בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

להלן החלטה בנושא בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיס פוזיציה:

החלטה

1.     המבקשים הגישו ביום 19.6.06 בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים כל דיספוזיציה ב- 11 רכבים הרשומים על שם המשיבה 3 וכן צו מניעה האוסר על כל דיספוזיציה בנכס מקרקעין של המשיבים 1 - 2.
בנוסף, נתבקש צו עיקול זמני על כל הכספים והזכויות שיגיעו למשיבה 3 אצל המחזיקים עד לסכום של 4,977,620 ₪.

2.     לפי הסדרים בבית המשפט המחוזי, בקשות לצווי מניעה נדונים בפני שופט ובקשות לעיקול זמני נדונים בפני הרשמים.
מאחר והוגשה בקשה אחת לסעדים שונים הורתה כב' השופטת אלשייך כדלהלן :
"1. מעיון בבקשה עולה לכאורה תמונה חמורה של הברחת נכסים למשיבה 3 המשמשת למעשה כסות חדשה לחברה המצויה בהליכי פרוק, אשר על כן, ניתן צו איסור דיספוזיציה על הנכסים, כמבוקש בסעיפים א, ב' לרישא בבקשה.
2. אשר לבקשה למתן צו עיקול - יש לפתוח בש"א חדשה בנפרד ולהגישה לרשם...".

בעקבות בקשה של המשיבה 3 בה היא מתנגדת להטלת עיקול זמני תוך הצעה להמיר העיקול הזמני בפיקוח מלא ושליטה מלאה של המבקשים על עסקי ופעולות המשיבה 3 החליטה כב' השופטת אלשייך ביום 22.6.06 :
"ראה החלטה מאתמול בבש"א 13646/06 בדגש על סעיף 2 לה , ודוק; בקשות להטלת עיקולים והתנגדויות להן מתנהלת בפני רשם בית המשפט, אשר על כן ההתנגדות תוחזר לשולחה"
בעקבות אותן החלטות הגישו המבקשים את בש"א 13965/06 שהיא חליפתה של בש"א 13646/06 לעניין העיקול הזמני.

העובדות
3.     ביום 5.2.03 ניתן צו פרוק כנגד החברה י.ט. ליבוביץ בע"מ (להלן:"החברה") לפי בקשת נושים שונים - עובדי החברה.
המבקשים מונו כמפרקי החברה.
בעקבות החקירה שערכו המפרקים במשך תקופה ארוכה, הוגש תסקיר רו"ח שיימן מטעם המפרק. התסקיר המשמש נספח לבקשת העיקול וכן לצורך בש"א 13645/06 בה מתבקש בית המשפט להצהיר כי עסקי החברה התנהלו מתוך כוונת מרמה לפי סעיפים 373 - 374 וכן מבקש להרים את מסך החברה.
סך כל הוכחות החוב שהובאו בפני המפרקים הינם בסך 4,977,620 ₪ וכי הזכויות והנכסים שניטלו מן החברה, לפי התסקיר, שווים מוערך בסך של 4,249,000 ₪.
נטען כי המשיבים 1 - 2 נקטו בצעדי הברחה שונים עת נודע להם אודות הליכים משפטיים קרובים והם ביצעו פעולות של הברחת נכסיהם האישיים ובמקביל העבירו נכסי החברה למשיבה 3.

4.     הברחות נכסי המשיבים והחברה נעשו בדרכים שונות לדוגמא :
בת.א. 73591/01 (שלום ת"א) בו נטען כי מי מהמשיבים 1 - 2 הורה לחברת טבע שלא להעביר לחשבון החברה בבנק לאומי כספים הצריכים להשתלם לתוך חשבון החברה בבנק לאומי, אלא הורתה להעבירם לחשבון אחר בבנק דיסקונט.

הברחה נוספת הינה רישום ביתם של המשיבים 1 - 2 ברח המאור 8 בגבעתיים בדרך של רישום הערות אזהרה לטובת בני משפחתם של המשיבים 1 - 2 וכן לטובת ב"כ המשיבים עו"ד זוהר גרינברג.

בנוסף נטען כי החלו להבריח את נכסי החברה למשיבה 3 שהינה חברה אחרת בבעלות המשיב 1 ונטען כי הדבר נעשה ללא תשלום ותמורה עבור נכסי החברה.

5.     לטענת המפרקים, המשיבה מס' 3 שהיתה חברה רדומה שלא היתה בה כל פעילות, הועברו בה מניות המייסדים למר ברוך אברהם, נהג וסבל בחברה, אשר עבד בחברה והמשיך לעבוד בתפקיד נהג - סבל במשיבה 3.
לדברי ברוך אברהם בתצהירו, לפני הפסקת פעילות החברה, הסביר המשיב 1 שהוא אינו יכול להרשם כבעל החברה החדשה - המשיבה 3 ולכן המניות הועברו על שמו של ברוך אברהם תוך הגבלת עבירותן. המשיבה 3 המשיכה לפעול באותה כתובת שבה פעלה החברה, אולם נרשמה המשיבה 3 בכתובת הפרטית של מנהלת החשבונות.

המבקשים מציינים כי מתצהירו של ברוך אברהם, אליו העבירו המשיבים 1 -2 את המניות, עולה כי לא חל כל שינוי במעמדו ותפקידו כנהג והוא המשיך לעבוד במשיבה 3 כנהג.
עובדת היותו רשום כבעל החברה החדשה נשמר בסוד כולל מיתר העובדים.

6.     מתצהירו של מר יצחק פינצי, שעבד בחברה במשך 18 שנים, מייד לאחר הפסקת הפעילות של החברה, המשיכה המשיבה 3 באותה פעילות, מאותו בניין ובאותה מתכונת "פשוט טוביה ליבוביץ החליף את שם החברה. טוביה ליבוביץ המשיך לנהל את עסקי החברה החדשה באותה מתכונת כמו בחברה הקודמת". מרבית משאיות החברה ממשיכות בשירות המשיבה 3 מול אותם לקוחות.
7.     החומרה שרואים המפרקים בדרכי הפעולה של המשיבים הינה בכך שעושים הם פירוק פרטי של החברה, משלמים חובות למי שהם חפצים, תוך שהם מקפחים את העובדים ורשויות המס להם דין קדימה.

החברה רכשה כלי רכב לבני המשפחה של המשיב 1, שילמה ביטוחים לכלי רכב פרטיים וביטוח לדירותיהם והכל מכספי החברה.

8.     המפרקים מציינים כי שווי המשאיות, כלי הרכב והנגררים מגיע כדי 1,622,000 ₪, שווי כלי רכב פרטיים, דו גלגליים ומלגזות 227,000 ₪ ושווי המוניטין 2,400,000 ₪.
סך כל נכסי החברה שהוברחו לטענת המבקשים 4,249,000 ₪ בעוד שהוכחות החוב מגיעות כדי 4.977,260 ₪.

9.     למרות מעורבותם הרבה של המשיבים 1 - 2, כפי שתואר מפי המפרקים, המשיבים 1 ו- 2 לא הגישו תצהיר והוגש תצהירו של מר יפתח שמאי שהינו מנהל המשיבה 3.

בתצהירו מציין מנהל המשיבה 3 כי המשיבה 3 רכשה מהחברה 12 משאיות במחיר של 618,580 ₪ בתוספת מע"מ ותמורה זו שולמה לנושים אשר היו נושים מובטחים של החברה. ללא תשלומים אלה לא ניתן היה לרכוש את המשאיות ולתפעלן.
התשלומים ששולמו לנושים בגין המשאיות מגיע כדי 828,000 ₪ ולדעתו שילמה המשיבה 3 למעלה משווי המשאיות. סכומים נוספים שולמו לחברות הליסינג, מוסכים וגורמים אחרים שללא הסכמתם לא ניתן היה לרכוש את המשאיות ולתפעלן.

למעשה כל טענותיו של מנהל המשיבה 3 הינו כי העיקול שהוטל מחסל למעשה את פעילותה של המשיבה 3, בעוד שאם יוסר העיקול תוכל המשיבה 3 להמשיך לפעול ולהרוויח, באשר אין לשחוט את התרנגולת המטילה ביצי זהב. אם תמשיך המשיבה 3 לפעול יוכלו להכנס כספים גם לקופת הפירוק ואם ישאר העיקול על כנו תחוסל החברה ומימוש נכסיה לא יביא כל סכום לקופת הפירוק.

לפי דברי מנהל המשיבה 3 כל רווח תפעולי משמש להקטנת ניצולת האשראי השוטף ובכך להקטנת הוצאות המימון של המשיבה 3. קיומה של המשיבה 3 מאפשר עבודה ל- 24 מפרנסים רובם עובדים לשעבר של החברה שבפירוק, שלולא עבודתם במשיבה 3, היו נותרים חסרי פרנסה.
לדבריו התביעה האמיתית הינה כנגד המשיבים 1- 2 ולא כנגד המשיבה 3.

דיון
10.     אין כל ספק כי המשיבים 1 - 2 העבירו את נכסי החברה למשיבה 3 אותה הקימו טרם כניסת החברה להליכי פרוק. כאשר הסתבכו עסקיה של החברה, עשו מהלך של "פירוק פרטי". חיזוק לאמור הוא כי הרוח החיה מאחורי כל שנעשה הוא המשיב 1 שלא הגיש (באופן תמוה) תצהיר הגם שרק הוא יודע את מלוא הפרטים לגבי המעבר של הרכוש והעסקים מהחברה למשיבה 3.
המצהיר מטעם המשיבה 3 יכול למסור פרטים רק על שהתרחש לאחר מינויו ולא יכול לסתור את נושא הברחת הנכסים.
גם המשיב 2, שהינו מעל גיל 90, אשר הגיע להסכם עם המשיבה 3 לגבי שווי הרכבים של החברה שנרכשו על ידי המשיבה 3 לא הגיש תצהיר מטעמו.

בחקירתו הנגדית הודה מנהל המשיבה 3 כי מי שמינה אותו לתפקידו כמנהל היה בנו של המשיב 1, מר שחר ליבוביץ שהינו בחור צעיר - סטודנט. בחקירה הוברר כי שחר ליבוביץ, שלא היה בעל תפקיד בחברה הוא שמינה את יפתח שמאי ורבה התמיהה כיצד סטודנט, חסר כל נסיון בעסק ואינו בעל תפקיד בה הוא זה שממנה מנהל.

נתון חשוב שהוסתר מבית המשפט הוא ההסכם בין החברה לבין המשיבה 3, נתון זה הינו בידי מנהל המשיבה 3 כמו גם בידי המשיב 1. מסמך חשוב זה לא הובא בפני בית המשפט. ממסמך זה ניתן היה לבחון מה תנאי המכירה של הציוד של החברה למשיבה 3 ויש לזכור כי המדובר לכאורה "במכירה" שאינה בין קונה מרצון למוכר מרצון, בשל היות המשיב 1 לכאורה בעל המניות הן בחברה והן במשיבה 3 באמצעות איש קש מר אבי ברוך.

11.     הערכת שווי רכבים לפי מחירון היא בעייתית, באשר מתעלמת ממצבו של כל רכב ורכב אשר יכול להיות גבוה או נמוך ממחיר המחירון. כמו כן בהערכת שווי נכסי החברה קיימת אי וודאות לגבי שווי המוניטין. המדובר בהערכה מאד בעייתית וקשה גם כאשר מלוא הנתונים קיימים בפני מבצע הערכה. ובמקרים רבים נשאלת השאלה האם מדובר במוניטין של חברה, או של האדם, היכול לעבור ממקום למקום ולמעשה המוניטין גלום באותו אדם.

לאור תסקיר של רו"ח שיימן נלמד כי שווי המוניטין שנקבע מהווה חלק ניכר ממצבת הנכסים שהוברחו. שווי זה יש לראותו כשנוי במחלוקת מבחינת ערכו הכספי.

12.     מהראיות שבפני בית המשפט יש עילה להטלת העיקול לאור מעשה הברחת הנכסים.

המבקשים אינם צריכים לצרף לבקשתם תצהיר לאימות העובדות המהוות את עילת הבקשה, באשר בהיותם מפרקים די בצרוף דו"ח ובכך יצאו ידי חובתם לפי תקנה 57(ב) לתקנות החברות (פירוק) תשמ"ז - 1987. (ראה גם אורי גורן - סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 440).

יש לזכור כי המפרקים אינם מעורבים בזמן אמת בהתרחשויות. כל המידע שבידיהם הוא מידע שנאסף לאחר מעשה מתוך איסוף החומר כאשר הם משמשים כידו הארוכה של בית המשפט.

13     לאחר שמיעת הצדדים ועיון במסמכים ברור מחד כי אם ישאר העיקול כפי שהוטל, הרי שפעילות המשיבה 3 תחוסל תוך זמן קצר ולא תצמח תועלת לנושים.
מאידך, ביטול העיקולים מעניקה פרס למי שחטא ויכול שתעודד הברחת נכסים וזאת אין להתיר.

במצב דברים זה בהיות העיקול כפי שהוטל מכביד יתר על המידה על פעילות המשיבה 3 ושווי המוניטין והרכבים שנוי במחלוקת נראה כי מן הראוי כי כל סכום שעוקל מחציתו תהא לקופת הפירוק ומחציתו ישוחרר לפעילותה של המשיבה 3.

באמרת אגב אציין כי לצערי לא השכילו המשיבים 1 - 2 להציע נכסים נוספים שיעוקלו באופן שיאפשרו את פעילותה של המשיבה 3 גם לטובת הפרוק.

במצב דברים זה ומאחר שבפני אך ורק בקשת העיקול, מן הראוי שהצדדים יפנו לבית המשפט של הפרוק על מנת לקבל הוראות לגבי מינוי של בעל תפקיד לגבי פעילות המשיבה 3 באופן שמחד תוכל להתקיים ומאידך שקופת הפרוק תקבל כספים כפי שיוחלט.

לאור האמור יצומצם העיקול כאמור לעיל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מניעה זמני במקרקעין

 2. תנאים למתן צו מניעה זמני

 3. בקשה לאכוף צו מניעה זמני

 4. צו מניעה זמני נגד פיטורים

 5. התנאים למתן צו מניעה זמני

 6. צו מניעה זמני למניעת פינוי

 7. מה התנאים למתן צו מניעה זמני

 8. צו מניעה זמני נגד ייצור מוצר

 9. צו מניעה זמני נגד פינוי מדירה

 10. התחייבות עצמית - צו מניעה זמני

 11. צו מניעה זמני איסור שימוש בחלקה

 12. צו מניעה זמני להפסקת מכירת מוצר

 13. צו מניעה זמני האוסר להציק אישית

 14. צו מניעה זמני האוסר להיכנס לחלקה

 15. צו מניעה זמני להעסקת עובדים חדשים

 16. צו מניעה זמני האוסר הפעלת עסק מתחרה

 17. בקשה למתן צו מניעה זמני תנאי סף במכרז

 18. צו מניעה זמני לאסור אכלוס שלא למטרת מגורים

 19. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה

 20. צו מניעה זמני שיאסור לעשות כל דיספוזציה במכונות

 21. בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

 22. בקשה למתן צו מניעה זמני להימנע מלעשות כל פעולת בנייה ופיתוח

 23. צו מניעה זמני על מנת למנוע פתיחתו של גן ילדים בבית דו משפחתי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון