פיטורים מוצדקים ללא שימוע

בית הדין לעבודה פסק כי התובע פוטר משיקולים ענייניים עם זאת, מאחר שנמצא כי נפל פגם בהליך הפיטורים והשימוע שנערך לתובע, נפסק לתובע פיצוי של 15,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין.

להלן פסק דין בנושא פיטורים מוצדקים ללא שימוע:

פסק - דין

1.      לפנינו תביעה כספית שהגיש התובע כנגד הנתבעת מעסיקתו לשעבר בגין פיטורים שלא כדין.

2.      רקע עובדתי:
א.      התובע החל לעבוד בנתבעת כמנהל סניף מיום 15/12/00, בהתאם לחוזה עבודה אישי עליו חתם ביום 12/10/00 (להלן: "חוזה העבודה"). זמן מה לאחר תחילת עבודתו מונה למנהל סניף רוטשילד בפתח תקוה (להלן: "הסניף"/"סניף רוטשילד"), כאשר קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לתפקודו כמנהל סניף.

ב.     ביום 07/06/05, התקבלה בסניף שיחת טלפון אנונימית לפיה תינוק הגיע לבית החולים בילינסון בעקבות אכילת מטרנה פגת תוקף שנרכשה בסניף רוטשילד, לטענת מוסרת ההודעה, אב הגיע עם בנו לבית החולים ממנו התקשרה, ובידו הקופסה הנדונה בצירוף קבלה מתאימה מהסניף (להלן: "פרשת המטרנה"). בעקבות הפרשה, נפתחה חקירה במשרד הבריאות.
ג.     התובע פוטר מעבודתו ביום 09/06/05.

3.      טענות התובע:
א.     התובע תפקד כמנהל מן השורה הראשונה, היה אהוד ומקובל על ציבור העובדים והלקוחות, עשה ככל שביכולתו על מנת להשיא את תפוקת הסניף ופעל במסירות לטובת הנתבעת.

ב.      עקב צמצום בכח אדם בסניף וחרף פניות חוזרות ונשנות של התובע לממונים עליו בנדון, סבל הסניף ממחסור מתמשך בכח אדם, התובע נאלץ לשאת ולשמש במספר תפקידים בסניף.

ג.     עד לחודש פברואר 2005 היתה בסניף סדרנית אשר דאגה לטפל במוצרים פגי תוקף. עקב צמצומים כאמור, נאלצה הסדרנית לעבור לתפקיד אחר בסניף. בנוסף, בסניף היה סדרן מטעם חברת "דיפלומט" המשווקת את מוצרי מטרנה.

ד.     התובע דאג כי יבוצעו בסניף בדיקות אחר מוצרים פגי תוקף. התובע אף הגדיל לעשות כשבסניף הוחזקה מחברת במסגרתה תועד מעקב שבועי אחר בדיקות הטריות שנערכו במדפי מוצרי המזון לתינוקות.

ה.     הנזק הנטען שנגרם לתינוק לא היה בשל המטרנה פגת התוקף.

ו.     לא הוכח כי המטרנה נקנתה בסניף רוטשילד, מה גם שעל הקופסה שנרכשה מוטבע היה מחיר של 32 ₪ כאשר בסניף נמכרה קופסת מטרנה בסכום של 37.45 ₪.

ז.     ביום 07/06/00 הוזמן התובע למשרדי הנתבעת ולאחר שיחה קצרה נמסר לו כי הוחלט לפטרו על אתר, בשל פרשת המטרנה שפג תוקפה, מבלי שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

ח.     הנתבעת בחרה לפטר התובע על אתר הגם ולא הוכח כי קופסת המטרנה נרכשה בסניף אותו ניהל והדבר נעשה מטעמים של יחסי ציבור שכן, הנתבעת חששה מההד התקשורתי שיהא לפרשה, בו ביום פורסמה באתר האינטרנט YNET כתבה במסגרתה הודיעה הנתבעת כי העניין טופל על ידה כנדרש וכי התובע פוטר.

ט.     התובע פוטר מבלי שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו כשההודעה בדבר פיטוריו נעשתה טלפונית, באופן מביש ומחפיר.

י.     שמו הטוב של התובע נפגע ובשל כך אף התקשה למצוא עבודה התואמת את כישוריו. לאור האמור ולאור התנהלותה חסרת תום הלב של הנתבעת, עותר התובע לתשלום סך של 400,000 ₪. בנוסף עותר לחייב הנתבעת בסך של 100,000 ₪, כפיצוי עונשי על התנהלותה הפסולה.


4.      טענות הנתבעת:
א.     התובע שימש כמנהל בינוני ולא היה צפוי להתקדם לתפקיד בכיר אחר בנתבעת. במהלך עבודתו התגלו כשלים שונים לגביהם קיבל משוב מתאים מהממונים עליו. בנוסף, מספר שנים עובר לפיטוריו פרצה שריפה בסניף וניתנה המלצה פנימית ממנהל הבטיחות בנתבעת להפסיק העסקתו של התובע בתפקיד ניהולי.

ב.     תלונות התובע בדבר מחסור בכח אדם היו בלתי מבוססות, שכן, באחריותו הניהולית לדאוג לתפעול הסניף במצבת כח האדם הקיימת שהיתה מספקת.

ג.     אף אם אכן היה חוסר בכח אדם בסניף, הרי שהדבר נמצא בגדר אחריות התובע, מנהל הסניף, ועליו לשאת ולשמש בתפקידים שונים לגביהם קיבל הכשרה מתאימה, כדוגמת מחסנאי.

ד.     טענות התובע בדבר ניוד סדרנית מתפקידה אינה רלוונטית לעניינינו שכן, סדרנית זו לא עסקה במוצרי מזון תינוקות מה גם שהאחריות בכל הנוגע לטיפול במוצרים פגי תוקף מוטלת על מנהל הסניף.

ה.     עם קבלת התלונה בדבר המטרנה שפג תוקפה, ביום 07/06/05, נערכה בסניף בדיקה במסגרתה נמצאה כמות גדולה של מוצרים פגי תוקף במחסן ואף על המדפים, מוצרים אלו הושמדו ביום 08/06/05 והתובע אף נכח במעמד זה.

ו.     ביום 08/06/05 זומנו התובע וסגניתו, הלנה קויפיש (להלן: "קויפיש") לבירור שנערך במשרדי הנתבעת, בנוכחות מנכ"ל הנתבעת, היועצת המשפטית, ד"ר רוברטו דלה רוקה, מנהל איכות בנתבעת (להלן: "דלה-רוקה"), משה אליעז מנהל אשכול,הממונה הישיר על התובע (להלן: "אליעז") וגורמים נוספים.

ז.     קופסאות המטרנה פגות התוקף שלטענת הורי הפעוט נרכשו בסניף רוטשילד, הועברו לבדיקת משרד הבריאות במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ד"ר דלה רוקה ויהושע צורי, מנהל תפעול "שופרסל שלי", אחת מארבע רשתות השיווק בנתבעת (להלן: "צורי") הגיעו למקום ובחנו הקופסאות הנדונות תוך שבצעו השוואה בין דבקיות המחיר בסניף לבין אלו שהודבקו על אריזות המטרנה. השניים מצאו כי קופסאות אלו אכן נרכשו מסניף רוטשילד.

ח.     ביום 09/06/05 זומנו התובע וסגניתו לפגישה עם סמנכ"ל התפעול בנתבעת, יצחק אברכהן (להלן: "אברכהן") במסגרתו השמיע התובע טענותיו בכל הנוגע לפרשת המטרנה. לאור הממצאים שנתגלו בסניף, שם נמצאו מוצרים רבים פגי תוקף ולאור מסקנותיהם של דלה-רוקה וצורי בדבר רכישת המטרנה פגת התוקף מהסניף, מצא אברכהן להביא להפסקת עבודתו של התובע בנתבעת.

ט.     התנהלותו של התובע עלתה כדי הפרת משמעת חמורה, גרמה לסיכון בריאות הלקוחות והסבה לנתבעת נזק תדמיתי רב. חרף האמור, שילמה הנתבעת לתובע מלוא זכויותיו, לפנים משורת הדין. בהתאם לחוזה ההעסקה, לאור התנהלות התובע, רשאית היתה הנתבעת לשלול מן התובע פיצויים פיטורים ודמי הודעה מוקדמת ולא עשתה כן. בנוסף, הנתבעת שילמה לתובע פדיון הודעה מוקדמת שכן, בהתאם לחוזה ההעסקה רשאית היתה לפדות את תקופת ההודעה המוקדמת.

י.     הנתבעת לא יזמה כל פניה לתקשורת בכל הנוגע לפרשת המטרנה ופיטוריו של התובע בוצעו מטעמים ענייניים בלבד.

דיון והכרעה:
5.      בפתח הדברים נציין כי הגענו לכלל הכרעה לפיה דין התביעה להתקבל בחלקה שכן מצאנו כי נפל פגם בהליך הפיטורים שנערך לתובע, להלן נפרש החלטתנו.

6.      התובע טען כי תפקד בצורה משביעת רצון, חרף מצוקת כח אדם שהיתה בסניף וכי פיטוריו נעשו משיקולים שאינם עניינים. לטענתו קופסת המטרנה שפג תוקפה כלל לא נרכשה בסניף שבניהולו והנתבעת מיהרה לפטרו ללא כל הצדקה ומבלי שתנתן לו הזדמנות ראויה להשמיע טענותיו זאת, משיקולים תדמיתיים בלבד. לאור האמור עתר התובע לקבלת פיצוי בסך כולל של 500,000 ₪. הנתבעת הכחישה האמור ולהלן נדון בטענות אלו אחת לאחת.

7.      תפקוד התובע כמנהל סניף:
התובע טען כי שמש כמנהל "לשביעות רצונה המלא של הנתבעת" (סעיף 4 לתצהיר התובע) וכי מילא את תפקידו "בצורה מושלמת תוך שיפור רווחיות הסניף מחד וחסכון וארגון מחדש של הסניף מאידך" (סעיף 5 לתצהיר התובע). הנתבעת הכחישה האמור וטענה כי התובע היה מנהל בינוני ואף פחות מכך וכפי שעולה מדו"חות ההערכה שנערכו לו, לא היה בכוונתה לקדמו לתפקיד בכיר יותר (ראה סעיפים 18-17 לתצהיר אליעז וכן נספחים א-1 א-2 לתצהיר אליעז). מעדויות הצדדים בנדון ולאור דו"חות ההערכה שצורפו התרשמנו כי כעדותו של אליעז בנדון התובע היה "איש שירות מעולה. מנהל בינוני." (ראה עמוד 45 שורה 20 לפרוטוקול הדיון).

הנתבעת טענה כי לאור מקרה דליקה שפרצה בסניף במהלך עבודתו של התובע, קיבלה לידיה המלצה לפיה יפוטר התובע (ראה דו"ח מתאים, נספח ג' לתצהיר אברכהן) נציין כי עורך המסמך הנדון לא נחקר בפנינו עם זאת אנו מקבלים נכונותו. מכל מקום, הנתבעת לא פיטרה את התובע בעקבות מקרה זה וכפי הנראה המלצה זו כלל לא הובאה לידיעתו כשהדו"ח הנדון אך תויק בתיקו האישי.

8.      מצבת כח האדם בסניף:
התובע טען כי הסניף אותו ניהל סבל ממצוקת כח אדם מתמשכת וכי התריע בפני אליעז בנדון בנוסף טען כי שימש במספר תפקידים בסניף זאת עקב מחסור בעובדים (ראה סעיפים 11-9 לתצהיר התובע).
אליעז טען כי לא היתה קיימת בעיה של ממש במצבת כח האדם בסניף וכי מדובר היה בבעיית ניהול וארגון שנעוצה היתה בהתנהלות התובע (ראה סעיף 11 לתצהיר אליעז).


     הלנה קויפיש העידה:
"ש. האם ברגע שאת חזרת מהקורס, החלפת מישהו שהיה סגן?
ת. בתקופה שהייתי בקורס לא היה סגן.
ש. האם היה בסניף קלדנית?
ת. לא.
ש. מה לגבי לורה, שהזכרת קודם ?
ת. היא היתה ממלאת מקום, היא למדה קלדנות באותה התקופה. ותפקידה היה סדרנית קוסמטיקה וחומרי ניקוי וגם של אוכל תינוקות.
...
ש. מחסנאי?
ת. גם לא היה.
ש. ירקן?
ת. מנהל מחלקת ירקות לא היה.
ש. מנהל מחלקת בשר?
ת. לא זוכרת אם היה או לא היה.
...
ש. וכשחזרת לסניף לא ראית אותם, בעלי התפקידים לא היו בסניף?
ת. נכון.
ש. אז מי מילא את כל התפקידים האלה?
ת. כשחזרתי כולנו עשינו את העבודה.
ש. כולכם מילאתם את התפקידים האלה?
ת. כן, אם עבדתי בוקר אז אני מילאתי את התפקידים, ואם התובע עבד בבוקר הוא מילא את התפקיד.
ש. לקבל סחורה אני מבין, אבל יש תפקידים מקצועיים, כמו מנהל מחלקת ירקות / בשר. האם נכון שמנהל הסניף מילא את התפקידים האלה?
ת. כולנו מילאנו. אנו עוברים קורס מחסנאי ואנו יודעים לקבל סחורות." (ראה עמוד עמוד 32 שורות 7-1 ושורות 23-20 וכן עמוד 33 שורות 2-1 ושורות 18-9 לפרוטוקול הדיון).

אליעז העיד:
"לראייתו של המנהל היה מחסור. מהיום הראשון שהגעתי לסניף, כשהאיזור הועבר אליי, התובע תמיד טען שאין לו מספיק עובדים, בשלב האחרון ראיתי שצריך להוסיף לו חצי תקן, אבל בסה"כ הכל היה עניין של ניהול" (ראה עמוד 47 שורות 3-1 לפרוטוקול הדיון).

התרשמנו כי אכן בסניף רוטשילד כמו גם בסניפים אחרים ברשת היתה בעיית כח אדם וכי התובע התריע והתלונן לא פעם בנושא זה בפני אליעז עם זאת, אנו סבורים כי אחריותו של מנהל סניף לנהל הסניף באמצעות מצבת כח האדם שברשותו ומכל מקום, לא ניתן להסיר האחריות המוטלת עליו בשל מצוקת כח אדם כזו או אחרת. טענתו של התובע לפיה סדרנית מוצרי הנקיון שעסקה אף בטיפול במזון תינוקות הועברה מתפקידה אינה מעלה ואינה מורידה בעניינינו שכן, כאמור האחריות השוטפת לניהול הסניף מוטלת על כתפיו.

9.      האם קופסת המטרנה נרכשה בסניף רוטשילד?
א.      התובע טען כי פיטוריו באו על רקע פרשת המטרנה הנדונה, אשר כלל לא נרכשה בסניף.
צורי טען כי לאחר שביקר במכון לרפואה משפטית יחד עם ד"ר דלה-רוקה הגיעו "למסקנה חד משמעית כי הקופסאות אכן נרכשו בסניף הנתבעת" (ראה סעיף 22 לתצהיר צורי) "את הבדיקה בצענו על סמך בחינה קפדנית של המקודדים והפתקיות בסניף, צורת ההדבקה על גבי הקופסא, המחירים בסניף, סימני חיתוך מיוחדים של המדבקות" (סעיף 23 לתצהיר צורי).

צורי העיד:
"ש. מה זה מקודדים ומה זה פתקיות?
ת. בסניף שופר סל ובסניף של פ"ת בפרט, יש 2 סוגי מקודדים, האחד זה מקודד כפול שבו אנו שמים גם מחיר וגם תאריך והשני זה מקודד רגיל שבו יש רק מחיר. לקחתי דגימות מהסניף על גבי המוצרים שהיו ושמתי אותם על מנת שיהיה לי בסיס להשוואה מדוייקת של המוצרים באבו כביר, על סמך זה בדקתי. למקודדים האלה יש חידוד מיוחד שיהיה יותר קל , ראיתי את המקודד, וראיתי את הפתקיות איך הם מונחות, מהסניף לקחתי כמה דגימות של איך היו מודבקות המדבקות בסניף, הסתכלתי באבו כביר וראיתי שהם זהות ב- 100%.
ש. איפה הדף הזה?
ת. במסגרת התצהיר בסעיף ג.
ש. איפה הדף?
ת. אני מציג אותו בפניך. יש פה דוגמא של שופר סל, חביב וחצי חינם. בדף ההפוך יש מדבקה של הסניף בודדת, מדבקה כפולה (עם מחיר ותאריך), ואת זה לקחתי לאבו כביר.
ש. לקחת מקודדים או פתקיות של מקומות אחרים ברשת שופר סל?
ת. לא." (ראה עמוד 70 שורות 24-15 וכן עמוד 71 שורות 7-1 לפרוטוקול הדיון).

     במהלך הדיון הוצג בפנינו "דף הכנות לאימות מוצרים במעבדה" (מסומן ת/3) עליו הודבקו דבקיות מהסניף ומרשתות שיווק אחרות הסמוכות לביתו של הפעוט נשוא הפרשה ובעניין זה מקובלת עלינו עדותו של צורי בנדון.

ב.      צורי העיד כי לא לקח עימו מקודדים נוספים מרשת שופרסל אלא רק מקודדים מסניף רוטשילד (ראה עמוד 71 שורות 7-6 לפרוטוקול הדיון) עם זאת העיד כי מצא באופן וודאי כי מקורה של קופסת המטרנה בסניף רוטשילד:
"ש. מה מיוחד בסניף רוטשילד?
ת. ברוב הסניפים כשיש סדרן מסודר הוא אמור להוריד את התווית הקודמת ולקודד מחדש עם שינוי המחיר או במבצע. אני יודע שזה נעשה בסניף על ידי אחת מהקופאיות וראיתי את החובבנות של הקידוד שהוא זהה ולכן לא היה לי שום ספק.
ש. אתה אומר שבסניף רוטשילד שם חיפפו ובסניפים אחרים היו מקצועיים?
ת. לפי מה שראיתי מבחינת הקידוד ראיתי שהיו הרבה מוצרים על מוצרי מטרנה ואחרים, אגב הקופסאות שהיו שם הם היו עם פגי התוקף מחודש ספטמבר, צורת ההדבקה שהיו על הקופסאות באבו כביר הגעתי למסקנה חותכת שזה מהסניף של התובע" (ראה עמוד 72 שורות 24-22 וכן עמוד 72 שורות 7-1 לפרוטוקול הדיון).

ג.      התובע לא הכחיש כי קופסת המטרנה נרכשה ברשת שופרסל עם זאת טען כי לא הוכח שנרכשה מסניף רוטשילד שכן, הדבקיות בכל סניפי שופרסל זהות. במהלך הדיון, הציג התובע מספר קופסאות מטרנה הנושאות תוי מחיר-דבקיות (מסומנים ת/2) לטענתו, לא ניתן להבחין באיזו רשת קמעונאית נרכש המוצר כמו גם לזהות מאיזה סניף מסניפי הרשת נרכש רק בהתייחס לדבקית המחיר.
     קופסאות אלו הוגשו במהלך הדיון בלבד מבלי שהוגשה בקשה להגשתן קודם לכן, עם זאת, אף אם נקבל טענותיו של התובע לפיהן לא די בבחינת דבקית המחיר המוצמדת למוצר על מנת לקבוע מהיכן נרכש, אין בכך כדי לשנות ממסקנתנו שכן, צורי העיד כי בחן את אופן הדבקת הדבקיות על קופסת המטרנה במכון לרפואה משפטית, וכי היתה זהות מוחלטת בינו ובין אופן הדבקת הדבקיות בסניף רוטשילד.

ד.      בשיחת הטלפון שנתקבלה בסניף במועד בו הגיע הפעוט לבית החולים, נמסר כי אבי הפעוט מחזיק בידו חשבונית מתאימה ביחס לרכישת המטרנה בסניף רוטשילד, אף ד"ר ריבה ממשרד הבריאות, מסרה לד"ר דלה-רוקה כי בידיה חשבונית מתאימה (ראה סעיף 10 לתצהיר דלה-רוקה) ולאור האמור מצאנו כי ישנו בסיס סביר להניח כי קופסת המטרנה נרכשה מסניף רוטשילד.


ה.      נציין כי ד"ר דלה-רוקה העיד כי:
"אם מאשימים אותי כעובד שופרסל שמכרתי קופסא שעבר תוקפה 15 חודשים... אני בטוח אחפש כל סימן שמכניס חשד / ספק שזה לא נקנה אצלי. כשנסענו לאבו כביר לקחנו איתנו דף מדבקות שנלקחו מכל איזור פ"ת , גם מהסניף וגם במקומות אחרים שמוכרים את המוצרים והשווינו בין המדבקות. בתום הבדיקה ישבנו מעל חצי שעה שם, יצאנו מאבו כביר ואמרנו בלב כבד שאכן הקופסאות האלה נמכרו ברשת שופרסל. בגלל שאם יכולתי לחפש דרך ולומר שזה לא נקנה אצלנו ..." (ראה עמוד 61 שורות 22-16 לפרוטוקול הדיון).

     דלה-רוקה העיד בפנינו בכל הנוגע להתרחשות במכון לרפואה משפטית ומהימנה עלינו עדותו בנדון, התובע טען שעדותו של ד"ר דלה-רוקה רצופה בסתירות וכי העיד כי אינו מומחה לדבקיות ומחירים ומשכך אל לו לבית הדין לקבל עדותו בנדון. איננו מקבלים טענתו זו, התרשמנו מעדותו של דלה-רוקה ומצאנו כי מתאימה לעדותו של צורי כמפורט לעיל זאת, בשים לב לפרק הזמן שחלף מאז קרות האירוע נשוא התביעה ועד למועד מתן עדותו.
     אנו ערים לטענת התובע לפיה מחיר קופסת המטרנה פגת התוקף היה שונה מהמחיר בסניף זאת, בהתאם למידע שמסר ד"ר דלה-רוקה, חרף האמור לאור מכלול הנסיבות בעניין ולאור עדותו של ד"ר דלה-רוקה בנדון (ראה עמוד 63 שורות 21-13 לפרוטוקול הדיון), התרשמנו כי הקופסה אכן נרכשה מסניף רוטשילד.

אף אם היינו מקבלים טענת התובע לפיה קופסת המטרנה לא נרכשה בסניף רוטשילד, וכי המטרנה פגת התוקף כלל לא גרמה לפעוט נזק בריאותי כלשהוא (ראה בעניין זה סעיף ז' לדו"ח שערך צורי נספח א' לתצהירו) הרי שנמצאו בסניף מוצרים פגי תוקף בניגוד לנהלי הנתבעת כפי שיפורט להלן.

10.     מוצרים פגי תוקף בסניף:
     בדיקת מוצרים פגי תוקף בסניף:
א.      התובע טען כי חרף מצוקת כח אדם בסניף ערך בדיקות תקופתיות לאיתור מזון תינוקות פג תוקף, בתצהירו טען כי ערך בעצמו בדיקות מתאימות בסמוך מאוד לפרשת המטרנה (ראה סעיף 11 ו' לתצהיר) בחקירתו טען כי הבדיקה שביצע היתה בסמוך לחג הפסח, כחודשיים לפני האירוע (ראה עמוד 19 שורות 18-17 וכן שורות 25-24 לפרוטוקול הדיון) הגם ומדובר בתאריכים שונים הדבר אינו מעלה ואינו מוריד שכן, התרשמנו כי אכן התובע ביצע בדיקה מתאימה עובר לאירוע הנדון ואף אם ביצע הבדיקה כחודשיים עובר לאירוע הרי שהיה בידו למצוא קופסת מטרנה שפג תוקפה למעלה משנה עובר לבדיקה.

ב.      קויפיש העידה כי עצם מציאת מוצר מטרנה פג תוקף הפתיעה אותה וכי נערכו בדיקות מדוקדקות מידי שבוע ביחס למזון תינוקות מה גם שהבדיקות שנערכו תועדו במחברת שהיתה בסניף:
"ת. יותר. אני לא יודעת להגיד בערך, אני יודעת שהמדף הוא 1.17 מ'.
ש. כמה זמן לוקח לבדוק את אותם מדפים אם יש עליהם קופסאות שפג תוקפם?
ת. עד 40 דקות.
ש. כשאת שומעת שמצאו על אחד המדפים, לפחות לפי טענת הנתבעת, קופסת מטרנה שפג תוקפה 14 חודשים לפני שנמצאה, יכול להיות דבר כזה, מה דעתך?
ת. מוזר מאוד" (ראה עמוד 30 שורות 20-13 לפרוטוקול הדיון).
"ש. מי כתב במחברת?
ת. סדרנית.
ש. בין היתר של מוצרי מזון לילדים?
ת. כן.
ש. בכתב יד?
ת. כן.
ש.ת. כתוב שם תאריך, שם וחתימה. זו מחברת ביקורת ותוקף של מוצרי תינוקות
ש. זו מחברת רק של מוצרי תינוקות?
ת. כן.
ש. והמחברת הזאת מי שבדק חתם?
ת. כן.
ש. האם נכון שמר אליעז היה חותם על המחברת הזאת?
ת. מנהל הסניף היה מבקר וחותם. ואליעז אמור היה לבקר ולחתום. אני לא יודעת אם הוא עשה זאת בפועל.
ש. כל כמה זמן עשו את הרישום?
ת. כל שבוע. התובע היה דורש כל שבוע.
ש. אם כל מה שאמרת זה נכון, כך אני מאמין, איך קורה לדעתך שעל שני המדפים הקטנים של 1.17 כל מדף, שלדעתי אפשר לשים שם 50 קופסאות, איך את מסבירה שעם ביקורת קפדנית של הסניף והמחברת שרושמים בה כל שבוע, איך יתכן שמצאו קופסא שפג תוקפה 14 חודש לפני המקרה, היית מופתעת?
ת. הייתי מופתעת מאוד.
ש. איך זה קרה ?
ת. אני לא יודעת" (ראה עמוד 37 שורות 20-13 וכן עמוד 38 שורות 16-1 לפרוטוקול הדיון).

     נציין כי התובע לא איזכר דבר קיומה של המחברת הנדונה במסגרת כתב התביעה או בתצהירו, בנוסף, לאחר שבית הדין הורה לנתבעת להמציא לתיק את המחברת הנדונה הודיעה זו האחרונה כי אינה בידיה. חרף האמור, התרשמנו כי אכן היתה מחברת כזו בסניף.

ג.      הנתבעת טענה כי בבדיקה שנערכה בסניף ביום 07/06/05, נמצאו מוצרים פגי תוקף רבים הן במחסן והן על המדפים (ראה סעיף 8 לתצהיר אליעז).

     ד"ר דלה-רוקה העיד:
"ת.בסניף הזה נמצאו מוצרים פגי תוקף.
ש. איפה הם נמצאו במחסן או על המדפים ?
ת. גם במדף וגם במחסן. אני לא זוכר את הכמויות" (ראה עמוד 64 שורות 21-19 לפרוטוקול הדיון).

     התרשמנו כי התובע אכן ערך בדיקות לגילוי מוצרים פגי תוקף וחרף זאת, נמצאו בסניף מוצרים פגי תוקף רבים זאת, כפי הנראה בשל מדיניות ההחזרות בה נקט התובע.

ד.      מדיניות טיפול במוצרים פגי תוקף:
(1)      הנתבעת טענה כי בהתאם לנהליה על מנהלי הסניפים לערוך בדיקת פגי תוקף ביחס למזון תינוקות אחת לחודש וכי אין להחזיק מוצר פג תוקף, לראיה צרפה הנחיה שהועברה למנהלי הסניפים כבר ביום 26/06/02:
"אבקשכם לבדוק כל מוצרי מזון לתינוקות הנמצאים על מדפי המכירה ובמחסן לפי תאריך אחרון לשיווק.
אין בשום פנים ואופן להחזיק מוצרים שפג תוקפם!
כמו כן יש להוריד ממדף המכירה כל מוצר 10 ימים לפני מועד פג תוקף.
יש לחזור על הבדיקה פעם בחודש לפחות" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה נספח לתצהיר ד"ר דלה-רוקה).

(2)      התובע טען כי נהג להחזיר לנציג דיפלומט 4-3 קופסאות מטרנה פעם בחודש זאת, היות ולדיפלומט לא היה הסכם החזרות עם שופרסל לטענתו, הדבר נעשה על מנת לצמצם עלויות בסניף וכפי שהעיד:
"ש. האם נכון שגם שהסרת המוצרים מהמדף לא החזרת אותם לחברה אלא השארת אותם במחסן.
ת. נכון. במחסן במקום מיועד להשמדות או לצורך החזרתם לחברת מטרנה שאין שם הישג יד לאף אחד.
ש. את המוצרים האלה היית אמור להשמיד או להחזיר.
ת. לנסות קודם כל להחזיר, ולא, בהמשך להמשיד. מנהל האזור שלי ידע שאני שם אותם במחסן במקום להשמדה וכל פעם שהסוכן של מטרנה מגיע כל שבועיים או שלושה הייתי מחזיר לו כמה קופסאות. כיוון שלא היה הסכם החזרה לחברה. הייתי מחזיר ככל האפשר.
ש. לא היה הסכם החזרה עם מטרנה.
ת. עד כמה שידוע לי, לא.
ש. לפני מספר דקות אישרת שידוע לך שיש הסכם החזרה של כל המוצרים ואם יש בעיה צריך לפנות לממונים עליך כדי לפעול בנושא ההחזרה.
ת. אכן פניתי. על כל מוצר שלא הסכימו להחזיר לי ולא רק מטרנה, אני פניתי באימייל למשה אליעז.
ש. אתה פנית בקשר למוצרי התינוקות.
ת. לא. אני פניתי אישית בעל פה ואמרתי לו שאת המוצרים האלה אני שם במחסן וכיוון שאין הסכם החזרה בדיפלומט אני מחזיר מידי פעם שלוש ארבע יחידות כדי לצמצם ככל האפשר את הנזק.
ש. אני אומרת לך שאתה הצהרת לפני בית הדין שהשמדות זה מוצרים של שופרסל והחזרות הם של שאר המוצרים, איך זה מתיישב עם מה שאמרת עכשיו.
ת. מלבד דיפלומט. דיפלומט לא היה הסכם החזרה. ואולי עם עוד כמה חברות. רוב המוצרים של שופרסל היינו אמורים להשמיד" (ראה עמוד 20 שורות 24-1 לפרוטוקול הדיון)

(3)      הנתבעת טענה כי בהתאם לנהליה, היה על התובע לבצע השמדות מוצרים פגי תוקף חודש בחודשו וכי שופרסל הזדכתה על מוצרים אלו למול הספקים וכפי שהעיד ד"ר דלה-רוקה:
"ש. למה הורית להשמיד את הקופסאות במחסן?
ת. בגלל שמוצרים פגי תוקף... הנחיה של החברה, אין להחזיק מוצרים פגי תוקף בסניף לא למכירה ולא מאחור, אנו צריכים להשמיד אותם.
ש. מוצרים פגי תוקף שניתן להחזיר לספק לא משמידים אותם אלא מחזירים אותם?
ת. נכון שיש ספקים שרוצים לקבל מוצרים פגי תוקף על מנת להשמיד אותם בעצמם. ישנם ספקים שמאמינים לנו ונותנים לנו להשמיד את המוצרים. את הספקים שרוצים לקבל מוצרים פגי תוקף אני רוצה שהמוצרים יושמדו בסניף בנוכחות של נציג הספק, אין להם מה לעשות במוצרים פגי תוקף. זו הנחייה של מ. הבריאות.
ש. על מנת לחסוך כסף לסניף, ההוראה היתה להחזיר מוצרים לחב' דיפלומט על מנת להזדכות עליהם?
ת. אם אתה משמיד בנוכחות ספק אתה מזדכה. ההוראות הם שאם מגיע נציג של הספק אז להשמיד בנוכחותו ואם הוא לא מגיע ומתחיל להצטבר ההנחייה היא להשמיד באמצעות קב"ט ולהוציא תעודת החזרה לספק עם חתימה של הקב"ט.
ש. איך אתה מסביר את זה שעם כל הבדיקות שנעשו ומדובר בשני מדפים והיתה מחברת, איך אתה מסביר את זה שנמצאה קופסא שפג תוקפה 15 חודש?
ת. לצערי הרב יש לנו הסבר. ברגע שאתה מחזיק מוצר פג תוקף מאחור, אתה לא שם את זה בכספת, ואם חסר מוצר לפעמים מחזירים אותו למדף, אני זוכר בבירור שלפני שנתיים וחצי היה מקרה...
ש.ת. בגלל היסח הדעת, מישהו שלא מכיר ולא יודע שהמוצרים הם פגי תוקף ..." (ראה עמוד 64 שורות 24-22 וכן עמוד 65 שורות 20-1 לפרוטוקול הדיון).

עוד בעניין זה ראה עדותו של אברכהן בעמוד 83 שורות 19-5 לפרוטוקול הדיון.

כפי הנראה, סבר התובע כי אי השמדת מוצרים פגי תוקף תוך נסיון להחזירם ליצרן תביא לצמצום עלויות בסניף הנתבעת עם זאת, התרשמנו כי התנהלות זו היתה בניגוד לנהלי הנתבעת. לאור כל האמור לעיל, הרי שלא מצאנו פגם בעובדה שהתובע פוטר מעבודתו יחד עם זאת, מצאנו כי נפל פגם בהליך הפיטורים כפי שנפרש להלן.


11.      הליך הפיטורים:
א.     ביום 08/06/05, נערכה פגישה במשרדי הנתבעת בה נכחו מספר משתתפים ביניהם, מנכ"ל הנתבעת, התובע, קויפיש סגניתו, אליעז, יהושע, ד"ר דלה-רוקה, יואב פריימן מנהל פורמט, היועצת המשפטית ומר אברכהן, שלא זכר קיומה של פגישה זו. מטרת הפגישה היתה בירור המקרה, במסגרתו ניסו נציגי הנתבעת לדלות מידע רלוונטי מהתובע ומיתר הגורמים המעורבים, במסגרת שיחה זו לא הופנתה כל אצבע מאשימה כלפי התובע (ראה עדות התובע בעמוד 18 שורות 23-22 ועדות קויפיש בעמוד 40 שורה 20 לפרוטוקול הדיון).

ב.      ביום 09/06/05 זומנו התובע וקויפיש למשרדו של אברכהן, בסופו של יום פוטר התובע מתפקידו והצדדים חלוקים באשר לנסיבות הפיטורים.
בכתב התביעה ובתצהירו טען התובע: "ביום 07/06/05 (צ"ל 09/06/05 - א.ע.) הוזמן התובע למשרדי הנתבעת ולאחר שיחה קצרה נמסר לתובע כי הוחלט לפטרו בשל פרשת קופסת המטרנה שפג תוקפה" (סעיף 20 לתצהיר התובע ; סעיף 19 לכתב התביעה).
"בפגישה הנ"ל ניסה התובע לגונן על עצמו, אך טענותיו בקושי נשמעו ולא עזרו הסבריו כי אין הוא אחראי לאשר אירע.... ומאידך דרש כי תחקר הטענה כי קופסת המטרנה כלל לא נקנתה אצלו בסניף בשל המחיר המוטבע על הקופסא לעומת המחיר בו נהגה הנתבעת למכור קופסת מטרנה" (סעיף 22 א לתצהיר התובע ; סעיף 21 לכתב התביעה).
"התובע פוטר על אתר על ידי הנתבעת ונצטווה על ידה שלא לשוב יותר לסניף. מפתחות הסניף נלקחו ממנו באותו מעמד בו נגזר דינו לפיטורים מבישים..." (ההדגשה שלי - א.ע.) (סעיף 24 לתצהיר התובע ; סעיף 23 לכתב התביעה).

     לעומת זאת, בעדותו טען:
"היתה לי פגישה למחרת התקשר אלי מר פריימן ואמר לי .. לידעתך אין שום קשר לאישפוז של הילד לבין המטרנה. כחצי שעה לאחר מכן התקשר אלי מר הבר כהן והודיע לי שבעקבות המקרה אני מפוטר לאלתר ולהשאיר המפתחות בסניף ולבוא אליו ביחד עם הסגנית למשרד.
ש. באת אליו למשרד ביחד עם הסגנית.
ת. כן.
ש. מה היה בפגישה עם מר הבר כהן.
ת. המשפט הראשון שלו הראה לי במחשב תמונה של מטרנה ואמר זה המטרנה שצילמנו במשרד הבריאות ובעקבות המקרה החלטנו לפטר אותך. שאלתי אם אני יכול להתגונן. והוא אמר לי, לא. החלטנו לפטר אותך ולהשהות את הסגנית. אמרתי להם מה הקשר לסגנית ולמה אותי ולא אותך, כיוון שאתה גרמת (אם בכלל נקנתה הקופסא אצלי) ההוראה שלך דרך משה אליעז לבטל את הסדרן ממטרנה. וזה נגמר. הוא אמר לי לא לחזור יותר לסניף ושאקבל כל המגיע לי. אפילו את הדברים האישיים לא לקחתי" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה עמוד 19 שורות 14-1 לפרוטוקול הדיון).

     בניגוד לאמור בתצהירו, טען התובע בעדותו כי פוטר באמצעות הטלפון עובר לפגישה שנערכה עם אברכהן וכי קבל הוראה להותיר המפתחות בסניף עובר לפגישה הנדונה.

     קויפיש העידה:
"ש. מה התובע אמר לך על שיחתו עם אבר?
ת. הוא אמר לי להשאיר את המפתחות שלי בסניף כי אנחנו הולכים לאברכהן.
ש.ת. אני לא יודעת אם התובע השאיר את המפתחות שלו.
ש. נסעתם לפגישה עם אברכהן מה הדבר הראשון שהוא אמר לתובע?
ת. אני לא זוכרת דבר ראשון.
ש. מה את זוכרת שנאמר?
ת. שהתובע מפוטר ואני מושעית לשבוע ימים.
ש. שאלת למה?
ת. לא.
ש. אמרת משהו בכלל?
ת. לא.
ש. כמה זמן היתה הפגישה הזאת?
ת. 5 דקות.
ש. רק אברכהן דיבר?
ת. אנחנו יצאנו מיד.
ש. התובע דיבר משהו?
ת. לא נראה לי" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה עמוד 40 שורות 24-17 וכן עמוד 41 שורות 9-1 לפרוטוקול הדיון) .

ג.      במהלך הדיון, הציג התובע מסמך שערך אברכהן ביום 09/06/05, במסגרתו נכתב:
"לאור תלונה, שנקנו בסניף שופרסל פ'ת שתי קופסאות 'מטרנה' צמחי שפג תוקפן, בתאריכים 6,7/06, החלטתי לפטר לאלתר את מנהל הסניף יצחק טל.
ההודעה למנהל נמסרה על ידי אישית, בשיחת טלפון שקיימתי איתו.
יקבל את כל המגיע לו על פי זכויותיו" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה מסומן ת/7).

ד.      באשר לנסיבות הפיטורים העיד אברכהן:
"ש. באותו יום הפיטורים אתה מתקשר בטלפון ליצחק טל התובע ואומר לו תשאיר את המפתחות בסניף ובוא אלי יחד עם הלנה ?
ת. שקר וכזב.
ש. בשיחת הטלפון שלך לפני שהם נסעו אליך, אמרת לתובע אתה מפוטר ?
ת. שקר וכזב.
ש. איך אתה מסביר את זה שאתה אומר שקר וכזב, ולעומת זאת התובע השאיר את המפתחות בסניף ?
ת. שיסביר התובע. תגשו לסלקום תבדקו את הטלפון. לא היתה שיחה כזו. אני אומר שסדר הדברים היה כדלקמן: קבלתי את הדו"ח של צורי וד"ר לרוקה, קיימתי את השיחה עם משה אליעז וביקשתי לקרוא אלי למשרד את איציק טל וגב' ילנה. הם הגיעו אלי למשרד, הצגתי בפניהם את עיקרי דברים כפי שהובאו. איציק טל כפר במסקנות וטען שהוא לא מכר בסניף מוצר במחיר שהוא אמר כי הוא לא מכר מעולם במחיר הזה. שמעתי אותו ואמרתי לו שאינני מקבל את האמירה אלא את המסקנות כפי שמוצגות בדו"ח כפי שציינתי ובהתברר על שיחת ההמשך שעשיתי עם משה אליעז ו/או אז הודעתי להלנה שהיא מושעית והודעתי לו שהוא עומד לסיים את תפקידו כי הייתי צריך ללכת לעדכן בתוצאות הבירור מול מה שהתובע אמר לי ואז נפרדנו או שזה היה באותו רגעה או שעות היתה שיחת טלפון בינינו ואמרתי שהוא לא חוזר לסניף" (ההדגשה שלי - א.ע.) (ראה עמוד 79 שורות 24-14 וכן עמוד 80 שורות 8-1 לפרוטוקול הדיון).

ה.      לאחר ששמענו עדויות הצדדים בנדון, התרשמנו כי נפל פגם בהליך הפיטורים של התובע.

ו.     התובע זומן לשימוע במסגרת שיחת טלפון, זמן קצר עובר לעריכתו זאת, מבלי שקיבל הודעה מתאימה בנדון ומבלי שהועברו לידיו טענות הנתבעת וממצאיה בכל הנוגע לתפקודו בפרשת המטרנה מבעוד מועד כנדרש. כפועל יוצא אף נשללה ממנו זכות ההוועצות בבא כוח או בכל גורם אחר.

ז.      הן מעדות התובע והן מעדותה של קויפיש עולה כי הפגישה עם אברכהן היתה קצרה וכי התובע לא השמיע טענותיו בכל הנוגע לפיטורים ומהימנה עלינו עדותם בנדון.

     במכתבו של אברכהן בכל הנוגע לפיטורי התובע נכתב: "החלטתי לפטר לאלתר את מנהל הסניף יצחק טל" ומדברים אלו עולה כי הליך הפיטורים היה מזורז ונערך בחופזה.
בנוסף, הנתבעת לא ערכה פרוטוקול מתאים או כל רישום אחר במסגרת השימוע, ממנו ניתן ללמוד על ההליך כנדרש. בנסיבות העניין מצאנו כי נפל פגם בהליך הפיטורים שנערך לתובע זאת, בין אם פיטוריו היו מוצדקים ובין אם לאו. בנסיבות העניין אנו סבורים כי התובע זכאי לפיצוי מתאים בסך של 15,000 ₪.

אנו ערים לאי ההתאמה בגרסאות התובע כפי שפורשו בתצהירו ובעדותו בפנינו עם זאת, לא מצאנו כי הדבר מהוה פגם היורד לשורשו של עניין באופן שיקעקע עדותו, זאת בשים לב לסמיכות המועדים בין האירועים השונים ולפרק הזמן הקצר במסגרתו פוטר התובע וכן לאור עדותה של קויפיש בנדון. מה גם שאברכהן עצמו העיד כי פיטר את התובע במעמד השימוע ולחלופין בשיחת טלפון.

12.     התובע טען כי פוטר מסיבות שאינן עניינינות הנעוצות ביחסי ציבור של הנתבעת, לטענתו הנתבעת פיטרה אותו על אתר על מנת שלא תפגע תדמיתה בעיני הציבור. לטענתו, הנתבעת אף יזמה פניה לעיתונות בנדון והראיה כי כבר בצהרי היום בו פוטר, פורסמה כתבה נרחבת בעניין באתר האינטרנט YNET (מסומנת ת/1) (ראה סעיפים 18-19, 25 ב', 26-27 לתצהיר התובע).

הנתבעת הכחישה האמור (ראה סעיף 40 לתצהיר אברכהן) אברכהן העיד:
"ש. מופנה לסעיף 40 לתצהירך, מאחר ואמרת שיש לך זכרון מצויין, אם הנתבעת לא יזמה פנייה לעיתון האם העיתון יזם פנייה לנתבעת?
ת. לא יודע.
ש. בכתבה יש שם פרטי פרטים על המקרה?
ת. אז מישהו דיבר עם מישהו.
ש. האם יש לכם בחברה איש יחסי ציבור או אדם שמדבר עם עיתונאים?
ת. כמו בכל חברה מסודרת יש איש יחסי ציבור, אבל אין לי מושג אם מישהו דיבר" (ראה עמוד 87 שורות 23-19 וכן עמוד 88 שורות 3-1 לפרוטוקול הדיון).
     התובע לא הוכיח כי הפניה לעיתונות נעשתה ביוזמת הנתבעת ומשכך, איננו מקבלים טענתו בנדון.

13.      נציין כי טענות התובע ביחס לחיפוש עבודה לא גובו באסמכתאות מתאימות מצידו, הגם והתרשמנו כי נכון למועד כתיבת הסיכומים התובע נותר מחוסר עבודה. מכל מקום, על התובע קיימת חובת הקטנת הנזק ולא מצאנו כי התובע מתקשה למצוא עבודה בשל האופן בו פוטר.

14.      לאור האמור, הגענו למסקנה לפיה התובע פוטר משיקולים ענייניים עם זאת, משמצאנו כי נפל פגם בהליך הפיטורים והשימוע שנערך לתובע, מצאנו לפסוק לתובע פיצוי מתאים.

15.     סוף דבר:
א.     הנתבעת תשלם לתובע סך של 15,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין.

ב.     לאור התוצאה אליה הגענו ומתוך התחשבות במצבו של התובע, אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שימוע מאוחר

 2. זכות שימוע לנאשם

 3. פגם בזימון לשימוע

 4. שימוע לאחר פיטורים

 5. שימוע במשרד החינוך

 6. ויתור על זכות השימוע

 7. שימוע נוכחות עורך דין

 8. איך עושים שימוע לעובד

 9. פיטורי עובדת ללא שימוע

 10. פיצוי על אי עריכת שימוע

 11. זכות שימוע לפני פיטורין

 12. שימוע לפני פיטורי צמצום

 13. פיטורים בהריון ללא שימוע

 14. זכויות העובד להליך שימוע

 15. פיטורים מוצדקים ללא שימוע

 16. הצעת חוק חובת השימוע לעובד

 17. פיצוי בגין הפרת זכות השימוע

 18. שימוע בגין סגירה מנהלית לעסק

 19. ביטול פיטורים שנעשו ללא שימוע

 20. פיטורי עובדת בהריון ללא שימוע

 21. פיצויים לעובד שפוטר ללא שימוע

 22. חובת שימוע לפני הגשת כתב אישום

 23. פיצויים בגין פיטורים ללא שימוע

 24. הצעת חוק חובת שימוע לעובד מפוטר

 25. עוגמת נפש עקב פיטורים ללא שימוע

 26. פיטורים של רופא מבית חולים ללא שימוע

 27. לטענת התובע הוא פוטר ללא עריכה שימוע כדין

 28. פיצוי בגין אי עריכת שימוע ועגמת נפש בשל הליך הפיטורים

 29. פיצויים על פיטורים ללא שימוע בשיעור משכורת של 24 חודשים

 30. תשלום פיצוי בגין נזק ממוני בשל פיטורים שלא כדין והעדר שימוע

 31. תביעה לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בשל אי קיום חובת השימוע

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון