ערר על פסילה עד תום ההליכים
ערר על פסילה עד תום ההליכים

להלן החלטה בנושא ערר על פסילה עד תום ההליכים:

החלטה

1.     ביום 25.11.07 הוצא כנגד העורר צו פסילה מינהלי מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 יום, וזאת מתוקף סמכותו של קצין משטרה סעיף 47(ה)(3) לפקודת התעבורה.

2.     ביום 2.12.07 הוגש לבית משפט השלום לתעבורה בת"א כתב אישום המייחס לעורר עבירה של נהיגה בשכרות בניגוד לסעיפים הרלבנטיים בפקודת התעבורה. במצורף לכתב האישום הוגשה בקשה להארכת צו הפסילה המינהלי וזאת עד תום ההליכים ואף מעבר לשישה חודשים.

3.     בית המשפט קמא נענה לבקשה והאריך את הפסילה עד לתום ההליכים כנגד העורר ובשלב זה לתקופה של שנה מיום מתן ההחלטה.

     מכאן הערר.
     
4.     בערר תוקף ב"כ העורר את קביעת בית המשפט קמא בדבר מסוכנותו של מרשו וכן טוען כי בית המשפט קמא שגה עת ביסס את החלטתו על הראיות לכאורה, שלדידו, אין בהן כדי להוות הצדקה להארכת הפסילה. עוד טען ב"כ העורר טענות מטענות שונות, כולן טענות משפטיות, המתייחסות להוראות החוק והתקנות הרלבנטיות בסוגיה נשוא הערר.

5.     בטיעוניו בפני, מיקד ב"כ העורר את טענותיו ביחס למסוכנות ולראיות לכאורה תוך שנראה שהוא לא מבקש הכרעה בשאלות המשפטיות שהעלה.

ב"כ המשיבה טען כי לא נפל כל פסול בהחלטת בית המשפט קמא. מסוכנותו של העורר נלמדת מעצם העבירה, נהיגה בשכרות, והראיות לכאורה שהיו בפני בית משפט קמא הצדיקו את מתן ההחלטה.

6.א.     הראיות לכאורה שהיו בפני בית משפט קמא - תוצאות של בדיקת מאפיינים שנעשתה לעורר וכן תוצאות של בדיקת נשיפה באמצעות מכשיר הינשוף.

ב.     בבדיקת המאפיינים נקבע כי נדף מפיו של העורר ריח של אלכוהול, עיניו היו אדומות ודומעות, התנהגותו רדומה ודיבורו איטי והוא התנדנד עת ביצע את מבחן ההליכה על קו. מאידך עמידתו היתה יציבה, והוא לא כשל במבחני הביצוע האחרים שנעשו לו, הבאת אצבעות לאף בעיניים עצומות. התרשמותו של השוטר היתה כי העורר היה תחת השפעת אלכוהול כבדה. על אף הבעייתיות של בדיקת המאפיינים, הוכרה בדיקה זו בפסיקה, גם בפסיקתו של בית המשפט העליון, כבדיקה שיש בה כדי לשמש בידי בית המשפט כלי, הגם לא כלי מכריע, בקביעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ומכל מקום הוכרה בדיקה זו ככלי שיש בו כדי לשמש בידי בית המשפט בהליך הביניים, הפסילה המינהלית.

בענייננו, בדיקת המאפיינים מצביעה מחד על נהיגה לכאורה תחת שכרות ומאידך ישנם סממנים שמטילים ספק בקביעה לכאורית זו.
ג.     תוצאת בדיקת הינשוף הצביעו על 525 מיקרוגרם אלכוהול, כמות העולה למעלה מ-פי שניים מהכמות המותרת הקבועה בחוק ואף עולה בכמות ניכרת על הכמות אותה קבע לאחרונה כב' השופט טננבוים בתיק תעבורה ירושלים 11893/07 מדינת ישראל נ' עוזרי ואח' (טרם פורסם) - ככמות המינימלית שמעליה יש לקבל את תוצאות הבדיקה - 305 מיקרוגרם.

אשר לתוצאות הבדיקה, טען ב"כ העורר, כי גם אם נכונה התוצאה, הרי שיש לקחת בחשבון שהבדיקה נערכה בסמוך מאוד למועד בו שתה העורר את האלכוהול. לדבריו, הוא סיים לשתות בשעה 01:40 - חמש דקות לפני שנעצר ע"י השוטר כשהבדיקה נעשתה בשעה 2:05, 20 דקות מרגע שסיים לשתות. לדבריו, לוח הזמנים האמור מסביר את ריח האלכוהול הכבד שנדף מפיו של מרשו וגם את תוצאות הבדיקה, שכן בלוח זמנים זה טרם נספג האלכוהול בגופו ובדמו של העורר.

לטענה זו אשיב כי העורר אישר כי שתה 3 כוסות בירה על בטן ריקה. גם אם העורר סיים לשתות ב- 01:40, יש להניח שהוא לא שתה את כל כוסות הבירה בדקה זו וכי השתיה התבצעה בשלבים ובמרווחי זמן, כך שניתן לקבוע במידה סבירה של וודאות שחלק מהאלכוהול ששתה הספיק להספג בגופו.

7.     אינני יכול לומר שקביעותיו של בית המשפט קמא הינן שגויות המצדיקות התערבות. עם זאת, בחינת עברו התעבורתי של העורר, ומבלי להתעלם מהעובדה כי הוא מחזיק ברישיון נהיגה רק 4 שנים, איננו מצביע על מסוכנות תעבורתית, אם כי אחת מן העבירות היא עבירה של שיחה בטלפון תוך כדי היותו של הרכב בתנועה.

8.     במהלך טיעוניו הביע ב"כ העורר את הסכמתו, כחלופה ראויה, להותיר את הפסילה המינהלית על כנה, לתקופה שנקבעה, אך ביקש לסווג את הפסילה לכל רכב למעט נהיגה על טרקטור על מנת לאפשר לעורר לסייע לבני משפחתו בעבודה החקלאית במושב. ב"כ המשיבה טען לחוסר סמכותו של בית המשפט לסווג פסילה מינהלית. הוא הפנה לסעיף 36א' לפקודת התעבורה המקנה את הסמכות הזאת בגזר-הדין ומבקש ללמוד מכלל ההן על הלאו.

אינני סבור שקיימת מניעה לסווג פסילת רישיון גם בשלב של פסילה מינהלית. בפני בית המשפט הדן בפסילה המינהלית מונחות הראיות שבידי התביעה ובית המשפט גם בשלב של הפסילה המינהלית יכול להפעיל את שיקול דעתו ולסווג את הפסילה על בסיס ההנחה שהוא יורשע בעבירה המיוחסת לו על בסיס אותן ראיות שבפניו.

בנסיבות המקרה שבפנינו, ודווקא בשלב בו אנו עוסקים, שלב ביניים שכל כולו מבוסס על ראיות לכאורה, נכון יהיה להקל את הגזירה ולאפשר לעורר את הנהיגה על טרקטור כדי לסייע לבני משפחתו.

9.     אשר על כן, אני דוחה את הערר על תקופת הפסילה, אך קובע כי הפסילה לא תחול על הרישיון לטרקטור שבו העורר יוכל לעשות שימוש.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה ל 30 יום

 2. בקשה לחישוב פסילה

 3. נהיגה אחרי פסילה

 4. ממתי מתחילה שלילה ?

 5. שלילת רישיון לשנה

 6. מתי מתחילה השלילה ?

 7. בקשה להאריך שלילה

 8. קיצור פסילה מנהלית

 9. נהיגה בשלילה בטעות

 10. ביטול פסילה מנהלית

 11. שלילה עקב 36 נקודות

 12. ערר על פסילה מנהלית

 13. שלילה עד תום ההליכים

 14. שלילת רישיון של נאשם

 15. מעצר על נהיגה בשלילה

 16. שלילה בעבירות חמורות

 17. ערעור על סיווג פסילה

 18. עונש על נהיגה בשלילה

 19. ביטול צו פסילה מנהלית

 20. שלילת רשיון לכל החיים

 21. בקשה לחישוב ימי פסילה

 22. הפקדת רשיון נהיגה בשלילה

 23. ערעור על פסילה על תנאי

 24. נהיגה בשלילה בלי ביטוח

 25. פסילת רשיון לפני הרשעה

 26. בקשה לבטל פסילה מנהלית

 27. ידיעה ממשית בדבר פסילה

 28. נהיגה בשלילה - אי ידיעה

 29. שלילת רישיון עד פסק דין

 30. הצעת חוק מעצר נהג בפסילה

 31. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 32. הארכת פסילת רישיון נהיגה

 33. הארכת שלילה עד תום ההליכים

 34. נהיגה בזמן פסילה ללא ידיעה

 35. שלילת רשיון עד תום ההליכים

 36. מאסר בפועל על נהיגה בשלילה

 37. פסילת רשיון עד תום ההליכים

 38. ראיות לכאורה לשלילת רישיון

 39. פסילה מנהלית נסיעה באור צהוב

 40. שלילת רישיון עד תום ההליכים

 41. ידיעה ממשית על נהיגה בפסילה

 42. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 43. ערר על פסילה עד תום ההליכים

 44. דחיית ערעור על נהיגה בפסילה

 45. הפקדת רשיון נהיגה בגלל שלילה

 46. ביטול פסילת רישיון ע''י שוטר

 47. שלילת רישיון בתאונה עם הרוגים

 48. פסילה מנהלית בגין נהיגה בשכרות

 49. נהיגה בשלילה - ערעור על קולת העונש

 50. רישיון נהיגה זמני - נהיגה בזמן פסילה

 51. החזרת רישיון נהיגה אחרי פסילה של שוטר

 52. סירוב לבדיקת דם - פסילה עד תום ההליכים

 53. בקשת חישוב תקופת הפסילה מיום מתן גזר הדין

 54. נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

 55. נהיגה בפסילה ביודעין - מעצר עד תום ההליכים

 56. שלילת כיסוי ביטוחי בעקבות פסילת רשיון נהיגה

 57. פסילת רישיון עקב בדיקה רפואית במכון לבטיחות בדרכים

 58. הרשעה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת חרף שתי פסילות קיימות

 59. הרשעה בעבירות נהיגה בזמן פסילה וללא רשיון נהיגה ופוליסת ביטוח תקפים

 60. תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה), תשל''ד-1974

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון