חוב חצי מיליון פשיטת רגל

להלן פסק דין בנושא חוב חצי מיליון פשיטת רגל:

פסק דין

1.     בקשת חייב להכריזו פושט רגל.
     החייב יליד 1957, נשוי ואב ל-4 ילדים, 2 מהם קטינים.
     בבקשתו הצהיר על חובות בסך 568,234 ₪ ל-12 נושים.
     ביום 21.12.05 ניתן צו כינוס לנכסיו והוטל עליו תשלום חודשי בסך 500 ₪.

2.     מחוו"ד הכונ"ר, שהוגשה לפי סעיף 18 ד' לפקודה, עולים המימצאים הבאים:
א.     נגד החייב הוגשו 4 תביעות חוב בסך 394,701 ₪. לא הוגשו תביעות בדין קדימה.
ב.     אופן יצירת החובות: בין השנים 1976-1985 עבד החייב כעצמאי בתחום הפחחות והצבע. בין 1985 ל-1991 שהה בחו"ל ועם שובו ארצה נרשם כמובטל. ב-94' פתח עסק לחלקי חילוף. החייב היה נוסע לחו"ל, רוכש שם חלקי חילוף משומשים ושולח אותם במכולה ארצה. לטענתו, ספג הפסד רב בשל רשלנותו של עמיל מכס בשחרור הסחורות. בשנת 96' ארעה לחייב תאונת דרכים. מאז, הוא מוכר כנכה ומקבל קצבה מהמל"ל. החייב טוען כי מאמציו לשוב ולהשתקם לאחר התאונה לא צלחו. בשנת 2000 פתחה אשת החייב דוכן שווארמה בקניון באור עקיבא. לטענת החייב הוא עובד בעסק של אשתו לסירוגין, כשהוא מרגיש טוב.
ג.     בכספי הלוואה שלווה מבנק מרכנתיל דיסקונט, רכש רכב חדש שלטענתו נגנב. אך מכיוון שסרב לעבור בדיקת פוליגרף, החייב לא היה זכאי לקבל את כספי הביטוח.
ד.     ב-2003 קיבל מקרנית 60,000 ₪ בגין התאונה שעבר ב-96'. משנשאל בחקירתו מה עשה בכסף, השיב: "את הכסף נתתי ל-2 מילדי שהיו בצבא ובנוסף הרשתי לעצמי לחיות טוב יותר".
ה.     החייב נשפט בבימ"ש שלום בחדרה (ת.פ. 3944/98) על אי הגשת דוחות מע"מ, אי הוצאת חשבוניות והתחמקות מתשלום מס. נגזרו עליו עבודות שירות וקנס בסך 20,000 ₪.
ו.     אין לחייב נכסים, אך הוא חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית.
     החייב מקבל קצבת נכות בסך 1,223 ₪ וקצבת ילדים בסך 296 ₪ מהמל"ל. בנוסף, לחייב הכנסות מהעסק של אשתו בסך כ-3,500 ₪.
ז.     החייב משלם את התשלום החודשי כסדרו.

4.     ביום 29.10.07 התקיים דיון ראשון בבקשה.
     בתום הדיון, הוריתי לחייב להגיב בכתב לחוו"ד הכונ"ר (שהוגשה כבר ביום 23.8.07) בתוך 45 יום, כיוון שבב"כ החייב הצהיר כי לא נתקבל במשרדו עותק מחווה"ד.

     ביום 21.1.08 התקיים דיון נוסף בבקשת החייב.
     גם לקראת דיון זה לא הוגשה תגובת החייב לחווה"ד.
     ב"כ החייב טען במהלך הדיון כי מתנהל מו"מ עם הנושים לצורך גיבוש הסדר. "אנו זקוקים לארכה נוספת בת 60 ימים להגשת התגובה, ככל שיהיה צורך בה, במידה וההסדר לא יגובש... לעניין חוו"ד יש המון טעויות עובדתיות. אנו אוספים מסמכים שיפריכו את הטענות העובדתיות שבחוו"ד", טען.
     ב"כ הכונ"ר טענה כי לחייב היה די והותר זמן להגיע להסדר נושים, לו רוצה בכך, ועל כן ביקשה כי יינתן פסק-דין על סמך החומר המצוי בתיק.
     
     בהחלטה מיום 21.1.08 ולפנים משורת הדין, אפשרתי לחייב להשיב לחוו"ד הכונ"ר בתוך 10 ימים.
     דא עקא, חרף הזמן שחלף מאז ניתנה ההחלטה השנייה, שלא לומר ההחלטה הראשונה, עד היום לא טרח החייב להגיש תגובתו לחווה"ד ו/או כל בקשה אחרת. גם הצעת הסדר לא הוגשה.

טענות הכונ"ר
5.     הכונ"ר מתנגד בתוקף לבקשה.
     לטענת הכונ"ר החייב לא המציא מסמכים שונים אותם נתבקש להמציא, כגון: כתב האישום וגזר הדין בתיק הפלילי בגין עבירות המס, מסמכים הנוגעים לגניבת הרכב, פירוט ההלוואות שהוא ואשתו נטלו, הסבר בדבר חוב המשכנתא ע"ס 53,393 ₪ לבנק מרכנתיל דיסקונט, הסבר על חוב בסך 19,695 ₪ לעיריית חיפה ועוד.
     בנוסף, החייב טען שהוא עובד בעסק השווארמה של אשתו במשרה חלקית, כשמצבו מאפשר זאת. ברם הוא נצפה עובד במטבח שעות ארוכות, כשאינו נעזר במקל הליכה (לעומת זאת, לחקירה במשרדי הכונ"ר הגיע שכהוא נעזר במקל).
     כמו כן מאז מאי 2006 לא הגיש החייב דוחות עבור העסק של אשתו, על כן "נראה כי החייב מוסר מידע שאינו מלא על הכנסותיו ועל יכולתו הכלכלית".
     מדיווחי החייב עולה כי הוא ומשפחתו חיים ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון הנושים. גם בכספי הפיצויים שקיבל בשנת 2003, עשה החייב שימוש לצרכיו האישיים ואף נתן מתנות לילדיו, במקום להחזיר חובות.

ההלכה
6.     סעיף 18ה (א) לפקודת פשיטת הרגל, קובע:

"(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
(1) להכריז בצו שהחייב הוא פשוט רגל כאמור בסעיף 42;
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;"

7.     בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל [ראו: ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל (מהדורה שנייה) עמ' 169].

     השיקולים שיביא ביהמ"ש בחשבון לעניין זה הינם רבים. בין היתר, יבחן ביהמ"ש את אופן יצירת החובות - האם נוצרו בדרך רמייה או אגב הברחת נכסים; האם הציג החייב מצגי שווא בפני נושיו במטרה להתחמק מחיוביו; האם התנהגותו הייתה בלתי חוקית וכתוצאה מאי חוקיות זו נוצרו חובותיו ועוד כהנה וכהנה.
     ביהמ"ש ישווה לנגד עיניו גם את התנהגות החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל - שהרי, ניצול לרעה של ההליך, מלמד מניה וביה על העדר תום לב.
     הפסיקה חזרה וקבעה כי חייב שלא גילה את כל מצבת נכסיו וחובותיו בדו"חות שהגיש לכונ"ר; נמנע מלהתייצב לחקירה; לא הציג מסמכים שנדרש להמציאם ע"י נציגי הכונ"ר; נמנע מלשתף פעולה עם הכונ"ר; צבר חובות נוספים במהלך פשיטת רגל; חי ברמת חיים גבוהה ופזרנית על חשבון נושיו; נמנע מלשלם את התשלומים החודשיים שהוטלו עליו ע"י ביהמ"ש במסגרת צו הכינוס; נמנע מלהתפרנס ונוקט בדרך של שב ואל תעשה - כל אלה מעידים על חוסר תום ליבו של החייב במהלך הליכי פשיטת הרגל.

     ראו לעניין זה: פש"ר 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2004(3) 2871 (לא פורסם-ניתן ביום 15.8.04); ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח(1), 45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט(1), 435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4), 197; פש"ר (חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי, פדאור (לא פורסם) 3(1) 275; פש"ר (חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי, פדאור (לא פורסם) 02 (3) 207 (ניתן ביום 30.1.02).

דיון ומסקנות
8.     חוו"ד הכונ"ר כאמור, לא נסתרה.
     נימוקי הכונ"ר בחווה"ד מקובלים עליי.
     חייב המתנהל בפשיטת רגל, מצופה ממנו לנהל אורח חיים צנוע; לתעל את מרצו והכנסותיו לטובת קופת הכינוס והחזר חובות. בנוסף, שומה עליו להתנהל בשקיפות מלאה, לחשוף בפני נציגי הכונ"ר וביהמ"ש את כל מצבת החובות, כמו גם נכסים וכלל המשאבים העומדים לרשותו.

9.     במקרה דנן, בהחלט נראה כי החייב גילה טפח והסתיר טפחיים.
     מלבד העובדה שהחייב לא המציא מסמכים רבים התומכים בגרסתו, על אף שנדרש לעשות כן, נראה גם שהוא מסתיר הכנסות מהעסק של אשתו ומעבודתו הוא. החייב עובד בעסק זה, שעות על גבי שעות ולא כפי שניסה להציג בבקשתו ובחקירתו. כמו כן החייב נהנה מאורח חיים שלא רק בלתי הולם פושט רגל אלא אף מחזק את החשד בדבר העלמת הכנסות.

10.     מצד אחד, החייב לכאורה איננו בעל נכסים ברי מימוש. מצד שני, הוא איננו בוחל ליהנות ממנעמי החיים, על אפם של הנושים.
     בין היתר, החייב מתגורר בשכירות חודשית של 2,500 ₪, בבית פרטי בן 5 חדרים! לטענתו, הוא משלם ארנונה בסך 1,200 ₪ לחודשיים וכ-1,000 ₪ עבור חשמל בחורף. המשפחה עושה שימוש ב-5 מכשירי טלפון סלולאריים, החייב ואשתו נוהגים ברכב מאזדה (שנת ייצור 2003), הרשום ע"ש אחות אשתו.
     יתרה מזאת, אפילו מתוך הפיצויים בסך 60,000 ₪ שקיבל מחברת קרנית, בחר החייב להעניק מתנות לבני משפחתו, במקום לפרוע בהם חובות. על כך נאמר, כי חייב "עליו להיות בראש וראשונה הוגן כלפי נושיו בטרם יהא נדיב כלפי קרוביו, ועליו לדאוג לשלם את חובותיו בטרם יתן מתנות לאחרים" (ע"א 5709/99 לוין נ' שילר ואח', פ"ד נה(4) 925, בעמ' 939).

11.     נוכח התנהלותו הפזרנית של החייב, העובדה שחדל לגמרי להגיש דוחות חודשיים מאז מאי 2006, מאחר ולא טרח להגיש תגובה לחוו"ד הכונ"ר, על אף החלטות ביהמ"ש, היה מקום לבטל את הליך הפש"ר כבר בדיון האחרון.
     גם מאז, כאמור, החייב לא הגיש תגובה ולא הגיש הצעת הסדר כפי שטען כי בכוונתו לעשות.
     
סוף דבר
12.     כל אחד ואחד מהנימוקים דלעיל מצדיק דחיית הבקשה, ודאי צירופם.
     לפיכך הבקשה נדחית.

13.     הנני מורה על ביטול צו כינוס הנכסים מיום 21.12.05, ביטול כל הצווים שניתנו מכוחו, לרבות צו עיכוב יציאה מן הארץ.
     ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ מעוכב למשך 45 יום מהיום.
     הכונ"ר יודיע ללשכות ההוצל"פ ולנושים שהגישו תביעות חוב, על ההחלטה.
     הכונ"ר יקזז את שכרו בהתאם לתקנות והיתרה תועבר לטובת הנושים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פשיטת רגל ?

 2. התנגדות לפשיטת רגל

 3. פסקי דין פשיטת רגל

 4. פשיטת רגל של מובטל

 5. פשיטת רגל בגלל סמים

 6. פשיטת רגל בגלל מרמה

 7. כשלון עסק פשיטת רגל

 8. חוב בהליך פשיטת רגל

 9. ביטול הליך פשיטת רגל

 10. דחיית בקשת פשיטת רגל

 11. בקשת חייב לפשיטת רגל

 12. פשיטת רגל של בני זוג

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. פשיטת רגל - העדפת מרמה

 16. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 17. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל

 18. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 19. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 20. העברת מקרקעין בפשיטת רגל

 21. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 22. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 23. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 24. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 25. בקשת למתן הוראות בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 27. סעיף 71 ב לפקודת פשיטת הרגל

 28. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 29. ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

 30. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 31. סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת רגל

 32. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 33. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 34. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 35. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 36. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 38. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 39. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 40. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 41. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 42. פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

 43. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 44. סתירת גרסת החייב בפשיטת רגל בחקירה

 45. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 46. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 47. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 48. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 49. ביטול הענקה של הורה לבנו בפשיטת רגל

 50. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 51. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 52. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980

 53. תביעות שהוגשו על פי סעיף 128 לפשיטת רגל

 54. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 55. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

 56. כמה אחוזים מקבל נאמן בפשיטת רגל בבית המגורים ?

 57. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980

 58. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון