התנגדות לפשיטת רגל

סעיף 18ה (א) לפקודת פשיטת הרגל, קובע כי בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:

(1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.

בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל.

להלן פסק דין בנושא התנגדות לפשיטת רגל:

פסק דין

1.     בפניי בקשת חייב להכריזו פושט רגל.

     החייב יליד 1968. גרוש ואב לשני ילדים קטינים, המצויים במשמורתו.
     החייב הוא חשמלאי במקצועו. בבקשתו הצהיר על חובות בסך כ-1,360,000 ₪ ל-22 נושים. ב-3.2.05 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, במסגרתו הוטל עליו תשלום חודשי בסך 200 ₪, החל מיום 1.3.05.

2.     ביום 25.3.07 הוגשה חוות דעת הכונ"ר לפי סעיף 18ד' לפקודה, הימנה עולים הממצאים הבאים:
א.     נגד החייב הוגשו 7 תביעות חוב בסך 1,264,389 ₪. 439,940 ₪ מתוכם נדרשו בדין קדימה, לפי הפירוט: 419,136 ₪ ע"י מס הכנסה ו-20,804 ₪ ע"י המל"ל.
ב.     לגרסת החייב, הסתבכותו בחובות נובעת בעיקר מפציעתו בתאונת עבודה, מהמצב ששרר במשק ומגירושיו מאשתו.
ג.     בשנת 95' הקים ביחד עם שותף חברה בשם "מגן אלקטרון (1995) בע"מ" שביצעה עבודות חשמל. לטענת החייב החברה החלה לקרוס לאחר ששיקים של לקוחות חזרו בהעדר כיסוי וכן בגין אירועי פריצה וגניבות ממכולות של החברה. בשנת 2000 הקימו החייב ושותפו את "אור בזק 2000 בע"מ", שנסגרה במקביל לחברה הראשונה. בחודש 07/02 מייד לאחר סגירת החברות, הקים החייב חברה שלישית בשם "אורין חברה קבלנית לעבודות חשמל ותקשורת בע"מ". חברה זו פעלה משך פחות משנה ונסגרה בתחילת 2003. יש לציין, כי לפי רישומי רשם החברות, החברות עדיין פעילות.
ד.     שלושה מנושי החייב הם ממשפחתה של גרושתו. אלה מאשימים את החייב בגניבת כספי ירושה המגיעים להם.
ה.     החייב הצהיר כי הוא משתכר כ-6,500 ₪ בחודש (נטו). ברם, טענתו אינה נסמכת על תלושי שכר או דוחות הכנסות והוצאות, אותם הפסיק להגיש מאז חודש ינואר השנה.
ו.     לחייב ולגרושתו בעלות בדירת מגורים בקריית מוצקין המשועבדת לבנק משכן. כמו כן לחייב 1,036 ₪ בקופת גמל "הבטחון" שמועד פירעונם חל ב-8.5.09.
ז.     החייב משלם את התשלום החודשי כסדרו.

3.     ב-28.5.07 הגיש החייב תגובה לחוות דעת הכונ"ר.
     ב-31.7.07 המציא החייב אישור מטעם מס הכנסה על ביטול תביעת החוב.
     ב-26.3.07 וב-8.10.07 קיימתי דיונים בבקשת החייב. בדיון האחרון הגיש החייב לתיק בית המשפט מכתב של המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית קריית מוצקין.

טענות הצדדים
4.     הכונ"ר מתנגד להכרזת החייב פושט רגל. לטענת הכונ"ר:
א.     החייב לא המציא דו"חות כספיים, דוחות תיאום מס, שומות מס הכנסה ומסמכים נוספים שנדרשו ממנו בקשר לחברות.
ב.     החייב יצר חובות בחוסר תום לב - מהחקירה עולה כי אחד מחשבונות הבנק שבהם עשתה שימוש חברת "מגן אלקטרון (1995) בע"מ" הינו חשבון ע"ש אחיו של החייב, שהיה בן 18 בלבד בעת שהחברה היתה פעילה. כמו כן החייב הקים שלוש חברות, בזו אחר זו, כולן צברו חובות ונסגרו בתוך תקופה קצרה.
ג.     לחייב חוב בדין קדימה בגין אי תשלום מזונות, הנגוע בחוסר תום לב.
ד.     לחייב גם חוב ניכר למס הכנסה (764,439 ₪), מתוכם 419,136 ₪ נתבעו בדין קדימה.
ה.     חלק מהחובות נוצרו אגב מעשה של גניבה.

5.     לטענת החייב מאז חודש מאי 2006 הועברו הילדים למשמורתו והוא זה שמטפל בהם ללא עזרת גרושתו. הנטל הכלכלי שבגידול הילדים נופל אפוא עליו, לרבות תשלום עבור טיפולים נפשיים שלהם זקוקים הילדים. חוב המזונות לגרושתו שולם במלואו ולמעשה, כיום היא זו שחייבת לו כספים בגין דמי מזונות ותשלומים שוטפים עבור המשכנתא. אומנם לחייב חוב עבר בגין מזונות למל"ל, אך לטענת החייב הגיע להסדר עם המל"ל לפיו הוא משלם 100 ₪ מדי חודש.
     זאת ועוד, מאחר וגרושתו אינה מתגוררת בדירה, החייב מציע למכור את הדירה, לסלק את המשכנתא הנותרת ואת יתרת הכסף שיתקבל מהתמורה בניכוי חלקה של גרושתו, להעמיד לטובת הנושים כחלק מהסדר.

6.     החייב קיבל אישור מפ"ש עכו, לפיו החברות שהקים אינן חייבות כספים למס הכנסה.

     עצם העובדה שהוקמו 3 חברות אחת אחרי השנייה, אינה מלמדת בהכרח על חוסר תום לב. החברות הראשונה והשנייה דווקא נחלו הצלחה בראשית דרכן. החברה השנייה שהוקמה בשותפות עם אדם נוסף נכנסה לקשיים כאשר נפטר הספק העיקרי של החברה. הדרישה להקמת חברה שלישית על מנת להמשיך לשלם משכורות לעובדים ולפרק את השותפות דווקא באה מכיוונו של הבנק. לאחר מכן, הועברה החברה השנייה על זכויותיה וחובותיה לשותף, ואילו החייב המשיך לנהל את החברה השלישית, מבלי שהחברות יצרו חובות חדשים.

     אמנם נכון שהחברה השנייה עשתה שימוש בחשבון הבנק של אחיו של החייב כדי לשלם משכורות לעובדיה באמצעות העברות בנקאיות. אך מאידך גיסא, לא נותר חוב בחשבון - "החשבון נסגר אפס כפי שנפתח ושימש בניסיון להבריא את החברה ולשלם חובות ומשכורת ולא בכדי ליצור חובות חדשים".     
     
7.     לגבי טענת הגניבה, החייב טען כי מדובר בעלילה שרקמו סביבו בני משפחתה של גרושתו. התובעים זכו בפסק דין שניתן בהעדר הגנה. בשעתו לא היה לו כסף להמשיך לשלם לעו"ד שייצג אותו. הוא פנה לסיוע המשפטי, אך לא היה מסוגל לשלם את סכום העירבון לצורך ביטול פסק הדין. ראוי לציין, כי בני משפחתה של גרושתו, כלל לא התלוננו במשטרה והחייב טוען כי הם אלה שגנבו את הכספים ונהנו מהם.

8.     בדיון שהתקיים ב-8.10.07 טען ב"כ החייב כי תביעת החוב של מס הכנסה בוטלה (הציג אישור מטעם פ"ש עכו). החייב עצמו טען בפניי: "אני משמש היום כהורה יחיד לשני הילדים שלי. אני מנסה לתקן את הנזק הנפשי שנגרם לילדים שלי. אני לא מקבל מזונות ולא מקבל קצבה מהמל"ל. אני חי בשכר דירה בזמן שגרושתי, שמתעלמת מהילדים, מתגוררת בדירה".
     בתגובה הבהיר הנושה כי הדירה כבר אינה שייכת לחייב.

דיון והכרעה
9.     סעיף 18ה (א) לפקודת פשיטת הרגל, קובע:

"(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
(1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;"

10.     בבואו לדון בבקשת חייב להכרזתו פושט רגל, שומה על ביהמ"ש ליתן דעתו להתנהגות החייב ותום ליבו עובר ובמהלך הליכי פשיטת הרגל (לוין וגרוניס, מהד' שנייה, עמ' 169).
     ראו לעניין זה: ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' הכונס הרשמי, פ"ד מח (1)45; ע"א 5178/92 סמיר ואיטה אליהו נ' הכונס הרשמי, פ"ד מט (1)435; ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונס הרשמי, פ"ד נז (4)197; פש"ר (מחוזי-חי') 514/03 קרן עמית ואח' נ' הכונס הרשמי, תק-מח 2004(3) 2871 (ניתן ביום 15.8.04); פש"ר (מחוזי-חי') 343/00 איגר נ' הכונס הרשמי, פדאור (לא פורסם) 3(1) 275; פש"ר (מחוזי-חי') 230/01 אגא עלי נ' הכונס הרשמי, פדאור 02 (3) 207 (ניתן ביום 30.1.02).

11.     בנסיבות הבקשה דנן, לא מצאתי לנכון לקבל את התנגדות הכונ"ר.
     החייב הציג כאמור אישור של פ"ש עכו, לפיו האחרון חוזר בו מתביעת החוב. גם מאישור שצורף לתגובת החייב מיום 26.3.07, עולה כי חברות מגן אלקטרון (1995) בע"מ וחברת אור בזק 2000 בע"מ (החברות הראשונה והשנייה שהקים החייב) מסווגות כסגורות וכי "הוגשו הדוחות כנדרש ואין חובות במס".

12.     לעניין טענת הגניבה, כיוון שלא הוגשה תלונה במשטרה, החייב כופר בטענה, אין מקום בשלב זה לזקוף טענה זו לחובתו. יתכן כי מדובר רק בסכסוך משפחתי, בין החייב ומשפחת גרושתו.

13.     החייב מסר הסברים לעניין פתיחת החברות והצביע על כך שלא עשה כן במטרה להונות את נושיו. בפרט שהחברה האחרונה לא צברה חובות ופעולתו תחת שמו של אחיו נעשתה בידיעת הבנק ו/או הלקוחות.

14.     החייב משלם את התשלום החודשי באופן שוטף. כמו כן הוא הצליח להביא לכך שחוב אדיר למס הכנסה, רובו ככולו בדין קדימה, נמחק כליל ממצבת החובות. גם החוב בגין דמי מזונות למעשה כבר לא קיים.

15.     זאת ועוד, החייב נושא בעול גידול שני ילדיו הקטינים הנמצאים במשמורתו. ממכתבה של העו"סית במחלקה לשירותים חברתיים בעיריית קריית מוצקין, ניכר כי החייב עושה לפרנסת ילדיו בגפו וכי מערכת היחסים העכורה בין ההורים, משפיעה על הבן הקטן הזקוק לליווי פסיכולוגי.

16.      סוף דבר, שוכנעתי כי יש מקום לקבל את הבקשה וליתן לחייב הזדמנות, בהתאם למגמת הפקודה, לפתוח דף חדש בחייו.
     הנני מכריזה על החייב פושט רגל.
     החייב ימשיך לשלם לקופת הפש"ר 200 ₪, מדי חודש בחודשו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פשיטת רגל ?

 2. התנגדות לפשיטת רגל

 3. פסקי דין פשיטת רגל

 4. פשיטת רגל של מובטל

 5. פשיטת רגל בגלל סמים

 6. פשיטת רגל בגלל מרמה

 7. כשלון עסק פשיטת רגל

 8. חוב בהליך פשיטת רגל

 9. ביטול הליך פשיטת רגל

 10. דחיית בקשת פשיטת רגל

 11. בקשת חייב לפשיטת רגל

 12. פשיטת רגל של בני זוג

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. פשיטת רגל - העדפת מרמה

 16. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

 17. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל

 18. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 19. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

 20. העברת מקרקעין בפשיטת רגל

 21. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

 22. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

 23. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

 24. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

 25. בקשת למתן הוראות בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

 27. סעיף 71 ב לפקודת פשיטת הרגל

 28. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

 29. ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

 30. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

 31. סעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת רגל

 32. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

 33. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

 34. דוגמא להכרזה על חייב פושט רגל

 35. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

 36. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל בגין ביטול היתר בניה

 38. התנגדות הכנ''ר לבקשת פשיטת רגל

 39. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

 40. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

 41. תקנות פשיטת הרגל, התשמ''ה-1985

 42. פשיטת רגל בגלל מלחמת לבנון השניה

 43. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

 44. סתירת גרסת החייב בפשיטת רגל בחקירה

 45. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

 46. אי שיתוף פעולה עם חוקרים של הכנ''ר

 47. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

 48. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

 49. ביטול הענקה של הורה לבנו בפשיטת רגל

 50. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 51. תקנות פשיטת רגל (אגרות), התשמ''ה-1985

 52. פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980

 53. תביעות שהוגשו על פי סעיף 128 לפשיטת רגל

 54. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 55. חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

 56. כמה אחוזים מקבל נאמן בפשיטת רגל בבית המגורים ?

 57. סעיף 18ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980

 58. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב-1971

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון