסגת גבול, אלימות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, תגרה, התנהגות פרועה במקום ציבורי ותקיפת שוטר. עם זאת יצויין כי מעולם לא ריצה מאסר בפועל.

מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם הודה בביצוע העבירות אך הפחית מאחריותו במובן זה כי טען ששימש כעובד שכיר, אשר ביצע את העבירות על רקע מצוקה כלכלית קשה. שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית בעניינו של הנאשם.

כפי שצוין לעיל, הורשע הנאשם בשורת עבירות אותן רואה ביהמ"ש בחומרה. ראשית ייאמר כי מדובר בעבירות נפוצות, הן משום קלות ביצוען והן לנוכח הרווחים הקלים להם זוכים מבצעי העבירות. עבירות הפרת זכויות יוצרים יש בהן כדי לגזול את פרי עמלם של היוצרים ובצידן נזק כלכלי קשה. לאור שיקולים אלה, מן הראוי להטיל על מבצעי העבירות עונשים כבדים, לצורך הרתעה. במקרה דנן, מדובר בנאשם בעל עבר פלילי, גם אם לא מאותו סוג, ובמי שביצע את העבירות על פני תקופה ארוכה. על כן סבורני כי יש מקום להטיל עליו מאסר בפועל לתקופה משמעותית וקנס כספי. יחד עם זאת, בקביעת אורך תקופת המאסר הנני מתחשבת בנסיבות לקולא, ובעיקר בהודייתו של הנאשם לה הענקתי משקל ובעובדה שמדובר במאסרו הראשון.

אשר על כן הנני גוזרת על הנאשם את העונשים, כדלקמן:

א.     מאסר בפועל למשך 8 חודשים.

ב.     מאסר על תנאי למשך 8 חודשים, והנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה בניגוד לפקודת זכות יוצרים.

ג.     מאסר על תנאי למשך 4 חודשים, והנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם כן יעבור בתוך 3 שנים מיום שחרורו עבירה בניגוד לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984.

ד.     קנס כספי בסך 20,000 ₪ או 6 חודשי מאסר תמורתו.

     הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 1/2/03 וב-1 לכל חודש.

     המוצגים יושמדו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון