עונש על אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול
עונש על אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

בית המשפט פסק כי הקטל בדרכים הינו אחד השיקולים המכריעים בענישה בתחום התעבורה. בענייננו, בנס לא הפכה תאונה זו לקטלנית, אך את נסיבותיה הקשות נושא נהג האופנוע על בשרו.

להלן פסק דין בנושא עונש על אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול:

פסק דין

א.     פתח דבר

1.     בפני ערעור על בית המשפט לתעבורה ת"א (כב' השופטת פראג) בתיק תד-10474/07 מתאריך 28.2.08, לפיו הורשעה המערערת באי-מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול ונהיגה בחוסר זהירות - עבירות על תקנות 64 (א)(2) ו-21 (א) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961 בקשר עם סעיף 38(3) לפקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א-1961.

2.     על המערערת הושתו העונשים הבאים:

א.     מאסר בפועל לתקופה בת 3 חודשים לריצוי בעבודות שירות.
ב.     מאסר על תנאי בן 6 חודשים למשך 3 שנים, והתנאי הוא שלא תנהג בעת פסילה או תגרום לתאונת דרכים שיש עמה חבלות של ממש.
ג.     פסילה בפועל מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה לתקופה בת שנתיים.
ד.     פסילה על תנאי או מלקבל רישיון נהיגה לתקופה בת 6 חודשים למשך 3 שנים.
ה.     קנס בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו.

ב.     טיעוני ב"כ המערערת

3.     לטענת ב"כ המערערת, העונש שהוטל על מרשתו חמור יתר על המידה בהתחשב בהודאתה, לקיחת אחריות מיידית, ונוכח העובדה שזו מעורבותה הראשונה בתאונת דרכים.
עוד לטענתו, בימ"ש קמא התעלם מתרומת רשלנותו של המעורב האחר בתאונת הדרכים - נהג האופנוע - שהיה לו שדה ראייה פתוח לחלוטין, והיה סיפק בידו לבלום, והוא התנגש בחלק האחורי של רכב המערערת לאחר שכמעט וחצתה את הצומת.

4.     עוד הוסיף וציין הסניגור, כי מקום התאונה הינו בעייתי, ודיירי הרחוב, לאור נסיונם המר בקשו שתוצב במקום כיכר, אך לא נענו.

5.     לטענת ב"כ המערערת מרשתו זקוקה לרישיון הנהיגה לצורכי עבודתה בהיותה מטפלת בלקוחות עפ"י שיטת הרפואה הסינית, ועל כן עותר הסניגור לביהמ"ש להמיר עונש עבודות השירות בשל"צ, להקטין את תקופת הפסילה בפועל, ולהתחשב במערערת בגובה הקנס שהוטל עליה.

6.     ב"כ המערערת אף הלין על כך שביהמ"ש בחר ברף העליון של הענישה שהוצגה בפניו במסגרת הסדר הטיעון, ולא התייחס בגזר דינו לאף אחת מטענותיו של הסניגור שהתייחסו להעדר הרשעות קודמות של המערערת ולותק הנהיגה שלה.

ג.     טיעוני ב"כ המשיבה

7.     ב"כ המשיבה מציינת כי בימ"ש קמא לא חרג מהסדר הטיעון, ואימץ את הרף העליון בשל נהיגתה הרשלנית בדרגה חמורה של המערערת אשר נוהגת משנת 2000, ולחובתה נזקפו עד עתה 8 הרשעות תעבורה.
8.     עוד ציינה ב"כ המשיבה כי נהג האופנוע נפגע חמורות בראשו, היה מאושפז בבית חולים והוא זקוק לתקופת שיקום ארוכה.
בהתחשב במסר בדבר חובת הזהירות שיש להעביר לנהגים פוטנציאלים, הענישה מידתית וראויה.

ד.     פסק דינו של בית משפט קמא

9.     בית משפט קמא התייחס לנסיבות התאונה ולתוצאותיה בה נחבל קשות רוכב אופנוע נגרמו לו פגירעה בראשו, ושברים באזור הבטן, בכתף ימין, ובאזור האגן. נהג האופנוע היה מאושפז כשישה שבועות בבית חולים, נותח מספר פעמים, ועדיין עובר הליך שיקומי בבית חולים לוינשטיין.

10.     בניגוד לטענת ההגנה, בית משפט קמא התייחס לותק נהיגתה של המערערת (8 שנים) וההרשעות שלחובתה, שרובן ככולן חמורות: נהיגה במהירות מופרזת, אי-ציות לתמרורים, ונהיגה באור אדום.

11.     בית משפט קמא ציין את פרטי הסדר הטיעון על הרף העליון והתחתון שבו, וגרס כי: "חסד עשתה התביעה עם הנאשמת בהסדר הטיעון אליו הגיעה עמה. גם לעמדת המאשימה המחמירה לכאורה, עדיין העונש קל ביותר". (עמ' 7 שורות 21-22).

12.     חומרה יתירה ייחס בית משפט קמא להרשעותיה הקודמות של המערערת המלמדות ש"הכתובת היתה על הקיר, ורק עניין של זמן היה בין נהיגת הנאשמת לבין תאונה כפי שאירעה אשר את מחירה הכבד ונשא אחר" (עמ' 8 שורות 1-2).

ד.     דיון
13.     הקטל בדרכים הינו אחד השיקולים המכריעים בענישה בתחום התעבורה. בענייננו, בנס לא הפכה תאונה זו לקטלנית, אך את נסיבותיה הקשות נושא נהג האופנוע על בשרו.
בבוא בית משפט לקבוע הענישה הראויה, אין הוא יכול להתעלם מתוצאות המעשה הפלילי, ובענייננו, הפגיעה הקשה, סידרת הניתוחים ואישפוז לא קצר לנפגע, ובהמשך הליך שיקומי בבית חולים לוינשטיין.
על גיליון הרשעותיה של המערערת אין צורך להרחיב נוכח דברי בית משפט קמא.

14.     משסיכמו ב"כ הצדדים הסדר טיעון שהוא על דעתה של הנאשמת - המערערת דכאן, הם מודעים לכך שבית המשפט אינו כבול להסדר הטיעון, ומכל מקום הוא יכול לבחור ברף הענישה העליון או התחתון, ולאו דווקא לקבוע ממוצע של העונשים.

15.     בענייננו, בית משפט קמא כיבד את הסדר הטיעון, אך נוכח תוצאותיה הקשות של התאונה בחר ברף העליון של ההסדר. התוצאה העונשית אליה הגיע בית משפט קמא הינה מידתית, והערעור נדחה.

מאחר וחלף הזמן שנקבע להתייצבותה של המערערת לביצוע עבודות שירות בבית אבות קוק בהרצליה תופנה המערערת פעם נוספת לממונה על עבודות השירות.
נדחה לקבלת חוות דעת הממונה על עבודות השירות לתאריך 2.9.08 שעה 09:00.

הודע למערערת על מועד הדיון, והיא לא תקבל הזמנה נוספת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות קדימה בפניה שמאלה

 2. זכות קדימה ביציאה מחניה

 3. זכות קדימה לרכב הבא ממול

 4. אי מתן זכות קדימה בכיכר

 5. אי מתן זכות קדימה להולך רגל

 6. הלכה בעניין זכות קדימה בצומת

 7. זכות קדימה - אחריות לתאונת דרכים

 8. זכות קדימה כאשר נתיב הנסיעה נגמר

 9. אי מתן זכות קדימה ביציאה מדרך עפר

 10. זכות קדימה או "זכות השוואה" למינהל

 11. אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה

 12. עונש על אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול

 13. זכות קדימה בצומת ללא תמרור לכלי רכב המגיעים מצדדים שונים

 14. לא נתן זכות קדימה לרכב אחר על פי הוראת תמרור וגרם לתאונת דרכים

 15. תאונת דרכים: נטען כי נסעה בכביש ראשי, כאשר רכב הנתבעות נסע לאחור, ללא מתן זכות קדימה

 16. תאונת דרכים: בכיוון נסיעת הפרטית בצומת מוצב היה בשעת התאונה תמרור "האט ותן זכות קדימה"

 17. מי שנוסע בנתיב השמאלי עליו חלה החובה ליתן זכות קדימה לכלי הרכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון