ערעור נהיגה בשכרות
ערעור נהיגה בשכרות

להלן פסק דין בנושא ערעור נהיגה בשכרות:

פסק דין

1.     המשיב הורשע, עפ"י הודאתו, בבימ"ש השלום לתעבורה באשקלון בעבירות שיוחסו לו בכתב אישום שהוגש נגדו בת.ד. 1391/02 ובכתב אישום נוסף שהוגש נגדו בת.ד. 2207/03 - ואשר עניינם נהיגה בשיכרות וגרימת תאונות דרכים כתוצאה מכך.

     במקרה הראשון [ת.ד. 1391/02], נהג המשיב את רכבו ביום 30.3.02 ברחובה של עיר באשקלון, כאשר דמו רווי ב-237 מ"ג אלכוהול - כמעט פי חמשה מרמת הסף של נהיגה בשכרות [50 מ"ג].
     הוא נכנס ברכבו לצומת מרומזרת באדום, נהג בין שני הנתיבים , התנגש במכונית שעמדה בכניסה לאותה הצומת וכתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת בה נפגעו שתי מכוניות נוספות שעמדו על פס העצירה שבצומת.
     שני נוסעים נחבלו כתוצאה מאותה התאונה וארבעת כלי הרכב נפגעו.
     המשיב המשיך ליסוע קמעה, עצר את רכבו ונרדם שנת שיכורים בתוך המכונית.
     חלפה פחות משנה, וביום 1.2.03 שוב נהג המשיב ברכבו ברחובות אשקלון כשבדמו רמת אלכוהול - גבוהה עוד יותר - 246 מ"ג.
     הוא לא ציית לתמרור ה"עצור" בכניסה לצומת, נכנס כך לתוך הצומת ופגע ברכב שנכנס לצומת - בזכות קדימה - משמאלו.
     כתוצאה מכך, נחבל בגופו נהג אותו הרכב ונפגעו שני הרכבים.
2.     בימ"ש קמא גזר את דינו של המשיב - בשל אותם המעשים - לפסילת רשיון הנהיגה לתקופה של 5 שנים, לקנס של 3000 ₪ ולמאסר על תנאי בן 10 חודשים.

     על גזר דין זה מערערת בפני המדינה ולטענתה דין היה שיחמיר בימ"ש קמא בדינו של המשיב ויגזור את דינו למאסר.


3.     בטרם נגזר הדין הורה בימ"ש קמא על עריכת תסקיר בעניינו של המשיב.
בתסקיר מיום 23.3.04 לא באה קצינת המבחן בהמלצה טיפולית בעניינו נוכח נטייתו להתנער מאחריות ולמעורבותו בפלילים בהווה ובעבר, נטייתו להאשים את הזולת והכחשת כל בעייתיות בנושא האלכוהול והסמים.
עוד הורה בימ"ש קמא לממונה על עבודות השירות בשב"ס לערוך חוו"ד בעניין המשיב לגבי היתכנות ריצוי מאסר בעבודות שרות.
בחוו"ד מיום 27.5.04, קבע הממונה את אי התאמתו של המשיב לעבודות שירות, שכן בבדיקות שתן לאיתור סמים שמסר, נתגלה סם מסוכן מסוג חשיש.
מגליון ההרשעות הקודמות של המשיב, עולה כי הורשע מספר פעמים בעברו בעבירות אלימות [תקיפת שוטר, שימוש בכח למניעת מעצר] איומים והחזקת סמים מסוכנים.


4.     נהיגת רכב ברחובות העיר ע"י נהג שרמת שיכרותו עולה פי חמשה על רמת הסף של השיכרות, הינה מהחמורות שבעבירות התעבורה, וסכנתה לחיי עוברי הדרכים מוחשית ביותר, ומששב הוא ונוהג בשיכרות שכזו פעם נוספת - מחמירים הדברים שבעתיים.

על דרגת השיכרות בה היה המשיב בשני המקרים תעיד דרך התנהלותו בכניסה לצומת המרומזרת באדום [במקרה הראשון] תוך גרימת תאונת דרכים בתוך הצומת, ותוך כניסתו לצומת מבלי שעצר עפ"י הוראת התמרור שבמקום [במקרה השני] - וגם הפעם תוך גרימת תאונת דרכים בתוך הצומת.
     בשני המקרים נחבלו נהגי מכוניות - למזלם בחבלות קלות - ונפגעו הרכבים המעורבים.

     בדין קבע בימ"ש קמא בגזר דינו כי:
          
"בהעמידי על משקל המאזניים את האינטרס הציבורי מחד ואת הנסיבות האישיות מאידך, קובעת אני ללא כל היסוס כי במקרה כגון זה גובר האינטרס הציבורי [שבענישה -י.א.] על הנסיבות האישיות - הגם שלוקחת אני גם אותם בחשבון".      

     ובדין הוסיף והיפנה בעניין זה לרע"פ 6875/97 שם נפסק:

"... אשמתו של נהג המשתכר, ואשר בידיעת מצב שיכרותו מתחיל לנהוג ברכבו, עולה מהיבטים רבים אף על מקרים רבים בהם אחראי נהג לגרימת תאונה, דבר הקורה לעתים בנסיבות גבוליות בין אי זהירות ובין הפעלת שיקול דעת מוטעה ברגע קריטי".


5.     על בימ"ש הבא לגזור דינם של נהגים הנוהגים רכבם ברחובות ובצמתים - כשהם שיכורים כלוט - לנקוט באמת מידה מחמירה עמם, וזאת הן בשל חומרת המעשים כשלעצמם והן בשל ההרתעה המתחייבת והנדרשת נוכח פגע רע וקשה זה של נהגים שיכורים על התוצאות המחרידות והאיומות הגלומות בו.

     אכן, אין למשיב הרשעות קודמות בעבירות מסוג זה - ברם, צירופם של שני כתבי האישום בהם הודה והורשע, שולל מניה וביה התייחסות אל אותם הארועים כמעידה חד פעמית.
     פעמיים יצא לנהוג ברכבו כשהוא שיכור כלוט ופעמיים נכנס לצומת וגרם לתאונה רבת משתתפים - והכל כתוצאה ישירה מאותה שיכרות כבדה.
     זאת ועוד. תסקיר המבחן וכן חוו"ד הממונה שפורטו לעיל, לא זו בלבד שאינם מצביעים על נסיבות אישיות חריגות בעוצמתן לקולא, אלא על פני האמור בהם - נשללות נסיבות שכאלה בענינו של המשיב.


6.     אכן, אין ערכאת הערעור מתערבת בנקל בגזר דין המקל עם נאשם.
     אולם, בעניינו של המשיב שבפני, מוצא אני כי גזר דינו מחטיא את מטרת ההרתעה העומדת במרכז שיקולי הענישה הנדרשים לעבירות אלה של נהיגה בשיכרות - במיוחד בעוצמת השיכרות - כפי שהתגלו בעניין דנן, ומכאן - כי הערעור בדין יסודו.

     מתוך שלא תמצה ערכאת הערעור את מלוא חומרת הדין, אני מחליט לקבל את הערעור ולהוסיף על העונשים שנגזרו על המשיב עונש נוסף של מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים.

     שאר מרכיבי גזר הדין יעמדו בתוקפם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזקת השכרות

 2. בדיקת מאפיינים

 3. חתימה במצב שכרות

 4. הגנת השכרות מדעת

 5. נהיגה בשכרות עונש

 6. סירוב לבדיקת ינשוף

 7. ביטוח נהיגה בשכרות

 8. נהיגה בשכרות וודקה

 9. ערעור נהיגה בשכרות

 10. תאונת דרכים בשכרות

 11. עונש על נהיגה בשכרות

 12. ערעור על בדיקת ינשוף

 13. ערעור על נהיגה בשכרות

 14. נהיגה בשכרות בלי ביטוח

 15. נהיגה בשכרות לפני גיוס

 16. נהיגה בשכרות נהג מונית

 17. נהיגה בשכרות פעם שנייה

 18. נהיגה בשכרות בדיקת שתן

 19. אי תקינות בדיקת הינשוף

 20. בדיקת מעבדה בדיקת שכרות

 21. עונש קל על נהיגה בשכרות

 22. הוכחה מדעית נהיגה בשכרות

 23. מה העונש על נהיגה בשכרות

 24. בדיקת שכרות במעבדה פרטית

 25. סירוב להיבדק בדיקת שכרות

 26. נהיגה בשכרות סירוב להיבדק

 27. ביטוח צד ג - נהיגה בשכרות

 28. השלכות סירוב לבדיקת שכרות

 29. נהיגה בשכרות עונש מינימום

 30. ערעור על עונש נהיגה בשכרות

 31. עונש על תאונת דרכים בשכרות

 32. עונש על סירוב לבדיקת שכרות

 33. נהיגה בשכרות - ערעור שהתקבל

 34. עונשים קלים על נהיגה בשכרות

 35. דו''ח מאפיינים לבדיקת שכרות

 36. מאסר על תנאי על נהיגה בשכרות

 37. ענישה מרתיעה על נהיגה בשכרות

 38. עורך דין תעבורה נהיגה בשכרות

 39. ביטול זיכוי בעבירת נהיגה בשכרות

 40. ערעור על קולת העונש נהיגה בשכרות

 41. גזר דין בהעדר בעבירת נהיגה בשכרות

 42. נהיגה בשכרות - איבוד שליטה על הרכב

 43. הואשם בכך שבעת נהיגתו באופנועו נהג בהיותו שיכור

 44. ערעור על הרשעה בנהיגה בשכרות על בסיס בדיקת מאפיינים

 45. כתב אישום המייחס עבירה של סירוב ליתן דגימה של אויר נשוף

 46. נהיגה בשכרות ריכוז של 385 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף

 47. חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010

 48. ההבדל בין ''נהיגה בשכרות'' לבין נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 49. הואשם בכך שנהג ברכב בהיותו שיכור וזאת לאחר שסירב לתת דגימה של אוויר נשוף

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון