הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

התובעת ביצעה ביקור בבית הקפה של הנתבעים ומצאה, כי הנתבעים משמיעים יצירות מוסיקליות בבית הקפה, מבלי שיש בידם היתר לעשות כן.

להלן פסק דין בנושא הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה:

פסק דין

פסק דין ניתן בתיק זה בדרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, וזאת בהתאם להסכמת הצדדים, כפי שבאה בפני במהלך הדיון שהתקיים יום 5/6/01.

התובעת הינה חברה מוגבלת בערבות העוסקת בניהול זכויות היוצרים של חבריה, הכוללים קומופיזטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל, וכן של יוצרים מן העולם כולו.

התובעת היא בעלת זכות היוצרים ביצירות שנוצרו על ידי היוצרים בישראל החברים בה ומנהלת את זכויות היוצרים של חבריה.

הנתבעים הינם הבעלים ו/או המנהלים ו/או המפעילים של בית הקפה בשם "קאזה אונו" שבעיר אשדוד.

אין מחלוקת בין הצדדים, כי עובר לשנת 1998, שילמו הנתבעים לתובעת, תשלום שנתי אשר יש בו כדי לקבל את רשות התובעת להשמיע יצירות של אומנים שונים, בבית הקפה של הנתבעים.

בשנת 1998 לא שילמו הנתבעים את דמי הרישיון הנדרשים על ידי התובעת ולטענת הנתבעים היה הדבר בשל העובדה, כי התובעת אשר נהגה לחייב את הנתבעים בתשלום שנתי בסך 600 ₪ העלתה את דרישתה לסך של 1,400 ₪.

במהלך אותה שנה ביצעה התובעת ביקור בבית הקפה של הנתבעים ומצאה, כי הנתבעים משמיעים יצירות מוסיקליות בבית הקפה, מבלי שיש בידם היתר לעשות כן.

במהלך אותו ביקור שארע בחצר הנתבעים ביום 29/5/99, הצליח נציג התובעת להקליט 4 מהיצירות המוגנות.

בנסיבות אלו, טענה התובעת כי הנתבעים הפרו את זכויות היוצרים של חבריה, ועל כן עתרה לפיצוי סטטוטורי שלא יפחת מ- 10,000 ₪ בגין כל הפרה ובסה"כ העמידה דרישה זו על סך 40,000 ₪, אולם לצרכי אגרה, העמידה תביעתה על סך 30,000 ₪.

הנתבעים כאמור הודו בהפרות הנ"ל, אך טענו כי אין לנקוט נגדם ביד קשה, שכן במהלך אותה שנה באו בדברים עם התובעת, כמפורט בהתכתבות שצורפה לכתב התביעה וכתב ההגנ ה, ואשר יש בה כדי לשקף דברים אלו.

אקצר ואומר כי ללא רשיון מפורש מן התובעת המתיר לבעל עסק להשמיע מוסיקה בפומבי, אין הוא רשאי לעשות כן, שכן מדובר בהפרת זכויות יוצרים ואין להכביר מילים כי הגיע העת להחמיר עם המפרים זכויות אלה.

בנסיבות העניין, אין בטענות הנתבעים כדי לפטור אותם מאחריות לשלם לתובעת את הפיצוי לו היא זכאית על פי דין, אולם לאור טענותיו אתחשב בגובה הפיצוי אותו יש להטיל על הנתבעים.

בהתחשב בכלל הדברים האמורים לעיל ובנסיבות המיוחדות של העניין, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 6,000 ₪, כשסכום זה ישא ריבית והצמדה חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים לתובעת הוצאות אגרת משפט וכן שכר טרחת עורך דין בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, כשסכום זה ישא ריבית והצמדה חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון