רשימת מועמדים לפיטורים בארגון עובדים

כאשר מדובר בעובד ששמו לא נכלל מלכתחילה ברשימת המועמדים לפיטורים יש לנקוט משנה זהירות, להקפיד שאין התערבות פסולה של ארגון העובדים ולבחון היטב את טענות העובד לעניין השיקולים שהנחו את ארגון העובדים להכללתו ברשימה.

משהעלה התובע את טענותיו בדבר השיקולים הזרים שהניעו את ארגון העובדים להכניס את שמו לרשימת המפוטרים, אזי אפילו המליץ לאחר מכן מנהלו הישיר על פיטוריו, היה על הנתבעת לבדוק לעומקן את טענות התובע ולשלול כל אפשרות למניעים זרים שהביאו לצירוף שמו לרשימת המועמדים לפיטורים.


להלן פסק דין בנושא רשימת מועמדים לפיטורים בארגון עובדים:

פסק דין

1.     לפנינו תביעה למתן פסד דין הצהרתי המורה על ביטול פיטוריו של התובע ולחלופין - לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין ובגין אובדן הכנסות.

2.     אלו הן העובדות העולות מחומר הראיות ושאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים:
א.     א. התובע הועסק בנתבעת במשך כ - 15 שנים, בתפקידים שונים. בתפקידו האחרון עבד התובע כמוקדן במוקד התפעולי של אגף התברואה (סעיף 2.3 לכתב התביעה וסעיף 2 לכתב ההגנה).
אין חולק כי התובע היה עובד טוב מבחינה מקצועית (ראו סעיף 7 לסיכומי הנתבעת וכן עדותו של מר יואל חסיד, מנהל המוקד התפעולי, בעמודים 17- 18).

ב.     ב. בנוסף, בשנים 1997 - 1998 שימש התובע בתפקיד סגן יו"ר ארגון עובדי עיריית תל אביב - יפו (סעיף 15.1 לתצהירו).

ג.     ג. ביום 4.8.03 נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות הכללית החדשה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות שעניינו פיטורי צמצום (להלן: "ההסכם הקיבוצי"). על פי ההסכם הקיבוצי, היה על הנתבעת לפטר 1.64% מעובדיה (נספח ת/6 לתצהיר התובע).

ד.     ד. בתחילת שנת 2004 החל התובע להתארגן לקראת הצגת מועמדותו בראשות רשימה עצמאית, לראשות ארגון העובדים ואף פנה בכתב אל יו"ר האיגוד המקצועי במרחב תל אביב על מנת שייקבע תאריך לבחירות (ת/2 ו - ת/3 לתצהיר התובע).
מר יואל חסיד מנהל המוקד בו עבד התובע ומר גיורא בירן מנהל אגף התברואה בנתבעת ידעו על כוונתו של התובע להתמודד בבחירות של ארגון העובדים (עדותו של חסיד בעמוד 17 ועדותו של בירן בעמוד 21).

ה.     ה. ביום 16.3.04 קיבל התובע הודעה לפיה הוא מועמד לפיטורים במסגרת הליך הצמצום וההתייעלות בנתבעת. התובע הוזמן באותו מכתב לשימוע ליום 28.3.04 (נספח ת/5 לתצהיר התובע).

ו.     ו. ביום 17.3.04 הגיש התובע תלונה במשטרה על כך שמקורב ליו"ר ארגון העובדים דרש ממנו, באמצעות איומים, להסיר מועמדותו בבחירות. בהמשך הודיעה משטרת ישראל לתובע כי החליטה שלא להוסיף לחקור את תלונתו מהטעם ש"נסיבות העניין אינן מצדיקות את המשך החקירה". (ת/4 לתצהיר התובע).

ז.     ז. ביום 25.3.04 פנה ב"כ התובע דאז בבקשה לדחות את מועד השימוע שנקבע לתובע וזה נדחה ליום 1.4.04.

ח.     ח. ביום 31.3.04 כתב מר עמי כץ, מנהל אגף משאבי אנוש בנתבעת, לב"כ התובע דאז: "לשאלתך, הנני לציין כי אחת הסיבות להכללתו של מר חזי דוד ברשימת המועמדים לפיטורים, במסגרת ההסכם הקיבוצי להתייעלות וצמצומים ברשויות המקומיות, הינה גם בשל אי התאמה הנובעת מקושי בקבלת מרות הממונים." (נספח ת/8 לתצהיר התובע).

ט.     ט. ביום 1.4.04 התייצב התובע, בלווי בא כוחו דאז לישיבת השימוע.
במהלך ישיבה זו טען ב"כ התובע דאז בין היתר כי:

"מועמדותו לפיטורים שעה שהכריז על מועמדותו לבחירות נתפסת כאפליה חמורה שמנסה למנוע ממנו זכות להתמודד בבחירות ומעלה חשד כבד כי המניע לפיטורים הינו נסיון למנוע התמודדות ראויה. חשד זה מתתחזק שעה שלא מוצגים נימוקים ו/או קריטריונים לפיטוריו של מר חזי וכן שעה שידוע כי דה פקטו ארגון העובדים בעל השפעה רבה מאד בזהות העובדים המועמדים לפיטורים."
     (ראו פרוטוקול השימוע - נספח ת/9 לתצהיר התובע)

בהמשך אותה ישיבה הסביר מר בן שושן, סמנכ"ל משאבי אנוש בנתבעת:

"לשאלתך האם חזי היה ברשימה המקורית - התשובה היא לא. שמו של חזי הוחלף על ידי ארגון העובדים. שמו הוצע על ידי ארגון העובדים, הנהלת העירייה במקרה הזה לא התנגדה."
(פרוטוקול ישיבת השימוע - ת/9 וראו גם את עדות התובע בעמוד 8 ואת סעיף 4 לכתב ההגנה).

בסיום הישיבה הוחלט על קיומה של ישיבת שימוע נוספת.

י.     י. ביום 8.5.04 נשלח אל ב"כ התובע, מכתב מטעם מר עמי כץ, אליו צורפו מכתבים, מסמכים וסיכומי פגישות שנערכו עם התובע בשנים האחרונות לעבודתו בנתבעת (ת/10 לתצהיר התובע). במכתב זה נקבעה ישיבה נוספת לשימוע ליום 13.5.04.

יא.     יא. בישיבת השימוע השנייה מיום 13.5.04 ביקש ב"כ התובע ממר בן שושן, סמנכ"ל משאבי אנוש בנתבעת, לפסול את עצמו עקב התבטאויותיו כלפי התובע באותה ישיבה ובקשתו נענתה "למען מראית פני הצדק". בהמשך ביקש ב"כ התובע כי הוועדה כולה תפסול את עצמה וכי הליך השימוע יידחה ובקשה זו נדחתה על ידי הוועדה. משסירבה הוועדה לפסול את עצמה הודיע ב"כ התובע כי הוא מפסיק את הליך השימוע וזאת למרות שנתבקש על ידי הוועדה להעלות טענות לגופו של עניין.

יב.     יב. ביום 30.11.04 הגיש התובע לבית הדין בקשה לצו מניעה זמני נגד פיטוריו.

יג.     יג. ביום 3.11.04 התכנסה ועדת פיטורים בעניינו של התובע ואישרה את פיטוריו (נספח ת/20 לתצהיר התובע). פיטורי התובע נכנסו לתוקף ביום 10.12.04.
ביום 1.12.04 פרסמה מחלקת משאבי אנוש בנתבעת, בדואר אלקטרוני פנימי, דרישה לעובד במוקד התפעולי בנתבעת (ת/1 לתצהיר התובע).

יד.     יד. בהחלטתי מיום 13.12.04, חויבה הנתבעת לקיים לתובע הליך שימוע נוסף, בפני ועדת השימוע ובנוכחות הממונים עליו. כן חוייבה הנתבעת לפרט בפני התובע מהם הפגמים בתיפקודו שבעטים פוטר ולאפשר לו להציג את עמדתו.

טו.     טו. ביום 20.1.05 קיבל התובע זימון לשימוע נוסף. השימוע הנוסף התקיים ביום 3.4.05 ונכחו בו בין היתר מר גיורא בירן ומר יואל פלדי מנהל משאבי אנוש באגף התברואה. ישיבת השימוע הוקלטה על ידי הנתבעת (תמלול השימוע - נספח ת/25 לתצהירי עדי הנתבעת).
במהלך ישיבה זו חזר והעלה התובע, באמצעות בא כוחו, את הטענה שקיים פסול בכך שארגון העובדים הכניס את שמו כמועמד לפיטורים.

טז.     טז. בתאריכים 6.6.05 ו - 10.10.05 התכנסה ועדת פיטורים בעניינו של התובע וביום 9.11.05 הודיע מר עמי כץ בכתב לתובע:

"בתאריך 10.10.05 התכנסה ועדת הפיטורין לדון בעניינך.
הוועדה עיינה בתיקך האישי, במסמכי השימוע שנערך לך, במסמכים נוספים ככל שצרפת ובפרוטוקול השימוע שנערך לך בראשות סמנכ"ל לתכנון.
הועדה שקלה את כל הנסיבות, כולל האישיות וצרכי העירייה, והחליטה לאשר את פיטוריך.
לפיכך פיטוריך עומדים בעינם."

3.     עיקר טענות התובע:
א.     א. הסיבה להוספת שמו של התובע לרשימת המועמדים לפיטורים היתה רצונו של ארגון העובדים למנוע ממנו להתמודד על תפקיד יו"ר הארגון. לאחר שהתובע הודיע כי בכוונתו להתמודד בבחירות לארגון העובדים, דרש ארגון העובדים לפטרו, במסווה של פיטורי צמצום ועל מנת לסלק את התובע מדרכו של יו"ר ארגון העובדים. סילוקו של התובע איפשר ליו"ר הארגון להיבחר באופן אוטומטי לקדנציה נוספת.

ב.     ב. במסגרת תכנית הצמצומים וההתייעלות נקבע כי יפוטרו עובדים בלתי יעילים. התובע לא היה עובד בלתי יעיל. גם לאחר ששמו של התובע התווסף לרשימת המפוטרים על ידי ארגון העובדים לא נעשתה כל בדיקה של הנתבעת לגבי יעילותו.
זמן קצר לאחר שהחליט ארגון העובדים לצרף את שמו של התובע כמועמד לפיטורים, החלה הנתבעת במאמצים למצוא פגמים בתיפקודו.

ג.     ג. על פי הנהלים בנתבעת, ארגון עובדים יכול להחליף עובד שאת פיטוריו מבקש הוא למנוע בעובד אחר רק בתנאי שהעובד האחר הופיע בפוטנציאל הפיטורים שהוכן על ידי הנתבעת. אשר על כן ומשהתובע לא היה חלק מהרשימה המקורית של העובדים בפוטנציאל לפיטורים - צירוף שמו של התובע לרשימת המפוטרים נעשה בניגוד לנהלים. מעבר לכך, בדרך כלל ארגון עובדים לא מציע מועמד חלופי אלא רק מסיר את שם המועמד שאינו מעוניין בפיטוריו ומשאיר בידי הנתבעת את הבחירה במועמד חלופי.

ד.     ד. לתובע לא קוים הליך שימוע כדין. הנתבעת לא פירטה טענותיה נגד התובע טרם קיום השימוע, דעות חברי הוועדה היו קבועות מראש והליך השימוע נעשה למראית עין בלבד. באשר לטענה בשימוע כי התובע פוטר בעקבות עבירת משמעת - הנתבעת לא היתה רשאית לפטר את התובע בעילה זו במסגרת פיטורי צמצום.

ה.     ה. סעיף 8(ה) להסכם הקיבוצי בין מרכז השלטון המקומי לבין ההסתדרות קובע כי משך הזמן לסיום הליך פיטורים הוא 42 ימי עבודה מיום מסירת רשימת העובדים המועמדים לפיטורים. הליך הפיטורים של התובע החל ביום 16.3.04 והסתיים חודשים רבים לאחר מכן - בחודש 12/04 ולפיכך פיטוריו בטלים.

ו.     ו. בגין כל המפורט לעיל עתר התובע לביטול פיטוריו ולפיצוי בסך 250,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין ולחלופין - לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין ובגין אובדן הכנסות בסך כולל של 500,000 ₪.

4.     עיקר טענות הנתבעת:
א.     פיטוריו של התובע נעשו כדין, משיקולים רלוונטיים ובעיקר בשל אי התאמה הנובעת מבעיות משמעת ומקושי בקבלת מרות הממונים. התובע עסק במהלך עבודתו בעיסוקיו הפרטיים, יצא לחופשה למרות שבקשתו לכך נדחתה על ידי הממונים עליו, הורשע על ידי בית הדין למשמעת בעבירת משמעת, הועבר מתפקיד לתפקיד בשל בעיות ביחסי אנוש.
אין בין הכרזתו כי יגיש מועמדותו לבחירות לבין הכללתו ברשימת המועמדים לפיטורים ולא כלום.

ב.     ב. רק לאחר שנבחנה הצעת ארגון העובדים לכלול את שמו של התובע כמועמד לפיטורים ונמצא שמנהליו של התובע אינם שבעי רצון מעבודתו - נכלל הוא ברשימת המפוטרים.

ג.     ג. בתכנית ההתייעלות לא נקבעו כל תנאי סף או קריטריונים.

ד.     ד. סעיף 8 להסכם הקיבוצי קובע כי על ועד העובדים למסור רשימה בה יצויינו שמות העובדים שהועד מתנגד לפיטוריהם ושמות חלופים במקומם. בשום מקום לא נקבע כי התערבותו של הארגון מוגבלת לעובדים ששמם נכלל מלכתחילה ברשימה המקורית.

ה.     ה. הנתבעת הציגה בפני התובע את כל המסמכים שדרש ונתנה לו הזדמנות אמיתית ונאותה להעלות, במהלך ישיבות השימוע, את טענותיו נגד פיטוריו.

ו.     ו. הליך הפיטורים התארך בשל נסיבות שלא היו בשליטת הנתבעת ואין בה כדי לבטל את הפיטורים.

ז.     ז. בית הדין אינו רשאי להחליף את שיקול דעת הנתבעת בשיקול דעתו שלו ומעבר לכך אין לאכוף יחסי עבודה הנושאים אופי של קשר אישי.

5.     מטעם התובע העידו: מר משה לנגוס תושב תל אביב שקיבל שירות מהתובע בתקופה בה עבד במוקד התפעולי של מחלקת התברואה בנתבעת, מר שלמה יאיר שפוטר אף הוא מהנתבעת, מר מוטי דוייטשר שעבד בנתבעת בתפקיד סגן מנהל אגף התברואה לתפעול והתובע עצמו.
מטעם הנתבעת העידו: מר יואל חסיד מנהל המוקד, מר גיורא בירן שניהל את אגף התברואה בתקופה הרלוונטית ומר עמי כץ מנהל אגף משאבי אנוש בנתבעת.
הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

6.     לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו, אנו קובעים כדלהלן:
א.     א. אין חולק כי שמו של התובע לא נכלל מלכתחילה ברשימת העובדים המפוטרים, אף שהממונה הישיר עליו, יואל חסיד, המליץ עליו כמועמד לפיטוריו. לעניין זה העיד מר חסיד בחקירתו הנגדית: "התבקשתי להכין רשימת עובדים פוטנציאלים לפיטורים לקראת הפיטורים שהיו מתוכננים לשנת 2004. נתבקשתי לתת שם של עובד אחד שמועמד לפיטורים ונתתי את שמו של התובע...בחרתי להמליץ על התובע כמועמד לפיטורים בגלל בעיות המשמעת שלו שפירטתי בתצהירי" (עמוד 16).

עם זאת וחרף המלצת חסיד, הוכנה רשימת מועמדים לפיטורים שלא כללה את התובע ושמו הוכנס על ידי ארגון העובדים במקום עובד אחר כפי שהבהיר כאמור מר בן שושן בישיבת השימוע הראשונה, מיום 1.4.04.
מר גיורא בירן הסכים בחקירתו הנגדית כי ברשימת המועמדים הפוטנציאלים לפיטורים שהכין לא נכלל שמו של התובע:

"התבקשתי להכין רשימה של מועמדים פוטנציאלים לפיטורים, לקראת הפיטורים של 2004.
...
הגשתי כמדומני 11,12 שמות של עובדים.
שמו של התובע לא היה ברשימה שהכנתי.
הכנתי רשימה זאת על סמך שיחות עם המנהלים שהיו כפופים לי."

     ובהמשך:

"לקראת הפיטורים נאמר לי על ידי משאבי אנוש או סמנכ"ל למנהל ומשאבי אנוש שהארגון רוצה להוציא כמה שמות ובמקומם יוכנס שמו של התובע."
(עמודים 20-21)

כן אישר מר בירן בחקירתו הנגדית כי את הטופס בו ציין כי לתובע "משמעת לקויה" וכי "ניכר שלחזי דוד יש את הבטחון שהוא חסין בפני הנחיות שאינן נוחות לו ויכול לזלזל בהוראות הממונה ולא לבצען" (נספח ט' לתצהירו) מִלא רק לאחר שארגון העובדים הכניס את שמו של התובע לרשימת המפוטרים (עמוד 22). עוד העיד מר בירן לעניין זה כי:

"לגבי העובדים האחרים - מילאתי עוד לפני הגשת הרשימה להנהלה ואילו לגבי התובע - לאחר ששמו צורף לרשימה על ידי הארגון."
(עמוד 24)

ב.     ב. האפשרות של ועד עובדים להחליף שמו של מועמד לפיטורים בשם אחר קיימת בהוראת סעיף 8א להסכם הקיבוצי הקובעת:

"העיריה תמסור לועד העובדים בעירייה רשימת עובדים המועמדים לפיטורים. תוך 7 ימי עבודה מיום מסירת רשימת העובדים המועמדים לפיטורים ימסור ועד העובדים רשימה שבה יצוינו שמות העבודים שועד העובדים מתנגד לפיטוריהם ושמות חליפיים במקום העובדים שהועד מתנגד לפיטוריהם."

עם זאת, טענת התובע הינה כי כוונתו להתמודד בבחירות לארגון העובדים היתה הסיבה היחידה בגינה החליט ארגון העובדים להכניס את שמו לרשימת המפוטרים. כאמור, כבר בישיבת השימוע הראשונה העלה התובע טענה זו (ת/9 לתצהיר התובע)

מר כץ אף אישר בעדותו:
"בשימוע הראשון או השני נודע לי שהתובע הגיש מועמדות לארגון העובדים, כאשר הוא העלה את הטענה בשימוע שנערכה קנוניה נגדו" (עמוד 26).

ג.     ג. חרף טענות אלו מצד התובע, לא התעורר חשדם של עמי כץ ושל גיורא בירן - כך לגרסתם - שמא מניעים פסולים הניעו את ארגון העובדים להכניס את שמו של התובע לרשימת המפוטרים.
לא זו אף זו: לאוזניו של מר בירן אף הגיעו שמועות לפיהן קיבל התובע איומים:

"יום אחד היתה מהומה במסדרון, יצאתי מחדרי וביררתי מה הרעש ואז אמרו לי שמאיימים על התובע מכיוון שהוא רוצה לרוץ לבחירות של ארגון עובדי העירייה. זה היה עוד לפני פיטוריו. נדמה לי שהיה על זה תלונה וחקירה במשטרה ומצאו שאין בכך כלום." (עדותו של בירן עמוד 21).

וחרף זאת העיד מר בירן בחקירתו הנגדית:

"כאשר נודע לי שארגון העובדים מבקש להוציא שם אחר מהרשימה ולשבץ את התובע ברשימת המפוטרים - זה לא עורר בי חשד שמשהו לא תקין וזה גם התאים לי שאותו עובד יוצא מהרשימה והתובע יוכנס במקומו, שהרי שמו של התובע הועלה מלכתחילה בתוך העובדים שהוצעו לפיטורים.
...
לא מצאתי צורך לומר למר כץ שיש קנוניה של ארגון העובדים לפיטורי התובע מאחר שבכלל לא חשבתי שיש קנוניה כזאת.
בטרום בחירות של העובדים יש הרבה אנשים שרוצים להתמודד וזה לא נותן מבחינתי רשת בטחון למניעת פיטורים.
...
לא מצאתי לנכון לומר למר כץ שהתובע הוכנס לרשימת המועמדים לפיטורים לאחר שרצה להגיש מועמדות לארגון העובדים, שכן נושא המועמדות היה שולי וזניח באותה עת והשיקול לפטרו היה תפקודו הבלתי מוצלח."
(עמוד 21)

ובהמשך:

"החלטתי להוסיף את התובע לרשימת המפוטרים היתה על סמך התנהלות לא ראויה שלו במשך זמן רב, כאשר בין השאר יש גם את היציאה לחו"ל שהיתה גם למולי ולא רק למול המנהל הישיר שלו, וזה בניגוד להוראה ישירה שלי.. התובע היה ראוי לפיטורים"
(עמוד 23)

גם מר עמי כץ העיד בעניין זה, במענה לשאלת בית הדין:

"אנחנו כעירייה לא בוחנים מדוע החליט הארגון להוציא מועמד מרשימת המועמדים לפיטורים, אבל אנו בודקים את מי שהארגון מכניס לרשימה. אנחנו לא מוכנים שיפוטר עובד מטעמים בלתי ענייניים ואם הוא עובד מצוין - לא נסכים לפיטוריו." (עמוד 25)

ובהמשך עדותו הבהיר:

"לא פניתי לארגון העובדים בנושא הזה.
אני הנהלה מקצועית של העירייה ולא דרג פוליטי. אני לא פעיל בארגון העובדים. והמדינית שלנו לא להתערב בנושא הזה.
...
אינני מתעניין כלל מה היה השיקול של הארגון כאשר הציע את העובד ומה עמד מאחורי מניעיו להציע את אותו עובד ובלבד שהשתכנעתי שיש נימוקים ענייינים של המנהלים לסיים את עבודת העובד"
(עמוד 26)

בהמשך חקירתו הנגדית העיד מר עמי כץ כי העביר לוועדת הפיטורים את טענות התובע לעניין הפלייתו מטעמים פוליטיים (עמוד 27) וכעולה מהפרוטוקול של ועדת הפיטורים מהתאריכים 6.6.05 ו - 10.10.05, חברי ועדת הפיטורים היו אף הם ערים לטענות התובע לפיהן קיים קשר ישיר בין כוונתו להתמודד בבחירות לארגון העובדים לבין פיטוריו. בפרוטוקול ועדת הפיטורים מיום 10.10.05 נכתב מפי היועץ המשפטי של הנתבעת: "יש טענה של העובד על התחשבנות אישית ממניעים 'פוליטיים' בין ארגון העובדים לבין חזי דוד. מנהל אגף התברואה רואה עין בעין עם ארגון העובדים וממליץ על פיטורי העובד לאור ההסטוריה של העובד הכוללת עבר משמעתי" (נספח ז' לתצהירי עדי הנתבעת).
עם זאת, איש מטעם חברי ועדת הפיטורים לא מצא לנכון לערוך בירור או להורות על קיום בירור בדבר הנימוקים שעמדו מאחורי החלטת ארגון העובדים להכניס את שם התובע לרשימת המפוטרים.
עדותו של מר חסיד מתיישבת אף היא עם הראיות לפיהן איש מטעם הנתבעת לא טרח לבדוק את תלונת התובע:

"לא ידוע לי על כך ששמו של התובע הוכנס לרשימת המפוטרים במקום שם של עובד אחר שהוצא מהרשימה. איש מארגון העובדים לא דיבר איתי בקשר לתובע. איש לא בדק אתי את השאלה אם הארגון הכניס את שמו לרשימה עקב היותו מועמד לוועד העובדים." (עדותו של חסיד בעמוד 17).

ד.     ד. אכן עולה מהראיות כי התובע הורשע בבית הדין למשמעת בחריגה מנהלים (ראו עדות התובע בעמוד 5). עדי הנתבעת העידו כי לתובע היתה בעיה בקבלת מרות, כי התובע יצא לסידורים פרטיים בשעות העבודה (עדותו של חסיד בעמוד 19 וסעיף 7 לתצהירו של מר בירן) כי יצא לחופשה ללא אישור וכי כאשר שב מחופשתו אף צעק על מר חסיד בפני העובדים (סעיף 10,12 לתצהירו של חסיד, עדותו בעמוד 19, סעיפים 7,9,10 לתצהירו של בירן).
בחקירתו הנגדית העיד מר חסיד כי: "נושא יציאתו של התובע לחופשה ללא אישור - היתה עבירת המשמעת המשמעותית ביותר שהביאה למתן ההמלצה על פיטוריו." וכאמור גם מר בירן העיד כי המליץ על פיטורי התובע בשל התנהגותו הלקויה.
אפילו היו לתובע בעיות בקבלת מרות וביחסי אנוש, כגרסת הנתבעת, סבורים אנו כי העובדה שהממונה הישיר של התובע, מר גיורא בירן, המליץ לפטר את התובע, לאחר ששמו הוכנס לרשימת המפוטרים - אין בה כדי להכשיר בדיעבד את החלטת ארגון העובדים להכניס את שם התובע לרשימת המפוטרים, אם אמנם נבעה החלטה זו ממניעים זרים.
אכן, כטענת הנתבעת, לא הוכחה בפנינו טענת התובע, כי כוונתו להתמודד בבחירות לארגון העובדים היא שעמדה מאחורי יוזמת ארגון העובדים להכניס את שמו לרשימת המועמדים לפיטורים. עם זאת, תלונתו של התובע בדבר מניעים פסולים של ארגון העובדים, כמו גם סמיכות הזמנים בין הכרזתו של התובע על כוונתו להתמודד בבחירות לארגון העובדים ובין המועד בו קיבל הודעה על כך שהוא מועמד לפיטורים - עניין שהובהר לנוכחים בשימוע האחרון - די היה בהם כדי לחייב את הנתבעת לברר את תלונת התובע מול ארגון העובדים.

ה.     ה. כאשר עובד מעלה טענה כי פיטוריו נעשו עקב פעילות ארגונית וממניעים פוליטיים פסולים - חובתו של המעביד לברר ולבדוק היטב אם יש יסוד לטענה: על המעביד לברר את הטענה מול ארגון העובדים, לברר מי המועמד ששמו הוצא מרשימת המפוטרים והוחלף בשמו של התובע ולברר מה הסיבה שנבחר דווקא שמו של התובע על ידי ארגון העובדים כמועמד לפיטורים (ואין נפקא מינה אם שמו הוכנס לרשימה יחד עם שמות נוספים או ששמו היה השם היחיד שהועלה על ידי ארגון העובדים).
כאשר מדובר בעובד ששמו לא נכלל מלכתחילה ברשימת המועמדים לפיטורים יש לנקוט משנה זהירות, להקפיד שאין התערבות פסולה של ארגון העובדים ולבחון היטב את טענות העובד לענין השיקולים שהנחו את ארגון העובדים להכללתו ברשימה.
משהעלה התובע את טענותיו בדבר השיקולים הזרים שהניעו את ארגון העובדים להכניס את שמו לרשימת המפוטרים, אזי אפילו המליץ לאחר מכן מנהלו הישיר על פיטוריו, היה על הנתבעת לבדוק לעומקן את טענות התובע ולשלול כל אפשרות למניעים זרים שהביאו לצירוף שמו לרשימת המועמדים לפיטורים.
הנתבעת לא היתה רשאית לעצום עיניה ולהתעלם מטענה מסוג זה, במיוחד כשהדברים ניתנים לבירור על נקלה מול ארגון העובדים.
בישיבת השימוע מיום 3.4.05 אף העלה התובע טענות שנועדו להפריך את האשמות שהוטחו נגדו לפיהן יצא לחופשה ללא אישור הממונים אולם גם טענות אלו של התובע לא נבדקו על ידי הנתבעת. הנתבעת אף לא בדקה מול מנהלו הישיר של התובע, מר חסיד, מדוע המליץ על התובע מלכתחילה כמועמד לפיטורים.

ו.     ו. לנוכח התנהלות הנתבעת כפי שפורטה לעיל - סבורים אנו כי יש לפסוק לתובע פיצוי כספי.
לא מצאנו כי יש בפגמים אשר נפלו בהתנהלות הנתבעת כדי להצדיק ביטול הפיטורים, זאת הן משאין חולק כי היו פיטורי צמצום בנתבעת, הן מהטעם שמר יואל חסיד המליץ על התובע מלכתחילה כמועמד לפיטורים והן מהטעם שלא הועלתה כל טענה כלפי הנתבעת לפיה היא-עצמה הפלתה את התובע לרעה משיקולים פוליטיים.

ז.     ז. לנוכח התנהלות הנתבעת כמפורט לעיל, בהתחשב בתקופה הארוכה בה הועסק התובע בנתבעת, החלטנו לחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי כספי בשיעור של 4 משכורות - בסך כולל של 84,480 ₪.

ח.     ח. באשר ליתר טענות התובע - לא מצאנו כי יש בהן ממש. באשר להמשכות הליך הפיטורים בעניינו של התובע - זו נבעה בין היתר מבקשות של התובע לדחיית מועד השימוע, מטענות שהעלה התובע נגד פיטוריו ומבקשותיו לקבלת חומר כתוב בעניינו ומכל מקום אין בהמשכות ההליכים כדי להוות פגם מהותי היורד לשורשו של עניין.
באשר לשימוע האחרון שנערך לתובע (לאחר החלטת בית הדין בבקשה לסעד הזמני) בחקירתו הנגדית העיד התובע כי לא אמר את כל שהיה לו לומר במהלך השימוע וכן טען שנפל פגם בכך שיואל חסיד ומוטי דויטשר לא נכחו בישיבת השימוע.
באשר לנוכחים בשימוע - מר גיורא בירן אשר המליץ על פיטורי התובע נכח בשימוע ובאשר לנוכחתו של מר דויטשר עולה מעדותו כי כלל לא היה ממונה על התובע (עמודים 13,14).
מעבר לכך העיד התובע כי הישיבה נמשכה כשעתיים, שעתיים וחצי ומקריאת פרוטוקול ישיבת השימוע עולה כי הישיבה היתה עניינית וכי ניתנה לתובע ולבא כוחו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיהם.

7.     סוף דבר -
בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין תשלם הנתבעת לתובע פיצויים בסך 84,480 ₪.
כן תישא הנתבעת, בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, בהוצאות התובע בסך 1,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ + מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יחידת מיקוח

 2. יחידת מיקוח נפרדת

 3. הכרה בארגון עובדים

 4. פגיעה בחופש ההתאגדות

 5. הפרעה להתארגנות עובדים

 6. פיטורי יו''ר ועד עובדים

 7. יחידת המיקוח בהתארגנות ראשונית

 8. פיטורים בגלל פעילות בארגון עובדים

 9. השתייכות עובד שפוטר לארגון עובדים

 10. רשימת מועמדים לפיטורים בארגון עובדים

 11. פיטורי עובד בשל השתייכות לארגון עובדים

 12. פיטורי עובד ללא הסכמה של ארגון העובדים

 13. פיטורי עובד בשל השתייכותו לארגון העובדים

 14. פיטורי עובד בגלל ניסיון להקים ועד עובדים

 15. סמכות בית הדין לעבודה בתביעות ארגון עובדים

 16. פיטורים על פי חוקת העבודה בהסכמת נציגות העובדים

 17. בחירת מועמדים לפיטורים מטעמי השתייכות לארגון עובדים

 18. מיהו ארגון מעבידים ? האם ארגון סוחרי ירושלים הינו ארגון מעבידים ?

 19. הודעה על ארגונים יציגים של מגדלים ושל משווקים לענין הקמת ועדות קנסות

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון