להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים על מאגרי מידע:

החלטה

רקע
המבקשת הפיקה מאגרי מידע גיאוגרפיים ממוחשבים [GIS] של מדינת ישראל והיא מרשה לגופים מסחריים להשתמש במאגרי המידע הגיאוגרפיים (להלן: "מאגרי מיפוי") תמורת תשלום תמלוגים.
עד סוף שנת 2002 הרשתה המבקשת למשיבים, המספקים שירותי ניהול ציי רכב באמצעות אתר אינטרנט שבבעלותם, לעשות שימוש במאגרי המיפוי, על פי הסכם הרשאה.
ביום 5.12.03 פנתה המבקשת אל המשיבים בהצעה לחידוש רשיון השימוש במאגרי המיפוי (נספח 9).
ביום 23.1.03 הגיע נציג מטעם המשיבים למשרדי המבקשת ומסר לידיה שיק ע"ס 16,992 ₪ וזו אישרה את דבר קבלת השיק בעבור הרשאה לשימוש מפות.
ביום 4.3.03 פנתה המבקשת אל המשיבים, הודיעה להם כי הם עושים שימוש במאגרי המיפוי ללא הרשאה ודרשה מהם להפסיק השימוש במאגרי המיפוי.
המשיבים דחו את דרישת המבקשת בטענה כי חידוש הרשיון הועבר לחברת איתור קל אשר חתמה על הסכם הרשאה ביום 23.1.03. לביסוס טענתם צירפו המשיבים את תצלום השיק שנמסר לפקידת הקבלה של המבקשת ביום 23.1.03 שבצמוד לו נכתב כדלהלן: "אישור קבלה - הנני מאשר/ת קבלת המחאה עבור עופר מנשה לשמוש מפות לחברת איתור קל לשנת 2003".

המבקשת כפרה ברשיון הנטען והודיעה למשיבים כי אין במסירת השיק האמור בכדי להוות תשלום עבור הרשיון לשנת 2003 וכי עליהם להסדיר רשיון לשימוש במאגרי המיפוי לשנת 2003. בעלי הדין ניהלו משא ומתן במסגרתו הוסכם כי אם עד ליום 1.8.03 לא יגיעו הצדדים להסכם בדבר תנאי ההרשאה לשנת 2003 יסירו המשיבים את מאגרי המיפוי מאתר האינטרנט המופעל על ידם וישלמו למבקשת עבור השימוש במאגרי המידע עד ליום 1.8.03 (נספח 19).

לטענת המבקשת, המשיבים ממשיכים לעשות שימוש במאגרי המיפוי ללא הרשאה.

בת.א 1974/03 עתרה המבקשת לצו מניעה קבוע ולמתן חשבונות.
בבקשה שבפני עותרת המבקשת לצווים הזמניים הבאים:

 1.      1. לאסור על המשיבים לעשות שימוש במאגר המיפוי GISrael LIGHT ו/או GISrael NAV המותקן באתר האינטרנט של משיבה 1 https://www.itur-kal.com/ או בכל אתר אינטרנט אחר של מי מהמשיבים וכן לאסור על המשיבים לשווק ו/או למכור ו/או להציע למכירה שירותים מבוססי מיפוי ו/או כל תוכנה/ אפליקציה או כל מוצר אחר העושה שימוש במפות ו/או בלקט המפות של המבקשת.
 2.      2. לאסור על המשיבים למסור, להעביר, להעלים, להשמיד, למחוק ו/או לעשות כל פעולה במסמכים הקשורים לשימוש במוצרים המפרים.
 3.      3. להורות למשיבים להסיר לאלתר מכל מחשביהם שרתיהם ו/או כל מקור איחסון אחר ומאתר האינטרנטhttps://www.itur-kal.com/ ו/או כל אתר אינטרנט אחר של המשיבים, את מאגרי המיפוי.


עיקרי טענות המבקשת

א.      א. למבקשת זכות יוצרים במאגרי המיפוי. בשימוש שעושים המשיבים במאגרי המיפוי ללא הרשאת המבקשת הם מפרים את זכות היוצרים של המבקשת במאגרי המיפוי ומתעשרים על חשבון המבקשת שלא כדין.
ב.      ב. המבקשת זכאית ששמה יופיע על מאגרי המיפוי כבעלת זכות היוצרים במאגרי המיפוי. המשיבים אינם מציינים את שמה של המבקשת על מאגרי המיפוי ובכך מפרים את הזכות המוסרית של המבקשת במאגרי המיפוי.

עיקרי טענות המשיבים

א.     ההסכם משנת 2002 הווה הסכם מסגרת ל - 5 שנים (נספח 5ב) שבהסתמך עליו השקיעה משיבה 3 כ - מיליון ₪ בפיתוח אתר האינטרנט שבו היא עושה שימוש במאגר המיפוי.
ב.     המשיבים פועלים על פי הסכם שנכרת עם המבקשת (נספח 13).
ג.     המבקשת ניהלה משא ומתן עם המשיבים במטרה לשנות את תנאי הסכם ההרשאה לרעת משיבה 3. המשיבים התנגדו לכך ותנאי הסכם ההרשאה נותרו בתוקפם.

דיון

א.     אין מחלוקת כי למבקשת זכות יוצרים במאגרי המיפוי וכי המשיבים עושים שימוש במאגרים אלה. לפיכך על המשיבים מוטל הנטל להראות כי נטלו מהמבקשת רשות להשתמש במאגרי המידע.

ב.     המשיבים מסתמכים על אישור ההרשאה לשנת 2003, מיום 23.1.03 (נספח 13). קיומו של המסמך הנושא אישור המבקשת הינו עובדה מוכחת, ולא נטען כי המסמך זוייף. אישור ההרשאה מתיישב עם הצעת המבקשת מיום 23.1.02 (נספח ב5) לפיה התכוונה המבקשת להתקשר עם המשיבים בהסכם מסגרת ל - 5 שנים שבמהלכן תחודש ההרשאה מידי שנה. טענותיה של המבקשת לעניין תוקפו של אישור ההרשאה תתבררנה במסגרת הדיון בתיק העיקרי. בשלב זה המשיבים הראו זכות לכאורה להשתמש בשנת 2003 במאגרי המיפוי אותם קיבלו כדין מהמבקשת כבר בשנת 2002.

ג.     מאזן הנוחות נוטה נגד מתן הצווים המבוקשים. המשיבים משווקים את מאגרי המיפוי כחלק משירותי תוכנה לניהול ציי רכב. התאמת מאגרי המיפוי לשירותים אותם הם מספקים חייבה השקעת משאבים. מתן צווי המניעה המבוקשים עלול לגרום להכבדה חמורה על עסקם של המשיבים. מאידך, אם תזכה המבקשת בתביעתה תוכל לבוא על סיפוקה בקבלת דמי שימוש עבור התקופה בה עשו המשיבים שימוש במאגרי המיפוי, ראה רע"א 5240/92 חלמיש חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת"א יפו בע"מ נ' אשרז עיבוד נתונים בע"מ ואח', פ"ד מז (1) 45, בע' 51.

הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪ על פי התוצאות בתיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון