סטודנט למשפטים - עבירות תעבורה
סטודנט למשפטים - עבירות תעבורה

בית המשפט ציין כי אין לומר כי הרשעת המערער בעבירה של נהיגה בזמן פסילה תיפגע באופן וודאי בעתידו המקצועי כמועמד להתמחות בלשכת עורכי הדין.

(בהקשר זה ראו: הנחיות לשכת עורכי הדין למועמדים לרישום התמחות אשר יש להם עבר פלילי, מיום 06.02.03; וכן ראה סעיף 44 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961; לעניין מהי עבירה שיש עימה "קלון" ראה על"ע 11744/04 עו"ד מאיר זיו נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב (8.8.05); לעניין שיקולי לשכת עורכי הדין לרישום מתמחים ראה על"ע 6038/04 אילן ג'ורג'י נ' לשכת עורכי הדין (17.3.05)).

בסוגיה זו של הרשעת סטודנט למשפטים, ראו:
ע"פ (נצ') 1406/05 מדינת ישראל נ' עופרי פלג, טרם פורסם.


להלן פסק דין בנושא סטודנט למשפטים - עבירות תעבורה:

פסק דין

1.     המערער הורשע, על פי הודאתו, בבימ"ש קמא בעבירות שעניינן נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף.

     כתב האישום, לפיו הורשע המערער, מעלה כי המערער נתפס הן ביום 19.2.06 והן ביום 12.3.06 נוהג כאשר לחובתו עומדות שתי פסילות רישיון, האחת מקורה בתיק 10724/05 (בימ"ש לתעבורה עכו) והאחרת מקורה בתיק 1032/06 (בימ"ש לתעבורה צפת).

     המערער הודה בעובדות כתב האישום, תוך שהוא מיוצג על-ידי עו"ד כל העת.

     בימ"ש קמא אימץ הסדר הטיעון לעניין העונש אליו הגיע המערער עם התביעה, תוך שביהמ"ש מציין, כי יש בהסדר אליו הגיעו הצדדים משום התחשבות יתרה בנסיבותיו האישיות של המערער.

     בהתאם להסדר הטיעון, נגזר דינו של המערער, כמפורט: קנס בסך 1,500 ₪ לתשלום ב-5 תשלומים שווים או 15 ימי מאסר; 6 חודשי פסילת רישיון נהיגה על-תנאי, למשך שנתיים; 36 חודשי פסילת רישיון נהיגה בפועל; 8 חודשי מאסר על תנאי, למשך שנתיים, והתנאי הוא שלא יבצע עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה או נהיגה בזמן פסילה; 5 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות- זאת בניכוי 18 ימי המעצר.

     המערער החל בביצוען של עבודות השירות ביום 11.5.06, אך הפסיקן ביום 31.5.06, לטענתו, עקב מחלת בתו.

     המשך ביצוען של עבודות השירות נדחה עד ליום הדיון בערעור.

2.     הערעור מופנה כנגד חומרת העונש, אך המערער מתייחס בערעורו אף להרשעה גופה וטוען, כי נפלה טעות בכתב האישום.

המערער מודה, כי נהג בזמן פסילה ואף מביע חרטה על כך בהודעת הערעור, אך טוען, כי נתפס נוהג כאשר לחובתו עומדת פסילה אחת, ולא שתי פסילות כנטען בכתב האישום.

אשר לעונש- מפנה המערער לנסיבותיו האישיות: שני ילדים, אשתו נמצאת בשמירת היריון, אין לו הכנסות קבועות ומתפרנס הוא מעבודות מזדמנות בלבד, סטודנט למשפטים כך שהרשעה עשויה לפגוע לו בקריירה, בתו חולה, מנהל ארגון חסד.

מוסיף המערער, כי חלק ניכר מעבירות התעבורה שרשומות לחובתו בגיליון ההרשעות שלו, לא נעברו על-ידו אלא על-ידי מישהו שהתחזה לו.

המערער טוען לחוסר אחידות בענישה ומפנה לפסיקה בעניין.

להודעת הערעור צורפו מכתבי הערכה רבים אשר מעידים על תרומתו של המערער למשפחות נזקקות, בעזרת הארגון שהוא עומד בראשו.

מנגד, מבקשת ב"כ המשיבה לדחות את הערעור, מתייחסת לקושי באיתור מבצעי עבירה זו ולחומרת העבירה של נהיגה בזמן פסילה.
ב"כ המשיבה מפנה לפסיקה, לפיה מדובר בעבירה אשר בצידה עונש של מאסר בפועל ממש (ולא בדרך של עבודות שירות).

מוסיפה המשיבה ומתייחסת לעובדה, כי המערער היה מיוצג לאורך כל ההליך בבימ"ש קמא ולכך שעונשו נגזר בהתאם להסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.

טוענת ב"כ המשיבה, כי אף אם המערער נתפס נוהג כאשר לחובתו עומדת רק פסילה אחת, כטענתו, אין זה מעלה או מוריד, באשר אין כל מחלוקת כי המערער נתפס נוהג בשני מקרים שונים בתקופת הפסילה, והיא ממשיכה ומפנה לעברו התעבורתי הנרחב של המערער שלחובתו 62 הרשעות קודמות בתעבורה.

ב"כ המשיבה טוענת, כי אין בנסיבותיו האישיות של המערער כדי להצדיק הקלה נוספת בעונשו, מה גם שאלה לא הוכחו.

3.     דין הערעור לדחייה.

     מדובר בעבירה חמורה ביותר של נהיגה בזמן פסילה בשתי הזדמנויות שונות, בהפרש של פחות מחודש ימים בין עבירה אחת לאחרת.

     המערער גורס, כאמור, כי נפלה טעות בכתב האישום, באשר בפעם השנייה שנתפס נוהג בזמן פסילה (12.3.06) עמדה לחובתו רק פסילה אחת, ולא שתי פסילות, כנטען בכתב האישום.

     המערער לא צירף לסיכומיו כל הוכחה בדבר ביטולו של פס"ד וביטולה של פסילת הרישיון בעקבות כך.

אולם, לאחר עיון בהחלטות השונות שניתנו בעניינו של המערער עולה, כי המערער אכן הגיש בקשה לביטול פס"ד של ביהמ"ש לתעבורה בעכו, בתיק מס' 10724/05, וכי ביום 23.2.06 ניתנה החלטה, לפיה הבקשה תידון ביום 27.3.06, ועד אז יעוכב ביצוע גזר הדין.
ביום 25.4.06 התקבלה החלטה הדוחה את בקשת המערער לביטול פסק הדין, זאת עקב אי-התייצבות.

לפיכך, כאשר נתפס המערער נוהג בזמן פסילה, ביום 12.3.06, הוא הפר את צו הפסילה שניתן לו בתיק מס' 1032/06 (בימ"ש לתעבורה צפת), אך לא את צו הפסילה אשר ניתן על-ידי בימ"ש לתעבורה בעכו ואשר עוכב עד לדיון בבקשה.

על אף הגילוי האמור, בדבר עיכוב ביצועה של פסילה אחת מבין השתיים, אין בכך כדי להועיל למערער.

אין חולק, כי המערער נתפס נוהג בזמן פסילה, זאת בשתי הזדמנויות שונות בהפרש זמנים של פחות מחודש ימים. אין כל משמעות לעובדה, כי באחת מהפעמים בהן נתפס המערער, עמד לחובתו רק צו פסילה אחד ולא שניים.

חומרת העבירה בעינה עומדת.

מדובר בעבירה אשר בתי המשפט עמדו לא פעם על חומרתה ואשר קושי רב לאתר את מבצעיה.

לאור האמור, אין בהחלטת בימ"ש לתעבורה בעכו, בדבר עיכוב ביצועה של הפסילה, כדי לשנות מחומרת העבירה או מהעונש הצמוד לה.

מכאן אמור, אין כל בסיס באשר לנטען לעצם ההרשעה מעבר לכך שעניינה הסדר טיעון.

4.     באשר לעונש -

עיון בגיליון הרשעותיו של המערער, אשר כולל 62 עבירות תעבורה קודמות, מעלה כי מדובר באדם אשר רומס ברגל גסה את הוראות החוק ומעמיד בסיכון את כל המשתמשים בדרכי התחבורה.
עברו התעבורתי של המערער כולל עבירות חמורות, בין היתר, אי-ציות לתמרורים, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף, נהיגה באור אדום, עקיפה מימין, מהירות מופרזת, וכן עבירות רבות נוספות של פקיעת רישיון נהיגה.

עברו זה של המערער מלמד, כי אין עליו לא מורא דין ולא מורא דיין.

טענת המערער, לפיה חלק מהעבירות לא בוצע על-ידו, אין לה על מה להסתמך, לא הובאו כל ראיות בנדון, מלבד החלטה של בימ"ש לתעבורה תל-אביב - יפו, בתיק מס' 30841/03, בה בוטל פס"ד מסוים שניתן בעניינו של המערער. לא ברור מהו הבסיס לביטולו של אותו פס"ד ובוודאי שאין בכך כדי להעיד, כי המערער לא ביצע את כל שאר 62 עבירות התעבורה שמצויות בגיליון הרשעותיו.

בימ"ש קמא עשה חסד עם המערער באמצו את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, בייחוד לאור עברו התעבורתי המכביד.

מוסיף וטוען המערער, בהיותו סטודנט למשפטים, כי הרשעה עשויה לפגוע בעתידו המקצועי כעורך-דין.

ראשית, יש לחזור ולהזכיר כי דינו של המערער נגזר בבימ"ש קמא בהתאם להסדר טיעון שגובש בין הצדדים, כאשר כל העת היה המערער מיוצג על-ידי עו"ד. הרשעת המערער וריצוי 5 חודשי עבודות שרות היוו חלק בלתי נפרד מההסדר אליו הגיעו הצדדים.

אף בהתעלם מהעובדה, כי הצדדים הגיעו להסדר טיעון בבימ"ש קמא, הרי שאין זהו המקרה בו יש להימנע מהרשעה לפי ההלכה.

באשר לסוגיית הימנעות מהרשעה, אין לנו אלא לפנות לדבריה של כב' השופטת דורנר בע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(3) 337, שם נקבע, כי הימנעות מהרשעה, מכוח סעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977, אפשרית בהתקיים שני תנאים מצטברים:
ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה, מבלי שהדבר יהווה פגיעה מהותית בשיקולי ענישה אחרים.

יחד עם זאת חשוב להדגיש, כי הכלל הוא הרשעתו של מי שנמצא אשם בדין, זאת בעוד אי-הרשעה מהווה את החריג.

"שורת הדין מחייבת כי מי שהובא לדין ונמצא אשם, יורשע בעבירות שיוחסו לו. זהו הכלל. הסמכות הנתונה לבית המשפט להסתפק בהעמדת נאשם במבחן בלי להרשיעו בדין, יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. שימוש בסמכות הזאת כאשר אין צידוק ממשי להימנע מהרשעה מפר את הכלל. בכך נפגעת גם שורת השוויון בפני החוק. (ראה: ע"פ 2513/96 מדינת ישראל נ' ויקטור שמש, פ"ד נ(3) 682).

בענייננו, אין הצדקה להורות על אי-הרשעת המערער.

אין לומר כי הרשעת המערער בעבירה של נהיגה בזמן פסילה תיפגע באופן וודאי בעתידו המקצועי כמועמד להתמחות בלשכת עורכי הדין.

(בהקשר זה ראה: הנחיות לשכת עורכי הדין למועמדים לרישום התמחות אשר יש להם עבר פלילי , מיום 06.02.03; וכן ראה סעיף 44 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961; לעניין מהי עבירה שיש עימה "קלון" ראה על"ע 11744/04 עו"ד מאיר זיו נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב (8.8.05); לעניין שיקולי לשכת עורכי הדין לרישום מתמחים ראה על"ע 6038/04 אילן ג'ורג'י נ' לשכת עורכי הדין (17.3.05)).

בסוגיה זו של הרשעת סטודנט למשפטים, ראה:
ע"פ (נצ') 1406/05 מדינת ישראל נ' עופרי פלג, טרם פורסם.

במקרה דנן, לא הוכחו נסיבות חריגות המצדיקות אי-הרשעתו של אדם שנמצא אשם, לפי הודאתו. יש להחיל את "הלכת כתב" במקרים הראויים בלבד, שמא יהפוך החריג לכלל ואילו הכלל לחריג.

5.     המערער עשה דין לעצמו בהפסיקו את ביצוע עבודות השרות שהן מאסר לכל דבר בדרך של עבודות שרות, יתייצב תוך 7 ימים בפני הממונה לקביעת מקום ביצוע המשך עבודות השרות ואלה יחלו לא יאוחר מיום 15/10/06 שאם לא כן יעצר וירצה יתרת התקופה במאסר של ממש.

6.     אני מורה בזאת על דחיית הערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סיוע לסטודנטים עולים

 2. חופשה שנתית לסטודנט

 3. הנחה מארנונה לסטודנטים

 4. הצעת חוק זכויות הסטודנט

 5. הצעת חוק הצבעת סטודנטים

 6. פטור משכר לימוד לסטודנטים

 7. היתר כניסה לסטודנט פלסטיני

 8. השוואת זכויות סטודנט לאברך

 9. פטור מתשלום ארנונה לסטודנטים

 10. הצעת חוק סיוע לסטודנטים עולים

 11. סטודנט למשפטים - עבירות תעבורה

 12. חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007

 13. מעורבות סטודנטים ביום לימודים ארוך

 14. עתירה בנושא בחירות לאגודת הסטודנטים

 15. הארכת תוקף דרכון לסטודנט רפואה בארה''ב

 16. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005

 17. תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), התש''ע-2010

 18. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000

 19. תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס''ה-2005

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון