בית המשפט ציין כי הגנת זכות יוצרים ניתנת על ביטוי שהוא תוצר של השקעה ויצירתיות המעשיר את הציבור.

מידע הכולל עובדות ונתונים כשלעצמו אינו ראוי להגנת זכות יוצרים אפילו אם יוכיח התובע שהשקיע מאמץ באיסוף המידע, שכן אין במידע כל יצירתיות המעשירה את הציבור ולציבור אין אינטרס להגביל את השימוש במידע שכזה.

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים על מידע ונתונים:

החלטה

רקע

המבקשת מוציאה לאור ירחון בשם "דפים אחרים", מדריך מסווג לרפואה טבעית, תזונה נכונה ומודעות גוף-נפש-רוח (להלן: "המדריך"). המבקשת השקיעה מאמצים ומשאבים באיסוף וסיווג הנתונים הכלולים במדריך.

לטענת המבקשת בסמוך ליולי 2001 גילתה שהמשיב העתיק נתונים מהמדריך ופרסם אותם באתר האינטרנט "טבע לייף" בו מפורסמים מאמרים בתחום הרפואה, הרפואה המשלימה והרפואה האלטרנטיבית.

המבקשת פנתה אל המשיב ודרשה ממנו להפסיק כל שימוש ברשומות ובמידע המפורסם במדריך לרבות הצגת המידע באתר האינטרנט "טבע לייף".
דרישת המבקשת לא נענתה.

ביום 27.1.03 הגישה המבקשת בבית משפט השלום תביעה ובה תבעה צו מניעה קבוע ופיצויים כספיים. במסגרת הדיון בבית השלום הסכימה המבקשת למחיקת התביעה לצו מניעה קבוע בהעדר סמכות עניינית.

בת.א 1778/03 תבעה המבקשת צו מניעה קבוע.
בבקשה שבפני עתרה המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיב לפרסם ולעשות שימוש באתר האינטרנט או כל דרך פרסום אחרת במדריך המסווג של מטפלים אלטרנטיביים המוצע על ידו כיום באתר האינטרנט שלו בשם "טבע לייף", ואשר במסגרתו נעשה שימוש ברשומות המתפרסמות על ידי המבקשת במדריך.


דיון
החלטתי לדחות את הבקשה מהטעמים הבאים:

א.     ככלל, שיהוי בהגשת בקשה לסעד זמני יש בה כדי ללמד שאין דחיפות במתן צו המניעה הזמני המבוקש, רע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ ואח', פ"ד מז (1), 45 ,בעמ' 49. מתצהירו של אברהם רביב עולה כי כבר ביולי 2001 נודע למבקשת על פעילותו של המשיב והמבקשת אף דרשה ממנו לחדול משימוש במידע הכלול במדריך. טענתה של המבקשת לפיה המתינה שהמשיב ייענה לדרישתה ומשום כך לא פנתה לבית משפט אינה מתיישבת עם האמור במכתביה ובתשובת המשיב (נספחים ה - י). גם אם אתייחס למועד הגשת התביעה בבית משפט השלום כמועד הקובע לעניין השיהוי, מדובר בשיהוי רב המלמד על העדר דחיפות בבקשה ומצדיק את דחייתה.

ב.     גם לגוף התביעה אני סבור שסיכויי התובעת לזכות בתביעתה קלושים. הגנת זכות יוצרים ניתנת על ביטוי שהוא תוצר של השקעה ויצירתיות המעשיר את הציבור. מידע הכולל עובדות ונתונים כשלעצמו אינו ראוי להגנת זכות יוצרים אפילו אם יוכיח התובע שהשקיע מאמץ באיסוף המידע, שכן אין במידע כל יצירתיות המעשירה את הציבור ולציבור אין אינטרס להגביל את השימוש במידע שכזה. בהקשר זה, ראוי לציין כי הפסיקה הכירה במדיניות לפיה הגנת זכות יוצרים תינתן לביטוי המשלב השקעת מאמץ ויצירתיות, ראה ע"א 513/89 INTERLEGO A/S נ' EXIN-LINES BROS .S.A ואח', פ"ד מח (4), 133, 160 - 173. ועוד. פקודת זכות יוצרים תוקנה בתש"ס ולפי הוראות סעיף 7ב 4 לעובדה או נתון, כשהם בלבדם, לא תהא קיימת זכות יוצרים, למעט דרך הביטוי של העובדה או הנתון. כאמור, המבקשת אינה טוענת שהמשיב העתיק את המדריך שלגביו לכאורה קיימת לה זכות יוצרים, אלא טוענת שהמשיב העתיק נתונים שנכללו במדריך. בנסיבות אלה, אפילו תצליח המבקשת להוכיח שהשקיעה מאמץ באיסוף הנתונים הכלולים במדריך לא יהיה בכך די כדי להעניק לה הגנת זכות יוצרים על נתונים אלה. יצוין, כי שמות הסיווג הכלולים במדריך אינם מקוריים וברובם שמות גנריים או שמות תיאוריים המתארים מקצוע או עיסוק ומשמשים את הציבור הרחב ולכאורה אינם ראויים להגנה.


הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון