עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי
עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

בית המשפט ציין כי לפי צירוף העבירות, לא יקשה לנחש כי לפנינו עוד אחד מאותם מקרים בהם מנסה הנאשם, השוהה בעצמו בישראל באופן בלתי חוקי, והמסיע שוהים בלתי חוקיים, להתחמק מן המשטרה המבקשת לעוצרו, תוך מרדף פרוע הכרוך בסיכון ממשי לחיי אדם.


להלן גזר דין בנושא עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי:


גזר דין


1.     במסגרת הסדר טיעון, הורשע הנאשם לפי הודאתו בשני אישומים. באישום הראשון יוחסו לנאשם עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק (סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952); הסעת שוהה בלתי חוקי (סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל); סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (סעיף 332(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977); הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו (סעיף 275 לחוק העונשין); אי ציות לשוטר (תקנה 23 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, בצירוף סעיף 68 לפקודת התעבורה); מהירות מופרזת (תקנה 54 לתקנות בצירוף סעיף 68 לפקודה); סטייה אסורה (תקנה 40 לתקנות בצירוף סעיף 68 לפקודה), ונהיגה ללא רישיון (סעיף 10 בצירוף סעיף 62(1) לפקודה). באישום השני יוחסו לנאשם עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק (סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל); הסעת שוהה בלתי חוקי (סעיף 12(א)(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל); הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו (סעיף 275 לחוק העונשין), ונהיגה ללא רישיון (סעיף 10 בצירוף סעיף 62(1) לפקודה).

2.     לא הייתה הסכמה בין הצדדים לעניין העונש, ולבקשת בא כוח הנאשם, הוגש תסקיר מבחן בעניינו.

3.     המעשים נשוא האישום הראשון והשני, העומדים ביסוד הרשעתו של הנאשם, נעשו בהפרש של כחודשיים זה מזה. האישום הראשון הוא מיום 26.5.07, ואילו השני מיום 29.7.07.

4.     לפי צירוף העבירות, לא יקשה לנחש כי לפנינו עוד אחד מאותם מקרים בהם מנסה הנאשם, השוהה בעצמו בישראל באופן בלתי חוקי, והמסיע שוהים בלתי חוקיים, להתחמק מן המשטרה המבקשת לעוצרו, תוך מרדף פרוע הכרוך בסיכון ממשי לחיי אדם.

5.     ואכן, מן העובדות נשוא האישום הראשון עולה, כי הנאשם נהג ברכב מסחרי מסוג G.M.C. בכביש מס' 1, ממחלף מוצא לכיוון תל-אביב, וברכב 10 תושבי שטחים שאין להם אישור שהייה בישראל. הנאשם הסיעם תמורת תשלום. הנסיעה התרחשה בסביבות השעה 15:30. משהבחין בו כוח מג"ב סמוך למחלף הנ"ל, כרז לנאשם שיעצור על מנת שיוכל לבודקו. בתגובה, הגביר הנאשם את מהירות הרכב, עקף מימין ומשמאל כלי רכב שנסעו אותה עת בכביש, והחל לדחוק את הג'יפ המשטרתי עד אשר הסיט אותו לשולי הכביש. הנאשם נהג במהירות גבוהה מאוד, וגרם תוך כך לכלי רכב שנסעו אותה עת בכביש לסטות ממסלולם. משהגיע הנאשם לסביבות מחלף שורש, הושלך מתוך רכבו חפץ מברזל, שפגע בשמשת הג'יפ המשטרתי וניפץ אותה. אחד השוטרים שהיה בג'יפ נפגע מן הרסיסים ונזקק לטיפול. יצויין כי זריקת החפץ לא הייתה על דעתו של הנאשם. הג'יפ המשטרתי המשיך לדלוק אחר רכבו של הנאשם. במחלף שער הגיא, בשל עומס התנועה, ירד הנאשם לשולי הכביש והחל בנסיעה על השוליים. משהגיע למחלף לטרון, הסיט הנאשם את הרכב בחזרה לכביש, לנתיב השמאלי, וגרם בכך לכלי הרכב שנקרו על דרכו לבלום בפתאומיות. בסופו של דבר, איבד הכוח המשטרתי קשר עין עם הרכב.

6.     מן העובדות נשוא האישום השני עולה, כי בסביבות חצות הלילה של יום האירוע, נהג הנאשם אותו רכב, ושוב ממחלף מוצא לכיוון תל-אביב. ברכב היו 17 תושבי שטחים שאין להם אישור שהייה בישראל, והנאשם הסיעם תמורת תשלום. כוח משטרה הבחין ברכב סמוך למחלף חמד, וחסם אותו על מנת שיעצור. משהבחין הנאשם ברכב המשטרתי, עצר בצד הדרך, נמלט מן הרכב, והחל לרוץ לכיוון אבו גוש. שוטרים שהיו ברכב המשטרתי החלו לדלוק אחריו במרדף רגלי, והצליחו לעצור אותו.

7.     בטיעוניה, ביקשה באת כוח המאשימה כי אטיל על הנאשם עונש מאסר לריצוי בפועל שלא יפחת משמונה שנים, מאסר על תנאי, וקנס, וכן כי אעשה שימוש בסמכותי לפי הוראת סעיף 12א(ד2)(1) לחוק הכניסה לישראל, ואורה על חילוט הרכב בו נהג הנאשם. באת כוח המאשימה עמדה על הסיכון הרב שיצר הנאשם במעשיו למשתמשים בדרך, על החומרה הנובעת מעצם העיסוק בהסעת שוהים בלתי חוקיים לתוך ישראל, תמורת תשלום, פעם אחר פעם, ועל כך שאין זו הפעם הראשונה שהנאשם נתפס במעשה אשר כזה. לנאשם הרשעה קודמת משנת 2004 בעבירה על חוק הכניסה לישראל, בגינה ריצה עונש מאסר בפועל של חודש אחד, והרשעה קודמת משנת 2006, בעבירות של הסעת תושב זר השוהה שלא כדין (סעיף 12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל) וכניסה לישראל שלא כחוק (סעיף 12(1) לחוק הנ"ל). בגין ההרשעה האחרונה נדון לעונש מאסר כולל של שמונה חודשים לריצוי בפועל, וכן הוטל עליו מאסר על תנאי של שמונה חודשים לשלוש שנים, שהוא חב הפעלה בתיק זה, והמאשימה מבקשת כי יופעל במצטבר.

8.     בא כוח הנאשם עמד על המצוקה הכלכלית בה שרויים תושבי השטחים והנאשם בכללם. מצוקה זו דוחפת אותם ברוב ייאושם לנסות ולהיכנס לישראל באופן בלתי חוקי, על מנת למצוא בה פרנסה, וכי אין המדובר באנשים שאורח חייהם הוא אורח חיים עברייני. עוגן לכך מצא בא כוח הנאשם בתסקיר המבחן, המתאר אדם בן 23, נשוי ואב לארבעה ילדים (האחרון שבהם נולד במהלך שהייתו במעצר), שהוא בעל יכולות ושאיפות לנהל אורח חיים תקין. להערכת שירות המבחן, הנאשם מתקשה לממש יכולות אלה על רקע קשייו להשתלב בעבודה מתאימה באזור מגוריו ועל רקע נסיבות משפחתיות וכלכליות קשות בהן גדל. שירות המבחן המליץ, בנסיבות אלה, שתקופת המאסר שתיגזר עליו לא תהיה ארוכה מדי, על מנת שלא ייחשף במשך זמן ממושך לאווירה השלילית השוררת בכלא, ומתוך הערכה כי תקופת המעצר בה הוא שוהה יש בה כדי להציב בפניו גבולות ולהוות הרתעה ממשית.

9.     נסיבותיהם של המעשים נשוא האישום הראשון חמורות במיוחד. הנאשם נהג ברכב מסחרי, ובו 10 נוסעים, על כביש מס' 1, בשעת עומס מובהקת. הרכב בו נהג הנאשם הינו רכב גדול יחסית, והוא היה מלא בנוסעים. יש להניח, כי יכולת התמרון של רכב כזה אינה מן המעולות. המרדף שהתנהל אחריו היה ממושך, ממחלף מוצא ועד לאחר מחלף לטרון. מסלול נסיעה זה משתרע על פני קילומטרים רבים. במהלך המרדף, נהג הנאשם את רכבו בצורה פרועה ומסוכנת, כשהוא גורם לכלי רכב שהיו אותה שעה על הכביש לסטות ממסלולם. משנתקל בעומס תנועה שלא אפשר לו להמשיך בנסיעתו הפרועה, ירד לשוליים, נסע עליהם במשך כ-2 דקות, וכשעלה שוב לכביש, הסיט את רכבו למסלול השמאלי ביותר, וכך גרם למכוניות שבסביבתו לבלום בפתאומיות. התנהגותו של הנאשם על הכביש הייתה התנהגות חסרת מעצורים, תרתי משמע. דומה, כי הקלישאה "אך בדרך נס לא ארע אסון" מקבלת כאן משמעות ממשית ביותר. פליאה היא כיצד זה שמרדף כה מסוכן וכה ממושך הסתיים בלא נפגעים.

10.     מן האישום השני ניתן ללמוד, כי הנאשם בחר לו לפרנסה את העיסוק של הסעת שוהים בלתי חוקיים לתוככי מדינת ישראל, על הסיכונים המשתמעים מכך.

11.     מצוקת הפרנסה של תושבי השטחים, אותה תיאר עו"ד עוואודה ברגישות, אינה יכולה לבוא לידי ביטוי ככל שהדברים נוגעים להתפרעות כה מסוכנת על הכביש. אני סבורה כי בהתנהגותו זו ביטא הנאשם דרגה גבוהה במיוחד של חוסר אכפתיות לחיי אדם: חיי נוסעיו, אף הם, יש להניח, אנשים קשי יום, אשר לו נפגעו היו משפחותיהם מתדרדרות לחרפת רעב, וחיי המשתמשים בדרך, אשר נסעו בה לתומם ולפתע נדרשו להפגין כישורי נהיגה יוצאי דופן, כדי להתמודד עם הסכנה שיצר הנאשם במעשיו.

12.     לקולה יש להביא בחשבון את הודאתו של הנאשם, ואת קשיי משפחתו. כמו כן, אין להתעלם מן הנתק שיוצר מאסר בישראל מבני משפחתו של אסיר תושב הרשות הפלשתינאית.

13.     בשוקלי את הנסיבות המפורטות לעיל, מתוך התייחסות לפסקי הדין שהוצגו בפני על ידי ב"כ הצדדים (אשר גם החמורים שבהם, יש לציין, אינם תומכים בעמדתה העונשית של ב"כ המאשימה), החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים:

 1. עונש של 42 חודשי מאסר לריצוי בפועל, החל מיום מעצרו.
 2. המאסר על תנאי בן 8 החודשים, מת.פ. 2010/06 של בית משפט השלום ברמלה, יופעל כך שחודשיים ממנו חופפים ושישה מצטברים לעונש לעיל. סך הכל על הנאשם לרצות עונש מאסר של 48 חודשים.
 3. עונש מאסר על תנאי של 12 חודשים, למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יבצע כל עבירה מסוג פשע.
 4. עונש מאסר על תנאי של 8 חודשים, למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור כל עבירה לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.


14.     מאחר שהנאשם הוא תושב הרשות הפלשתינאית, ואין לו היתר שהייה בישראל, איני מוצאת טעם להורות על פסילתו מלנהוג, שכן ממילא אינו יכול להשיג רשיון נהיגה ישראלי.

15.     אשר לחילוט הרכב, על פי הוראת החוק הרלבנטית, על מנת שבית המשפט יקנה לו סמכות חילוט, על הנאשם להיות הבעלים של הרכב או המחזיק בו דרך קבע. גם בהנחה שבעלות היא לאו דווקא בעלות רשומה, על המאשימה להציג בפני ראיות, שאכן הנאשם הינו הבעלים או המחזיק ברכב דרך קבע. טענה בעלמא אינה מספיקה, וב"כ הנאשם כפר בפני כי הוא הבעלים או המחזיק. ככל שבידי המאשימה ראיות להוכחת הבעלות או ההחזקה הקבועה, תוכל לפנות בבקשה המתאימה והיא תידון לאלתר. אין צריך לומר שכדי לשלול זכות קניינית ממי שטוען לבעלות (ואין זה הנאשם), יש לתת לו את יומו בבית המשפט.

זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו גירוש

 2. מניעת הרחקה מהארץ

 3. הכרה כאזרח אריתראי

 4. אישור שהייה בישראל

 5. גירוש עובד זר שיכור

 6. זכויות בת זוג של פליט

 7. ויזת פליט - עורך דין

 8. פליטים מניגריה בישראל

 9. הגנה קבוצתית חוף השנהב

 10. זכויות מסתננים מניגריה

 11. הסעת שוהים בלתי חוקיים

 12. דחיית בקשה למקלט מדיני

 13. זכויות עובדים אריתראים

 14. פליטים מאתיופיה בישראל

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. זכויות עובד אריתראי במסעדה

 17. זכויות סוציאליות לפליטים

 18. פליטים מחוף השנהב בישראל

 19. שחרור ממתקן כליאה בנתב''ג

 20. גירוש מסתננים מגבול מצרים

 21. אישור מיוחד לכניסה לישראל

 22. סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

 23. מסורבי כניסה לישראל בנתב''ג

 24. דחיית בקשה למעמד פליט בישראל

 25. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

 26. הסתננות לישראל דרך גבול מצרים

 27. עתירה מנהלית להכיר כפליט מניגריה

 28. עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

 29. שהייה בישראל מטעמים הומניטאריים

 30. גירוש עובד זר שהתחתן עם ישראלית

 31. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 32. קבלת מעמד פליט בישראל - הכרה כפליט

 33. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 34. צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

 35. זיהוי על ידי נציגת יחידת המסתננים באלמ"ר

 36. עתירה מנהלית בקשת העותרת להכיר בה כפליטה

 37. בסיום התשאול נקבע, כי העותר זוהה כאתיופי

 38. עתירה נגד גירוש שוהים בלתי חוקיים בישראל

 39. המלחמה בין אריתראה לאתיופיה פרצה בשנת 1998

 40. גירוש עובד ישראלי בחו''ל ע''י משטרת ההגירה

 41. מדיניות אי ההרחקה הנוהגת באשר ליוצאי אריתראה

 42. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987

 43. פניה לנציבות האו"ם ולאחר תשאול של נתין אריתראי

 44. עתירה מנהלית בקשת העותר להעניק לו מעמד של פליט

 45. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 46. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002

 47. הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפהשל אותה מדינה

 48. העותר אינו אריתראי אלא שמירב הזיקות שלו הן לאתיופיה

 49. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007

 50. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח 2007

 51. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ד-2003

 52. צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988

 53. טענת מסתנן לישראל בראיון זיהוי שהוא משתייך לשבט טגריניה

 54. עתירה נגד החלטת משרד הפנים הדוחה בקשה למעמד פליט בישראל

 55. צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

 56. נערך לו ראיון על ידי האו"ם שבסיומו נקבע שהעותר אינו סודני

 57. מסתנן לישראל טען כי הוא אריתראי אולם, התברר שנולד באתיופיה

 58. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996

 59. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 60. עתירה לקבלת מקלט מדיני בישראל - נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני

 61. לטענת העותר, הוא נולד באריתריאה אך את מרבית שנותיו חי באתיופיה

 62. הוכחת זיקה למדינה ברמה המקובלת במשפט הפלילי, מעבר לכל ספק סביר

 63. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

 64. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 65. עתירה נגד החלטה שלא להכיר בעותר כנתין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 66. האם ניתן לדחות בקשת מקלט מכוח אמנת הפליטים על הסף על סמך ראיון בסיסי ?

 67. קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון