ערר על החזרת רישיון נהיגה

להלן החלטה בנושא ערר על החזרת רישיון נהיגה:

החלטה

א.     פתח דבר

1.     בפני ערר מטעם המדינה על פי סעיף 49 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1969 (להלן: "פקודת התעבורה") על החלטת בית משפט לתעבורה ת"א (כב' השופט דרורי) בתיק תד 11774/07 מתאריך 8.7.08 לפיה, הורה בית המשפט על החזרת הרשיון למשיב על אף שטרם הסתיימו ההליכים בתיק הנ"ל.
ב"כ העוררת עתר לבית המשפט לבטל החלטת כב' השופט דרורי, ולהורות על המשך פסילת רשיונו של המשיב עד לתאריך 11.9.08.

2.     כתב האישום שהוגש נגד המשיב בתיק תד 2728/07 מייחס לו עבירה של נהיגה בשיכרות לאחר שבבדיקת נשיפה נמצאו אצל המשיב 425 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, וכן נהיגה בקלות ראש עת הסיע את רכבו לכיוון מעקה הבטיחות ופגע בהולכת רגל שישבה על מעקה זה.

השתלשלות העניינים בתיק דנן

3.     בתאריך 15.7.07 פסל קצין משטרה את המשיב פסילה מינהלית מנהיגה לתקופה בת 60 ימים.

4.     המשיב עתר לביטול הפסילה המינהלית, ובתאריך 19.7.07 דן בית משפט לתעבורה (כב' השופטת פראג) בבקשתו (ב"ש 2087/07), ודחה אותה.

5.     בתאריך 11.9.07 האריך בית המשפט לתעבורה (כב' השופטת פראג) את פסילת המשיב עד לתום ההליכים נגדו בתיק דנן, תוך שהוא קובע כי: "בשלב זה לתקופה של שנה בלבד" (ב"ש 2263/07).

6.     המשיב ערר לבית המשפט המחוזי על ההחלטה לפוסלו עד תום ההליכים.
כב' השופט שוחט ציין כי "קיימת תשתית ראייתית לכאורית לגבי התנהלותו של המשיב שנהג לכאורה בשיכרות ופגע בבחורה שישבה על המעקה וגרם לנפילתה ופציעתה". ונוכח, נסיבות ביצוע העבירות, ועברו התעבורתי של המשיב המלמדים על מסוכנותו - דחה את עררו.

בהתייחס לטענות ב"כ המשיב הנוגעות לתקינותה של חקיקת המשנה באשר למידה אותה קבע משרד התחבורה לקביעת שיכרותו של אדם, כמו גם הפעלה בלתי תקינה של מכשיר הנשיפה ותקינותו ואמינותו של מכשיר הינשוף, קבע בית המשפט המחוזי כי כל אלה יבוררו במהלך הדיון באישום, ולא יקבעו בשלב הביניים של הדיון בפסילת הרשיון עד לתום ההליכים המשפטיים.

7.     התיק נקבע למשיעת ראיות.
במועד שמיעת הראיות (25.2.08) לא הגיעו עדי התביעה, והדיון נדחה לתאריך 30.3.08.

8.     במועד השני לשמיעת הראיות - 30.3.08, לא התייצבו העדים, וב"כ המשיב עתר לכב' השופט דרורי להורות על החזרת הרשיון.
בית המשפט ציין כי "אינו מוסמך להחזיר לנאשם את רשיון נהיגתו" והפנה אותו למותב שפסל את רשיונו עד תום ההליכים, על מנת שישקול עמדתו אם ניתן להסתפק בפסילה שריצה המשיב עד היום או לאפשר לו לנהוג בשעות העבודה. בימ"ש קמא אף ציין, כי נגרם למשיב עוול.

9.     בתאריך 4.5.07 פנה ב"כ המשיב לכב' השופטת פראג עפ"י סעיף 52 לחסד"פ (סמכויות אכיפה מעצרים) בטענה כי השתנו הנסיבות עקב חלוף הזמן ואי התייצבות עדי התביעה לשתי ישיבות, באופן שהביא לדחייית מועד הראיות. כב' השופטת פראג ציינה, כי לא הוכח כירסום בראיות התביעה, ברם "לאור התרשלות התביעה בזימון העדים לשמיעת הראיות, אני קובעת כי במידה והדיון לא יסתיים במהלך השנה שנקצבה - יוחזר רשיון הנהיגה למבקש".

10 .     בתאריך 8.7.08 לא התייצבו עדי התביעה, וכב' השופט דרורי ציין כי על פי יומנו הוא קובע התיק לינואר 09. עקב כך נוצר מצב, שעקב מחדלי התביעה המשיב יהיה פסול לתקופה של שנה ומחצה בטרם יסתיים דינו באופן שהוא ירצה כמעט את כל עונשו, מאחר והענישה המקובלת היא פסילה לתקופה בת שנתיים.
כב' השופט דרורי ציין, כי אמנם הוא אינו המותב אשר דן בבקשת הפסילה עד תום ההליכים, אך הפניית המשיב למותב זה (כב' השופטת פראג) תגרום עוול ופגיעה קשה למשיב, כי בחלוף שנה הוא יצטרך לעבור טסט ומבחן רישוי מחדש, וזאת עוד בטרם הוכרע דינו אם היה שיכור בעת התאונה, ואם היה אחראי לגרם תאונת הדרכים.
עוד הוסיף וציין כב' השופט דרורי, כי הוא מחליט להחזיר למשיב את רשיונו מכוח סמכות טבועה הקיימת לביהמ"ש, תוך שהוא מפנה לסיפא של החלטת השופטת פראג, שצוטטה לעיל.

טיעוני ב"כ המערערת

11.     לטענת ב"כ המערער, בית משפט קמא אשר הורה על החזרת הרשיון למערער לא דן בבקשה לעיון חוזר, וכן לא דן בשאלת מסוכנותו של המשיב, ואף לא שקל את האינטרס הציבורי בעת שהחליט להחזיר למשיב את רשיונו.
יוער כאן, כי ב"כ המערער התייצב בפני מותב זה כשהוא אינו מעורה בכל הפרטים בתיק, הוא לא היה מודע לכך שעדי התביעה לא התייצבו שלוש פעמים לדיונים בביהמ"ש, ולא לישיבה אחת כטענתו, והוא אף לא ידע לומר לביהמ"ש אם בכוונת המבקשת לבקש את הארכת הפסילה אחרי 1.9.08.

טיעוני ב"כ המשיב

12.     ב"כ המשיב הלין כנגד אי התייצבות עדי התביעה בשלושה מועדי הוכחות. עוד לדבריו, המשיב עובד כמנהל אחראי על ניידת שידור בערוץ 2, ועקב פסילתו מנהיגה הוא סובל מפגיעה כלכלית ועיכוב בעבודתו.
אשר על כן עתר להורות להחזיר למשיב את רשיונו או לחילופין לאפשר לו לנהוג במשך עבודתו ברכבו של מעסיקו.


דיון

13.     המשיב אמנם לא פנה בבקשה לעיון חוזר למותב שהורה על פסילתו, אלא פנה בעל פה למותב בפניו התנהלה שמיעת הראיות, ברם המותב שפסל אותו - (כב' השופטת פראג) ציין במפורש בהחלטתו מתאריך 4.5.07, כי אם הדיון לא יסתיים תוך שנת הפסילה - יוחזר רשיון הנהיגה למשיב.
בענייננו, עקב אי התייצבות עדי התביעה שלוש פעמים, הדיון נדחה על פי יומנו של כב' השופט דרורי לחודש ינואר 2009, ומכאן שבחודש ספטמבר 2008 - תום שנת הפסילה לא יוכל להסתיים ההליך הפלילי. אי התנהלות ההליך הפלילי כראוי עקב מחדלי התביעה ועדיה, מביא לכך ששקילת איזון האינטרסים - בין האינטרס הציבורי לפיו, מי שלכאורה נהג בשיכרות - לא ינהג, לבין האינטרס האישי לאפשר נהיגה למי שכופר כי נהג בשיכרות ונפסל למשך כ-10 חודשים, ואם לא יושב לו רשיונו - יהיה פסול עד לתום הדיון כשנה ומחצה - הביאה אותי למסקנה, שאין להורות על המשך פסילתו של המשיב.

לסיכומו של דבר, הערעור נדחה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זיוף רשיון נהיגה

 2. הפקדת רשיון נהיגה

 3. עיכוב רכב ללא רשיון

 4. אי הפקדת רשיון נהיגה

 5. הפקדת רשיון לא בתוקף

 6. ערעור על החזרת רישיון

 7. בקשה להשבת רשיון נהיגה

 8. נהיגה ללא רישיון נהיגה

 9. החזרת רשיון נהיגה מופקד

 10. עונש על תאונה ללא רשיון

 11. רישיון נהיגה זר - ביטוח

 12. בטלות יחסית רישיון נהיגה

 13. ערר על החזרת רישיון נהיגה

 14. סירוב נהג לתת רישיון לשוטר

 15. סירוב להציג רישיונות לשוטר

 16. התליית רישיון - כיסוי ביטוחי

 17. בריחה משוטר במהלך בדיקת רישיון

 18. רישיון נהיגה פסול - תאונת דרכים

 19. אי הפקדת רשיון במזכירות בית המשפט

 20. שלילת רישיון נהיגה ע''י משרד הרישוי

 21. השכרת רכב למי שאינו בעל רישיון נהיגה

 22. הגבלת רישיון נהיגה של נכה בהוצאה לפועל

 23. תאונת דרכים בישראל עם רישיון נהיגה גרמני

 24. ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 25. נהיגה ללא רישיון נהיגה - מעצר עד תום ההליכים

 26. תקנות השיפוט הצבאי (הרשות להמצאת רשיון הנהיגה), תשל''ו-1975

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון